Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Tlačivá, žiadosti

Vylepovanie plagátov na výlepných plochách na území mesta Kolárovo
VYLEPOVANIE PLAGÁTOV NA VÝLEPNÝCH PLOCHÁCH NA ÚZEMÍ MESTA KOLÁROVO
 
Na základe schváleného VZN č. 19/2023 od 01.01.2024 sa zavádza organizované vylepovanie plagátov na území Mesta Kolárovo formou platenej vylepovacej služby.

Výlepné plochy na území mesta:
 
1/ pred Supermarketom Coop Jednota „Centrum“   2 ks                (Kostolné námestie)
2/ pred budovou bývalej predajne „Jánošík“            1 ks              (Komárňanská ulica.)
3/ pri reštaurácii „Zlatý klas“                                 1 ks                         (Hlavná ulica)
4/ na parkovisku vedľa Zdravotného strediska         1 ks               (Brnenské námestie)
5/ pri predajni na osade Dankó Pistu      1 ks (roh Východná ulica - Osada Dankó Pistu)
6/ pri parkovisku fy Exal                                        1 ks                 (Priemyselný areál)
7/ pri Čárde na Veľkom Ostrove                              1 ks
8/ pri očnej ambulancii MUDr. Mária Balázs   1 ks (križovatka ulíc Mierová - Podhájska)
9/ pri zastávke Arriva                                            1 ks                   (Ul. Sládkovičova)
10/ pri výmenníku tepla KolByt                 1 ks  (Ul. Partizánska od Ul. Obrancov mieru)
 
B/ Kovové stojany – skrine
1/ pri budove bývalej hostinci na Veľkej Gúte                                                       1 ks
2/ Ul. Školská za budovou „Flóri“                                                                        1 ks
3/ Ul. Mostová pri Mlyne                                                                                    1 ks
4/ Ul. Staničná pri pohostinstva „Leceš“                                                             1 ks
 
Uvedené plochy je možné objednať na základe záväznej objednávky, ktorú predloží pôvodca plagátu spolu s potrebným počtom plagátov výlučne písomnou formou, najmenej do piatka týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom má dôjsť k realizácii vylepovania plagátov.
Objednávky sa prijímajú na určenom tlačive. Na jednu výlepnú plochu možno umiestniť plagáty o maximálnom rozmere A0. Objednávateľ je povinný uhradiť poplatky spojené s vylepením plagátov pred realizáciou výlepu plagátov.
Štandardným dňom pre realizáciu vylepovania, starostlivosti o plagáty a údržbu výlepných plôch je utorok. Opravu poškodených plagátov vykonáva poverený zamestnanec Mestského úradu iba v prípade, že mu objednávateľ dodal aj požadované rezervné plagáty v objeme +20% počtu objednaných plagátov pre zabezpečenie takýchto opráv. Opravy sú zabezpečované bezplatne. Správca výlepných plôch nezodpovedá za škody spôsobené na plagátoch treťou osobou alebo živelnou pohromou. 
Je možnosť na objednanie vylepovania plagátov aj mimo štandardný deň vylepovania za zvýšený poplatok.
 
K vybaveniu je potrebné:

Poplatky:                           Štandardný výlep                                       Výlep mimo termínu
Plagáty A0:                     0,25,-EUR/ks/deň                                 0,40,-EUR/ks/deň
Plagáty A1:                      0,20,-EUR/ks/deň                                 0,35,-EUR/ks/deň
Plagáty A2:                     0,15,-EUR/ks/deň                                  0,25,-EUR/ks/deň
Plagáty A3:                     0,12,-EUR/ks/deň                                  0,20,-EUR/ks/deň
Plagáty A4:                     0,08,-EUR/ks/deň                                 0,15,-EUR/ks/deň
 
Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č.19/2023 účinný od 01.01.2024
 
Vybavuje:
Mgr. Beáta Forró
Telefón: +421 35 790 00 926 
E-mail: beata.forro@mestokolarovo.sk
 
1. poschodie, č. dv. 23
Mestský úrad v Kolárove
Kostolné námestie č. 1
946 03 Kolárovo

Správa majetku

SHR-žiadosť o registráciu SHR-ohlásenie činnosti do evidencie

SHR-žiadosť o registráciu SHR-ohlásenie činnosti do evidencie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,02 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o vydanie potvrdenia o Osvedčení SHR

SHR-žiadosť o vydanie potvrdenia o Osvedčení SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,21 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR

SHR-žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,51 kB
Vložené: 18. 11. 2021

SHR-žiadosť-ohlásenie zmeny v osvedčení SHR

SHR-žiadosť-ohlásenie zmeny v osvedčení SHR.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,4 kB
Vložené: 18. 11. 2021

súhlas na zriadenie farmy-žiadosť

súhlas na zriadenie farmy-žiadosť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,38 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Verejná zbierka-žiadosť o súhlas

Verejná zbierka-žiadosť o súhlas.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,64 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o prenájom dreveného stánku vo vlastníctve mesta

Žiadosť o prenájom dreveného stánku vo vlastníctve mesta.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,69 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o prenájom pozemku

Žiadosť o prenájom pozemku.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,03 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o vydanie potvrdenia k predaju výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti + čestné vyhlásenie

Žiadosť o vydanie potvrdenia k predaju výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti.... + čestné vyhlásenie.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,98 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Žiadosť o predaj - prenájom nehnuteľnosti

Žiadosť-o-predaj-prenájom-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,03 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti

Žiadosť-o-výpožičku-nehnuteľnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,55 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o uzavretie budúcej zmluvy o vecnom bremene

Žiadosť-o-uzavretie-budúcej-zmluvy-o-vecnom-bremene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,24 kB
Vložené: 11. 12. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj

2020-žiadosť-o-vydanie-povolenia-na-predaj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie - pokladnica

2020-čestné-vyhlásenie-pokladnica.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-vlastných-použitých-výrobkov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na k vydaniu povolenia na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti

2020-čestné-vyhlásenie-na-k-vydaniu-povolenia-na-predaj-výrobkov-z-vlastnej-pestovateľskej-a-chovateľskej-činnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,18 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

2020-čestné-vyhlásenie-na-predaj-výrobkov-ktoré-sú-originálom-diela-alebo-jeho-rozmnoženinou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,11 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

Oznámenie-o-zrušení-prevádzkárne-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,66 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Spoločný stavebný úrad

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,45 kB
Vložené: 4. 5. 2024

Návrh na vydania kolaudačného rozhodnutia k reklamnej stavbe

Návrh-na-vydania-kolaudačného-rozhodnutia-k-reklamnej-stavbe-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,09 kB
Vložené: 11. 12. 2020
Zobrazené 41-60 z 83