Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Matričný úrad

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Vedenie knihy narodení
2.    Vedenie knihy manželstiev
3.    Vedenie knihy úmrtí

II. ROZPIS ÚLOH:

1.  Vedenie knihy narodení

a)    Vedenie knihy a indexu knihy narodení
b)    vydávanie výpisu z knihy narodení na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    prijímanie vyhlásenia rodičov o určení otcovstva pred a po narodení dieťaťa
d)    prijímanie vyhlásenia rodičov o voľbe štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa  
      medzinárodných zmlúv
e)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy narodení
f)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Okresnému úradu
      Komárno za predošlý rok
g)    vykonávanie obnovy knihy narodení v prípade straty alebo zničenia
h)    vykonávať záznamy a zmeny do knihy narodení
i)    vyhotovenie zápisnice o narodení dieťaťa v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR

 

2.  Vedenie knihy manželstiev

a)    Vedenie knihy a indexu knihy manželstiev
b)    vydávanie výpisu z knihy manželstiev na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    prijímať žiadosti občanov(tzv. oznámenie o uzavretí manželstva) a zabezpečovať  
      všetky úlohy spojené s uzatváraním manželstva pred miestne príslušným   
      orgánom štátu
d)    vyhotovenie podkladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví alebo    
      náboženskej spoločnosti
e)    príprava sobášnych obradov, účasť na obrade, predstavovanie snúbencov
      sobášia-cemu, prijímanie vyhlásenia o uzavretí manželstva a vyhotovenie  
      zápisnice
f)    vyhotovenie osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine
g)    prijímať vyhlásenie manželov po rozvode o tom, že prijíma opäť svoje predošlé
      priezvisko a v rámci toho vydať potvrdenie o prijatí oznámenia a vykonanie
      záznamu v knihe manželstiev
h)    vyhotovenie výpisu z knihy manželstiev pre účely výmeny matrík s cudzinou
i)    plnenie oznamovacej činnosti o uzavretí manželstva a zmenách v knihe
      manželstiev príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
j)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy manželstiev
k)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Okresného úradu
      v Komárne za predošlý rok
l)    vykonávanie obnovy knihy manželstiev v prípade straty alebo zničenia
m)    vykonávať záznamy a zmeny v knihe manželstiev
n)    vyhotovenie zápisnice o uzavretí manželstva v cudzine pre Osobitnú matriku MV
      SR v Bratislave
o)    vydanie zmocnenia  k uzavretiu manželstva pred iným matričným úradom

 

3. Vedenie knihy úmrtí

a)    Vedenie knihy a indexu knihy úmrtí
b)    vydávanie výpisu z knihy úmrtí na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    plnenie oznamovacej povinnosti o úmrtí občana a zmenách v knihe úmrtí príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
d)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy úmrtí
e)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Okresnému úradu
      Komárno za predošlý rok
f)    vykonávanie obnovy knihy úmrtí v prípade straty alebo zničenia
g)    vykonávať záznamy a zmeny v knihe úmrtí
h)    vyhotovenie zápisnice o úmrtí občana v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR
      v Bratislave
i)    zápis vyhlásenia občana za mŕtveho príslušným Okresným súdom do knihy úmrtí
j)    vedenie evidencie vojnových hrobov a vojenských cintorínov
 
Ďalšie činnosti a služby:
•    Vedenie spisovej agendy a dodržiavanie zásad spisovej manipulácie
•    vybavovanie písomných žiadostí občanov o zaslanie výpisu z knihy narodení, knihy
     manželstiev  a  knihy úmrtí  (tzv. rodné, sobášne a úmrtné listy)

 

Matrikárka:                       Anna Mayer
Zástupkyňa matrikárky:     Juliana Nagy
Telefón:                            035 / 7900935
E-mail :                            mayer@mestokolarovo.sk

Stránkové hodiny:    
                                       Pondelok     8-12 / 13-16
                                       Utorok     nestránkový deň
                                       Streda     8-12 / 13-17
                                       Štvrtok     nestránkový deň
                                       Piatok     8-12 / 13-15

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 32 °C 18 °C
piatok 19. 7. polojasno 33/21 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 25/18 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 31/16 °C