Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Tlačivá, žiadosti

Správa majetku

SHR-prílohy k žiadosti o registráciu SHR

SHR-prílohy k žiadosti o registráciu SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,29 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o registráciu SHR-ohlásenie činnosti do evidencie

SHR-žiadosť o registráciu SHR-ohlásenie činnosti do evidencie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,02 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o vydanie potvrdenia o Osvedčení SHR

SHR-žiadosť o vydanie potvrdenia o Osvedčení SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,21 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR

SHR-žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,51 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť-ohlásenie zmeny v osvedčení SHR

SHR-žiadosť-ohlásenie zmeny v osvedčení SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,4 kB
Vložené: 18. 11. 2021

súhlas na zriadenie farmy-žiadosť

súhlas na zriadenie farmy-žiadosť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,38 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Verejná zbierka-žiadosť o súhlas

Verejná zbierka-žiadosť o súhlas.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,64 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o prenájom dreveného stánku vo vlastníctve mesta

Žiadosť o prenájom dreveného stánku vo vlastníctve mesta.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,69 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o prenájom pozemku

Žiadosť o prenájom pozemku.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,03 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o vydanie potvrdenia k predaju výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti + čestné vyhlásenie

Žiadosť o vydanie potvrdenia k predaju výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti.... + čestné vyhlásenie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,98 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti

Žiadosť-o-predaj-prenájom-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,03 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti

Žiadosť-o-výpožičku-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,55 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o uzavretie budúcej zmluvy o vecnom bremene

Žiadosť-o-uzavretie-budúcej-zmluvy-o-vecnom-bremene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,24 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj

2020-žiadosť-o-vydanie-povolenia-na-predaj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie - pokladnica

2020-čestné-vyhlásenie-pokladnica.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-vlastných-použitých-výrobkov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti

2020-čestné-vyhlásenie-na-k-vydaniu-povolenia-na-predaj-výrobkov-z-vlastnej-pestovateľskej-a-chovateľskej-činnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,18 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-výrobkov-ktoré-sú-originálom-diela-alebo-jeho-rozmnoženinou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

Oznámenie-o-zrušení-prevádzkárne-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Spoločný stavebný úrad

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

Návrh-na-povolenie-zmeny-v-užívaní-stavby-ak-nie-je-spojené-so-stavebným-konaním-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,32 kB
Vložené: 11. 12. 2020
Zobrazené 41-60 z 84