Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

VÝKONNÉ A KONTROLNÉ ORGÁNY

Zástupca primátora zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie, vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania je v náplni práce hlavného kontrolóra.

zástupca primátora mesta:     Ing. Ernő Kárpáty

kontakt:     +421 (0)35 7900913
e-mail:      viceprimator@kolarovo.sk
               

prednosta Mestského úradu:     Ing. Ladislav Beke

kontakt:     +421 (0)35 7900912
e-mail:      prednosta@kolarovo.sk
               


hlavný kontrolór mesta:   Iveta Némethová, JUDr. Ing.

kontakt:     +421 (0)35 7900932
e-mail:     hkm@kolarovo.sk

 

Dátum vloženia: 7. 12. 2020 18:20
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2024 18:33
Autor: prevod prevod