Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Šport

Bohatý športový život nášho mesta odzrkadľujú aktívne a úspešne fungujúce športové kluby.

Každý športový klub, ako futbal, hádzaná, džudo, zápasenie, cyklistika, karate, stolný tenis, , vodná turistika, holubári, kynologický – hospodári samostatne. Rozpočet jednotlivých športových klubov sa skladá: z finančnej podpory od mesta Kolárovo, po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom, z príspevkov získaných od sponzorov, z rôznych dotácií, zo vstupeniek, z členského príspevku atď. Každý športový klub, buď je to klub klasických športov, športovo-umelecký, bojový, alebo len zo záľuby, majú spoločný cieľ. Ich hlavným cieľom je vybojovať čo najlepšie výsledky a v neposlednom rade výchova mládeže. Snažia sa zapájať čo najväčší počet obyvateľov do rôznych športových aktivít. Každoročne organizujú nábory s ukážkami pre žiakov ZŠ s myšlienkou, že aj takým spôsobom získajú čo najväčší počet mladých, aktívnych športovcov.

Športové kluby na území mesta Kolárova každoročne organizujú aj masovo-športové podujatia, ako “Športový deň mesta Kolárovo ” a ” Medzinárodný športový deň družobných miest Kolárovo – Kisbér “. Koordinátorom pri organizovaní týchto akcií je komisia športu a výchovy mládeže pri MsZ.

 

Názov združenia                                Sídlo združenia                                   Činnosť

Basketball Club Knives Kolárovo    Školská 23/43, 94603 Kolárovo       klub
Basketbalový klub T-REX              Komárňanská 36, 94603 Kolárovo    klub
Contendo MMA                            Školská 2743/3, 94603                  ázijské a bojové  športové
DART CLUB KOLÁROVO                 Železničný rad 5, 94603 Kolárovo    klub
Futbalový klub Kolárovo               Športová 16, 94603 Kolárovo            klub
Hádzanársky ŠK 74 Kolárovo         Šport. hala, Školská ul., Kolárovo     klub
Karate klub Taiyó Kolárovo           CVČ Slniečko, Mostová 2, 94603     ázijské a bojové športové
JUDO KLUB KOLÁROVO-GÚTA      Kostolné nám. 2590/1                     ázijské a bojové športové
Kassai Lovasíjász Iskola Vermes törzs
/ Kassai škola jazdcov – lukostrelcov
Vermes törzs                              Částa 82, 94603 Kolárovo              športový klub
Klub vodného športu Bermuda     V. Palkovicha 11, 94603 Kolárovo     klub
Klub zimného plávania
“Kolárovské mrože”                     Dolná 9, 94603 Kolárovo                kluby, záľuby
Maratón klub Kolárovo –
Maraton klub Gúta                      Školská 43, 94603 Kolárovo           klub
Mas. Oyama Kyokushin
Karate Klub Kolárovo                  Obrancov mieru 2/25, 94603          ázijské a bojové športové
Miestny kynologický klub Kolárovo Dolná 19, 94603 Kolárovo            kynologické
Oddelenie Bojového umenia pri
ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo –
Corvin Mátyás Alapiskola
Harcmüvészeti Egyesülete Gúta     ZŠ, Školská 6, 94603 Kolárovo      ázijské a bojové športové
Športový biliardový klub BC Kolárovo Kost.nám. 15, 94603 Kolárovo    športový klub
Športový klub – GUT-GYM              MsKS, Kostolné nám. 4, 94603     športový klub
Športový klub ATLAS                     Kostolné nám. 11, 94603               športový klub
Športový klub cyklistiky Kolárovo   Brnenské nám. 15, 94603              športový klub
Športový klub Kolárovo                 Mostová 2 Kolárovo , 94603          športový klub
Športový klub Veľký Ostrov           Veľký Ostrov 58, 94603                 športový klub
Športový strelecký klub X-Shot      Malodunajská 10, 94603               športový klub
STK Kolárovo                               Mostová 2, 94603 Kolárovo           športový klub