Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Informácie o narodeniach a úmrtiach v meste Kolárovo za rok 2021

Informácie o narodeniach a úmrtiach v meste Kolárovo za rok 2021 1

Informácie o narodeniach a úmrtiach v meste Kolárovo za rok 2021

Vážení Kolárovčania!


Sú nám známe informácie o narodeniach a úmrtiach v meste Kolárovo za rok 2021. Na základe údajov matričného úradu je citeľný negatívny vplyv pandémie koronavírusu na demografické ukazovatele nášho mesta.


Najvyšší nárast úmrtí (v porovnaní s predchádzajúcim rokom, desaťročím) bol na jar roku 2021. Napriek všetkým preventívnym opatreniam, testovaniu, či očkovaniu pandémia Covid – 19 znepríjemnila život mnohým rodinám v meste. Minulý rok sme sa navždy rozlúčilo so 190 spoluobčanmi. Môžem si spolu s vami želať len to, aby sme na tieto tragické časy čo najskôr zabudli.


Minulý rok sa 96 kolárovských rodín rozrástlo o nového človiečika. Dúfajme, že tento rok číslo novorodených detí prekročí stovku. Je dôležité, aby v roku 2022 bola hospodárska, sociálna a zdravotná situácia taká, aby sa mladí ľudia nebáli zakladať si rodiny a mať deti.


Do Kolárova sa na trvalý pobyt vlani prisťahovalo 140 ľudí, a odsťahovalo sa 113 osôb. Na základe uvedených údajov môžeme skonštatovať, že počet obyvateľov mesta v roku 2021 klesol o 67 občanov. K 1. januáru je v evidencii obyvateľov evidovaných 10350 obyvateľov mesta Kolárovo.

Horváth Árpád
Primátor mesta

Dátum vloženia: 4. 1. 2022 14:20
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 1. 2022 14:29
Autor: Orsolya Morovičová