Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Szerződések – 2014

Legenda:

FIN – Mestský úrad
DPG – DP Globál
GUS – Gúta Service
KUL – Mestské kultúrne stredisko
ZPS – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
BYT – KolByt s.r.o.
SPB – Správa bytov
COR – ZŠ M. Korvína
RAK – ZŠ Rákócziho
JAK – ZŠ J.A. Komenského
OVI – MŠ Brnenské nám.
ZUS – Základná umelecká škola
SMS – MŠ Lesná 10
CVC – Centrum vo3ného easu

Dátum zverejnenia Názov/číslo Cena Dodávateľ Objednávateľ
3.1.2014 zmluva o užívaní 00,00 Národná diarniená spoloenos? a.s. GUS
3.1.2014 zmluva o užívaní 00,00 Národná diarniená spoloenos? a.s. GUS
3.1.2014 zmluva 00,00 SkyToll a.s. GUS
3.1.2014 zmluva 00,00 SkyToll a.s. GUS
3.1.2014 dodatok e. 3 388,15 PZ Drop Kolárovo FIN
3.1.2014 dodatok e. 1 00,00 MŠ s VJM Óvoda FIN
3.1.2014 dodatok e. 1 00,00 MŠ Lesná 10  FIN
7.1.2014 zmluva o úvere 82,94 UniCredit Leasing Slovakia a.s. FIN
7.1.2014 mandátna zmluva 44,00 Monika Csontosová CVC
9.1.2014 kúpna zmluva 950,10 KNK PLUS v.d. OVI
9.1.2014 kúpna zmluva 599,98 IT partner s.r.o. OVI
10.1.2014 zmluva o nájme 184,98 Messer Tatragas s.r.o. GUS
10.1.2014 rámcová zmluva 00,00 JOTI s.r.o. ZPS
10.1.2014 zmluva o dielo 00,00 ELVY s.r.o. ZPS
13.1.2014 dodatok e. 2 18,00 EKELTOUR s.r.o. FIN
14.1.2014 zmluva o dielo 23961,37 OSP DANUBIUS DS s.r.o. FIN
15.1.2014 zmluva 02,00 SSO škola s VJM FIN
16.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Viera Spányiková FIN
16.1.2014 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. OVI
16.1.2014 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. OVI
16.1.2014 zmluva o dielo 4810,24 Parne – Impex s.r.o. COR
16.1.2014 rámcová zmluva 00,00 LEBECO s.r.o. ZPS
17.1.2014 zmluva o nájme 2081,05 Ing. Eurda Karel FIN
17.1.2014 nájomná zmluva 657,24 Tóth Ladislav FIN
17.1.2014 zmluva 212,14 MV SR COR
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Gizela Magdalinová GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 František Nagy GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Kuruczová GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Iveta Szabóová GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Szépe GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Gyoreová GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Csollár GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Forróová GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Štefan Madurka GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Karol Fekete GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 35,00 Ján Navrátil GUS
20.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Imrich Csizmadia GUS
20.1.2014 dohoda o prenájme 60,00 Imrich Vadkerti KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZŠ J.A. Komenského KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 20,00 Ref. kres?. cirkev na Slovensku KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS pri ZŠ s VJM F. Rákócziho KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS pri ZŠ s VJM Matej a Korvina KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS pri Cirk. ZŠMŠ a Gymn. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 200,00 Súkromná stredná škola KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 60,00 Obe. združenie TEÁTRUM KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 40,00 Csemadok ZO Kolárovo KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 TYMEX s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 13,00 Hájas Tamás KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 169,00 Marko Entner KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 64,00 Globaltex s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 120,00 TAN-GO TOURS EXCLUSIVE a.s. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 475,00 VLEEK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 TYMEX s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 90,00 SRZ MO Kolárovo KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 32,00 Hana Danihelová KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 TOPCA s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 52,00 Mária Récseiová KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 MEKKA s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 120,00 BNM Slovakia s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 TYMEX s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 90,00 Jednota dôchodcov Kolárovo KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 180,00 MD ACTORES Rožoava KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 75,00 Vígh Alexander KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 40,00 ZMR na Slovensku pri ZUŠ Kolárovo KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 120,00 Peter Lesoák KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 20,00 ZMR na Slovensku pri MŠ Óvoda KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 275,00 MLK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZŠ F. Rákócziho II. s VJM KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 225,00 MEKKA s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 90,00 Strana maiarskej komunity KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 32,00 GREEN CARE s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 120,00 Václav Danihel KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS pri ZŠ Mateja Korvina s VJM KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZŠ F. Rákócziho II. s VJM KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 10,00 ZMR na Slovensku pri ZUŠ Kolárovo KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 40,00 ZEPTER Slovakia s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 100,00 Blavola s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 TOPCA s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 225,00 Miroslav Ohradka KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 120,00 BNM Slovakia s.r.o. KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 200,00 Varga István KUL
20.1.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
21.1.2014 zmluva o dielo 1600,00 Ing. Görözdiová Terézia FIN
21.1.2014 zmluva o dielo 1400,00 Ing. Görözdiová Terézia FIN
22.1.2014 rámcová zmluva 1941,96 MOVER s.r.o. FIN
22.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Karol Havetta FIN
22.1.2014 rámcová zmluva 00,00 LEBECO s.r.o. FIN
22.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
23.1.2014 dodatok e. 4 00,00 Obec Sokolce FIN
23.1.2014 dodatok e. 13 43020,00 KolByt s.r.o. JAK
23.1.2014 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. JAK
23.1.2014 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. JAK
23.1.2014 zmluva 96,46 MV SR JAK
23.1.2014 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. OVI
23.1.2014 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. OVI
23.1.2014 kúpna zmluva 00,00 TempoVit s.r.o. OVI
24.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Viera Spányiková ZPS
24.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Po3nohospodárske družstvo ZPS
24.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Projekt-Market ZPS
24.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Judita Závodná ZPS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 B-TREND s.r.o. GUS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Gabriela Feketeová GUS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 TRIBEA s.r.o. GUS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 PRIMERA s.r.o. GUS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Telekes Jozef GUS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Ladislav Ferkete GUS
29.1.2014 rámcová zmluva 00,00 MOVER s.r.o. GUS
29.1.2014 kúpna zmluva 00,00 HRIADE1 s.r.o. GUS
29.1.2014 zmluva 00,00 EP ENERGY TRADING a.s. GUS
29.1.2014 zmluva 00,00 Národná diarni ená spoloenos? a.s. GUS
29.1.2014 zmluva 00,00 Národná diarni ená spoloenos? a.s. GUS
29.1.2014 zmluva 00,00 SkyToll a.s. GUS
29.1.2014 zmluva 00,00 SkyToll a.s. GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Mónika Domjánová GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 35,00 František Szabó GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 35,00 Attila Mihalics GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Adrianna Tóthová GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Marta Židelová GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Anna Bezúrová GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Zoltán Szabó GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 170,00 Gizella Kissová GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Marta Feketeová GUS
29.1.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Polóová GUS
30.1.2014 rámcová zmluva 00,00 HRIADE1 s.r.o. GUS
30.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Ondrušek Peter GUS
30.1.2014 rámcová zmluva 00,00 SHR Eva Csillagová GUS
31.1.2014 kúpna zmluva 00,00 Coop Jednota Komárno ZPS
31.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Gabriela Feketeová ZPS
31.1.2014 rámcová zmluva 00,00 Gabriela Feketeová ZPS
4.2.2014 dodatok e. 11 00,00 KolByt s.r.o. KUL
4.2.2014 zmluva o nájme 597,60 Mária Bandriová KUL
4.2.2014 zmluva 139,41 SVETAS-SW s.r.o. KUL
4.2.2014 zmluva ??,?? OMEGA PRO Bt. KUL
4.2.2014 zmluva ??,?? BILL ÉS FIA KFT. KUL
4.2.2014 zmluva 322,10 Mesto Kolárovo KUL
4.2.2014 zmluva ??,?? DreamPower Rendezvénytechnika KUL
4.2.2014 zmluva 1200,00 Csikótojás Társulat KUL
4.2.2014 zmluva 450,00 Nitriansky samosprávny kraj KUL
4.2.2014 zmluva o dielo 14,40 ITAK s.r.o. KUL
4.2.2014 zmluva ??,?? Ministerstvo kultúry SR KUL
4.2.2014 dodatok ??,?? Slovak Telekom a.s. KUL
4.2.2014 zmluva 600,00 MDRD KUL
4.2.2014 zmluva ??,?? NÉGY ARC KFT KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 150,00 ALMA-ART KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 40,00 Jónásová Alžbeta KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 80,00 Mário Cselka KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 120,00 BNM Slovakia s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 96,00 Václav Danihel KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 20,00 Kolárovo a okolie KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 40,00 Jednota dôchodcov KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
4.2.2014 zmluva 1700,00 Jókaiho divadlo v Komárne KUL
4.2.2014 zmluva 2200,00 Jókaiho divadlo v Komárne KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 262,50 TYMEX s.r.o. KUL
4.2.2014 zmluva 380,00 Divadlo Bez Opony KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 120,00 MDRD KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 90,00 ALMA-ART KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 90,00 Mesto Kolárovo KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 160,00 SPZ – PZ Drop KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 TOPCA s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 64,00 Best Direction s.r.o. KUL
4.2.2014 zmluva 1100,00 OZ KOR-ZÁR KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 40,00 Mesto Kolárovo KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 212,50 MEKKA s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 120,00 CLEVER SALES s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 500,00 Jókaiho Nadácia KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 40,00 Jednota dôchodcov KUL
4.2.2014 dodatok e. 12 00,00 KolByt s.r.o. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 40,00 ZŠ F. Rákócziho II. s VJM KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 Ján Sipos KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 85,00 ZO ZMRS pri ZŠ M. Korvina KUL
4.2.2014 zmluva 139,41 SVETAS-SW s.r.o. KUL
4.2.2014 dodatok 00,00 ZSE Energia a.s. KUL
4.2.2014 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS pri Cirk. ZŠMŠ a Gymn. KUL
5.2.2014 nájomná zmluva 220,00 Kolocsics Štefan BYT
5.2.2014 nájomná zmluva 70,00 Lévai Róbert BYT
5.2.2014 zmluva o nájme 75,00 Kováeová Gabriela BYT
5.2.2014 zmluva o nájme 45,00 Csente Tibor BYT
5.2.2014 zmluva o nájme 50,00 Farkas Matej BYT
5.2.2014 zmluva o nájme 60,00 Kováe Július BYT
5.2.2014 zmluva o nájme 45,00 Lakatoš Marián BYT
5.2.2014 nájomná zmluva 270,00 Iureo Jozef BYT
5.2.2014 nájomná zmluva 205,00 Ferenczi Kornél BYT
5.2.2014 nájomná zmluva 200,00 Oszi Tomáš BYT
5.2.2014 nájomná zmluva 165,00 Madari Norbert BYT
5.2.2014 zmluva o nájme 63,00 Csernava Štefan BYT
5.2.2014 nájomná zmluva 01,00 MO SRZ FIN
5.2.2014 zmluva 01,00 Bohuš Šesták s.r.o. OVI
7.2.2014 zmluva 00,00 AGRO – EKO group s.r.o. FIN
10.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Róbert Antal GUS
10.2.2014 zmluva o nájme 35,00 Július Molnár GUS
10.2.2014 zmluva o nájme 35,00 Terézia Staneeková GUS
10.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Néveriová GUS
10.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Cecília Tóthová GUS
10.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Júlia Lengyelová GUS
11.2.2014 zmluva 00,00 ZsVS a.s. CVC
11.2.2014 zmluva 00,00 ZsVS a.s. CVC
11.2.2014 zmluva 00,00 Balázs Attila ZPS
11.2.2014 zmluva 151,20 ATECH.NET s.r.o. ZPS
11.2.2014 zmluva 2791,40 Mesto Kolárovo ZPS
13.2.2014 poistná zmluva 442,50 KOMUNÁLNA pois?ovoa a.s. FIN
13.2.2014 poistná zmluva 1288,43 KOMUNÁLNA pois?ovoa a.s. FIN
13.2.2014 dodatok e. 3 1907,00 Miroslav Salgó FIN
14.2.2014 zmluva 351360,00 MPSVaR SR FIN
14.2.2014 dodatok e. 2 00,00 CARGOSPED s.r.o. FIN
14.2.2014 nájomná zmluva 100,00 PD Kolárovo FIN
14.2.2014 nájomná zmluva 200,00 ZELONAX s.r.o. FIN
14.2.2014 zmluva 1399,20 NÚCMV RAK
19.2.2014 kúpna zmluva 600,00 Aurélia Forró FIN
19.2.2014 zmluva 3014,88 MsKS Kolárovo FIN
20.2.2014 dodatok e. 3 00,00 Cirkevná spojená škola Panny Márie FIN
20.2.2014 dodatok e. 5 00,00 Cirkevná spojená škola Panny Márie FIN
20.2.2014 dohoda o prenájme 237,50 Vladimír Najdek KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 40,00 Csemadok ZO Kolárovo KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 475,00 VLEEK s.r.o. KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 90,00 SRZ MO Kolárovo KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 212,50 MEKKA s.r.o. KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 120,00 TAN-GO TOURS EXCLUSIVE KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 90,00 Mesto Kolárovo KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 Ján Sipos KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 110,00 Morvai Krisztina KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 24,00 ŠSK X-Shot KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 00,00 OPK v Komárne KUL
20.2.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
20.2.2014 zmluva 322,10 Mesto Kolárovo KUL
20.2.2014 zmluva 348,75 Ing. Jozef Adameík GUS
20.2.2014 zmluva 187,54 SVETAS — SW s.r.o. GUS
26.2.2014 nájomná zmluva 200,00 GUTTE s.r.o. FIN
26.2.2014 zmluva 590,50 Mesto Kolárovo JAK
28.2.2014 nájomná zmluva 60,00 Sztojková Klaudia BYT
28.2.2014 zmluva o nájme 80,00 Anyalaiová Agneša BYT
28.2.2014 nájomná zmluva 220,00 Kováeová Gabriela BYT
28.2.2014 kúpna zmluva 300,00 Nagy Zsolt GUS
28.2.2014 kúpna zmluva 300,00 Mária Chumlenová GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Sztanková GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Forróová Alžbeta GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 105,00 Anna Szabóová GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 35,00 Marek Illés GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Szépe Eugen GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Szabóová Hildegarda GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Anton Szépe GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 35,00 Serena Szépeová GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Serena Szépeová GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 35,00 Anna Nagyová GUS
28.2.2014 zmluva o nájme 70,00 Júlia Marosiová GUS
7.3.2014 kúpna zmluva 2135,20 B2B Partner s.r.o FIN
10.3.2014 dodatok e. 2 2550,00 ZPS a DS FIN
11.3.2014 zmluva 02,00 Ing. Peter Orémusz FIN
12.3.2014 dohoda 190,40 ÚPSV a R Komárno FIN
17.3.2014 kúpna zmluva 150,00 Csaba Jónás FIN
17.3.2014 zmluva o spolupráci 00,00 Energy Advise & Makler GUS
17.3.2014 rámcová zmluva 00,00 Alexander Csillag GUS
18.3.2014 zmluva 86,40 ATECH.NET s.r.o. GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Nagy Olivér GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Kleinová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 František Balogh GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Szabóová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Karol Oszi GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Nagyová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Knapová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Kovácsová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Imrich Leczkési GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Róbert Marosi GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Emília Feketeová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Margita Baloghová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Szépeová Erika GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Michal Zuba GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Horváthová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Vojtech Nagy GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Aurélia Forró GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Lívia Nagyová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Nagyová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 105,00 Jana Hudecová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Cecília Csontosová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Orelová GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Szlatká GUS
25.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Eva Furiová GUS
25.3.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
25.3.2014 dohoda o prenájme 40,00 Jednota dôchodcov KUL
25.3.2014 zmluva 64,80 ATECH.NET s.r.o. KUL
25.3.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
25.3.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
25.3.2014 dohoda o prenájme 250,00 Vladimír Najdek KUL
25.3.2014 dohoda o prenájme 20,00 OZ TEÁTRUM KUL
26.3.2014 zmluva o dielo 20000,00 GUTTE s.r.o. FIN
28.3.2014 kúpna zmluva 2902,50 ATECH.NET s.r.o. FIN
31.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Mgr. Daniela Mlynareíková GUS
31.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Jozefína Vontszemuová GUS
31.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Illés GUS
31.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Ján Zahorán GUS
31.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Jancsóová GUS
31.3.2014 zmluva o nájme 70,00 Rozália Szépeová GUS
31.3.2014 zmluva o nájme 35,00 Mária Olejová GUS
31.3.2014 rámcová dohoda ??,?? LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. FIN
31.3.2014 kúpna zmluva 150,00 Imrich Szabó FIN
31.3.2014 dodatok 00,00 ZSE Energia a.s. ZPS
31.3.2014 zmluva 3450,00 Materská škola ZPS
1.4.2014 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Zsolt BYT
1.4.2014 nájomná zmluva 90,00 Stojka Imrich BYT
1.4.2014 nájomná zmluva 215,00 Bartalos Vojtech BYT
1.4.2014 nájomná zmluva 155,00 Angyal Tomáš BYT
4.4.2014 nájomná zmluva 310,75 VILLAGUTTTA s.r.o. FIN
4.4.2014 dodatok 22,50 Orange Slovensko a.s. FIN
4.4.2014 dodatok 22,50 Orange Slovensko a.s. FIN
4.4.2014 dodatok 22,50 Orange Slovensko a.s. FIN
4.4.2014 dodatok 19,00 Orange Slovensko a.s. FIN
4.4.2014 dodatok 46,80 Orange Slovensko a.s. FIN
4.4.2014 dodatok 21,60 Orange Slovensko a.s. FIN
4.4.2014 kúpna zmluva 03,00 Ing. Klára Oremová FIN
4.4.2014 kúpna zmluva 03,00 Ing. Margita Goghová FIN
4.4.2014 kúpna zmluva 03,00 Ing. Bc. Iveta Némethová FIN
4.4.2014 kúpna zmluva 03,00 Ing. Zoltán Balogh FIN
7.4.2014 zmluva o nájme 70,00 František Seregül GUS
7.4.2014 zmluva o nájme 70,00 Iveta Molnárová GUS
7.4.2014 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Jancsóová GUS
7.4.2014 zmluva o nájme 105,00 František Szántó GUS
7.4.2014 zmluva o nájme 70,00 Tibor Tóth GUS
7.4.2014 zmluva o nájme 35,00 Mária Balázsová GUS
8.4.2014 nájomná zmluva 200,00 ZELONAX s.r.o. FIN
8.4.2014 nájomná zmluva 100,00 PD Kolárovo FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Alexander Keszeli FIN
8.4.2014 zmluva 322,10 Denisa Bueeková FIN
8.4.2014 zmluva 322,10 Ing. Elvíra Izsák FIN
8.4.2014 zmluva 139,60 Emília Havlelandová FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Emília Kicsindiová FIN
8.4.2014 zmluva 139,60 Gabriel Szabó FIN
8.4.2014 zmluva 76,10 Gabriela Feketeová FIN
8.4.2014 zmluva 139,60 Ing. Karol Lacko FIN
8.4.2014 zmluva 161,00 Ing. Peter Nagy FIN
8.4.2014 zmluva 139,60 Iveta Csontosová FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Iveta Gönczölová FIN
8.4.2014 zmluva 16,10 Ladislav Kulich FIN
8.4.2014 zmluva 177,10 Ladislav Nagy FIN
8.4.2014 zmluva 161,00 Ladislav Tóth FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Melinda Nagy FIN
8.4.2014 zmluva 35,10 Michal Mrska FIN
8.4.2014 zmluva 161,00 Szilárd Nagy FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Tomáš Pintér FIN
8.4.2014 zmluva 32,20 Zuzana Szabóová FIN
8.4.2014 zmluva 34,90 Alžbeta Czafrangóová FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Anna Korkovánová FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Ján Hrotko FIN
8.4.2014 zmluva 348,90 Július Skopp FIN
8.4.2014 zmluva 976,90 Karol Havetta FIN
8.4.2014 zmluva 76,10 Mária Madariová FIN
8.4.2014 zmluva 69,80 Melánia Tóthová FIN
8.4.2014 zmluva 139,60 Zsuzsanna Szabó FIN
9.4.2014 nájomná zmluva 195,00 Szi Zoltán BYT
9.4.2014 zmluva o nájme 50,00 Berky Roman BYT
10.4.2014 kúpna zmluva 155,00 Štefan Bertók FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 AGROTREND Kolárovo s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 304,50 Ali-Lakstav s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 BALSEED s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 BMTI SK s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 418,70 CBA SLOVAKIA a.s. FIN
10.4.2014 zmluva 1342,00 COOP Jednota FIN
10.4.2014 zmluva 2093,50 CREDAT INDUSTRIES a.s. FIN
10.4.2014 zmluva 76,10 DANUBIUS s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 EDITRANS s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 16,10 GENERIS s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 304,50 GO2 shop s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 GUKOM s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 H & O s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 70,30 IDtech s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 76,10 KLARIA s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 KLK s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 281,80 KOLAGREX Int. s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 70,30 KO – ROLL s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 KROMBERG & SCHUBERT s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 LEBECO s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 LEBECO s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 LEKÁREO TILIA FLOS s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 LILLA SLOVAKIA s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 LUMITECH s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 MAXBET s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 MELAMO STAINLESS MODULES s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 Mestské kultúrne stredisko FIN
10.4.2014 zmluva 161,00 Mlyn Kolárovo a.s. FIN
10.4.2014 zmluva 161,00 MOPED-SLOVAKIA s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 152,30 NOVÁK mäso – údeniny s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 OND a BECK s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 697,80 OZ Domov Dôchodcov Malý Dunaj FIN
10.4.2014 zmluva 161,00 POHOSTINSTVÁ-KOVÁCS s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 76,10 PROSPOT SK s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 76,10 Q-PLAST s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 RAFFENDAY SLOVAKIA s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 391,90 REAL-K s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 161,00 STING 2000 s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 SZ + J s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 TENPORT s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 152,30 UNAR s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 Všeobecná úverová banka a.s. FIN
10.4.2014 zmluva 2791,40 ZPS a DS FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 ZO Dolného Žitného Ostrova FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 Aplha Pro Tel s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 DIABET MIX s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 63,00 ELEKTRO KLIMA RK s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 161,00 Finanené riadite3stvo SR FIN
10.4.2014 zmluva 322,10 KRAMIX s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 76,10 Ministerstvo vnútra SR FIN
10.4.2014 zmluva 08,10 ZO chovate3ov poštových holubov FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 ZaMED s.r.o. FIN
10.4.2014 zmluva 32,20 Zberné suroviny a.s. FIN
10.4.2014 zmluva 209,40 Materská škola s VJM FIN
10.4.2014 zmluva 104,70 Materská škola FIN
10.4.2014 zmluva 590,50 ZŠ Mateja Korvína s VJM FIN
10.4.2014 zmluva 590,50 ZŠ s VJM F. Rákócziho II FIN
10.4.2014 zmluva 590,50 ZŠ Jána Ámosa Komenského FIN
10.4.2014 zmluva 69,80 Špeciálna základná škola FIN
10.4.2014 zmluva 145,90 Špeciálna základná škola s VJM FIN
10.4.2014 zmluva 590,50 Súkromná stredná odborná škola s VJM FIN
10.4.2014 zmluva 590,50 Cirkevná spojená škola Panny Márie FIN
10.4.2014 zmluva 139,60 Základná umelecká škola FIN
10.4.2014 zmluva 1852,50 Detský domov FIN
16.4.2014 zmluva 00,00 Implementaená agentúra FIN
23.4.2014 dodatok 00,00 Slovak Telekom a.s. FIN
24.4.2014 kúpno predajná zmluva 52,00 Ing. Bc. Iveta Némethová FIN
24.4.2014 kúpno predajná zmluva 52,00 Anna Keszeliová FIN
24.4.2014 kúpno predajná zmluva 49,00 Nikoleta Királyová FIN
28.4.2014 dodatok e. 1 00,00 Edina Földes FIN
28.4.2014 dohoda o prenájme 60,00 ENERGY POWER Kft KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 40,00 Firesz – Duna Mente KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 75,00 Vígh Alexander KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 120,00 SZUŠ Sylvie Czafrangóovej KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 120,00 HOME SALES s.r.o. KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 250,00 Ján Sipos KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 60,00 Mgr. Tibor Halasi KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 90,00 Jednota dôchodcov KUL
28.4.2014 dohoda o prenájme 170,00 ŠK ATLAS KUL
28.4.2014 zmluva 30,08 Ladislav Eižmár FIN
28.4.2014 dodatok e. 2 150,00 TOPSET Solutions s.r.o. GUS
2.5.2014 nájomná zmluva 100,00 Po3nohospodárske družstvo Kolárovo FIN
2.5.2014 nájomná zmluva 200,00 ZELONAX s.r.o. FIN
5.5.2014 zmluva 00,00 obec Tvrdošovce FIN
7.5.2014 nájomná zmluva 235,80 Štefan Varga FIN
9.5.2014 kúpno predajná zmluva 49,00 Nikoleta Királyová FIN
12.5.2014 zmluva o výpožieke 00,00 NS Jehovovi svedkovia v SR FIN
14.5.2014 dohoda o prenájme 237,50 Vladimír Najdek KUL
14.5.2014 dohoda o prenájme 80,00 IMPRESSMEDIA SLOVAKIA KUL
14.5.2014 komisionárska zmluva 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. KUL
14.5.2014 zmluva 1000,00 ŠERPP KUL
19.5.2014 zmluva 1000,00 SOŠ obchodu a služieb FIN
20.5.2014 zmluva o dielo 00,00 Monika Hlavová FIN
22.5.2014 poistná zmluva 125,67 KOOPERATIVA pois?ovoa a.s. KUL
22.5.2014 dohoda o prenájme 24,00 Ing. Csóka Lajos KUL
22.5.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
22.5.2014 dohoda o prenájme 50,00 Strana maiarskej komunity KUL
23.5.2014 dodatok e. 3 338,00 SPSK Kolárovo FIN
23.5.2014 zmluva 00,00 Štefan Gogh MEVOS – ZSP FIN
29.5.2014 zmluva o výpožieke 30,00 ELASTO s.r.o. FIN
29.5.2014 dodatok 00,00 Ing. Alexander Beke FIN
29.5.2014 rámcová zmluva 00,00 Csillag Alexander FIN
2.6.2014 dodatok e. 4 00,00 EKELTOUR s.r.o. FIN
3.6.2014 zmluva o výpožieke 50,00 Eerná Kitty FIN
3.6.2014 zmluva 600,00 NSK FIN
12.6.2014 zmluva o dielo 3090,00 Tibor Borka COR
18.6.2014 zmluva o dielo 00,00 Kobza Oliver COR
18.6.2014 zmluva 1116,00 Odd. Bojového umenia pri ZŠ Mateja Korvína FIN
18.6.2014 zmluva 4000,00 Športový klub cyklistiky FIN
18.6.2014 zmluva 11405,00 Hádzanársky športový klub – HŠK 74  FIN
18.6.2014 zmluva 4000,00 Karate klub TAIYO FIN
18.6.2014 zmluva 25000,00 Futbalový klub Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 11000,00 Športový klub Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 800,00 Športový klub Ve3ký Ostrov FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 STK Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 400,00 Miestny kynologický klub Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 650,00 Basketball Club Knives Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 400,00 ZO chovate3ov poštových holubov FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 ALMA – ART FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 CSEMADOK ZO Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 helloGúta FIN
18.6.2014 zmluva 300,00 Klub priate3ov vážnej hudby FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 Liga maiarských žien FIN
18.6.2014 zmluva 200,00 Základná umelecká škola FIN
18.6.2014 zmluva 200,00 Za naše Kolárovo FIN
18.6.2014 zmluva 300,00 Via Nova – ICS FIN
18.6.2014 zmluva 175,00 Slovenská únia sluchovo postihnutých FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 Malodunajské rockové divadlo FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 Združenie ochranárov Dolného Žitného ostrova FIN
18.6.2014 zmluva 1000,00 Mlyneek FIN
18.6.2014 zmluva o nájme 65,00 LEBECO s.r.o. FIN
19.6.2014 nájomná zmluva 215,00 Nagy Andrea BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 110,00 Domján 1udovít BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 200,00 Domjánová Diana BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 200,00 Zacharová Angela BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 150,00 Mgr. Eva Sladká BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 120,00 Pintér Atila BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 170,00 Gogh Monika BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 185,00 Menteová Monika BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 110,00 Vargová Eleonóra BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 145,00 Vargová Mária BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 120,00 Balogová Irena BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 140,00 Simko István BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 185,00 Vargová Silvia BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 123,00 Nagy Zoltán BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 160,00 Szulcsányi Daniel BYT
19.6.2014 nájomná zmluva 65,00 Csonková Zuzana BYT
19.6.2014 zmluva o nájme 60,00 Kürti Róbert BYT
19.6.2014 zmluva o nájme 70,00 Farkaš František BYT
19.6.2014 zmluva o nájme 63,00 Zsolnai Roman BYT
20.6.2014 nájomná zmluva 160,00 Tóthová Júlia BYT
20.6.2014 nájomná zmluva 155,00 Tóth Tünde BYT
20.6.2014 nájomná zmluva 185,00 Motajcseková Denisa BYT
20.6.2014 nájomná zmluva 200,00 Záhoneíková Renáta BYT
20.6.2014 nájomná zmluva 200,00 Szabó Anna BYT
20.6.2014 nájomná zmluva 200,00 Bodžárová Klaudia BYT
25.6.2014 zmluva o dielo 16292,32 GERI door s.r.o. FIN
25.6.2014 zmluva o dielo 34640,74 GERI door s.r.o. FIN
25.6.2014 zmluva o dielo 16607,58 GERI door s.r.o. FIN
26.6.2014 dodatok e. 1 250,00 Slovenská sporite3oa a.s. FIN
27.6.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 10,00 ZO ZMRS pri ZUŠ KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 40,00 ZO ZMRS pri MŠ s VJM KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 50,00 DEKRA Arbeit Magyarország KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
27.6.2014 zmluva 750,00 Nitriansky samosprávny kraj KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 200,00 Ján Sipos KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 25,00 ZO ZMRS pri ZŠ F. Rákócziho II. KUL
27.6.2014 dohoda o prenájme 120,00 HOME SALES s.r.o. KUL
1.7.2014 dodatok e. 1 95,00 Monika Csontosová FIN
2.7.2014 zmluva 76,10 Ing. Roland Novák FIN
2.7.2014 zmluva 348,90 Július Skopp FIN
2.7.2014 zmluva 32,20 Magdaléna Kucsorová FIN
2.7.2014 zmluva 107,40 Ladislav Kalmár FIN
2.7.2014 zmluva 16,10 Štefan Gogh FIN
2.7.2014 zmluva 90,74 Ladislav Eižmár FIN
4.7.2014 zmluva o dielo 13723,40 Gúta Service FIN
7.7.2014 zmluva o dielo 3061,20 GASTRO-HAAL s.r.o. FIN
7.7.2014 zmluva o dielo 4586,40 GASTRO-HAAL s.r.o. FIN
7.7.2014 zmluva o dielo 964,00 Fülöpp Zoltán FIN
7.7.2014 zmluva o dielo 440,00 Fülöpp Zoltán FIN
7.7.2014 nájomná zmluva 265,00 Zsolnai Denisa BYT
7.7.2014 zmluva o dielo 13723,40 Mesto Kolárovo GUS
18.7.2014 zmluva o dielo 850,00 Monika Csontosová FIN
23.7.2014 kúpna zmluva 3807,72 AQUAMONT s.r.o. FIN
24.7.2014 zmluva 1300,00 Úrad vlády SR KUL
24.7.2014 dohoda o prenájme 200,00 MEKKA s.r.o. KUL
24.7.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
28.7.2014 dodatok e. 1 00,00 IA ZaSI FIN
28.7.2014 zmluva 00,15 SUNREAL s.r.o. FIN
5.8.2014 zmluva 4900,00 E – MONT FIN
5.8.2014 zmluva 00,00 HUMANA PP o.z. FIN
6.8.2014 dohoda 1142,40 ÚPSVaR Komárno FIN
7.8.2014 zmluva 322,10 TESCO STORES SR a.s. FIN
8.8.2014 zmluva o výpožieke 00,00 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici FIN
12.8.2014 zmluva o dielo 500,00 VF Project & Marketing s.r.o. FIN
15.8.2014 nájomná zmluva 896,40 GUTTE s.r.o. FIN
15.8.2014 zmluva o dielo 29716,80 GUTTE s.r.o. FIN
20.8.2014 dodatok e. 2 00,00 Implementaená agentúra pre OP FIN
28.8.2014 zmluva o nájme 196,96 Špeciálna základná škola s VJM FIN
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Náboženská spoloenos? GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 35,00 Mária Balázsová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Tibor Tóth GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 105,00 František Szántó GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Iveta Molnárová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Ján Zahorán GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Jancsóová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Rozália Szépeová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Illés GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Jozefína Vontszemuová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Eva Furiová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Serena Szépeová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 35,00 Serena Szépeová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Balogh GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Baloghová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Motyóová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Zuzana Molnárová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Agáta Vargová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Eva Menteová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 35,00 Terézia Nagyová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Judita Tóthová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Irena Nagyová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 35,00 Katalin Varga GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Csontosová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Mišeeková GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Gabriel Jancsó GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Július Szántó GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Valéria Szulcsányiová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Némethová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Koloman Szépe GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Furi GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Juliana Majerová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 35,00 Margita Forróová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Katarína Molnárová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 35,00 Imrich Angyal GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Kovácsová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Klára Patakiová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Katarína Halászová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 105,00 Mária Szabóová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Andoová GUS
28.8.2014 zmluva o nájme 70,00 Serena Marosiová GUS
28.8.2014 nájomná zmluva 200,00 Vontszemuová Jolana BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 120,00 Farkašová Júlia BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 180,00 Šimig Peter BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 210,00 Tánczosová Edita BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 202,00 Fülöp Alexander BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 150,00 Bandri Júlia BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 220,00 Horváth Zoltán BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 200,00 Dung Dang Dinh BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 160,00 Rehák Jozef BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 103,00 Hajdúová Andrea BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 170,00 Košnárová Tímea BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 210,00 Szulcsányi Peter BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 230,00 Bukovie Jozef BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 160,00 Szomolaiová Hajnalka BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 205,00 Juhászová Simona BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 156,00 Farkasová Mária BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 185,00 Deáková Gizela BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 220,00 Molnárová Mária BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 150,00 Forró Alexander BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 193,00 Szabó Ján BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 220,00 Bajcsi Jozef BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 120,00 Mgr. Héderváry Márta BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 210,00 Berecz Gabriel BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 207,00 Szépeová Monika BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 200,00 Iurík Miloš BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 180,00 Szabóová Alica BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 160,00 Leczkési Alexander BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 205,00 Mátyásiová Karla BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 230,00 Szépe Jozef BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 200,00 Maneík Štefan BYT
28.8.2014 zmluva o nájme 50,00 Keleová Zuzana BYT
28.8.2014 zmluva o nájme 60,00 Bohonyová Lenka BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 125,00 Horváthová Alžbeta BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 120,00 Szelid Jozef BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 115,00 Csütörtökiová Melinda BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 165,00 Tóthová Lýdia BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 165,00 Dibusz Jácint BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 125,00 Balogh Zsolt BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 107,00 Nagy Ladislav BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 115,00 Budová Mária BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 134,00 Burian Miroslav BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 162,00 Csomor Rudolf BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 160,00 Ing. Halász Béla BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 122,00 Mgr. Puzsérová Erika BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 120,00 Patakyová Katarína BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 140,00 Oszi Peter BYT
28.8.2014 nájomná zmluva 160,00 Bagin Roland BYT
5.9.2014 zmluva o nájme 312,80 Angelika Tóthová JAK
5.9.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
5.9.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
8.9.2014 zmluva 00,00 MŠ Óvoda, MŠ Lesná FIN
9.9.2014 zmluva o výpožieke 00,00 Gabriel Szabó FIN
12.9.2014 kúpna zmluva 1450,00 Pavol Bachan GUS
12.9.2014 zmluva o dielo 1452,55 Sándor Marosi FIN
24.9.2014 nájomná zmluva 100,00 PD Kolárovo FIN
24.9.2014 nájomná zmluva 200,00 ZELONAX s.r.o. FIN
29.9.2014 zmluva o dielo 2760,00 Modulor Bratislava s.r.o. FIN
29.9.2014 darovacia zmluva 00,00 Slovenská národná knižnica KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 200,00 MEKKA s.r.o. KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 160,00 KROMBERG & Schubert s.r.o. KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 200,00 MRD KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK SK s.r.o. KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 70,00 Jednota dôchodcov KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 20,00 Kolárovo a okolie KUL
29.9.2014 dohoda o prenájme 120,00 AIDAN s.r.o. KUL
30.9.2014 zmluva o spolupráci 00,00 Implementaená agentúra pre OP ZPS
6.10.2014 zmluva o spolupráci 00,00 Energy Advise & Makler s.r.o. GUS
6.10.2014 zmluva 86,40 ATECH.NET s.r.o. GUS
6.10.2014 zmluva 3288,00 Anaplast s.r.o. GUS
6.10.2014 kúpna zmluva 420,00 Tanka Zoltán GUS
6.10.2014 kúpna zmluva 400,00 Nagy Csaba GUS
7.10.2014 zmluva o výpožieke 00,00 Zväz skautov maiarskej národnosti FIN
10.10.2014 dodatok e. 1 284,00 Wolters Kluwer s.r.o. FIN
10.10.2014 zmluva 200,00 Reformovaná kres?anská cirkev FIN
10.10.2014 zmluva 500,00 Svetový strom o.z. FIN
10.10.2014 zmluva 200,00 ZMR na Slovensku ZŠ Mateja Korvína FIN
10.10.2014 zmluva 400,00 Klub zimného plávania o.z. FIN
10.10.2014 zmluva 500,00 Cirkevná spojená škola Panny Márie FIN
10.10.2014 zmluva 625,00 Spolok Viktora Palkovicha FIN
10.10.2014 zmluva 800,00 Futbalový klub Kolárovo FIN
10.10.2014 kúpna zmluva 150,00 Západoslovenská distribuená a.s. FIN
22.10.2014 dodatok e. 3 00,00 Implementaená agentúra pre OP FIN
23.10.2014 zmluva 5000,00 Gúta TV s.r.o. FIN
23.10.2014 zmluva o dielo 134,43 IVeS GUS
27.10.2014 zmluva ??,?? KONTO o.z. COR
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Tibor Kucsora GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Kürtiová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Katarína Molnárová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Juliana Terbáková GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Helena Lukovicky GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Margita Feketeová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Jolana Olléová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Július Nagy GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Priska Leczkésiová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Goghová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Rozália Gášpárová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Katarína Nagyová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Adriana Jásovská GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Helena Eierniková GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Andová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Lívia Botzová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 105,00 Ladislav Vas GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Ján Fülöp GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Imrich Balogh GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Ján Piliši GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Jozef Gogh GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Zuzana Koneená GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Szabóová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Tóthová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Regina Pusztaiová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Slatká GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Štefan Tóth GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 105,00 Júlia Nagyová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Szabó GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Viola Antal GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Kotalová Eva GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Félová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Jozef Fülöp GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Juraj Cuper GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Domjánová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Ravasz GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Anna Kisová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Ing. Darina Hamranová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Mária Marosiová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Štefan Szabó GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Katarína Feketeová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Judita Nagyová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Ing. Rajtár Michal GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Néveriová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Zuzana Eervenáková GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Fehérová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Miroslav Zsolnai GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 105,00 Tokárová Marta GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Gubiczová Irena GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Németh Tibor GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Július Knapp GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Gejza Hacsik GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Karol Telekes GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Germanová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Katarína Herczegová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 František Csontos GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Paraiová GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 Ján Veselka GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 70,00 István Jobbágy GUS
27.10.2014 zmluva o nájme 35,00 Gabriel Kürti GUS
31.10.2014 nájomná zmluva 240,00 Szépeová Melinda BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 120,00 Némethová Irena BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 145,00 Molnárová Anna BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 60,00 Gábor Ján BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 68,00 Sztojka Ladislav BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 85,00 Stojková Monika BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 65,00 Csóka František BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 75,00 Vöröšová Emília BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Attila BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 210,00 Ledecky Oskar BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 190,00 Ing. Rajtár 1ubomír BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 160,00 Csente Zsuzsanna BYT
31.10.2014 zmluva o nájme 55,00 Németh 1udovít BYT
31.10.2014 zmluva o nájme 48,00 Prémusz Július BYT
31.10.2014 zmluva o nájme 55,00 Sztojka Ladislav BYT
31.10.2014 zmluva o nájme 55,00 Némethová Mária BYT
31.10.2014 zmluva o nájme 60,00 Molnár Miklós BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 185,00 Vadkerti František BYT
31.10.2014 nájomná zmluva 115,00 Oláh Tibor BYT
3.11.2014 nájomná zmluva 620,15 Monika Makraiová FIN
3.11.2014 nájomná zmluva 1167,04 ToFu work s.r.o. FIN
4.11.2014 zmluva o nájme 35,00 Alena Kovácsová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 105,00 František Szántó GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 František Vass GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Gejza Visnyei GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 35,00 Gizela Czaniková GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Miklósová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Szépeová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Ibolya Furiová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Jozef Szulcsányi GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Katarína Illésová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Baloghová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Illésová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Kóoová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 35,00 O3ga Matusová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Renáta Csütörtökiová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Silvia Nagyová GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Tibor Nagy GUS
4.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Jobbágyová GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 105,00 Alžbeta Szarková GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Vadkertiová GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 105,00 Ján Parai GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Gizela Keszeliová GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Ondrej Polacsek GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 70,00 Irena Gubiczová GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 35,00 Irena Tóthová GUS
10.11.2014 zmluva o nájme 70,00 František Füllöp GUS
11.11.2014 zmluva o výpožieke 210,80 Slovenský rybársky zväz FIN
12.11.2014 dodatok e. 4 00,00 IA ZaSI FIN
13.11.2014 zmluva o nájme 855,50 Špeciálna základná škola JAK
18.11.2014 zmluva o dielo 47,14 ATALIAN SK s.r.o. GUS
21.11.2014 zmluva 25,00 Gabriela Vasová FIN
25.11.2014 zmluva o nájme 09,57 Svetový strom o.z. OVI
25.11.2014 zmluva o nájme 09,11 Centrum vo3ného easu OVI
25.11.2014 zmluva o nájme 09,11 Aurélia Pém Bódis OVI
26.11.2014 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. RAK
26.11.2014 zmluva 590,50 Mesto Kolárovo RAK
26.11.2014 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. RAK
26.11.2014 zmluva o nájme 200,00 Vendomat s.r.o. RAK
26.11.2014 nájomná zmluva 400,00 Ildikó Nagyová RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 Metodicko-pedagogické centrum RAK
26.11.2014 dodatok e. 1 00,00 Metodicko-pedagogické centrum RAK
26.11.2014 zmluva o výpožieke 00,00 MŠVVaŠ SR RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 VÚ detskej psychológie a patopsychológie RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 Ústav informácií a prognóz školstva RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 NÚCEM RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 NÚCEM RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 NÚCEM RAK
26.11.2014 zmluva 00,00 Slovak Telekom a.s. RAK
28.11.2014 dohoda 00,00 ÚPSVaR Komárno FIN
28.11.2014 dodatok e.1 00,00 ÚPSVaR Komárno FIN
28.11.2014 zmluva 16532,71 PD Kolárovo FIN
28.11.2014 nájomná zmluva 230,00 Nagyová Alica BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 250,00 Szépe Anton BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 210,00 Ziegler Monika BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 260,00 Halász Viktor BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 205,00 Nagy Tomáš BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 205,00 Tóth Alexander BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 245,00 Szabó Ákos BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 200,00 Laky Zoltán BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 155,00 Angyalová Eleonóra BYT
28.11.2014 nájomná zmluva 230,00 Mészáros Attila BYT
28.11.2014 zmluva o nájme 45,00 Bartanusz Dávid BYT
28.11.2014 zmluva o nájme 60,00 Kováe Zsolt BYT
28.11.2014 zmluva o nájme 60,00 Görnerová Alžbeta BYT
2.12.2014 zmluva o nájme 156,17 Karate klub TAIYO CVC
3.12.2014 zmluva 38,90 MAXBET s.r.o. FIN
5.12.2014 zmluva o nájme 12552,36 Takács – Farm s.r.o. FIN
5.12.2014 zmluva o nájme 68,95 Kiss Tibor FIN
5.12.2014 zmluva o nájme 689,70 Sudický Miroslav FIN
5.12.2014 zmluva o nájme 137,94 Szabó Ivan FIN
5.12.2014 zmluva o nájme 458,11 Szabó Ladislav FIN
12.12.2014 zmluva o výpožieke 00,00 MŠVVaŠ SR JAK
12.12.2014 dodatok 01,00 Slovak Telekom a.s. JAK
12.12.2014 dodatok 01,00 Slovak Telekom a.s. JAK
12.12.2014 zmluva 00,00 Štátny inštitút odborného vzdelávania JAK
15.12.2014 zmluva o nájme 1732,72 Ing. Eurdová Adriana FIN
15.12.2014 zmluva o nájme 442,43 Kalmár Ladislav FIN
15.12.2014 zmluva o nájme 645,58 Kalmár Ladislav FIN
15.12.2014 zmluva o nájme 1428,72 Nagy Dezider FIN
15.12.2014 zmluva o nájme 1649,23 Nagy Dezider FIN
15.12.2014 zmluva o nájme 866,36 Nagy Dezider FIN
15.12.2014 zmluva o nájme 3127,88 Pál Tibor FIN
15.12.2014 zmluva 00,00 Forró Július FIN
17.12.2014 nájomná zmluva 50,00 GEORGINA s.r.o. FIN
22.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Július Kürti GUS
22.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Nagy GUS
22.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Monika Vargová GUS
22.12.2014 zmluva o nájme 20,00 Monika Vargová GUS
22.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Néveriová GUS
22.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Tibor Máté GUS
22.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Árpád Rajos GUS
23.12.2014 zmluva 27,00 Imrich Fördos FIN
23.12.2014 zmluva 70,00 ATECH.NET s.r.o. RAK
23.12.2014 dodatok e. l 00,00 Ildikó Nagyová RAK
29.12.2014 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. COR
29.12.2014 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. COR
29.12.2014 zmluva 144,00 BE-SOFT a.s. COR
30.12.2014 zmluva o dielo 2000,00 KolArms s.r.o. FIN
30.12.2014 dodatok e. l 00,00 LAMA energy a.s. RAK
30.12.2014 zmluva 30,00 Slovak Telekom a.s. GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 1udovít Németh GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Júlia Szabóová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Mátéová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Gabriel Dobi ml. GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Téglásová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Alica Bolgárová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Rozália Hiliová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 35,00 Michal Kovács GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Terézia Zsírosová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Ján Rajtár GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Michal Szabó GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Mária Tóthová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Danka Miškovieová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Helena Molnárová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 35,00 Peter Nagy GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Júlia Keszeliová GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 105,00 Barbara Ferenczi GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Gabriel Bukor ml. GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Jozef Gönczöl GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Július Skopp GUS
30.12.2014 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Ollé GUS
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 4. 12. 2023
polojasno 2 °C -4 °C
utorok 5. 12. slabé sneženie 2/-2 °C
streda 6. 12. sneženie 1/0 °C
štvrtok 7. 12. oblačno 2/-2 °C