Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pri ohrození verejného zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Komárne

Mederčská č. 39, 945 01 Komárno

Číslo RH2020/298
č. z. 2020/10389
v Komárne 27. septembra 2020

O p a t r e n i e
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
pri ohrození verejného zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ Komárno“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia:

S účinnosťou od 28.09.2020 od 06:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Komárno zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy nad 250 osôb v exteriéri a nad 120 osôb v interiéri v jednom okamihu.
2. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Komárno zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby, smútočné posedenia (kary) a krstiny s celkovým počtom účastníkov do 100 osôb (týka sa hostí).
3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Komárno zakazuje prevádzkovať všetky zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince a pod.) v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb.
4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v okrese Komárno sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“).

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 03. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne vydal toto opatrenie z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v regióne okresu Komárno (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).
V okrese Komárno bol zaznamenaný výrazný nárast počtu osôb, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT – PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2.
RÚVZ so sídlom v Komárne eviduje od 24.09.2020 ku dňu vydania tohto opatrenia 104 prípadov nákazy u obyvateľov okresu. Šírenie nákazy bolo potvrdené najmä u účastníkov hromadných podujatí (diskotéka, koncert, divadlo, náboženské sviatosti) a došlo aj k následnému prenosu nákazy COVID-19 na rodinných príslušníkov, spolužiakov a kolegov. Zákaz organizovania všetkých podujatí v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb je vydaný z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti nekontrolovaného šírenia nákazy.
RÚVZ v Komárne týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikových skupín obyvateľstva (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou) neodporúča takýmto osobám zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.
RÚVZ v Komárne odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, minimalizovať počty zúčastnených osôb a prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí.
Všetkým prevádzkovateľom sa odporúča dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. Denisa Masárová
regionálna hygienička

Súbory na stiahnutie

Prílohy

Opatrenia-pre-okres-Komárno.pdf

Opatrenia-pre-okres-Komárno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 547,21 kB
Dátum vloženia: 27. 9. 2020 15:30
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 12. 2020 14:03
Autor: prevod prevod

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 9. 2023
mierny dážď 17 °C 12 °C
pondelok 25. 9. oblačno 24/13 °C
utorok 26. 9. takmer jasno 28/16 °C
streda 27. 9. takmer jasno 27/16 °C