Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Dôležité dokumenty

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
JUDr. Ing. Iveta Némethová – Hlavná kontrolórka mesta Kolárovo
Spôsoby podávania oznámení:
Oznámenia sa podávajú v zmysle čl. 4 „Spôsob podávania oznámení“ Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 
Príloha: 
Zásady podávania oznámení Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.94 MB

Súbory na stiahnutie

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kolárovo - aktualizácia č. 1 2018 - 2023

aktualizacia1-KPSS Kolárovo 2018 - 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB

Smernica-protispoločenskej-činnosti

Smernica-protispoločenskej-činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,67 kB

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo - Úplné znenie

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2022

Kolektívna zmluva na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,36 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2022 - dodatok č. 2

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,45 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2022 - dodatok č. 3

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,7 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2023

Kolektívna zmluva na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,47 kB

Kolektívna zmluva zamestnancov MsÚ na rok 2023 - dodatok č. 2

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,23 kB

Kolektívna zmluva škôl a školských zariadení v oblasti originálnej pôsobnosti mesta Kolárovo od 01.05.2019 do 31.12.2023

Kolekt.zmlu.ŠaSZ-Mesto_Kol.1.5.2019-31.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,94 MB

Zverejnenie výsledku kontroly HKM Kolárovo v zmysle § 18f ods.1) písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zverejnenie výsledku kontroly HKM Kolárovo za rok 2023

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Kolárovo v zmysle § 18f ods.1 písm. i Zákona o obecnom zriadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,36 MB
Zobrazené 21-30 z 30