Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ A BYTOVEJ POLITIKY

Vedúca oddelenia:     Bc. Alžbeta Jónásová

kontakt:     +421 (0)35 7900917
e-mail:      jonaser@mestokolarovo.sk

referentka:     Bc. Monika Ősziová

e-mail:      monika.osziova@mestokolarovo.sk 

Dátum vloženia: 7. 12. 2020 18:49
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2024 18:31
Autor: prevod prevod