Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik postai úton szavazhat

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig:

írásban (okirat formájában) úgy,
hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb legkésőbb 2020. 01.10.)
A kérvényt a következő címre küldhetik: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo.
A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

elektronikus levélben (e-mailben) úgy,
hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2020. 01.10.)
A város erre a célra használatos címe a: volby@kolarovo.sk
A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek [Vzor žiadosti o voľbu poštou (21kB, .DOCX)] tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait:

  • keresztnév és vezetéknév,
  • személyi szám,
  • állandó lakhely,
  • külföldi lakhely címe.

Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére:

  • a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,
  • szavazólapokat,
  • válaszborítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ feliratot, a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét),
  • a szavazás módjáról való tájékoztatást.

A szavazás

A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti.

A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02.28.) kerültek kézbesítésre.


Zodpovedá: prevod prevod