Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Civil szervezetek

Megnevezés

Székhely

Tevékenység

Danko Pistu občianske združenie Dolná 79, 94603 Kolárovo rómske
Klub priateľov vážnej hudby v Kolárove Kostolné nám. 10, 94603 Kolárovo spev, tanec, hudba
1. Kolárovský Motocyklový Klub Rábska 2, 94603 Kolárovo camping, caravan, motorizmus
ALMA – ART MsKS, Kostolné nám. 4, 94603 Kolárovo iné umelecké, kultúrne
ANIMUM Dolná 138, 94603 Kolárovo iné umelecké, kultúrne
Astronomický klub – helloAstro Agátová 563/32, 94603 Kolárovo záľuby
Basketball Club Knives Kolárovo Školská 23/43, 94603 Kolárovo klub
Basketbalový klub T-REX Komárňanská 36, 94603 Kolárovo klub
Contendo MMA Školská 2743/3, 94603 Kolárovo ázijské a bojové športové
COOL CLUB Slovakia Sládkovičova 30, 94603 Kolárovo rozvoj obce, regiónu, CR
DART CLUB KOLÁROVO Železničný rad 5, 94603 Kolárovo klub
DeD Rábska 12, 94603 Kolárovo detské, sociálne, opatrovateľské
Futbalový klub Kolárovo Športová 16, 94603 Kolárovo klub
GUTA KLUB Školská 8, 94603 Kolárovo rozvoj obce, regiónu, CR
Hádzanársky ŠK 74 Kolárovo Šport. hala, Školská ul., Kolárovo klub
helloGúta Školská 23/43, 94603 Kolárovo rozvoj obce, regiónu, CR
Karate klub Taiyó Kolárovo CVČ Slniečko, Mostová 2, 94603 Kolárovo ázijské a bojové športové
Kassai Lovasíjász Iskola Vermes törzs / Kassai škola jazdcov – lukostrelcov Vermes törzs Částa 82, 94603 Kolárovo športový klub
Klub podnikateľov mesta Kolárovo Rábska 63, 94603 Kolárovo podnikateľské
Klub vodného športu Bermuda V. Palkovicha 11, 94603 Kolárovo klub
Klub zimného plávania – Kolárovské mrože Dolná 9, 94603 Kolárovo klub
Kolárovo a okolie – Gúta és Vidéke I.Madácha 1, 94603 Kolárovo maďarská kultúra
Kolárovský občiansky klub – Gútai Polgári Klub I.Madácha 1, 94603 Kolárovo rozvoj obce, regiónu, CR
Liga maďarských žien – Kolárovo Jókaiho 137/2, 94603 Kolárovo maďarská menšina, ženské
Mackó kuckó Lesná 68, 94603 Kolárovo materské centrá
Malodunajské rockové divadlo – Kis-Duna Menti Rockszínház MsKS, Kostolné nám. 4, 94603 Kolárovo spev, tanec, hudba; r ozvoj obce, regiónu, CR
Maratón klub Kolárovo – Maraton klub Gúta Školská 43, 94603 Kolárovo klub
Mas. Oyama Kyokushin Karate Klub Kolárovo Obrancov mieru 2/25, 94603 Kolárovo ázijské a bojové športové
Materské centrum Mackó kuckó Mierová 63, 94603 Kolárovo materské centrá
Meštiansky život-Szekeres “Mezővárosi életérzés-Szekeres” Školská 35, 94603 Kolárovo iné združenia
Miestny kynologický klub Kolárovo Dolná 19, 94603 Kolárovo kynologické
MILITARY MUSEUM Horný rad 24/19, 94603 Kolárovo história/td>
MLYNČEK Orechová 91, 94603 Kolárovo ľudové
Moped DIK (združenie majiteľov akcií ZMV a Babetta v Kolárove) V.Palkovicha 19, P.O.BOX 23, 94603 Kolárovo DIK, CP, akcionári
Občianske združenie – DIEŤA Studená strana 789/94, 94603 Kolárovo učiteľské, školské, predškolské
Občianske združenie FESTIVAL Meteorit Banícka 10, 94603 Kolárovo iné umelecké, kultúrne
Občianske združenie za Gútu – Gútáért Polgári Társulás Radnótiho 46, 94603 Kolárovo maďarskérozvoj obce, regiónu, CR
Oddelenie Bojového umenia pri ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo – Corvin Mátyás Alapiskola Harcmüvészeti Egyesülete Gúta ZŠ, Školská 6, 94603 Kolárovo ázijské a bojové športové
Ostrov detí pri Detskom domove Kolárovo Rábska 12, 94603 Kolárovo detské
SALIX Rábska 14, 94603 Kolárovo životné prostredie
SCHOLA PRIVATA GUTAIENSIS Slovenská 52, 94603 Kolárovo ZRPŠ
Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove Mostová 26, 94603 Kolárovo záľuby, iné umelecké, kultúrne
Spolok Viktora Palkovicha Brnenské nám. 15, 94603 Kolárovo osobnosti, cirkevné, náboženské
Športový biliardový klub BC Kolárovo Kost.nám. 15, 94603 Kolárovo športový klub
Športový klub – GUT-GYM MsKS, Kostolné nám. 4, 94603 Kolárovo športový klub
Športový klub ATLAS Kostolné nám. 11, 94603 Kolárovo športový klub
Športový klub cyklistiky Kolárovo Brnenské nám. 15, 94603 Kolárovo športový klub
Športový klub Kolárovo Mostová 2 Kolárovo , 94603 Kolárovo športový klub
Športový klub Veľký Ostrov Veľký Ostrov 58, 94603 Kolárovo športový klub
Športový strelecký klub X-Shot Malodunajská 10, 94603 Kolárovo športový klub
STK Kolárovo Mostová 2, 94603 Kolárovo športový klub
Študentská rada Cirkevného 8-ročného gymnázia Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským Brnenské nám. 15, 94603 Kolárovo študentské
Svetový strom občianske združenie – Világfa Polgári Társulás – Kolárovo Částa 82, 94603 Kolárovo maďarská menšina
Za naše Kolárovo – A mi Gútánkért Studená strana 781/103, 94603 Kolárovo rozvoj obce, regiónu, CR
Združenie ochranárov Dolného Žitného Ostrova Ochranárskeho spolku Vodný mlyn Petöfiho rad 23, 94603 Kolárovo životné prostredie
Združenie OPAL Kolárovo Brnenské nám. 4, 94603 Kolárovo iné zdravotnícke
 
Fájlok letöltése