Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Sociálna, zdravotná a bytová

Predseda komisie: Kürtiová Monika

Zapisovateľka komisie:     Alžbeta Jónásová, Bc.

Členovia komisie:     

Angyal Béla, Ing.
Csóková Regina, Mgr.
Forróová Alžbeta
Hájas Tamás 
Marosi Peter
Murányi György, Mgr.
Papáčková Ildikó, MUDr.
Vas Andrea
Viola Miklós, MUDr.

Dátum vloženia: 7. 12. 2020 11:53
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2023 9:26
Autor: prevod prevod