Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Általános érvényű rendeletek

Általános érvényű rendeletek 2020

VZN-6_2020-o-prevádzke-pohrebiska

VZN-6_2020-o-prevádzke-pohrebiska.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 282,04 kB
Hozzáadva: 14. 5. 2021

Általános érvényű rendeletek 2016

VZN 01-2016 o miestnych komunikáciách

VZN-01-2016-o-miestnych-komunikáciách.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 133,03 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 02-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 16-2015

VZN-02-2016-ktorým-sa-mení-a-dopĺňa-VZN-16-2015.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 268,03 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2016 o určení miesta miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo

VZN-03-2016-o-určení-miesta-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-na-plnenie-povinnej-školskej-dochádzky-v-ZŠ-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 43,77 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 04-2016 o prenajímaní nájomných bytov a ostatných bytových jednotiek vo vlastníctve mesta Kolárovo

VZN-04-2016-o-prenajímaní-nájomných-bytov-a-ostatných-bytových-jednotiek-vo-vlastníctve-mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 95,43 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 05-2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Kolárovo - zmeny a doplnky č. 5

VZN-05-2016-ktorým-sa-vyhlasuje-záväzná-časť-územného-plánu-mesta-Kolárovo-zmeny-a-doplnky-č.-5.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 69,7 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 06-2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

VZN-06-2016-o-používaní-pyrotechnických-výrobkov.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 52,35 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 07-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN-07-2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 361,62 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

Általános érvényű rendeletek 2015

VZN 16-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ ...

VZN-16-2016-o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-ZUŠ-....pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 286,21 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 07-2015 o určení školských obvodov ZŠ zriadených Mestom Kolárovo

VZN-07-2015-o-určení-školských-obvodov-ZŠ-zriadených-Mestom-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 26,32 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 10-2015 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2016

VZN-10-2015-o-dani-za-predajné-automaty-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 41,95 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 12-2015 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016

VZN-12-2015-o-dani-za-ubytovanie-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 46,96 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 13-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

VZN-13-2015-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 49,16 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 14-2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016

VZN-14-2015-o-dani-za-užívanie-verejného-priestranstva-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 69,59 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 02-2015 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, SKD pri ZŠ, v CVČ

VZN-02-2015-ktorým-sa-určuje-výška-a-spôsob-úhrady-príspevkov-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-MŠ-ZUŠ-SKD-pri-ZŠ-v-CVČ-a-.....pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 57,57 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 03-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo

VZN-03-2015-o-podmienkach-predaja-výrobkov-a-poskytovania-služieb-na-trhových-miestach-v-meste-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 62,47 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 04-2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

VZN-04-2015-o-trhovom-poriadku-pre-príležitostné-trhy.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 77,49 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 05-2015 Trhový poriadok pre trhovisko na ulici Tržnej v Kolárove

VZN-05-2015-Trhový-poriadok-pre-trhovisko-na-ulici-Tržnej-v-Kolárove.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 76,71 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 06-2015 trhový poriadok pre príležitostný trh v MsKS v Kolárove

VZN-06-2015-trhový-poriadok-pre-príležitostný-trh-v-MsKS-v-Kolárove.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 64,96 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020

VZN 09-2015 o dani za psa na kalendárny rok 2016

VZN-09-2015-o-dani-za-psa-na-kalendárny-rok-2016.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 56,57 kB
Hozzáadva: 11. 12. 2020
Megtekintve 1-20 / 40

Önkormányzat

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

logologologologo

segitség

Aktuális időjárás

ma, csütörtök 18. 7. 2024
tiszta égbolt 32 °C 18 °C
péntek 19. 7. szórványos felhőzet 33/21 °C
szombat 20. 7. enyhe eső 25/18 °C
vasárnap 21. 7. tiszta égbolt 31/16 °C