Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Gútai Helyi Értéktár

ertektar

A Gútai Helyi Értéktár Bizottság felhívása a helyi civil szervezetek részére

Tisztelt Civil Szervezetek Képviselői!

Gúta Város Önkormányzata 2016. június 27-én döntött a Gútai Helyi Értéktár megalakításáról és egyben felhatalmazta a bizottságot a települési helyi értékek meghatározásával, begyűjtésével és rendszerezésével, valamint az értéktár létrehozásával. A helyi értéktár a Felvidéki Értéketár gútai szervezeteként 2016. október 20-án került regisztrálásra (a regisztrációs adatok az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://csemadok.sk/ertektar-bizottsag/gutai-helyi-ertektar-bizottsag/ ).

A Gútai Helyi Értéktár a városunk közigazgatási területén fellelhető értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Az értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

A helyi érték: Gúta szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a bizottság annak minősít. A helyi értékeket az alábbi szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság
e) kulturális örökség
b) egészség és életmód
f) sport
c) épített környezet
g) természeti környezet
d) ipari és műszaki megoldások
h) turizmus és vendéglátás

A Gúta területén található, illetve az itt létrehozott értékek felvételét az értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a bizottsághoz címzett javaslatában.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a javaslattevő adatait, szervezet esetén a kapcsolattartó adatait is
– az értéktárba felvenni javasolt értékek adatait, szöveges bemutatását
– az értéktárba felvenni javasolt érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját, esetleg a bemutatás során felhasznált forrás anyagok listáját (bibliográfia, honlap, stb.)

A javaslattevő űrlap mintája Gúta Város Honlapján az alábbi helyen érhető el:

Az elkészített javaslatokat elektronikusan az ertektar@kolarovo.sk e-mail címre, vagy postai úton Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Gúta címre várjuk.
Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel veszünk. Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Tisztelettel:

Langschadl Dávid
a Gútai Helyi Értéktár Bizottság elnöke