Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 16.12.2019

Dňa 16.12.2019 prebiehalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, kde boli prerokované nasledovné body: – Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ – Materiály v oblasti školstva a.) Informatívna správa o využiteľnosti priestorov v budovách základných škôl, za účelom zníženia prevádzkových výdavkov b.) Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo – Nagyboldogasszony Egyházi iskolaközpont, Gúta – žiadosť o predĺženie zmlúv o výpožičke priestorov, zmlúv o poskytnutie stravy a o dočasnom pridelení zamestnancov pre Cirkevnú spojenú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo c.) Návrh na prenájom priestorov Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo pre Špeciálnu základnú školu – Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo – dodatok k zmluve d.) Informatívna správa o upravenom rozpočte jednotlivých základných škôl na rok 2019 – Úprava rozpočtu mesta na rok 2019 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo – Návrh na schválenie finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r.2020-2022 – Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE na obdobie r. 2020-2022 – Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na obdobie r. 2020-2022 – Finančný plán zabezpečenia chodu spoločnosti Gúta TV s.r.o. na rok 2020 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 – Majetkovoprávne podania a.) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti časť parc. reg. „C“ s parc. č. 1233/31,30 v k.ú.Kolárovo b.) Bagita Alexander a manž. Melinda Bagita, Víťazstva 1051/4, Kolárovo – žiadosť o odpredaj časti pozemku parc reg. „C“ s parc. č. 28520/2 v k.ú. Kolárovo c.) SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 28455/94, 28456/317 a 28456/323 v k.ú.Kolárovo d.) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy parc. č. 2711/98 vo výmere 0,5 ha v k.ú. Kolárovo 11. – Rôzne a.) Informatívna správa o organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR SR dňa 29.2.2020 b.) Ladislav Kalmár a manž. Iveta Kalmárová, Kostolné nám. 23 -žiadosť o bezplatné užívanie –výpožička pozemku v k.ú. Kolárovo parc. č. 28455/324 vo výmere 340 m2, za účelom vybudovania parkoviska c.) Prehodnotenie časti „Informatívnej správy o stave a aktuálnej výške nájmov mesta“ vo vzťahu k stanoveniu novej základnej sadzby nájomného za NBP slúžiace pre zdrav.účely „Budovazdrav.strediska“ schválené na 12. zasadnutí MZ dňa 18.11.2019

Dátum vloženia: 16. 12. 2019 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2021 10:12
Autor: Štefan Husvéth

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C