Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Oznamy pre podnikateľov

Výzva

Mesto Kolárovo vyzýva zástupcov športových a civilných organizácií, náboženských cirkví, že v prípade, ak majú záujem o organizáciu podujatí počas konania 38. kolárovského jarmoku v dňoch 11-13. 8. 2023 a chcú aby boli súčasťou jarmočného programu, resp. aby tieto podujatia boli propagované v jarmočnom zošite, svoje požiadavky odovzdali najneskoršie do 31. mája 2023 e-mailom na adresu: info@kolarovo.sk alebo beata.forro@mestokolarovo.sk. Mesto Kolárovo z dôvodu plynulého zabezpečenia organizačných prác nezaručuje zápis navrhovaných programov do jarmočného zošitu odovzdaných Mestskému úradu po termíne 31. 05. 2023. Za spoluprácu a pochopenie Vám vopred ďakujeme!

 

 

Oznámenie pre predávajúcich

 

Mesto Kolárovo oznamuje, že 38. kolárovský jarmok sa uskutoční

v dňoch 11. 12. a 13. augusta 2023.


 

_____________________________________________________________________

         (informácie ohľadom predajných miest získate na t. č.:035/790 09 24, alebo               na e-mailovej adrese: kurtiova@mestokolarovo.sk

Povolenia, rozhodnutia budú vydávané na Mestskom úrade Kolárovo

 od 29. mája 2023 

po predchádzajúcom telefonickom odsúhlasení termínu.

Jarmočný poplatok sa uhrádza v deň vybavovania žiadostí a vydania písomností.

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

 

Predávajúci k vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predloží:

  • oprávnenie na podnikanie (originál k nahliadnutiu)
  • fotokópiu dokumentu o pridelení kódu  pokladnice e-kasa klient ,  t. j. kód VRP alebo kód ORP – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. (uvádzame link na pokyny FS SR, kde sú uvedené príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môže mesto prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci)

-     fotokópiu vyjadrenia príslušných orgánov (RÚVZ, RVPS) -   ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti

  • čestné vyhlásenie, že predávajúci - poskytovateľ služby nie je povinný na evidenciu tržieb používať registračnú pokladnicu (originál, nie kópiu)
  • čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (originál, nie kópiu)
  • čestné vyhlásenie k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti,  

lesné plodiny na trhoviskách – v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. (originál, nie kópiu)

  • čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve medzi sebou

počas príležitostného trhu (originál, nie kópiu)

  • fotokópia preukazu ZŤP
  • nájomná zmluva, obdobný právny vzťah k pozemku, na ktorom sa uskutočňuje vlastná pestovateľská a chovateľská činnosť

 

 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží povolenie na zriadenie

trhového miesta nebude vydané !

 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo pridelenia predajných miest !

 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva počas 38. kolárovského jarmoku sa vyberá podľa „VZN č. 12/2019 miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo" nasledovne:

-   za osobitné   užívanie verejného  priestranstva počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa určí   podľa   charakteru   predávaného   tovaru   pri  zaradení   sortimentu  tovaru a služieb do kategórií:   A,B,C,D, E, F.

     Daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  počas  trojdňových  jarmokov,  hodov  a trhov sa  platí  za parcely bez ohľadu na zúčastnené dni, pričom výmera 1 parcely = 9 m2. Daň za  užívanie  verejného  priestranstva  na 1 deň počas trojdňových jarmokov, hodov a trhov sa  určí v prípade účasti na jarmoku len v nedeľu.

 

Kat.

 

 

 

 

 

  

Činnosť, sortiment, služby

 

 

 

 

 

 

Sadzba v €

Daň za prvú

parc. na 3 dni v €

zaokrúhlené nadol na celé čísla

 

Sadzba v €

Daň za ďalšiu parc. na 3 dni v € zaokrúhlené

 nadol na celé

 čísla

 

Sadzba v €

Daň za prvú parc.

na jeden deň v €

 - len nedeľa –zaokrúhlené nadol na celé čísla

 

Sadzba v €

Daň za ďalšiu parc. na jeden deň

v € - len nedeľa -   zaokrúhlené nadol na celé čísla

A

Pohostinská činnosť, rýchle občerstvenie, syry, alkoholické nápoje

1deň/1m2= 5,926

3dni/9m2 =160,00

1deň/1m2= 5,926

3dni/9m2 = 160,00

1deň/1m2=15,223

1deň/9m2=137,00

1deň/1m2=15,223

1deň/9m2= 137,00

B

Miesto na konzumáciu stravy

umiestnenie stolov a lavíc 

1deň/1m2= 4,445

3dni/9m2 =120,00

1deň/1m2= 4,445

3dni/9m2 = 120,00

1deň/1m2=11,112

1deň/9m2=100,00

1deň/1m2=11,112

1deň/9m2= 100,00

C

Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a drogistický tovar,   nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby, propagačné, reklamné alebo iné služby, knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,  zvukové nosiče.

1deň/1m2=2,593

3dni/9m2 =70,00

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=6,334

1deň/9m2=57,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2=17,00

D

Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri, nealko koktaily, káva, hot-dog,  nealko nápoje, cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, pukance

1deň/1m2=2,40741

3dni/9m2 =65,00

 

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 = 35,00

1deň/1m2=5,778

1deň/9m2=52,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2= 17,00

E

Semienka – tekvicové, slnečnica

1deň/1m2=2,223

3dni/9m2 =60,00

1deň/1m2=1,2963

3dni/9m2 =35,,00

1deň/1m2=5,223 1deň/9m2=47,00

1deň/1m2=1,889

1deň/9m2= 17,00

 

Kat.

Parkovanie s motorovými vozidlami

v jarmočnom priestore

 sadzba dane

v €/m2/deň

Sadzba dane za posledný deň - len nedeľa

v €/m2/deň

F

Osobné auto

2,50

3,00

Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.

2,50

3,00

Nákladné auto – nad 3,5 t.

2,50

3,00

Príves – užitočným zaťažením do 750 kg

2,50

3,00

 – užitočným zaťažením nad 750 kg

2,50

3,00

                                      

ď a l e j :

Predajcovia sa zaväzujú pri vybavovaní povolenia zaplatiť sumu za služby podľa nižšie uvedených

/ služby = výdavky spojené s organizovaním jarmoku - výdavky za upratovanie, čistenie verejných komunikácií, zabezpečenie vody, elektriny, osvetlenia, prístrešky, zdravotnej služby, záchranárov atď./.  

 

    Cenník služieb počas 38. kolárovského jarmoku

                                          PREDAJCOVIA na ulici  Š K O L S K E J

 

Kategórie

 

Druh predávaných výrobkov

Služby

cenník

 

Počet

predajných miest

A - B

Pohostinská činnosť – strava, občerstvenie, syrymiesto na konzumáciu

 

 

 450,00

 

-------

300,00

 

-------

105,00

 8 a viac

 

--------------------              2 a viac                       

 

--------------------

1 miesto

C

Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemys., drogistický tovar, nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené výrobky, okrasné kríky, stromy, kvety, záhradkárske potreby, propag. reklamné a iné služby, knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare, zvukové nosič a pod.

 

 

 

 105,00

 

D

Trdelník, zemiakový špirál, icé & go, mrazený krém, gofri, nelko koktaily, káva, hot-dog, nealko nápoje, cukroviny, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, pukance

 75,00

 

E

Semienka .... tekvicové, slnečnicové

 45,00

 

 

 

 

 

 

REMESELNÍK – BEZ ŹIVNOSTI

  • predáva vlastne vyrábané výrobky -

 45,00

 

 

 

 

Výška dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva zariadeniami cirkusu a lunaparku je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Kolárovo č. 12/2019 – článok 5  body d.) a   e.) nasledovne:

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu,  lunaparku a iných atrakcií....................................0,60 €/m2/deň 

e) za  státie  vozidlami:  osobné  auto,  karavan,  príves,  ťahač  s návesom, prípadne inými vozidlami

    v areáli vyhradeného pre umiestnenie technicko zábavných zariadení…....................2,50 €/ m2/deň

 

Podľa Čl. 6, ods. 1, písm. e) VZN č. 12/2019- od platenia dane za užívanie verejného priestranstva počas jamokov sú oslobodení remeselníci.

 

KOLOTOČE / TZ zariadenie / – cenník služieb

 

 

Služby v €

 

 

Kolotoče za každých 100 m2

+ 160 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Udalosti

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, streda 31. 5. 2023
slabý dážď 25 °C 13 °C
štvrtok 1. 6. jasná obloha 25/13 °C
piatok 2. 6. polojasno 25/13 °C
sobota 3. 6. oblačno 20/11 °C