Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Hlavný kontrolór mesta

Éva Tóth, Ing.

Telefónne číslo: 035/7900932
E-mail: hkm@kolarovo.sk
Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 22