Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Fontos dokumentumok

Területrendezési terv

Területrendezési terv

Záväzná-textová-časť.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 1,06 MB

VZN-Záväzná-časť-územného-plánu-mesta-Kolárovo-zmeny-a-doplnky-č.-5-1

VzN-1_2020-UPN-ZaD-č.-7.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 404,93 kB

ÚPN

Výkres-č.-02.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 24,67 MB

Zmeny-a-doplnky-č.5-ÚPN-Kolárovo-komplexný-výkres-verejnoprospešné-stavby-1

Výkres-č.-11.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 10,2 MB

Zásady-hodnotenia-vedúcich-pedagogických-zamestn-ancov-MŠ-ZŠ-ZUŠ-a-CVČ-v-zriaďovateľsk-ej-pôsobnosti-Mesta-Kolárovo

Zásady-hodnotenia-vedúcich-pedagogických-zamestn-ancov-MŠ-ZŠ-ZUŠ-a-CVČ-v-zriaďovateľsk-ej-pôsobnosti-Mesta-Kolárovo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 799,34 kB

Fájlok letöltése

Gúta város statútuma

ŠTATUT MESTA Kolárovo 2022.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 597,49 kB

Monitor-1.PR-2018

Monitor-1.PR-2018.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 2,59 MB

Monitorovacia-správa-za-1.-polrok-2019

Monitorovacia-správa-za-1.-polrok-2019.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 3,04 MB

Városfejlesztési program 2016-2020

Program-hospodárskeho-a-sociálneho-rozvoja-mesta-Kolárovo-na-roky-2016-2020-1.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 2,03 MB

Schválený-KPSS_2018-2022-final

Schválený-KPSS_2018-2022-final.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 1,83 MB

Smernica-protispoločenskej-činnosti

Smernica-protispoločenskej-činnosti.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 169,67 kB

Szervezeti rendtartás

Organizačný-poriadok-MsZ-2.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 131,18 kB

Szervezeti strultúra

Organizačná-štruktúra-MsZ-v-Kolárove.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 44,04 kB

Kolektív szerződés

Kolektívna zmluva na rok 2022.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 382,36 kB

Tárgyalási rend 2016 (aktualizálva: 2017. május)

Rokovací-poriadok-MsZ-Kolárovo-2016-definitívzmena-2017-máj-3.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 667,74 kB