Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021)
Aktuality v našom meste
MsP

Výzva Mestskej polície

Mestská polícia vyzýva občanov mesta, hlavne seniorov, aby v čase blížiacich sa vianočných sviatkov zvýšili pozornosť na možný pohyb osôb s podvodným konaním, ktorí sa telefonicky ale aj osobne obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem, či podomových obchodníkov v úmysle … Continue reading “Výzva Mestskej polície”

erb

Rozhodnutie

Mesto Kolárovo, ako zriaďovateľ základných škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo na základe rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, číslo rozhodnutia 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4. decembra 2020 neobnovuje vyučovanie od 7. decembra 2020. Prevádzkové dôvody neumožňujú obnovenie vyučovania, preto riaditelia základných škôl a základnej umeleckej školy naďalej  zabezpečia dištančné vzdelávanie.

DSC_0346

Modlitba za mesto pri adventnom venci

Modlitba za mesto pri adventnom venci sa uskutočnila dňa 29.11.2020

GS

Odvoz odpadu

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia oznamuje občanom nášho mesta, že: odvoz bioodpadu sa uskutoční až v budúcom roku od 18. januára do 22. januára (3. týždeň) posledný odvoz separovaného odpadu v tomto roku bude od 7. decembra do 11. decembra (50. týždeň), v budúcom roku začína zber od 11. januára do 15. januára (2. týždeň) harmonogram zberu na rok 2021 … Continue reading “Odvoz odpadu”

DSC_0320

Adventný veniec v Kolárove

erb

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa KolByt s.r.o.

MESTO KOLÁROVO Mesto Kolárovo, v zastúpení primátorom mesta Árpádom Horváthom, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517 v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom KolByt s. r. o. , Kostolné nám. č. 32 Kolárovo Kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské … Continue reading “Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa KolByt s.r.o.”

laboratory-5722327_1920

Odberové miesta za účelom vykonania testu na COVID-19 v zelených okresoch

Zoznam miest na bezplatné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 Malacky – Továrenská 1 Pezinok – Hasičská 4 Senec – Slnečné jazerá-Juh, spoločenská miestnosť Trnava – Paulínska 1, Kino Hviezda Hlohovec – Kino Úsmev, M. R. Štefánika 3, Piešťany – MsKS A. Dubčeka 27, Galanta – Športová hala, ul. Kpt. Nálepku 1575 Nitra – Dolnočermánska 64, Šaľa – Murgašova 25, Zlaté Moravce – 1. Mája … Continue reading “Odberové miesta za účelom vykonania testu na COVID-19 v zelených okresoch”

erb

Oznámenie návštevníkom Mestského úradu Kolárovo

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 … Continue reading “Oznámenie návštevníkom Mestského úradu Kolárovo”

Všetky aktuality
Firmy v meste