Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Mesto Kolárovo udelilo prestížne ocenenia

Pro Urbe

Mestské zastupiteľstvo schválilo zoznam laureátov na udelenie ceny Pro Urbe a Cenu primátora mesta

Ako prejav uznania a rešpektu Mestské zastupiteľsto v Kolárove udeľuje cenu Pro Urbe pre:

  • pána Michala Gőgha, bývalého poslanca mestského zastupiteľstva, predsedu zápasníckeho klubu, bývalého predsedu komisie športu
  • pána Tibora Máté, bývalého poslanca mestského zastupiteľstva, bývalého predsedu Futbalového klubu Kolárovo a poľnohospodárskeho družstva
  • pána Jána Paszmára, riaditeľa základnej umeleckej školy
  • pána Jána Reichera, umeleckého kováča

a  in memoriam ocenenie Pro Urbe pre:

  • pána doktora Juraja Langera a
  • pána  Alexandra Obonyu,  umeleckého maliara

 

ako uznanie za ich významnú prácu pri zlepšovaní sociálneho, ekonomického, zdravotného, ​​kultúrneho a športového života mesta.

 

Cenu primátora mesta udeľuje primátor pre:

  • pani Margitu Gőghovú, bývalú predsedkyňu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Kolárove 
  • Moniku Kürtiovú, predsedkyňu združenie Za naše Kolárovo, predsedníčku miestneho spolu Červeného kríža
  • pána Jána Bandriho, hudobníka

za ich vynikajúcu prácu, starostlivosť a humanitárnu činnosť, ktorou výrazne zlepšujú životné podmienky  obyvateľov mesta Kolárovo,  a za umeleckú a kultúrnu činnosť, ktorými sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove vyjadruje Slávnostné poďakovanie pre

  • pána Imre Vadkertiho, hudobníka a herca, vyznamenaného cenou Pro Urbe v roku 2008

 za  kultúrny rozvoj  mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na podujatí v rámci Kultúrnej jesene. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Dátum vloženia: 9. 5. 2022 8:39
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 5. 2022 9:29
Autor: Beáta Forró