Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Dôležité dokumenty

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
JUDr. Ing. Iveta Némethová – Hlavná kontrolórka mesta Kolárovo
Spôsoby podávania oznámení:
Oznámenia sa podávajú v zmysle čl. 4 „Spôsob podávania oznámení“ Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 
Príloha: 
Zásady podávania oznámení Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.94 MB

Územný plán mesta

Územný plán mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 7

Záväzná-textová-časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

VZN č.1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 7

VzN-1_2020-UPN-ZaD-č.-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,93 kB

Výkres č. 02-výkres verejnoprospešných stavieb-1

Výkres-č.-02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,67 MB

Výkres č. 11-komplexný výkres verejnoprospešných stavieb

Výkres-č.-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,2 MB

Zásady financovania škôl

Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov

Zásady-hodnotenia-vedúcich-pedagogických-zamestn-ancov-MŠ-ZŠ-ZUŠ-a-CVČ-v-zriaďovateľsk-ej-pôsobnosti-Mesta-Kolárovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 799,34 kB

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo - Úplné znenie

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Úplné znenie-Zásady financovania škôl a školských zariadení -marec 2024

Úplné zenie-Zásady financovania škôl a školských zariadení -marec 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,87 kB

Dodatok č. 1 k Zásadám financovania škôl a školských zariadení - marec 2024

Dodatok č. 1 k Zásadám financovania škôl a školských zariadení - marec 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,47 kB

Zásady financovania škôl a školských zariadení od r.2024

Zásady financovania škôl a školských zariadení od r.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,97 kB

Súbory na stiahnutie

ŠTATUT MESTA Kolárovo-2022

ŠTATUT MESTA Kolárovo 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 597,49 kB

Organizačná štruktúra orgánov a zariadení mesta schválené 6.2.2023

Organizacna struktura mesta Kolárovo 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,67 kB

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2019

Monitorovacia-správa-za-1.-polrok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,04 MB

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2020

Monitorovacia-správa-za-1.-polrok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,46 MB

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2021

Monitorovacia-správa-za-1.-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,42 MB

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2022

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,95 MB

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo na roky 2021 – 2027

PHRSR mesta Kolárovo 2021-2027.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo na roky 2016-2020

Program-hospodárskeho-a-sociálneho-rozvoja-mesta-Kolárovo-na-roky-2016-2020-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kolárovo (KPSS) 2023 - 2027

final-KPSS Kolárovo 2023 - 2027.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,24 MB

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kolárovo (KPSS) 2018 - 2022

Schválený-KPSS_2018-2022-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kolárovo - aktualizácia č. 1 2018 - 2023

aktualizacia1-KPSS Kolárovo 2018 - 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB

Smernica-protispoločenskej-činnosti

Smernica-protispoločenskej-činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,67 kB

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo - Úplné znenie

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2022

Kolektívna zmluva na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,36 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2022 - dodatok č. 2

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,45 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2022 - dodatok č. 3

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,7 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2023

Kolektívna zmluva na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,47 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2023 - dodatok č. 2

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,23 kB

Kolektívna zmluva škôl a školských zariadení v oblasti originálnej pôsobnosti mesta Kolárovo od 01.05.2019 do 31.12.2023

Kolekt.zmlu.ŠaSZ-Mesto_Kol.1.5.2019-31.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,94 MB

Zverejnenie výsledku kontroly HKM Kolárovo v zmysle § 18f ods.1) písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zverejnenie výsledku kontroly HKM Kolárovo za rok 2023

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Kolárovo v zmysle § 18f ods.1 písm. i Zákona o obecnom zriadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,36 MB