Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Kultúry a kultúrneho dedičstva

Predseda komisie: Samu István, Mgr.

Zapisovateľka komisie:   Fördősová Enikő, Mgr.

Členovia komisie: 

Ferenczi Kornél
Forgács Attila
Halász Anita, Mgr.
Kertaiová Viktória
Kurucz József
Nagy István
Pelikánová Bianka
Szépeová Hilda
Tóth István

Dátum vloženia: 10. 1. 2023 9:40
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2023 9:55
Autor: prevod prevod