Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

ZAMESTNANCI PODRIADENÍ PRIAMO PREDNOSTOVI ÚRADU

Sekretariát, podateľňa, správa siete a iné.

sekretariát:     Katarína Nagyová

kontakt:     +421 (0)35 7900911
e-mail:       sekretariat@kolarovo.sk


referent:     Ing. Marián Rigó

kontakt:     +421 (0)35 7900928
e-mail:      rigo@mestokolarovo.sk


supervízor:     Štefan Husvéth

kontakt:     +421 908 786380
e-mail:      admin@mestokolarovo.sk


kancelária prvého kontaktu:     Silvia Macejková

kontakt:     +421 (0)35 7900940
e-mail:     macejkova@mestokolarovo.sk
Dátum vloženia: 7. 12. 2020 18:28
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2024 18:54
Autor: prevod prevod