Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2020

----VZN č.3/2020 - VZN 2/2015, úplné znenie

úplné-znenie-VZN-č.-2_2015-z-22.-júna-202-0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,22 kB
Vložené: 23. 6. 2020

VZN č.4/2020, o určení školských obvodov základných škôl

VZN-č.-4_2020-o-určení-školských-obvodov-ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,13 kB
Vložené: 29. 9. 2020

VZN č.6/2020 prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN-6_2020-o-prevádzke-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,04 kB
Vložené: 14. 5. 2021

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2019

--- Prílohy:

www.kolarovo.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 53,03 kB
Vložené: 10. 7. 2019

Textová časť

Príloha-č.-1-Textová-časť-ZČ-ÚPN-CMZ-Kolárovo-zmena-č.-2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Vložené: 10. 7. 2019

Grafická časť

UPN-Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,72 MB
Vložené: 10. 7. 2019

VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov ZŠ

VZN-č.-6_2019-o-určení-školských-obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,92 kB
Vložené: 23. 10. 2019

VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľností

VZN-7_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,07 kB
Vložené: 20. 11. 2019

VZN č. 8/2019 o dani za psa

VZN-8_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,17 kB
Vložené: 20. 11. 2019

VZN č. 9/2019 o dani za predajné automaty

VZN-9_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,2 kB
Vložené: 20. 11. 2019

VZN č. 10/2019 o dani za nevýherné hracie prístroje

VZN-10_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,6 kB
Vložené: 20. 11. 2019

VZN č. 11/2019 o dani za ubytovanie

VZN-11_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,47 kB
Vložené: 20. 11. 2019

VZN č. 12/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN-12_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,52 kB
Vložené: 20. 11. 2019

VZN č. 13/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-13_2019-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,36 kB
Vložené: 5. 12. 2019

VZN č.14/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kolárovo

VZN-14_2019-Dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 757,89 kB
Vložené: 17. 12. 2019

VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

VZN-č.-3-2019-o-nakladaní-s-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 595,22 kB
Vložené: 22. 5. 2019

VZN č. 4/2019 o príspevku rodičov

VZN-č.-4-2019-príspevok-rodičov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,29 kB
Vložené: 10. 6. 2019
Zobrazené 41-60 z 141