Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Szerződések – 2015

Legenda:

FIN – Mestský úrad
DPG – DP Globál
GUS – Gúta Service
KUL – Mestské kultúrne stredisko
ZPS – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
BYT – KolByt s.r.o.
SPB – Správa bytov
COR – ZŠ M. Korvína
RAK – ZŠ Rákócziho
JAK – ZŠ J.A. Komenského
OVI – MŠ Brnenské nám.
ZUS – Základná umelecká škola
SMS – MŠ Lesná 10
CVC – Centrum vo3ného easu

Dátum zverejnenia Názov/číslo Cena Dodávateľ Objednávateľ
8.1.2015 dodatok č. 2 1186,05 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. FIN
8.1.2015 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. JAK
8.1.2015 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. JAK
8.1.2015 zmluva 228,00 BE-SOFT a.s. JAK
12.1.2015 zmluva 234,04 Ministerstvo vnútra SR COR
15.1.2015 zmluva 13008,00 KolByt s.r.o. OVI
15.1.2015 rámcová zmluva 00,00 PolyStar s.r.o. OVI
20.1.2015 zmluva o nájme 184,98 Messer Tatragas s.r.o. GUS
20.1.2015 zmluva 19,99 Slovak Telekom a.s. GUS
21.1.2015 dodatok e. 2 00,00 FOKUS oená optika a.s. FIN
21.1.2015 zmluva 42960,00 KolByt s.r.o. ZPS
21.1.2015 zmluva o dielo 396,00 ELVY s.r.o. ZPS
22.1.2015 kúpna zmluva 3720,00 MOVER s.r.o. FIN
22.1.2015 nájomná zmluva 200,00 ZELONAX s.r.o. FIN
22.1.2015 nájomná zmluva 100,00 Poľnohospodárske družstvo Kolárovo FIN
27.1.2015 zmluva o nájme 49,24 ŠZŠ s VJM FIN
27.1.2015 zmluva 00,00 ŠZŠ s VJM FIN
27.1.2015 zmluva 17000,00 KolByt s.r.o. SMS
29.1.2015 dohoda 00,00 ÚPSVaR Komárno FIN
29.1.2015 nájomná zmluva 167,25 Yogi Investment s.r.o. FIN
30.1.2015 zmluva 50000,00 KolByt s.r.o. COR
30.1.2015 zmluva 00,00 EP ENERGY TRADING a.s. GUS
3.2.2015 nájomná zmluva 240,00 Németh Tomáš BYT
3.2.2015 nájomná zmluva 220,00 Kolocsics Štefan BYT
3.2.2015 nájomná zmluva 205,00 Ferenczi Kornél BYT
3.2.2015 nájomná zmluva 200,00 Oszi Tomáš BYT
3.2.2015 nájomná zmluva 165,00 Madari Norbert BYT
3.2.2015 zmluva o nájme 45,00 Csente Tibor BYT
3.2.2015 zmluva o nájme 73,00 Speváková Margita BYT
3.2.2015 zmluva o nájme 50,00 Némethová Adriana BYT
3.2.2015 zmluva o nájme 85,00 Speváková Denisa BYT
3.2.2015 zmluva o nájme 58,00 Horváth Ladislav BYT
3.2.2015 zmluva o nájme 60,00 Kováe Július BYT
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Štefan Hôlka GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Gizela Borosová GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Ladislav Furi GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Iveta Tóthová GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Gustáv Kiss GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Ladislav Bagita GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Eva Holoubeková GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 František Pálovics GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Gabriel Tóth GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Vojtech Szabó GUS
3.2.2015 kúpna zmluva 300,00 Mariana Steinerová GUS
4.2.2015 zmluva 00,00 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. GUS
5.2.2015 dodatok e. 1 3185,55 KOMUNÁLNA pois?ovoa a.s. FIN
5.2.2015 dodatok e. 2 2250,47 KOMUNÁLNA pois?ovoa a.s. FIN
5.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. ZPS
5.2.2015 rámcová dohoda 44400,00 DANUBIUS s.r.o. ZPS
5.2.2015 rámcová dohoda 3600,00 DANUBIUS s.r.o. ZPS
5.2.2015 rámcová dohoda 00,00 PolyStar s.r.o. FIN
6.2.2015 zmluva 00,00 KolByt s.r.o. JAK
9.2.2015 kúpna zmluva 370,00 BENEFICUS s.r.o. FIN
9.2.2015 zmluva o výpožieke 00,00 Ladislav Kulich FIN
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Eva Krepszová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 105,00 Ján Tóth GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Nagyová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Gizela Tóthová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 35,00 Kristína Hegyiová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Olléová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Juliana Pálovicsová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Czafrangó GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Katarína Magyaricsová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Gabriel Furi GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Margita Juhászová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Alexander Tóth GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Tóth GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Eva Liptáková GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 35,00 Imrich Hegyi GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Tóthová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Csenteová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Tóth GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Szabóová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 105,00 Pavel Bobály GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Valéria Goghová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Veronika Árgyusiová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Serena Szépeová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Denisa Tánczosová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Judita Kosfeldová GUS
9.2.2015 zmluva o nájme 70,00 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki GUS
9.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. COR
9.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. JAK
10.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. RAK
12.2.2015 zmluva 105,00 Ing. Tibor Gál GUS
12.2.2015 kúpna zmluva 01,00 Zelkov s.r.o. GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Margita Némethová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Gogh GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Gabriela Szabóová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Goghová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 František Fülöp GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Szabóová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 35,00 Tibor Szarka GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Regina Nagyová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 35,00 Irena Keleová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 105,00 Margita Hodosiová GUS
13.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Jozef Kollár GUS
16.2.2015 zmluva 14,00 Slovak Telekom a.s. COR
17.2.2015 dodatok e. 1 0,598 Metodicko-pedagogické centrum COR
19.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Katarína Kovácsová GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Jozef Kollár GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Július Csütörtöki GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Július Csütörtöki GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Tibor Madarász GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 35,00 Alexander Engelhardt GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Anyalai GUS
19.2.2015 zmluva o nájme 35,00 Sarolta Furiová GUS
19.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. GUS
20.2.2015 zmluva 590,50 Mesto Kolárovo JAK
20.2.2015 zmluva 05,00 Orange Slovensko a.s. GUS
20.2.2015 zmluva 05,00 Orange Slovensko a.s. GUS
20.2.2015 dodatok k zmluve 01,00 Orange Slovensko a.s. GUS
20.2.2015 dodatok k zmluve 01,00 Orange Slovensko a.s. GUS
20.2.2015 dodatok k zmluve 01,00 Orange Slovensko a.s. GUS
20.2.2015 dodatok k zmluve 01,00 Orange Slovensko a.s. GUS
20.2.2015 dodatok k zmluve 01,00 Orange Slovensko a.s. GUS
23.2.2015 zmluva 590,50 Mesto Kolárovo COR
23.2.2015 zmluva 590,50 Mesto Kolárovo RAK
23.2.2015 zmluva 70,00 KATONA – Advokátska kancelária s.r.o. RAK
23.2.2015 zmluva o dielo 8460,00 AŽ PROJEKT s.r.o. FIN
24.2.2015 zmluva 209,40 Mesto Kolárovo OVI
24.2.2015 zmluva o dielo 00,00 Attila Balázs ZPS
24.2.2015 zmluva o dielo 00,00 GASTRO-HAAL s.r.o. ZPS
24.2.2015 rámcová dohoda 44742,00 Judita Závodná ZPS
26.2.2015 dohoda o prenájme 100,00 ALMA – ART KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 24,00 Kornélia Bôlcskei KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 150,00 ALMA – ART KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 24,00 Kornélia Bôlcskei KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 200,00 Ján Sipos KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 24,00 Pannon – Work Slovakia s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 12,00 Kornélia Bôlcskei KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 Vladimír Najdek KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 120,00 AIDAN s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 24,00 Kornélia Bôlcskei KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 60,00 ZO ZMRS ZŠ Mateja Korvína KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 1700,00 SMK-MKP ZO Kolárovo KUL
26.2.2015 zmluva 81,00 Orange Slovensko a.s. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 170,00 Ing. Angyal Béla KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 170,00 Mgr. Ing. Némethová Iveta KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 90,00 Denné centrum – Klub dôchodcov KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 200,00 MEKKA s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 160,00 Slovenský po3ovnícky zväz – PZ Drop KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 120,00 ALMA – ART KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 Vladimír Najdek KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 120,00 AIDAN s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 40,00 Denné centrum – Klub dôchodcov KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 200,00 Spolok priate3ov slov. kultúry KUL
26.2.2015 zmluva 600,00 MDRD KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 40,00 Jednota dôchodcov KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 60,00 ZO ZMRS ZŠ Mateja Korvína KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 40,00 ZŠ J. A. Komenského KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 85,00 ZO ZMRS ZŠ Mateja Korvína KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 200,00 Ján Sipos KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS Cirk. ZŠMŠ a Gymn. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 60,00 Fülöp Barnabás KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 40,00 Csemadok ZO Kolárovo KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
26.2.2015 zmluva 23000,00 KolByt s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 Vladimír Najdek KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 90,00 Spolok priate3ov slov. kultúry KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 120,00 TAN-GO TOURS EXCLUSIVE a.s. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 90,00 Denné centrum – Klub dôchodcov KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 24,00 Športový strelecký klub X-Shot KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 200,00 MEKKA s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 40,00 Jednota dôchodcov KUL
26.2.2015 zmluva 167,29 SVETAS-SW s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 24,00 Stavebné bytové družstvo KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
26.2.2015 dohoda o prenájme 120,00 AIDAN s.r.o. KUL
26.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. KUL
26.2.2015 zmluva 4900,00 MŠ s VJM FIN
26.2.2015 zmluva 36757,47 ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM FIN
26.2.2015 zmluva o nájme 657,24 Tóth Ladislav FIN
27.2.2015 mandátna zmluva 00,00 REFAM s.r.o. ZUS
3.3.2015 kúpna zmluva 390,00 Miklós Viola, MUDr. FIN
3.3.2015 zmluva o výpožieke 00,00 Gabriel Szabó FIN
4.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Rozália Motilová GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 300,00 Iveta Nagyváthyová GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Fülöpová GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 35,00 Helena Rášová GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 35,00 Juraj Gogh GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Kis Árpád GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Terézia Némethová GUS
4.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Tibor Varga GUS
10.3.2015 zmluva o nájme 05,74 Leszko Ladislav BYT
10.3.2015 nájomná zmluva 60,00 Sztojková Klaudia BYT
10.3.2015 nájomná zmluva 80,00 Lévai Róbert BYT
10.3.2015 nájomná zmluva 220,00 Kováeová Gabriela BYT
10.3.2015 zmluva o nájme 55,00 Molnár Ladislav BYT
11.3.2015 rámcová dohoda 9189,60 Po3nohospodárske družstvo ZPS
11.3.2015 rámcová dohoda 17401,00 LEBECO s.r.o. ZPS
11.3.2015 rámcová dohoda 47999,00 Ing. Michal Gogh ZPS
17.3.2015 rámcová dohoda 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZUS
18.3.2015 rámcová dohoda 12000,00 Primera s.r.o. FIN
18.3.2015 rámcová dohoda 6360,00 Green Dream s r.o. FIN
18.3.2015 dodatok e. 6 18,00 EKELTOUR s.r.o. FIN
18.3.2015 zmluva o nájme 35,00 Koloman Csente GUS
18.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Marta Brozmanová GUS
18.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Beoovská GUS
18.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Gejza Sztojka GUS
18.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Ábelovská GUS
18.3.2015 zmluva o nájme 70,00 Ivett Horváth GUS
24.3.2015 zmluva o nájme 480,00 Gabriel Árgyusi GUS
24.3.2015 eiastková zmluva 25,20 DATALAN a.s. COR
24.3.2015 rámcová zmluva 24000,00 DATALAN a.s. COR
30.3.2015 zmluva 139,60 Mesto Kolárovo ZUS
2.4.2015 nájomná zmluva 195,00 Szi Zoltán BYT
2.4.2015 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Zsolt BYT
2.4.2015 nájomná zmluva 90,00 Stojka Imrich BYT
2.4.2015 nájomná zmluva 215,00 Bartalos Vojtech BYT
2.4.2015 zmluva o nájme 50,00 Berky Roman BYT
2.4.2015 nájomná zmluva 122,00 Osz Ladislav BYT
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
13.4.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
14.4.2015 kúpna zmluva 102208,00 MARIOL KM s.r.o. FIN
14.4.2015 dohoda 12330,24 ÚPSVaR FIN
14.4.2015 dohoda 7034,40 ÚPSVaR FIN
14.4.2015 rámcová dohoda 22110,48 SEE TRADE s.r.o. ZPS
16.4.2015 nájomná zmluva 205,00 Bc. Jónásová Alžbeta BYT
16.4.2015 nájomná zmluva 170,00 Kis Alexander BYT
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Pavel Balázs GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Vojtech Magyar GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Viera Richterová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 300,00 Mária Tánczosová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Goghová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Mgr.Iveta Simonová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Szabóová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Lengyel GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 35,00 František Bagita GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 40,00 Jozef Gáspár GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Matilda Ruhásová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Horváthová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Angelika Tóthová GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Juliana Janíková GUS
16.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Czina GUS
21.4.2015 zmluva 348,90 Hajredin Halili FIN
21.4.2015 zmluva 69,80 DIABET MIX s.r.o. FIN
21.4.2015 zmluva 76,10 ELEKTRO KLIMA RK s.r.o. FIN
21.4.2015 zmluva 16,10 GENERIS s.r.o. FIN
21.4.2015 zmluva 976,90 HAPEKO s.r.o. FIN
21.4.2015 zmluva 152,30 Q-PLAST s.r.o. FIN
21.4.2015 zmluva 209,40 Materská škola s VJM – óvoda FIN
21.4.2015 zmluva 104,70 Materská škola FIN
21.4.2015 zmluva 590,50 ZŠ Mateja Korvína FIN
21.4.2015 zmluva 590,50 ZŠ F. Rákócziho II FIN
21.4.2015 zmluva 590,50 ZŠ J. Á. Komenského FIN
21.4.2015 zmluva 69,80 Špeciálna ZŠ FIN
21.4.2015 zmluva 145,90 Špeciálna ZŠ s VJM FIN
21.4.2015 zmluva 590,50 SSOŠ FIN
21.4.2015 zmluva 590,50 Cirkevná spojená škola Panny Márie FIN
21.4.2015 zmluva 139,60 ZUŠ FIN
21.4.2015 zmluva 1852,50 Detský domov FIN
21.4.2015 zmluva 69,80 CVE FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 AGROTREND Kolárovo s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 304,50 Ali-Lakstav s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 ATECH.NET s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 BALSEED s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 2093,50 CREDAT INDUSTRIES a.s. FIN
23.4.2015 zmluva 139,60 ELASTO s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 304,50 GO2 shop s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 GUKOM s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 697,80 H & O s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 70,30 IDtech s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 76,10 KLARIA s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 70,30 KO – ROLL s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 KRAMIX s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 KROMBERG & SCHUBERT s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 697,80 MELAMO STAINLESS MODULES s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 Mestské kultúrne stredisko FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 Mlyn Kolárovo a.s. FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 POHOSTINSTVÁ-KOVÁCS s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 152,30 PROSPOT SK s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 322,10 RAFFENDAY SLOVAKIA s.r.o. FIN
23.4.2015 zmluva 08,10 ZO chovate3ov poštových holubov FIN
23.4.2015 zmluva 2791,40 ZPS a DS FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 ZODŽO – OS Vodný Mlyn FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Alexander KESZELI FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Ing. Elvira IZSÁK FIN
23.4.2015 zmluva 139,60 Emília HALVELANDOVÁ – HSH FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Emília KICSINDIOVÁ – KICSINDI PLUS FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 František SZABÓ – BAGLA FIN
23.4.2015 zmluva 76,10 Gabriela Feketeová – FEGA FIN
23.4.2015 zmluva 76,10 Ildikó NAGYOVÁ – BUFET FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 Ing. Peter Nagy – ELEKTRO NAGY FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Iveta GÖNCZÖLOVÁ- Yvi Cosmetics FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Ladislav EIŽMÁR COFFE HOUSE FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 Ladislav KALMÁR – Cungi, SHR FIN
23.4.2015 zmluva 16,10 Ladislav KULICH FIN
23.4.2015 zmluva 177,10 Ladislav NAGY – Hostinec Szegvári FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 Ladislav TÓTH – KOVORENT FIN
23.4.2015 zmluva 32,20 Magdaléna Kucsorová FIN
23.4.2015 zmluva 63,00 Mária MARTINEEKOVÁ FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Melánia Tóthová – ZELOSERVIS FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Melinda Nagy FIN
23.4.2015 zmluva 35,10 Michal MRSKA FIN
23.4.2015 zmluva 161,00 Szilárd NAGY – PALACE FIN
23.4.2015 zmluva 32,20 Štefan GOGH MEVOS-ZSP FIN
23.4.2015 zmluva 69,80 Tomáš Pintér – GUSKLO FIN
23.4.2015 zmluva 32,20 Zuzana SZABÓOVÁ – ZSUZSI MARKET FIN
23.4.2015 zmluva 65,90 Július FORRÓ FIN
23.4.2015 zmluva 418,70 CBA SLOVAKIA a.s. FIN
23.4.2015 zmluva 1342,00 COOP Jednota Komárno FIN
23.4.2015 zmluva 76,10 DANUBIUS s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 69,80 EDITRANS s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 322,10 KLK s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 322,10 LEKÁREO TILIA FLOS s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 697,80 LUMITECH s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 69,80 MAXBET s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 76,10 Ministerstvo vnútra SR FIN
24.4.2015 zmluva 161,00 MOPED-SLOVAKIA s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 69,80 OND a BECK s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 697,80 OZ Domov Dôchodcov Malý Dunaj FIN
24.4.2015 zmluva 391,90 REAL-K s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 161,00 STING 2000 s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 322,10 TESCO STORES SR a.s. FIN
24.4.2015 zmluva 152,30 UNAR s.r.o. FIN
24.4.2015 zmluva 69,80 Všeobecná úverová banka a.s. FIN
24.4.2015 zmluva 281,80 T.A.V.B. s.r.o. FIN
25.4.2015 zmluva 322,10 Denisa TÉGLÁSOVÁ FIN
25.4.2015 zmluva 139,60 Gabriel SZABÓ FIN
25.4.2015 zmluva 461,70 Ing. Michal GOGH – PROJEKT – MARKET FIN
25.4.2015 zmluva 25,50 Alexander KESZELI – UNIVERS CENTRUM FIN
25.4.2015 zmluva 69,80 Eva Szabóová – Maxi-Mix FIN
25.4.2015 zmluva 69,80 Jana BEKEOVÁ – BECOMA FIN
25.4.2015 zmluva 348,90 Július SKOPP FIN
25.4.2015 zmluva 76,10 Mária MADARIOVÁ – VITROFLÓR FIN
25.4.2015 zmluva 69,80 Aplha Pro Tel s.r.o. FIN
25.4.2015 zmluva 161,00 Finanené riadite3stvo SR FIN
25.4.2015 zmluva 697,80 LEBECO s.r.o. FIN
25.4.2015 zmluva 697,80 LEBECO s.r.o. FIN
25.4.2015 zmluva 322,10 TENPORT s.r.o. FIN
25.4.2015 zmluva 69,80 ZaMED s.r.o. FIN
29.4.2015 nájomná zmluva 4121,55 MEDCHIR s.r.o. FIN
30.4.2015 nájomná zmluva 200,00 Szabó Anna BYT
30.4.2015 nájomná zmluva 210,00 Bodžárová Klaudia BYT
30.4.2015 nájomná zmluva 160,00 Tóthová Júlia BYT
30.4.2015 nájomná zmluva 220,00 Szépeová Monika BYT
30.4.2015 nájomná zmluva 65,00 Csonková Zuzana BYT
30.4.2015 nájomná zmluva 185,00 Motajcseková Denisa BYT
30.4.2015 zmluva o nájme 63,00 Zsolnai Roman BYT
30.4.2015 zmluva o nájme 75,00 Szulcsányi Ján BYT
30.4.2015 rámcová dohoda 00,00 Magdolna Rigó RIGOLAKK GUS
30.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Tibor Janeok GUS
30.4.2015 dohoda 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. GUS
30.4.2015 rámcová dohoda 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. GUS
30.4.2015 kúpna zmluva 6971,00 Helena Leszkóová FIN
30.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Marta Szombathová GUS
30.4.2015 zmluva o nájme 35,00 Mária Némethová GUS
30.4.2015 zmluva o nájme 70,00 O3ga Rigóová GUS
30.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Jozef Richter GUS
30.4.2015 zmluva o nájme 35,00 Štefan Gogh GUS
30.4.2015 zmluva o nájme 70,00 Ondrej Kelemen GUS
7.5.2015 nájomná zmluva 50,00 Tan-Go Tours Exclusive a.s. FIN
7.5.2015 poistná zmluva 165,00 KOOPERATIVA pois?ovoa a.s. GUS
25.5.2015 zmluva o výpožieke 30,00 ELASTO s.r.o. FIN
25.5.2015 zmluva o výpožieke 30,00 ELASTO s.r.o. FIN
4.6.2015 zmluva 1300,00 Basketball Club Knives Kolárovo FIN
4.6.2015 zmluva 1200,00 Odd. Bojového umenia pri ZŠ M. Korvína FIN
4.6.2015 zmluva 25300,00 Futbalový klub Kolárovo FIN
4.6.2015 zmluva 11500,00 Hádzanársky športový klub HŠK-74 FIN
4.6.2015 zmluva 4200,00 Karate klub TAIYO FIN
4.6.2015 zmluva 500,00 Kassai škola jazdcov – lukostrelcov FIN
4.6.2015 zmluva 1130,00 STK Kolárovo FIN
4.6.2015 zmluva 4000,00 Športový klub cyklistiky FIN
4.6.2015 zmluva 11400,00 Športový klub Kolárovo FIN
4.6.2015 zmluva 1300,00 Športový klub Ve3ký Ostrov FIN
4.6.2015 zmluva 300,00 ZO chovate3ov poštových holubov FIN
4.6.2015 zmluva 1000,00 ALMA – ART o.z. FIN
4.6.2015 zmluva 1200,00 CSEMADOK ZO Kolárovo FIN
4.6.2015 zmluva 400,00 COOL CLUB SLOVAKIA FIN
4.6.2015 zmluva 700,00 helloGúta FIN
4.6.2015 zmluva 1000,00 Liga maiarských žien FIN
4.6.2015 zmluva 1100,00 Malodunajské rockové divadlo FIN
4.6.2015 zmluva 1000,00 Mlyneek FIN
4.6.2015 zmluva 700,00 helloGúta FIN
4.6.2015 zmluva 200,00 Za naše Kolárovo – A mi Gútánkért FIN
4.6.2015 zmluva 70,00 Zväz sluchovo postihnutých ZO FIN
4.6.2015 zmluva 3000,00 Ing. Kurt Molnár FIN
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 ALTRAX s.r.o. GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Peter Nagy GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 MOVER s.r.o. GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 PRIMERA s.r.o. GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 Tribea s.r.o. GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 František Bagita GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 Ladislav Fekete GUS
4.6.2015 rámcová dohoda 00,00 B-TREND s.r.o. GUS
8.6.2015 zmluva o dielo 00,00 Štefan Németh ZPS
9.6.2015 zmluva o dielo 11000,00 Derakat s.r.o. FIN
11.6.2015 zmluva o nájme 35,00 Helena Kovácsová GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Eva Szénásiová GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Robert Šumiczký GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Irena Dömeová GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Tibor Varga GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Gönczöl GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 210,00 Helena Madarászová GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Borka GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Eva Antalová GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Eva Antalová GUS
11.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Mahorová GUS
12.6.2015 zmluva o nájme 60,00 Kürti Róbert Rajmund BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 215,00 Nagy Andrea BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 110,00 Domján 1udovít BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 200,00 Domjánová Diana BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 200,00 Zacharová Angela BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 150,00 Mgr. Eva Sladká BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 120,00 Pintér Atila BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 170,00 Gogh Monika BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 155,00 Menteová Monika BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 145,00 Vargová Mária BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 120,00 Balogová Irena BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 140,00 Simko István BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 185,00 Vargová Silvia BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 120,00 Nagy Zoltán BYT
12.6.2015 nájomná zmluva 155,00 Tóth Tünde BYT
16.6.2015 zmluva 100,61 Agnesa Rozsásová FIN
16.6.2015 zmluva 00,00 Szilárd Marosi FIN
19.6.2015 rámcová dohoda 00,00 REFAM s.r.o. FIN
19.6.2015 zmluva 00,00 ZPS a DS FIN
30.6.2015 nájomná zmluva 160,00 Szulcsányi Daniel BYT
30.6.2015 nájomná zmluva 230,00 Kiss Ladislav BYT
30.6.2015 nájomná zmluva 300,00 Zsolnai Denisa BYT
30.6.2015 nájomná zmluva 200,00 Záhoneíková Renáta BYT
30.6.2015 zmluva o nájme 60,00 Szabóová Monika BYT
30.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Farkaš František BYT
30.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Etela Nagyová GUS
30.6.2015 zmluva o nájme 70,00 Rozália Némethová GUS
30.6.2015 zmluva o nájme 35,00 Eva Szépeová GUS
30.6.2015 rámcová dohoda 00,00 JUHOMETÁL s.r.o. GUS
30.6.2015 rámcová dohoda 00,00 R-MAXAUTO s.r.o. GUS
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Danubius s.r.o. FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 LEBECO s.r.o., Hapeko s.r.o., C.B.C.G. s.r.o. FIN
2.7.2015 zmluva 160,00 Hurbanovo.net s.r.o. FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Xepap s.r.o. FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Danubius s.r.o. FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Katarína Goghová FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Ladislav Kalmár FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 MABONEX Slovakia s.r.o. FIN
2.7.2015 zmluva 00,00 Eva Dániová FIN
2.7.2015 rámcová dohoda 00,00 Gabriela Feketeová FIN
7.7.2015 rámcová dohoda 00,00 ŠEVT a.s. FIN
7.7.2015 rámcová dohoda 00,00 ŠEVT a.s. FIN
8.7.2015 zmluva o dielo 22751,62 GUTTE s.r.o. FIN
15.7.2015 zmluva 500,00 Renáta Vermes FIN
21.7.2015 dodatok e. 1 234,32 Kalmár Ladislav FIN
22.7.2015 kúpna zmluva 505,00 Rudolf Mészáros FIN
22.7.2015 kúpna zmluva 740,00 Tibor Szabó FIN
23.7.2015 rámcová dohoda 00,00 PD Kolárovo FIN
24.7.2015 rámcová dohoda 00,00 MOVER s.r.o. FIN
29.7.2015 zmluva o dielo 3000,00 Danube EuroConsulting s.r.o. FIN
4.8.2015 mandátna zmluva 110,00 Monika Csontosová FIN
4.8.2015 kúpna zmluva 14400,00 Tomáš Bagin FIN
4.8.2015 kúpna zmluva 25350,00 PE-MO TRANS s.r.o. FIN
6.8.2015 zmluva 105,29 Klára Iuríková FIN
7.8.2015 nájomná zmluva 120,00 Farkašová Júlia BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 180,00 Šimig Peter BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 210,00 Tánczosová Edita BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 202,00 Fülöp Alexander BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 155,00 Bandri Júlia BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 220,00 Horváth Zoltán BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 200,00 Dung Dang Dinh BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 160,00 Rehák Jozef BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 103,00 Hajdúová Andrea BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 170,00 Gyurcsiová Tímea BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 210,00 Szulcsányi Peter BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 160,00 Szomolaiová Hajnalka BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 205,00 Juhászová Simona BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 156,00 Farkasová Mária BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 185,00 Deáková Gizela BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 220,00 Molnárová Mária BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 180,00 Forró Alexander BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 193,00 Szabó Ján BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 205,00 Egriová Marianna BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 120,00 Mgr. Héderváry Márta BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 210,00 Berecz Gabriel BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 200,00 Iurík Miloš BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 180,00 Károlyi Miloš BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 160,00 Leczkési Alexander BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 205,00 Mátyásiová Karla BYT
7.8.2015 nájomná zmluva 230,00 Szépe Jozef BYT
18.8.2015 kúpna zmluva 68,90 Vojtech Lévai FIN
18.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Margita Szabóová GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Gabriela Rifliková GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 20,00 Ladislav Ollé GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Babinská GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Veronika Borková GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Balázsová GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Kosztolányiová GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 35,00 František Tóth GUS
18.8.2015 zmluva o nájme 35,00 Mária Nógel GUS
24.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Hírová GUS
24.8.2015 zmluva o nájme 105,00 Rozália Goghová GUS
24.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Viliam Györe GUS
24.8.2015 zmluva o nájme 70,00 Katalin Szoboszlai GUS
27.8.2015 zmluva 300,00 Generali Pois?ovoa a.s. FIN
28.8.2015 nájomná zmluva 120,00 Szelid Jozef BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 115,00 Csütörtökiová Melinda BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 165,00 Tóthová Lýdia BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 165,00 Dibusz Jácint BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 125,00 Balogh Zsolt BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 107,00 Nagy Ladislav BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 115,00 Budová Mária BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 120,00 Gálová Judita BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 122,00 Mgr. Puzsérová Erika BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 120,00 Patakyová Katarína BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 160,00 Bagin Roland BYT
28.8.2015 nájomná zmluva 125,00 Horváthová Alžbeta BYT
28.8.2015 zmluva o dielo 00,00 C-SERVICE s.r.o. FIN
28.8.2015 zmluva o nájme 49,24 Špeciálna základná škola s VJM FIN
28.8.2015 rámcová zmluva 00,00 Gabriel Szabó FIN
31.8.2015 zmluva o nájme 49,24 Špeciálna základná škola s VJM FIN
3.9.2015 zmluva o nájme 6205,50 Špeciálna základná škola s VJM FIN
4.9.2015 rámcová zmluva 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. FIN
4.9.2015 zmluva 00,00 Detský domov Dedina Mládeže FIN
11.9.2015 kúpna zmluva 9950,00 nevilleweb s.r.o. FIN
14.9.2015 rámcová zmluva 984,00 ANAPLAST SK s.r.o. GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 35,00 Vojtech Nagy GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 25,00 Július Szántó GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Szabóová GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Magdolna Angyalová GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Gizela Nagyová GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Tóthová GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Priska Poláková GUS
14.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Štefan Madarász GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Terézia Fülöpová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Júlia Szabóová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 35,00 Angelika Korkovánová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 105,00 František Fekete GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 35,00 Michal Gogh GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Gejza Varga GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Zuzana Židelová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Veronika Jancsóová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Polgárová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Terézia Horváthová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Terézia Nagyová GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 35,00 Štefan Varga GUS
18.9.2015 zmluva o nájme 70,00 Regina Feketeová GUS
18.9.2015 zmluva o dielo 49791,76 AGIM s.r.o. FIN
18.9.2015 rámcová zmluva 00,00 Vojtech Kecskés KB Comp FIN
23.9.2015 rámcová zmluva 00,00 Július Škopp, ml. FIN
23.9.2015 rámcová zmluva 00,00 Lebeco s.r.o. FIN
30.9.2015 zmluva o dielo 167476,19 OB-BELSTAV s.r.o. FIN
2.10.2015 nájomná zmluva 75,76 František Beke – FriSoft FIN
5.10.2015 nájomná zmluva 120,00 Némethová Irena BYT
5.10.2015 nájomná zmluva 190,00 Ing. Rajtár 1ubomír BYT
5.10.2015 zmluva o nájme 48,00 Prémusz Július BYT
5.10.2015 nájomná zmluva 165,00 Molnár Gabriel BYT
5.10.2015 nájomná zmluva 165,00 Vajlik Jozef BYT
7.10.2015 zmluva 00,00 Mgr. Cyntia Takács Szálai FIN
7.10.2015 kúpna zmluva 14700,00 LEBECO s.r.o. FIN
16.10.2015 zmluva o dielo 990,00 Ing. arch. Peter Derevenec FIN
16.10.2015 zmluva 6768,00 MDVaRR SR FIN
16.10.2015 zmluva o dielo 1280,00 DANOBE s.r.o. FIN
16.10.2015 zmluva 00,00 ZŠ Jána Amosa Komenského FIN
20.10.2015 zmluva 01,00 Nagyová Ildikó FIN
21.10.2015 nájomná zmluva 56,60 Ákos Szabó FIN
22.10.2015 zmluva o nájme 35,00 Ladislav Tóth GUS
22.10.2015 zmluva o nájme 70,00 Imrich Hegyi GUS
22.10.2015 zmluva o nájme 70,00 Katarína Tóthová GUS
22.10.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Gubiczová GUS
22.10.2015 zmluva o nájme 70,00 O3ga Csenteová GUS
22.10.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Krattingerová GUS
22.10.2015 zmluva o nájme 70,00 Árpád Benkó GUS
5.11.2015 dohoda o prenájme 90,00 Slovenský rybársky zväz MO KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 64,00 Josef Doevo KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 Dominik Kremárik KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 40,00 ZMR na Slovensku pri MŠ s VJM KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 200,00 Ján Sipos KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 180,00 ZO ZMRS Cirkevné gymnázium KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 10,00 ZŠ F. Rákócziho II. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 70,00 Jednota dôchodcov KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 160,00 SZUŠ Sylvie Czafrangóovej KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 48,00 Josef Doevo KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 10,00 ZMR na Slovensku pri MŠ s VJM – Óvoda KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 VITAX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 90,00 SPSK v Kolárove KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 120,00 TAN-GO TOURS EXCLUSIVE a.s. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 Dominik Kremárik KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 225,00 LUNEX Eadca s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 120,00 AIDAN s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 120,00 Rimal s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 KERAX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 48,00 Josef Doevo KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 20,00 Strana maiarskej komunity KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 24,00 Angyal Adrianna KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 VITAX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 45,00 ZŠ F. Rákócziho II. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 200,00 MEKKA s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 250,00 SEMPER KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 40,00 Mesto Kolárovo – Denné centrum KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 262,50 VLEEK SK s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 90,00 Josef Doevo KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 210,00 MEKKA s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 70,00 Jednota dôchodcov KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 262,50 TYMEX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 20,00 Kolárovo a okolie KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 262,50 VITAX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 262,50 SEMPER KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 180,00 ŠSK X-Shot KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 262,50 VITAX s.r.o. KUL
5.11.2015 dohoda o prenájme 262,50 VLEEK SK s.r.o. KUL
5.11.2015 rámcová dohoda 00,00 JUMAL s.r.o. GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Varga Ladislav GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Katalin Gyerák GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Jobbágy Koloman GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Zahoran Ján GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Anton Bucsai GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Kis Rozália GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Gabriel Tóth GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Csölleová GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 35,00 Zuzana Priškinová GUS
5.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Katarína Feketeová GUS
5.11.2015 nájomná zmluva 300,00 Erik Hupian GUS
5.11.2015 zmluva 12,00 ITAK s.r.o. GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 551,76 Pál Tibor FIN
10.11.2015 zmluva o nájme 1312,09 Kalmár Ladislav FIN
10.11.2015 zmluva o nájme 1963,20 Nagy Dezider FIN
10.11.2015 kúpna zmluva 1070,00 Karol Jobbágy, Miroslav Sudický FIN
10.11.2015 nájomná zmluva 145,00 Molnárová Anna BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 235,00 Csonka Andrej BYT
10.11.2015 zmluva o nájme 49,79 Sztojka Zsolt BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 45,00 Gábor Ján BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 68,00 Sztojka Ladislav BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 65,00 Csóka František BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 65,00 Vöröšová Emília BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Attila BYT
10.11.2015 zmluva o nájme 62,00 Molnár Miklós BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 160,00 Csente Zsuzsanna BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 205,00 Vadkerti František BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 125,00 Molnárová Melinda BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 115,00 Oláh Tibor BYT
10.11.2015 nájomná zmluva 210,00 Ledecky Oskar BYT
10.11.2015 zmluva o nájme 55,00 Sztojka Ladislav BYT
10.11.2015 zmluva o nájme 55,00 Némethová Mária BYT
10.11.2015 kúpna zmluva 15672,44 Autoprofit s.r.o. GUS
10.11.2015 rámcová dohoda 00,00 Gabriela Feketeová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Czafrangóová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Tánczosová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Ernest Molnár GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Eva Szakálová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Forróová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Imrich Vass GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 35,00 Jozef Molnár GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Judita Szilárdová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Szabó GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Pavel Piliši GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Szlatký Tomáš GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Terézia Szabóová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Zuzana Czibulková GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Peter Hájas GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Varga GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 105,00 Štefan Szabó GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 105,00 Ing. Pavel Ando GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Tánczosová GUS
10.11.2015 zmluva o nájme 70,00 Jozef Balogh GUS
10.11.2015 rámcová dohoda 00,00 Csillag Alexander GUS
10.11.2015 rámcová dohoda 00,00 B-TREND s.r.o. GUS
10.11.2015 rámcová dohoda 00,00 HRIADE1 s.r.o. GUS
10.11.2015 rámcová dohoda 00,00 Gabriela Feketeová GUS
10.11.2015 rámcová dohoda 00,00 ATECH.NET s.r.o. GUS
10.11.2015 kúpna zmluva 00,00 Bianka Tóthová GUS
2.12.2015 nájomná zmluva 120,00 Horváth Peter BYT
2.12.2015 nájomná zmluva 120,00 Szépe Ján BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 230,00 Nagyová Alica BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 250,00 Szépe Anton BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 210,00 Ziegler Monika BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 260,00 Halász Viktor BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 205,00 Nagy Tomáš BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 205,00 Tóth Alexander BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 245,00 Szabó Ákos BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 200,00 Laky Zoltán BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 240,00 Németh Tomáš BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 155,00 Angyalová Eleonóra BYT
9.12.2015 nájomná zmluva 230,00 Mészáros Attila BYT
9.12.2015 zmluva o nájme 60,00 Kováe Zsolt BYT
9.12.2015 zmluva o nájme 73,00 Speváková Margita BYT
9.12.2015 zmluva o nájme 78,00 Egri Gejza BYT
9.12.2015 zmluva o nájme 88,00 Speváková Denisa BYT
9.12.2015 zmluva o nájme 60,00 Horváth Ladislav BYT
9.12.2015 zmluva o nájme 50,00 Görnerová Alžbeta BYT
10.12.2015 zmluva o dielo 2889,50 FKL a brat s.r.o. GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 35,00 Rozália Motýlová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Németh GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Gizela Nagyová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Eleonóra Struháriová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Molnárová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 105,00 Slavomír Piliši GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Iveta Kürtiová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Michal Borka GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Anna Szabóová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 František Forró GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 35,00 Terézia Dóczová GUS
10.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Mikuláš Vajai GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Ildikó Lakatosová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Margita Nagyová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Marta Kürtiová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Irena Menyhártová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 František Lencse GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Vargová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Sándor Marosi GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Attila Szépe GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 35,00 Forróová Magdaléna GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Helena Oroszová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 František Tóth GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 300,00 Edita Chovanová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Mužlicová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Mária Nógelová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 35,00 Anna Bugárová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 35,00 Katarína Kuzmová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 70,00 Katarína Kuzmová GUS
14.12.2015 zmluva o nájme 300,00 Hajnalka Nagyová GUS
15.12.2015 kúpna zmluva 1563,00 GUNMAGAZIN s.r.o. FIN
15.12.2015 zmluva 00,00 MVDr. Štefan Hôlka FIN
17.12.2015 nájomná zmluva 1344,00 GútaNet s.r.o. FIN
22.12.2015 kúpna zmluva 00,00 SLOVNAFT, a.s. FIN
23.12.2015 zmluva 00,00 Gúta TV, s.r.o. FIN
23.12.2015 zmluva o dielo 00,00 DANOBE, s.r.o. FIN
28.12.2015 zmluva o dielo 2000,00 GútaNet, s.r.o. FIN
29.12.2015 nájomná zmluva 87,09 Mgr. Cyntia Takács Szalai FIN
29.12.2015 nájomná zmluva 34,00 GEORGINA, s.r.o. FIN
29.12.2015 nájomná zmluva 34,00 Henrieta Tácsiková FIN
29.12.2015 nájomná zmluva 34,00 Tomáš Balázs FIN
29.12.2015 nájomná zmluva 68,00 Sándor Bíró FIN
29.12.2015 nájomná zmluva 34,00 Regina Szűcsová FIN
29.12.2015 zmluva 500,00 Svetový strom o.z. FIN
29.12.2015 zmluva 300,00 Reformovaná kresťanská cirkev FIN
29.12.2015 zmluva 300,00 Klub zimného plávania o.z. FIN
29.12.2015 zmluva 825,00 Spolok Viktora Palkovicha FIN
29.12.2015 zmluva 500,00 Cirkevná spojená škola Panny Márie FIN
30.12.2015 zmluva 80,00 ELASTO, s.r.o. FIN
30.12.2015 zmluva 23119,20 ÚPSVaR Komárno FIN
30.12.2015 zmluva 476,40 ÚPSVaR Komárno FIN
30.12.2015 zmluva 3780,00 Ing. Kurt Molnár FIN
30.12.2015 zmluva o nájme 234,32 Kalmár Ladislav FIN
30.12.2015 zmluva 206,90 KolByt s.r.o. FIN
30.12.2015 dodatok č. 9 00,00 KolByt s.r.o. FIN
30.12.2015 zmluva o dielo 00,00 Geo-pont s.r.o. FIN
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, sobota 2. 12. 2023
rain and snow 3 °C 0 °C
nedeľa 3. 12. jasná obloha 0/-4 °C
pondelok 4. 12. polojasno 2/-4 °C
utorok 5. 12. takmer jasno 2/-2 °C