Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2015

VZN 08-2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016

VZN-08-2015-o-dani-z-nehnuteľností-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,78 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Edit VZN 09-2015 o dani za psa na kalendárny rok 2016

VZN-09-2015-o-dani-za-psa-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,57 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 15-2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo

VZN-15-2015-o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-mesta-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 11-2015 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016

VZN-11-2015-o-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,54 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2014

VZN 16-2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v ZPS-DS

VZN-16-2014-o-rozsahu-a-bližších-podmienkach-poskytovania-sociálnych-služieb-a-o-úhrade-za-poskytované-sociálne-služby-v-ZPS-DS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,1 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 06-2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo

VZN-06-2014-o-niektorých-podmienkach-držania-psov-na-území-mesta-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,58 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 05-2014 o zriadení mestskej polície

VZN-05-2014-o-zriadení-mestskej-polície.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,24 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2013

VZN 19-2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

VZN-19-2013-o-poskytovaní-opatrovateľskej-služby-a-o-úhradách-za-opatrovateľskú-službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 10-2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN-10-2013-o-určení-pravidiel-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,38 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 07-2013 o spôsobe náhradného zásobovania a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN-07-2013-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-a-náhradného-odvádzania-odpadových-vôd-a-o-zneškodňovaní-obsahu-žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,63 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 04-2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny CMZ Kolárovo - zmena č. 1

VZN-04-2013-ktorým-sa-vyhlasuje-záväzná-časť-územného-plánu-zóny-CMZ-Kolárovo-zmena-č.-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,46 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 03-2013 o poskytnutí dotácie na dopravu detí MŠ a žiakov ZŠ dochádzajúcich z mestských častí

VZN-03-2013-o-poskytnutí-dotácie-na-dopravu-detí-MŠ-a-žiakov-ZŠ-dochádzajúcich-z-mestských-častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,56 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2012

VZN 06-2012 o ochrane pred povodňami

VZN-06-2012-o-ochrane-pred-povodňami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,51 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 04-2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

VZN-04-2012-o-poskytovaní-opatrovateľskej-služby-a-o-úhradách-za-opatrovateľskú-službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,89 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2010

VZN 01-2010 o zmene názvu verejného priestranstva

VZN-01-2010-o-zmene-názvu-verejného-priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,21 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2008

VZN 20-2008 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo

VZN-20-2008-o-poskytovaní-jednorazových-dávok-v-hmotnej-núdzi-mestom-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,83 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 19-2008 o postupe pri poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnej kurately

VZN-19-2008-o-postupe-pri-poskytovaní-FP-na-vykonávanie-opatrení-sociálnej-kurately.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,51 kB
Vložené: 11. 12. 2020

VZN 15-2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN-15-2008-o-poplatkoch-za-znečisťovanie-ovzdušia-malými-zdrojmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,6 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2004

VZN 505-2004 o ochrane nefajčiarov

VZN-505-2004-o-ochrane-nefajčiarov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,27 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 1998

VZN o predaji bytov a nebytových priestorov

VZN-o-predaji-bytov-a-nebytových-priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,09 kB
Vložené: 11. 12. 2020
Zobrazené 121-140 z 141