Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Hlavný kontrolór mesta

Iveta Némethová, JUDr. Ing.

Iveta Némethová, JUDr. Ing.

Telefónne číslo: 035/7900932
E-mail: hkm@kolarovo.sk
Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, prvé poschodie, kanc. č.17