Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Oznamy pre podnikateľov

Oznámenie pre predávajúcich

 

Mesto Kolárovo oznamuje, že 37. kolárovský jarmok sa koná

v dňoch 12., 13. a 14. augusta 2022.

 

Výdaj povolení sa uskutoční v kanc. č. 5  MsÚ Kolárovo, Kostolné námestie 1,

946 03 Kolárovo, nasledovne

 

01.08.2022 – 14.8.2022

 

Oznamujeme predávajúcim, že kapacita miest určených pre pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie, trdelník  a pod. je už naplnená !!!!!

 

_____________________________________________________________________

         (informácie ohľadom predajných miest získate na t. č.:   035/790 09 23, 035/790 09 24, alebo na                    

                 e-mailovej adrese: molnarova@mestokolarovo.sk, kurtiova@mestokolarovo.sk)

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

 

Predávajúci k vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predloží:

  • oprávnenie na podnikanie (originál k nahliadnutiu)
  • fotokópiu dokumentu o pridelení kódu  pokladnice e-kasa klient ,  t. j. kód VRP alebo kód ORP – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. (uvádzame link na pokyny FS SR, kde sú uvedené príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môže mesto prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci)

-     fotokópiu vyjadrenia príslušných orgánov (RÚVZ, RVPS) -   ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti

  • čestné vyhlásenie, že predávajúci - poskytovateľ služby nie je povinný na evidenciu tržieb používať registračnú pokladnicu (originál, nie kópiu)
  • čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (originál, nie kópiu)
  • čestné vyhlásenie k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti,  

lesné plodiny na trhoviskách – v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. (originál, nie kópiu)

  • čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve medzi sebou

počas príležitostného trhu (originál, nie kópiu)

  • fotokópia preukazu ZŤP
  • nájomná zmluva, obdobný právny vzťah k pozemku, na ktorom sa uskutočňuje vlastná pestovateľská a chovateľská činnosť

 

 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží povolenie na zriadenie

trhového miesta nebude vydané !

 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo pridelenia predajných miest !

 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva počas 3 7. kolárovského jarmoku sa vyberá podľa „VZN č. 12/2019 miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo" nasledovne:

-   za osobitné   užívanie verejného  priestranstva počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa určí   podľa   charakteru   predávaného   tovaru   pri  zaradení   sortimentu  tovaru a služieb do kategórií:   A,B,C,D, E, F.

     Daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  počas  trojdňových  jarmokov,  hodov  a trhov sa  platí  za parcely bez ohľadu na zúčastnené dni, pričom výmera 1 parcely = 9 m2. Daň za  užívanie  verejného  priestranstva  na 1 deň počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa  určí v prípade účasti na jarmoku len v nedeľu.

 

Kat.

 

 

 

 

 

  

Činnosť, sortiment, služby

 

 

 

 

 

 

Sadzba v €

Daň za prvú

parc. na 3 dni v €

zaokrúhlené nadol na celé čísla

 

Sadzba v €

Daň za ďalšiu parc. na 3 dni v € zaokrúhlené

 nadol na celé

 čísla

 

Sadzba v €

Daň za prvú parc.

na jeden deň v €

 - len nedeľa –zaokrúhlené nadol na celé čísla

 

Sadzba v €

Daň za ďalšiu parc. na jeden deň

v € - len nedeľa -   zaokrúhlené nadol na celé čísla

A

Pohostinská činnosť, rýchle občerstvenie, syry, alkoholické nápoje

1deň/1m2= 5,926

3dni/9m2 =160,00

1deň/1m2= 5,926

3dni/9m2 = 160,00

1deň/1m2=15,223

1deň/9m2=137,00

1deň/1m2=15,223

1deň/9m2= 137,00

B

Miesto na konzumáciu stravy

umiestnenie stolov a lavíc 

1deň/1m2= 4,445

3dni/9m2 =120,00

1deň/1m2= 4,445

3dni/9m2 = 120,00

1deň/1m2=11,112

1deň/9m2=100,00

1deň/1m2=11,112

1deň/9m2= 100,00

C

Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a drogistický tovar,   nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby, propagačné, reklamné alebo iné služby, knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,  zvukové nosiče.

1deň/1m2=2,593

3dni/9m2 =70,00

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=6,334

1deň/9m2=57,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2=17,00

D

Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri, nealko koktaily, káva, hot-dog,  nealko nápoje, cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, pukance

1deň/1m2=2,40741

3dni/9m2 =65,00

 

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=5,778

1deň/9m2=52,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2= 17,00

E

Semienka – tekvicové, slnečnica

1deň/1m2=2,223

3dni/9m2 =60,00

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 =35,,00

1deň/1m2=5,223 1deň/9m2=47,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2= 17,00

 

Kat.

Parkovanie s motorovými vozidlami

v jarmočnom priestore

 sadzba dane

v €/m2/deň

Sadzba dane za posledný deň - len nedeľa

v €/m2/deň

F

Osobné auto

2,50

3,00

Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.

2,50

3,00

Nákladné auto – nad 3,5 t.

2,50

3,00

Príves – užitočným zaťažením do 750 kg

2,50

3,00

 – užitočným zaťažením nad 750 kg

2,50

3,00

 

 

Výška dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva zariadeniami cirkusu a lunaparku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Kolárovo č. 12/2019 – článok 5  body d.) a   e.) nasledovne:

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu,  lunaparku a iných atrakcií....................................0,60 €/m2/deň 

e) za  státie  vozidlami:  osobné  auto,  karavan,  príves,  ťahač  s návesom, prípadne inými vozidlami

    v areáli vyhradeného pre umiestnenie technicko zábavných zariadení…....................2,50 €/ m2/deň

 

Podľa Čl. 6, ods. 1, písm. e) VZN č. 12/2019- od platenia dane za užívanie verejného priestranstva počas jamokov sú oslobodení remeselníci.

 

 

 

 

 

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, piatok 27. 1. 2023
zamračené 3 °C 0 °C
sobota 28. 1. oblačno 4/-1 °C
nedeľa 29. 1. takmer jasno 3/-2 °C
pondelok 30. 1. slabý dážď 3/-2 °C