Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Organizácia humanitárnej pomoci na území Kolárova pre utečencov - ZBIERKA DAROV POKRAČUJE!

Aktuality

Informácie o aktuálnych udalostiach k 7.4.2022

Vážení Kolárovčania!
S veľkým potešením a hrdosťou by som rád odovzdal slová vďaky primátorovi mesta Nagydobrony, v ktorých vyjadruje poďakovanie všetkým obyvateľom Kolárova, ktorí svojimi darmi pomohli stovkám utečencov v núdzi kvôli vojne na Ukrajine. V tejto krízovej situácii má aj najmenšia pomoc veľký význam, preto chce naše mesto v zbierke pokračovať aj naďalej. V mene svojom aj Mestského zastupiteľstva Mesta Kolárovo sa chcem poďakovať za nezištnú pomoc.
S pozdravom
Árpád Horváth primátor mesta

7.4.2022


Zbierka darov pokračuje!

Aby sme vedeli stále dopĺňať zásoby aj naďalej prebieha zbierka darov pre utečencov z Ukrajiny. Zberné miesto v Kolárove v miestnosti Poľnohospodárskeho družstva je otvorené:
 • pondelok od 13,00 hod. do 16,00 hod.
 • streda od 13:00 do 17:00 hod.
 • piatok od 13:00 do 16:00 hod.
Dary doručujeme pravidelne cielene do obce Nagydobrony v Zakarpatskej oblasti. Na žiadosť starostu obce Nagydobrony sú najviac potrebné čistiace prostriedky, vlhčené utierky, plienky a dezinfekčné prostriedky, jarné oblečenie, deky, hračky a učebné pomôcky  pre deti.
V obci Nagydobrony nedávno zriadili centrálnu vývarovňu, preto by okrem trvanlivých potravín privítali aj zeleninu a ovocie.
V mene tých, ktorí sú v núdzi, ďakujeme za Vašu pomoc a podporu!
24.3.2022

Informácie, ktoré  môžu byť užitočné pri prijímaní osôb nútených utiecť z Ukrajiny:

 • Pri vstupe na územie Slovenskej republiky je potrebné požiadať o dočasné útočisko príslušníkov Policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode.
   
 • Ak sa odídenec už nachádza na území Slovenskej republiky, môže požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde je ubytovaný (najbližšie: Bitúnková 5204/8, 940 02 Nové Zámky).
   
 • Ak  má odídenec cestovný, identifikačný alebo iný doklad, nech si ho nezabudne vziať so sebou, dočasné útočisko mu bude poskytnuté okamžite. Dočasné útočisko mu bude poskytnuté aj vtedy, keď nemá žiadne doklady, v takom prípade bude o jeho žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní.
   
 • Príspevok za ubytovanie odídenca - § 36a Zákona č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine:
  - osoba, ktorá v územnom obvode obce vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie a poskytne  ubytovanie odídencovi
  - Poskytuje sa za každý deň ubytovania na jedného odídenca
                - 7 eur/dospelá osoba /deň
                - 3,5 eur/dieťa/deň
   
 • Poskytnutie ubytovania je potrebné vo všetkých prípadoch oznámiť osobne na Mestskom úrade v Kolárove alebo e-mailom na emailovú adresu: info@kolarovo.sk

Mesto Kolárovo pre odídencov poskytne:

 • Sociálne poradenstvo, informácie
 • Pomoc pri vypĺňaní žiadostí
 • Pomoc pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi
 • Deťom, študentom zabezpečí návštevu predškolských a školských zariadení – pomôže s adaptáciou, s vybavením potrebných náležitostí
 • Poskytne potraviny, základné hygienické potreby

Aké ďalšie linky pomoci existujú pre odídencov?

Všeobecné informácie pre Ukrajincov
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Ubytovanie
Školstvo

18.3.2022

Zbierka darov-zmena otváracích hodín 

Naďalej prebieha zbierka darov pre utečencov z Ukrajiny. Zberné miesto v Kolárove v miestnosti Poľnohospodárskeho družstva bude od 12.03.2022 otvorené nasledovne:
 
 • pondelok od 13,00 hod. do 16,00 hod.
 • streda od 13:00 do 17:00 hod.
 • piatok od 13:00 do 16:00 hod.
Dary doručujeme pravidelne cielene do obce Nagydobrony v Zakarpatskej oblasti.
V obci Nagydobrony nedávno zriadili centrálnu vývarovňu, preto by okrem trvanlivých potravín privítali aj zeleninu a ovocie.
V mene tých, ktorí sú v núdzi, ďakujeme za Vašu pomoc a podporu!
11.03.2022

10. týždeň:

Vážení Kolárovčania!

Urobil som krátky súhrn humanitárnych aktivít za posledný týždeň!

Do obce Nagydobrony sme doteraz zaslali celkovo 5 zásielok. 2 - 2,5 tony tovaru na zásielku. Väčšinu z toho tvoria dary od našich obyvateľov a podnikateľov. Mesto Kolárovo zabezpečilo potraviny, elektrocentrálu a dva transporty. Dnes, v piatok, štartuje šiesty transport. Súčasťou dodávky je múka a trvanlivé potraviny. Keďže sa do zbierky zapojili i deti, súčasťou balíčkov boli aj sladkosti. Myslím si, že tým urobia radosť svojim malým rovesníkom v núdzi. Našu ďalšiu zásielku potravín plánujeme odoslať budúci týždeň v pondelok alebo v utorok. Plánuje sa aj vypravenie chladiarenského vozidla s čerstvým hovädzím mäsom. Mesto by zaplatilo polovicu nákladov.

Okrem trvanlivých potravín, oblečenia, hygienických potrieb, dary zahŕňali elektrocentrály, predlžovacie káble, baterky, kočíky, kufre, nejaký obväzový materiál, plienky. V zbernom stredisku sme zatiaľ prijali 1500 kg múky, v týchto dňoch čakáme na vysokovýkonné elektrocentrály. Samozrejme, máme aj zoznam darcov.

V obci Nagydobrony nedávno vznikla centrálna vývarovňa. Tá sa teraz dopĺňa potravinovými surovinami. Žiaľ, dochádza k prerušovaniu dodávok elektrickej energie, bez elektriny môžu zostať aj niekoľko dní či týždňov (preto sú potrebné elektrocentrály). Denne musia zabezpečiť jedlo pre 300 až 350 utečencov.

Sme v dennom kontakte s okresnými úradmi civilnej ochrany, štátnou políciou, okresným Červeným krížom - v našom okrese doteraz nebolo potrebné prijímať opatrenia týkajúce sa vyhlásenia mimoriadnej situácie v jednotlivých mestách a obciach. Samozrejme, pozorne sledujeme všetky platné nariadenia týkajúce sa súčasnej krízy. V prípade potreby budeme obyvateľov nášho mesta informovať.

S pozdravom: Árpád Horváth, primátor mesta

V Kolárove dňa: 11.03.2022


9. týždeň:

Vážení občania mesta Kolárova!

Dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti oboznámil o aktuálnych udalostiach v zmysle mimoriadnej situácie.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať za to obrovské množstvo pomoci, ktorú ste v uplynulom týždni poskytli pre vojnou skúšaných ľudí v núdzi, či už za materiálnu, finančnú či logistickú alebo morálnu podporu a pomoc. Doteraz do obce Nagydobrony  dorazili  tri náklady – zásielky. Z tejto pomoci samozrejme dostanú aj susedné menšie usadlosti. Dovoľte mi, aby som Vám tlmočil  srdečné poďakovanie  a vrelú vďaku obyvateľov Nagydobronyu kolárovčanom!  S ďalšou zásielkou  pomoci  hodláme vycestovať v pondelok. Naďalej očakávame Vaše dary a príspevky už v známej kancelárii Poľnohospodárskeho družstva.

Naše mesto je každý deň pripravené na riešenie mimoriadnych situácií v zmysle nariadení  civilnej ochrany.  V krátkom časovom úseku je mesto schopné poskytnúť pomoc aj väčším skupinám odkázaným na pomoc v núdzi a to nielen pri vojnových udalostiach, ale aj pri povodni, prírodných, či priemyselných katastrofách. Budovy, ktoré sú zaradené do krízového systému, sú schopné v krátkom časovom intervale zabezpečiť ubytovanie. (Rybársky dom, Poľovnícky dom, športová ubytovňa – pripravených 60 postelí).  Aj ubytovne súkromného sektoru dokážu v prípade potreby pomôcť niekoľkými lôžkami. Aj naše telocvične vieme v priebehu niekoľkých hodín zmeniť na ubytovne, ale s nimi počítame len vo výnimočnom a ojedinelom prípade. Kapacitu našich dvoch školských jedální dokážeme navýšiť v prípade potreby aj o 300 porcií denne.  Dokážeme v nich pripraviť teplú stravu aj dvakrát denne. Sme v aktívnom spojení  s okresným vedením slovenského Červeného kríža v záujme zabezpečenia vzájomnej pomoci.  Aj Detský domov v Kolárove je pripravený na poskytnutie pomoci mladistvým. V tomto prípade sa riadia pokynmi  Ministerstva práce a sociálnych vecí.

Počas krízovej situácie máme k dispozícii vozidlá osobnej dopravy, nákladné autá, pracovné stroje a pod. od podnikov, ktoré sú zaradené do systému. Je zabezpečená prípadná zdravotná starostlivosť. V takejto situácii pracuje v 24 hodinovom  sprísnenom režime aj Hasičský zbor, štátna i mestská polícia. Mestá a obce každú svoju činnosť uskutočňujú koordinovane s okresným štábom civilnej ochrany.

Dúfam, že na Ukrajine čoskoro utíchne rachot zbraní, a vyhostené obyvateľstvo sa bude môcť vrátiť  čo najskôr do vlastných príbytkov. Dovtedy sa však neustále budeme snažiť o to, aby sme využili všetky naše možnosti na poskytnutie pomoci vojnou skúšaným obyvateľom susediacej krajiny a minimalizáciu ich neutíchajúcej bolesti.

Čo sa týka mimoriadnej situácie ktokoľvek má akúkoľvek otázku alebo žiadosť, nech smelo volá na známe telefónne čísla mestského úradu.

S úctou Árpád Horváth, primátor mesta

V Kolárove dňa: 03.03.2022


Vážení Kolárovčania!

Určite všetci z Vás sledujú vojnové udalosti prebiehajúce na Ukrajine. Každý rozumne zmýšľajúci človek by rád pomohol ľuďom žijúcim vo vojnou zasiahnutých oblastiach. Je veľmi ťažké hovoriť o správach a obrázkoch, ktoré sledujeme v médiách bez zhrozenia a bolesti. Na území Kolárova boli v tejto súvislosti organizované zbierky na viacerých  miestach.

V záujme toho, aby sa materiálna pomoc dostala na správne miesto a včas, musí byť humanitárna zbierka koordinovaná. Organizáciu humanitárnej pomoci na území Kolárova preto zabezpečí Mesto Kolárovo. Najdôležitejšie informácie v tejto súvislosti by som rád zhrnul v jednotlivých bodoch.

Od 1. marca 2022 otvoríme vo veľkej sále Poľnohospodárskeho družstva v Kolárove centrálne zberné miesto (prístup z Mostovej ulice, pri budove družstva). Prosíme všetkých, aby svoje dary a príspevky odovzdávali práve tu. Zberné miesto bude otvorené denne od 08,00 hod. do 16,00 hod. O každom jednom dare bude vedená presná evidencia, na tomto mieste bude materiálna pomoc roztriedená. Nasledujúci deň sa budú zásielky baliť a pripravovať na rozvoz. Cez hranice bude možné preniesť len zásielku s podrobným rozpisom aj v ukrajinskom jazyku.

Mesto Kolárovo poskytne pomoc cielene pre ľudí nachádzajúcich sa v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny v meste Nagydobrony.  Na tomto území žije za normálnych okolností celkom 12 tisíc obyvateľov. V súčasnosti však cez mesto prechádzajú stovky vojnových utečencov.

Na základe žiadosti primátora mesta Nagydobrony sú momentálne potrebné najmä trvanlivé potraviny. Konzervy, paštéty, cukor, cestoviny, polievky, suché pečivo a keksíky pre deti, čokoláda. Nevyhnutné sú aj hygienické potreby, ako šampón, mydlo, toaletný papier, plienky, vlhčené utierky, dezinfekčné prostriedky.

Na webovej stránke mesta Kolárovo, webovej stránke Gúta TV a na sociálnych sieťach budeme obyvateľov mesta pravidelne informovať o najdôležitejších aktualitách súvisiacich so zbierkou, ako aj o formách pomoci.

Za Vašu pomoc Vám v mene tých, ktorí ju potrebujú, vopred ďakujem.

Árpád Horváth, primátor mesta

28.02.2022


 

Prílohy

Köszönő levél.PDF

Köszönő levél.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,98 kB
Dátum vloženia: 4. 4. 2022 21:20
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2022 14:53
Autor: Štefan Husvéth

Udalosti

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 12 °C 1 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 10/5 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 10/3 °C
pondelok 22. 4. zamračené 11/3 °C