Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Értesítés a képviselők számának meghatározásáról és a választókerületek kialakításáról a 2022. október 29-ei önkormányzati választásokra

Értesítés
a képviselők számának meghatározásáról és a választókerületek kialakításáról a 2022. október 29-ei önkormányzati választásokra
 
Gúta Város Képviselő-testülete a Tt. 180/2014 sz., a választójog gyakorlásának feltételeiről,valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 166-os §-a alapján 2022.6.20-án meghozott 870/2022 sz. határozata szerint a képviselők száma 17, a választókerületek száma 2.
 
Az 1 sz. választókerület magába foglalja az alábbi választókörzeteket, ahol a választható képviselők száma 9 fő 
Válasz-tókörzet
Szavazóhelyiség
Utca
1
Nagyszigeti csárda
Nagysziget
3
Aranykalász vendéglő
Pozsonyi, Császta 1-55, Felső sor, Felső, Jánošík, Jesenský rakpart, Jókai, Kurta, Hársfa, Podjavorinská, Málna, Kis-Duna, Vadász, Puruk sor, Sládkovič, Akác
4
Nyugdíjas klub – Hosszú utca
Templom tér, Malom, Fűzfa, Hidegoldal, Munka, Mély, Fő, Harcsa, Mező, Hosszú
6
Városi művelődési központ – Templom tér 4
Állomás, Építők, Császta 56-tól, Madách, Kossuth, Királynérét, Reviczky telep, Ipari telep, Győr, Sport, Vasút sor, Szent Anna, Pázsit, Palkovich, Szlovák
7
Városi hivatal – Templom tér 1
Oldalsó, Brünni tér, Új, Iskola, Piactér, konkrét lakcímmel nem rendelkező polgárok
 
A 2 sz. választókerület magába foglalja az alábbi választókörzeteket, ahol a választható képviselők száma 8 fő:       
Válasz-
tókörzet
Szavazóhelyiség
Utca
2
A szövetkezet adminisztratív épülete - Örtény
Pacsérok, Örtény
5
Szabadidőközpont – Híd utca 2
Štúr, Győzelem, Mester, Prágai tér, Petőfi sor, Partizán, Békevédők, Híd
8
Speciális alapiskola – Erdő utca 9
Szélső, Csalogány, Halász, Rózsa, Liget, Októberi tér, Béke, Erdő, Tó, Klapka, Bernolák, Štefánik
9
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovich utca 3
Diófa, Kollár, Kertész, Szabadság, Šafárik, Radnóti, Virág, Komáromi, Cseh, Alsó, Novomeský, Kereszt
10
PROJEKT-MARKET épülete, Keleti utca 3
Jilemnický, Nagyszombati, Nyárfa, Šverma, Nap, Sík, Földműves, Vágmenti, Dankó Pista telep, Ifjúság, Hviezdoslav, Duna, Bányász, Keleti, Újvári
 
Gúta, 2022.7.4.
Horváth Árpád, polgármester
 
Levétel dátuma: 31. 10. 2022 Felelős: Štefan Husvéth