Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej sa stal národnou kultúrnou pamiatkou

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej sa stal národnou kultúrnou pamiatkou 1

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku kostol r. k. Nanebovzatia Panny Márie v Kolárove.

Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že kostol Nanebovzatia Panny Márie v Kolárove predstavuje umelecko-historicky a architektonicky hodnotnú ukážku barokového sakrálneho objektu na našom území, zachovaný je s veľmi vysokou mierou autenticity dispozično-priestorového, konštrukčného, materiálového a tvaroslovného riešenia jeho prvej slohovej etapy, dominujúcej v slohovom výraze. Kostol je tiež hmotným dokladom historicko-spoločenského vývoja mesta, v ktorom dodnes pôsobí ako architektonická dominanta s významnou urbanistickou hodnotou.

Dátum vloženia: 4. 5. 2022 16:06
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2022 16:08
Autor: Beáta Forró