Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Tlačivá, žiadosti

Výstavba a regionálny rozvoj

Prehlásenie -stavebný dozor

Prehlásenie -stavebný dozor.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť-o-vyjadrenie-sa-k-funkčnému-využitiu-pozemku-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,06 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-podnikateľskej-činnosti-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,21 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-investičnej-činnosti-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby MZZO

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-vydanie-rozhodnutia-o-povolení-stavby-MZZO-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadost o vydanie stanoviska k uzemnému stavebnému konaniu

Žiadost-o-vydanie-stanoviska-k-uzemnému-stavebnému-konaniu-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,51 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy

Žiadosť-o-určenie-súpisného-čísla-budovy-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,37 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia

Žiadosť-o-určenie-použitia-dopravného-značenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,54 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o súhlas k výrubu dreviny

Žiadosť-o-súhlas-k-výrubu-dreviny-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,1 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadost o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

Žiadost-o-povolenie-uzávierky-miestnej-komunikácie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,25 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Žiadosť-o-povolenie-na-odber-podzemných-vôd-a-zriadenie-vodnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,95 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenie

Písomný-záväzok-k-žiadosti-o-rozkopávkové-povolenie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,14 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Finančné oddelenie

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Kolárovo

Zúčtovanie-dotácie-poskytnutej-mestom-Kolárovo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,12 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku

Žiadosť-o-odpustenie-miestneho-poplatku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Výkaz dane za ubytovanie

Výkaz-dane-za-ubytovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Poučenie na vyplnenie priznania

Poučenie-na-vyplnenie-priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Potvrdenie_o_podani_priznania

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,08 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oznamenie vzniku, zaniku, zmeny údajok - poplatok za KO

Oznamenie-vzniku-zaniku-zmeny-údajok-poplatok-za-KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,87 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Daňové priznanie k miestnym daniam

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 22. 9. 2023

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu

Dotácie-žiadosť-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,43 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Správne oddelenie

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh-na-zrušenie-trvalého-pobytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,73 kB
Vložené: 23. 3. 2021

Splnomocnenie - všeobecné

Splnomocnenie-všeobecné-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,17 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Čestné vyhlásenie

Čestné-vyhlásenie-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,7 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Žiadosť-o-poskytovanie-sociálnej-služby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,73 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla

Splnomocnenie-k-prepisu-motorového-vozidla-1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 38,46 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vzor žiadosti o poskytnutie informácií

Vzor-žiadosti-o-poskytnutie-informácií-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,68 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť na podporu z fondu Solidarita a podpora rodiny na území mesta Kolárovo - COVID - 19

Žiadosť - Solidarita a podpora rodiny COVID-19.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,42 kB
Vložené: 21. 2. 2022

Správa majetku

Oznámenie - Verejné športové podujatie

Oznámenie - Verejné športové podujatie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,84 kB
Vložené: 6. 12. 2021

Žiadosť o parkovacie miesto

Žiadosť o parkovacie miesto SK.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,3 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o nájom pozemku

Žiadosť o nájom pozemku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,88 kB
Vložené: 18. 11. 2021

dočasné uzavretie predajne

dočasné uzavretie predajne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie

TLAČIVO - Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,39 kB
Vložené: 15. 5. 2024

ohlásenie jednorázového predĺženia prevádzkového času pre prevádzkareň

ohlásenie jednorázového predĺženia prevádzkového času pre prevádzkareň.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,64 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie času predaja_prevádzky resp. zmeny

Oznámenie času predaja_prevádzky resp. zmeny 2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Zriadenie prevádzky - oznámenie

Zriadenie prevádzky - oznámenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva - jarmoky, hody, príležitostné trhy

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva - jarmoky, hody, príležitostné trhy.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,91 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva - trhovisko na ul. Tržnej v Kolárove

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva - trhovisko na ul. Tržnej v Kolárove.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,95 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie zámeru osobitného užívania VP-skládky,stav.zariad.,rozkopávky,prenosné inf.zar., inf. zariad.na stĺpoch VO, cirkus,lunapar, dočasné umiestn. predaj zariad.

Oznámenie zámeru osobitného užívania VP-skládky,stav.zariad.,rozkopávky,prenosné inf.zar., inf. zariad.na stĺpoch VO, cirkus,lunapar, dočasné umiestn. predaj zariad..odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,16 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie o konaní zhromaždenia

Oznámenie-o-konaní-zhromaždenia-.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,04 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-prílohy k žiadosti o registráciu SHR

SHR-prílohy k žiadosti o registráciu SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,29 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o registráciu SHR-ohlásenie činnosti do evidencie

SHR-žiadosť o registráciu SHR-ohlásenie činnosti do evidencie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,02 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o vydanie potvrdenia o Osvedčení SHR

SHR-žiadosť o vydanie potvrdenia o Osvedčení SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,21 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR

SHR-žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,51 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť-ohlásenie zmeny v osvedčení SHR

SHR-žiadosť-ohlásenie zmeny v osvedčení SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,4 kB
Vložené: 18. 11. 2021

súhlas na zriadenie farmy-žiadosť

súhlas na zriadenie farmy-žiadosť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,38 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Verejná zbierka-žiadosť o súhlas

Verejná zbierka-žiadosť o súhlas.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,64 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o prenájom dreveného stánku vo vlastníctve mesta

Žiadosť o prenájom dreveného stánku vo vlastníctve mesta.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,69 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o prenájom pozemku

Žiadosť o prenájom pozemku.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,03 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o vydanie potvrdenia k predaju výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti + čestné vyhlásenie

Žiadosť o vydanie potvrdenia k predaju výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti.... + čestné vyhlásenie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,98 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti

Žiadosť-o-predaj-prenájom-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,03 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti

Žiadosť-o-výpožičku-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,55 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o uzavretie budúcej zmluvy o vecnom bremene

Žiadosť-o-uzavretie-budúcej-zmluvy-o-vecnom-bremene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,24 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj

2020-žiadosť-o-vydanie-povolenia-na-predaj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie - pokladnica

2020-čestné-vyhlásenie-pokladnica.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-vlastných-použitých-výrobkov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti

2020-čestné-vyhlásenie-na-k-vydaniu-povolenia-na-predaj-výrobkov-z-vlastnej-pestovateľskej-a-chovateľskej-činnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,18 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-výrobkov-ktoré-sú-originálom-diela-alebo-jeho-rozmnoženinou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

Oznámenie-o-zrušení-prevádzkárne-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Spoločný stavebný úrad

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,45 kB
Vložené: 4. 5. 2024

Návrh na vydania kolaudačného rozhodnutia k reklamnej stavbe

Návrh-na-vydania-kolaudačného-rozhodnutia-k-reklamnej-stavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,09 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia / zmena jan. 2024

2019 Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB
Vložené: 31. 1. 2024

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestnení-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,71 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie-drobnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,01 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie prízemnej stavby elektronickej komunikačnej siete

Ohlásenie-prízemnej-stavby-elektronickej-komunikačnej-siete-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,84 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie-reklamnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,44 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete

Ohlásenie-stavby-elektronickej-komunikačnej-siete-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,75 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie-stavebných-úprav-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie-udržiavacích-prác-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,58 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Ohlásenie výmeny alebo doplnenia telekomunikačného zariadenia

Ohlásenie-výmeny-alebo-doplnenia-telekomunikačného-zariadenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Potvrdenia o existencii vedení

Potvrdenia-o-existencii-vedení-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,93 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Tlaková skúška kanalizačného potrubia a žumpy

Tlaková-skúška-kanalizačného-potrubia-a-žumpy-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,88 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyhlásenie stavebného dozoru - nová stavba

Vyhlásenie-stavebného-dozoru-nová-stavba-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,9 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyhlásenie stavebného dozoru - odstránenie stavby

Vyhlásenie-stavebného-dozoru-odstránenie-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,53 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k odstráneniu stavby

Vyjadrenie-vlastníkov-susedných-nehnuteľností-k-odstráneniu-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,18 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbe

Vyjadrenie-vlastníkov-susedných-nehnuteľností-k-výstavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,85 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Ž-i-a-d-o-s-ť-o-zmenu-doby-trvania-reklamnej-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,6 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,06 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby

Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-zmeny-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,81 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť-o-povolenie-odstránenia-stavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,48 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokončením-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť-o-predĺženie-lehoty-výstavby-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,34 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť-o-vydanie-stavebného-povolenia-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,41 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - NSK

ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc sl._2024_Nitra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 809,84 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Žiadosť o bezodkladné poskytovanie, resp. zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc.služby .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68,5 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - denný stacionár.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.sl..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,63 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Opatrovateľskú službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.sl. Opatr.sl. -aktuális-.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 15,73 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. sl..odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 16,06 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Žiadosť o poskyt.soc.sl. v jedálni.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 14,08 kB
Vložené: 19. 6. 2024

Oddelenie hospodárenia školstva

Dotácia k stravovacím návykom dieťaťa čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Vložené: 25. 1. 2023

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 32 °C 18 °C
piatok 19. 7. polojasno 33/21 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 25/18 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 31/16 °C