Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Szerződések – 2013

Legenda:

FIN – Mestský úrad
DPG – DP Globál
GUS – Gúta Service
KUL – Mestské kultúrne stredisko
ZPS – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
BYT – KolByt s.r.o.
SPB – Správa bytov
COR – ZŠ M. Korvína
RAK – ZŠ Rákócziho
JAK – ZŠ J.A. Komenského
OVI – MŠ Brnenské nám.
ZUS – Základná umelecká škola
SMS – MŠ Lesná 10
CVC – Centrum vo3ného easu

Dátum zverejnenia Názov/číslo Cena Dodávateľ Objednávateľ
3.1.2013 zmluva o dielo 2288,40 Anaplast s.r.o. OVI
3.1.2013 nájomná zmluva 210,00 Németh Tomáš BYT
3.1.2013 nájomná zmluva 240,00 Halász Viktor BYT
4.1.2013 kolektívna zmluva 00,00 ZO Sloves FIN
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Molnárová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Karol Boros GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Helena Kerekesová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Paulína Puskelová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Mária Mikleová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Tóthová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Michal Fekete GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 26,00 Júlia Víghová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Margita Vojteková GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Péter Szabó GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Terézia Marosiová GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 25,00 Juraj Pataki GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Árpád Forró GUS
7.1.2013 zmluva o nájme 75,00 Gejza Nagy GUS
9.1.2013 dodatok e. 1 00,00 Min. ŽP SR FIN
14.1.2013 zmluva 256,24 Obvodný úrad Nitra COR
15.1.2013 dodatok e. 3 5497,02 MUDr. Vladimír Baláži FIN
15.1.2013 dodatok e. 4 5053,46 RE-MED s.r.o. FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 3200,69 MUDr. Edita Benkóczka FIN
15.1.2013 dodatok e. 4 1284,13 Ladislav Varga FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 8464,53 LEKÁREO TILIA FLOS s.r.o. FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 4483,37 JAVITA s.r.o. FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 4663,58 MUDr. Henrieta Baruszová FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 4392,09 MUDr. Ernest Barusz FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 547,34 DIA LIFE s.r.o. FIN
15.1.2013 dodatok e. 4 1354,14 Marta Telekesová FIN
15.1.2013 dodatok e. 4 2432,92 MUDr. Karol Fekete FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 3169,40 GUBAMED s.r.o. FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 2891,75 DL ORTHOMED s.r.o. FIN
15.1.2013 dodatok e. 4 2247,66 MUDr. Zuzana Bardiovská FIN
15.1.2013 dodatok e. 3 2354,58 Imrich Sztojka FIN
15.1.2013 zmluva 54,75 JUMAL s.r.o. FIN
18.1.2013 dodatok e. 9 13008,00 KolByt s.r.o. OVI
21.1.2013 dodatok e. 2 00,00 Min. ŽP SR FIN
23.1.2013 zmluva o nájme 170,82 Messer Tatragas s.r.o. GUS
29.1.2013 zmluva 348,75 Ing. Jozef Adameík GUS
30.1.2013 nájomná zmluva 6000,00 ZPS a DS FIN
30.1.2013 nájomná zmluva 136,20 Eva Kucserová FIN
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Tibor Tóth GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Regina Hajková GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 75,00 1udovit Lengyel GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Kornélia Kisová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Ondrej Pusztai GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 25,00 Ondrej Pusztai GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Anna Macsaliová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Terézia Szabóová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Serena Izsáková GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 25,00 Katarína Herczeghová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Alexander Leczkési GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Norbert Ve3ký GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Peter Angyal GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Irena Keleová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 13,00 Anikó Tamásiová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 1udovit Bagita GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Terézia Bajcsiová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Jeno Rigó GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Erazmus Bagita GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Irena Balogová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Margita Moravová GUS
31.1.2013 zmluva o nájme 25,00 Helena Benkóczka GUS
31.1.2013 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. OVI
31.1.2013 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. OVI
31.1.2013 nájomná zmluva 205,00 Ferenczi Kornél BYT
31.1.2013 zmluva o nájme 50,00 Csente Zsuzsanna BYT
1.2.2013 zmluva o nájme 75,00 Kováeová Gabriela BYT
1.2.2013 zmluva o nájme 70,00 Farkas Matej BYT
1.2.2013 zmluva o nájme 63,00 Csernava Štefan BYT
4.2.2013 zmluva 00,00 Materská škola FIN
5.2.2013 zmluva 00,79 Juraj Fülöp FIN
5.2.2013 zmluva 00,79 Juraj Fülöp FIN
6.2.2013 dodatok e. 4 00,80 ŠJ pri CG Panny Márie FIN
7.2.2013 zmluva 00,00 ZSE Energia a.s. SMS
7.2.2013 zmluva o pripojení 12,98 GútaNet s.r.o. SMS
7.2.2013 zmluva o dielo 83,65 IVeS SMS
7.2.2013 zmluva 14000,00 KolByt s.r.o. SMS
7.2.2013 dodatok 00,00 Slovak Telekom a.s. SMS
7.2.2013 zmluva 00,00 ZsVS a.s. SMS
7.2.2013 dodatok e. 10 00,00 KolByt s.r.o. COR
13.2.2013 zmluva o dielo 11780,00 Attila Kürti FIN
13.2.2013 zmluva 159,41 SVETAS—SW s.r.o. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 dodatok k zmluve 00,00 Orange Slovensko a.s. GUS
19.2.2013 zmluva 00,00 AGRO-EKO group s.r.o. GUS
20.2.2013 mandátna zmluva 14011,20 KolByt s.r.o. FIN
22.2.2013 zámenná zmluva 00,00 Mário Oekaják FIN
25.2.2013 zmluva 69,80 Mesto Kolárovo OVI
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Irena Balogová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Göghová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Štefan Puzsér GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Štefan Šramko GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Ján Szépe GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Eva Borváková GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 25,00 Anna Nagyová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Koloman Domján GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Mária Forróová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Imrich Makhali GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Magdolna Szabóová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 150,00 Alena Soókyová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Emília Vargová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Anna Szabóová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 25,00 Serena Harsányiová GUS
25.2.2013 zmluva o nájme 50,00 Júlia Dóczaová GUS
28.2.2013 zmluva o poistení 1044,59 KOOPERATIVA pois?ovoa GUS
28.2.2013 zmluva o poistení 2364,39 KOOPERATIVA pois?ovoa GUS
12.3.2013 zmluva 590,50 Mesto Kolárovo COR
12.3.2013 zmluva 00,00 BE-SOFT a.s. JAK
12.3.2013 zmluva 00,00 BE-SOFT a.s. JAK
12.3.2013 dodatok e. 12 43000,00 KolByt s.r.o. JAK
12.3.2013 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. COR
12.3.2013 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. COR
12.3.2013 zmluva 86,40 ATECH.NET s.r.o. GUS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 Danubius s.r.o. ZPS
12.3.2013 zmluva o dielo 00,00 Balázs Attila ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 GA s.r.o. ZPS
12.3.2013 zmluva 2791,40 Mesto Kolárovo ZPS
12.3.2013 zmluva 00,00 Harcsa Gabriel ZPS
12.3.2013 zmluva 00,00 Imrich Angyal ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 PROJEKT-MARKET ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 Nagy Tichomír ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 Viera Špánikova ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 František Bagita ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 NAGY ELEKTRO ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 PD Kolárovo ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 ŠEVT a.s. ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 Judita Závodná ZPS
12.3.2013 zmluva 151,20 ATECH.NET s.r.o. ZPS
12.3.2013 zmluva 40,00 Ladislav Kéri ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 Ing. Eduard Schváb ZPS
12.3.2013 zmluva 00,00 ZsVS a.s. ZPS
12.3.2013 dodatok e. 11 00,00 KolByt s.r.o. ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 Karol Havetta ZPS
12.3.2013 zmluva o dielo 00,00 ELVY s.r.o. ZPS
12.3.2013 kúpna zmluva 00,00 COOP Jednota ZPS
19.3.2013 mandátna zmluva 110,00 Monika Csontosová FIN
22.3.2013 zmluva 00,00 Komunal Energy s.r.o. GUS
27.3.2013 dodatok e. 4 451,23 Magdaléna Vargová FIN
27.3.2013 dodatok e. 4 225,61 Katarína Lengyelová FIN
27.3.2013 dodatok e. 4 150,41 Džemil Ljokee FIN
27.3.2013 dodatok e. 2 251,50 ELASTO s.r.o. FIN
27.3.2013 dodatok e. 4 90,00 Alžbeta Takácsová FIN
28.3.2013 nájomná zmluva 215,00 Bartalos Vojtech BYT
28.3.2013 nájomná zmluva 155,00 Angyal Tomáš BYT
28.3.2013 zmluva o nájme 40,00 Domján Štefan BYT
2.4.2013 nájomná zmluva 138,00 OZ Za naše Kolárovo FIN
3.4.2013 dodatok e. 4 228,65 Zsuzsanna Szabó FIN
3.4.2013 dodatok e. 2 75,00 Ladislav Molnár FIN
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Gabriel Soóki GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Juraj Angyal GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Ondrej Kelemen GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Štefan Oszi GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Štefan Szadky GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 35,00 Dezider Kiss GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Vojtech Gogh GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Farkas GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Anna Seleániová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Peter Harcsa GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 25,00 Michal Szabó ml. GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Ján Uhrin GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Júlia Majercsiková GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Mészárosová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Štefan Sefcsik GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Helena Baloghová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Helena Kovácsová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 35,00 Irena Vajdová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Katarína Mácsaiová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Gizela Magdalinová GUS
5.4.2013 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Marosi GUS
12.4.2013 dohoda o spolupráci 9202,00 PONS PONS DANUBII EGTC FIN
12.4.2013 zmluva o dielo 24285,97 S.F.H. s.r.o. FIN
15.4.2013 zmluva o nájme 25,00 Ildikó Huršániová GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Marta Vassová GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 100,00 Zoltán Hájas GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 105,00 Terézia Madarászová GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Margita Osziová GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Dobiová GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Helena Richterová GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 105,00 Árpád Kamocsai GUS
15.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
17.4.2013 dodatok e. 1 38775,53 MŠ s VJM Óvoda FIN
17.4.2013 zmluva 18611,96 MŠ Lesná 10  FIN
17.4.2013 zmluva 80799,77 MŠ Lesná 10  FIN
17.4.2013 zmluva 58473,40 MŠ s VJM Óvoda FIN
24.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Marta Fördösová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 25,00 Veronika Fülöpová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Veronika Fülöpová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Gejza Szépe GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Sándor Marosi GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Júlia Keszeliová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Jana Hudecová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Jana Hudecová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Serena Molnárová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 35,00 Mária Tóthová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Alexander Takács GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Vojtech Bukor GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 25,00 Sebastian Zelenyanszky GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 50,00 Mária Madariová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Margita Makhaliová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Ottília Visnyeiová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 20,00 Magdaléna Kürtiová GUS
24.4.2013 zmluva o nájme 70,00 Margita Baloghová GUS
30.4.2013 dodatok 09,00 Slovak Telekom a.s. GUS
30.4.2013 nájomná zmluva 200,00 Szabó Anna BYT
30.4.2013 nájomná zmluva 200,00 Bodžárová Klaudia BYT
30.4.2013 nájomná zmluva 145,00 Tóthová Júlia BYT
30.4.2013 zmluva o nájme 49,79 Sztojka Zsolt BYT
30.4.2013 nájomná zmluva 185,00 Motajcseková Denisa BYT
30.4.2013 zmluva o nájme 58,00 Masná Beata BYT
30.4.2013 zmluva o výpožieke 25,00 ZO MOST-HÍD FIN
6.5.2013 zmluva o nájme 50,00 Beáta Szabóová GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Katarína Furiová GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Mahuliena Skalnická GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 50,00 Magdaléne Eszenyiová GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Gertrud Widerman GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 50,00 Mária Slabeoáková GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Pavol Muržicz GUS
6.5.2013 zmluva o nájme 50,00 Roman Tímár GUS
6.5.2013 zmluva 00,00 Detský domov FIN
7.5.2013 zmluva o dielo 28956,02 ORCOM s.r.o. FIN
13.5.2013 zmluva o nájme 35,00 Árpád Rákoczi GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 35,00 Irena Árgyusiová GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Fulöp GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Július Varga GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Magyaricsová GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 35,00 Alžbeta Vassová GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Imrich Nagy GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 László Nagy GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Petróová GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Gizella Keszeliová GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Emília Furiová GUS
13.5.2013 zmluva o nájme 70,00 Imrich Szalai GUS
13.5.2013 zmluva 00,00 Hajredin Halili FIN
14.5.2013 dodatok e. 8 00,00 SMILE – H s.r.o. FIN
14.5.2013 zmluva o dielo 1807,00 Miroslav Salgó FIN
14.5.2013 dodatok e. 3 3193843,19 MŽP SR FIN
14.5.2013 zmluva 2461,00 AGROTREND Kolárovo s.r.o. FIN
14.5.2013 dodatok e. 1 00,00 ???? FIN
14.5.2013 dodatok e. 4 228,65 Zsuzsanna Szabó FIN
14.5.2013 dodatok e. 2 75,00 Ladislav Molnár FIN
17.5.2013 rámcová zmluva 00,00 Ing. Michal Gogh FIN
20.5.2013 dodatok e. 1 30,00 Alžbeta Czafrangóová FIN
24.5.2013 zmluva 70,30 IDtech s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 KLK s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 281,80 KOLAGREX Int. s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 70,30 KO – ROLL s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 KOV – AUT s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 215,80 KRAMIX s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 KROMBERG & SCHUBERT s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 LEKÁREO TILIA FLOS s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 LIKE YOU s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 295,20 LILLA SLOVAKIA s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 LUMITECH s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 MELAMO STAINLESS MODULES s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 MsKS FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 Ministerstvo vnútra SR FIN
24.5.2013 zmluva 161,00 Mlyn Kolárovo a.s. FIN
24.5.2013 zmluva 161,00 MOPED-SLOVAKIA s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 152,30 NOVÁK mäso – údeniny s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 OND a BECK s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 Domov Dôchodcov Malý Dunaj FIN
24.5.2013 zmluva 34,80 PÁLHOLZ s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 161,00 POHOSTINSTVÁ-KOVÁCS s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 PROSPOT SK s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 RAFFENDAY SLOVAKIA s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 REAL-K s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 Slovenská pošta a.s. FIN
24.5.2013 zmluva 08,10 ZO CHPH Kolárovo FIN
24.5.2013 zmluva 161,00 STING 2000 s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 SZ + J s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 TENPORT s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 TESCO STORES SR a.s. FIN
24.5.2013 zmluva 152,30 UNAR s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Všeobecná úverová banka a.s. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 ZaMED s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 2791,40 ZPS a DS FIN
24.5.2013 zmluva 32,20 Zberné suroviny a.s. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 ZO Dolného Žitného Ostrova FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Materská škola s VJM FIN
24.5.2013 zmluva 590,50 ZŠ Mateja Korvína FIN
24.5.2013 zmluva 590,50 ZŠ F. Rákócziho II FIN
24.5.2013 zmluva 590,50 ZŠ Jána Ámosa Komenského FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Špeciálna základná škola FIN
24.5.2013 zmluva 145,90 Špeciálna základná škola s VJM FIN
24.5.2013 zmluva 590,50 SSOŠ s VJM FIN
24.5.2013 zmluva 590,50 Cirkevné gymnázium Panny Márie FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 Základná umelecká škola FIN
24.5.2013 zmluva 1700,30 Detský domov FIN
24.5.2013 zmluva 111,30 Detský domov FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Alexander KESZELI FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 Denisa Bueeková FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Ing. Elvira IZSÁK FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 Emília HALVELANDOVÁ – HSH FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Emília KICSINDIOVÁ – KICSINDI PLUS FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 František SZABÓ – BAGLA FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 Gabriel SZABÓ FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 Gabriela Feketeová – FEGA FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 Ildikó NAGYOVÁ – BUFET FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 Ing. Karol Lacko – NOBA – MERK FOOD FIN
24.5.2013 zmluva 461,70 Ing. Michal GOGH – PROJEKT – MARKET FIN
24.5.2013 zmluva 161,00 Ing. Peter Nagy – ELEKTRO NAGY FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 Ing. Roland Novák – REVAN FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 Iveta CSONTOSOVÁ – MINI FLÓRA FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Ján HROTKO FIN
24.5.2013 zmluva 976,90 Karol HAVETTA –HAPEKO FIN
24.5.2013 zmluva 25,50 Ladislav KULICH FIN
24.5.2013 zmluva 177,10 Ladislav NAGY – Hostinec Szegvári FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Magdaléna Kucsorová FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 Mária MADARIOVÁ – VITROFLÓR FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Melinda Nagy FIN
24.5.2013 zmluva 35,10 Michal MRSKA FIN
24.5.2013 zmluva 161,00 Szilárd NAGY – PALACE FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Tomáš Pintér- GUSKLO FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 Vojtech LÉVAI – LEBECO FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 Vojtech LÉVAI – LEBECO FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 Zsuzsanna Szabó FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 AGROTREND Kolárovo s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 55,60 Q-PLAST s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 152,30 Ali-Lakstav s.r.o. FIN
24.5.2013 dodatok e. 1 272,30 Ali-Lakstav s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 Aplha Pro Tel s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 BALSEED spol. s r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 697,80 BMTI SK s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 418,70 CBA SLOVAKIA s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 1342,00 COOP Jednota Komárno FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 CORINVEST Slovakia s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 2093,50 CREDAT INDUSTRIES a.s. FIN
24.5.2013 zmluva 76,10 DANUBIUS s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 DIABET MIX s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 69,80 EDITRANS s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 139,60 ELASTO – spol. s r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 143,50 GO2 shop s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 322,10 GUKOM spol. s r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 295,20 CASE Slovakia s.r.o. FIN
24.5.2013 zmluva 13,40 Zuzana SZABÓOVÁ – ZSUZSI MARKET FIN
29.5.2013 rámcová zmluva 00,00 JOTTI s.r.o. FIN
29.5.2013 rámcová zmluva 00,00 PD Kolárovo FIN
29.5.2013 rámcová zmluva 00,00 Katarína Goghová – Alfa Market FIN
29.5.2013 zmluva 139,60 Mesto Kolárovo ZUS
3.6.2013 zmluva 200,00 KONTO o.z. SMS
3.6.2013 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. SMS
3.6.2013 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. SMS
3.6.2013 zmluva o nájme 7595,98 BALSEED spol. s r.o. FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 1504,31 Ing. Eurda Karel FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 335,76 Pál Tibor FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 2055,83 Mihalics Ladislav FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 229,90 Pál Tibor FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 2055,83 Takács – Farm s.r.o. FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 1523,24 Tóth Tibor FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 654,45 Szabó Ladislav FIN
3.6.2013 zmluva o nájme 872,60 Vadkerti Imrich FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Forró Vojtech FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Ing. Adriana Eurdová FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Kalmár Ladislav FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Kiss Tibor FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Nagy Dezider FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Nagy Dezider FIN
3.6.2013 dodatok e. 7 00,00 Nagy Dezider FIN
3.6.2013 dodatok e. 4 00,00 PD Kolárovo FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Po3ovnícke združenie DROP FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Sudický Miroslav FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Szabó Ladislav FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 Takács – Farm s.r.o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 2954,08 AGROTREND Kolárovo s.r.o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 9115,18 BALSEED spol. s r. o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 4157,57 BALSEED spol. s r. o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 6949,38 Takács – Farm s.r.o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 1805,17 Ing. Eurda Karel FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 137,94 Ing. Eurda Karel FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 1732,72 Ing. Eurdová Adriana FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 645,58 Kalmár Ladislav- CUNGI S.H.R. FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 68,95 Kiss Tibor FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 2467,00 Mihalics Ladislav FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 1428,72 Nagy Dezider FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 866,35 Nagy Dezider FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 1308,92 Nagy Dezider FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 402,91 Pál Tibor FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 551,76 Pál Tibor FIN
3.6.2013 dodatok e. 5 16532,88 PD Kolárovo FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 261,78 Po3ovnícke združenie DROP FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 137,94 Szabó Ivan FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 785,34 Szabó Ladislav FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 00,00 ?? FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 5876,95 Takács-Farm s.r.o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 2 6675,41 Takács-Farm s.r.o. FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 1827,89 Tóth Tibor FIN
3.6.2013 dodatok e. 1 1047,12 Vadkerti Imrich FIN
3.6.2013 zmluva o výpožieke 00,00 Iveta Forróová FIN
4.6.2013 rámcová zmluva 00,00 DANUBIUS spol. s r.o. FIN
4.6.2013 rámcová zmluva 00,00 CBA Slovakia s.r.o. FIN
4.6.2013 zmluva o nájme 50,00 Furi Gabriel GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Árgyusi GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Helena Nagyová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 35,00 Koloman Szépe GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Vargová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Kissová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Attila Szabó GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 František Gombai GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Tóth GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 35,00 Ján Nagy GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Magdalén Pásztorová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Szabóová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Gizella Nagyová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 35,00 Anna Kovácsová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Vojtech Néveri GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Tóthová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Vörösová GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Margita Miháliková GUS
4.6.2013 zmluva o nájme 70,00 Peter Szépe GUS
4.6.2013 dodatok e. 12012 896,40 DATALAN a.s. FIN
11.6.2013 zmluva 3950,00 ŠK cyklistiky Kolárovo FIN
11.6.2013 zmluva 800,00 ALMA – ART o.z. FIN
11.6.2013 zmluva 400,00 Mlyneek FIN
11.6.2013 zmluva 1000,00 Odd. Bojového umenia pri ZŠ Mateja Korvína FIN
11.6.2013 zmluva 25700,00 Futbalový klub Kolárovo FIN
11.6.2013 zmluva 11200,00 Hádzanársky športový klub 74 Kolárovo FIN
11.6.2013 zmluva 3950,00 Karate klub TAIYO Kolárovo FIN
11.6.2013 zmluva 800,00 STK Kolárovo FIN
11.6.2013 zmluva 10950,00 Športový klub Kolárovo FIN
11.6.2013 zmluva 800,00 Malodunajské rockové divadlo FIN
11.6.2013 zmluva 500,00 helloGúta FIN
11.6.2013 zmluva 200,00 Obeianske združenie za Gútu FIN
11.6.2013 zmluva 750,00 Basketball Club Knives Kolárovo FIN
12.6.2013 zmluva o dielo 7140,00 STAVBY Nitra s.r.o. FIN
14.6.2013 kúpna zmluva 300,00 Alžbeta Szabóová GUS
20.6.2013 zmluva 1300,00 Ing. Alexander Beke FIN
26.6.2013 kúpna zmluva 2888,70 ŠEVT a.s. FIN
26.6.2013 kúpna zmluva 9761,72 ŠEVT a.s. FIN
28.6.2013 mandátna zmluva 1080,00 Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. FIN
28.6.2013 mandátna zmluva 1080,00 Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. FIN
28.6.2013 mandátna zmluva 1080,00 Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. FIN
28.6.2013 zmluva 00,00 Výskumno-realizaený ústav obnovite3ných zdrojov energie s.r.o. FIN
28.6.2013 zmluva o dielo 237,60 ITAK s.r.o. GUS
28.6.2013 žiados? 00,00 Slovak Telekom a.s. GUS
28.6.2013 výpovei zmluvy 00,00 Slovak Telekom a.s. GUS
1.7.2013 dodatok e. 1 00,00 SPP a.s. ZUS
1.7.2013 komisionárska zmluva 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZUS
2.7.2013 nájomná zmluva 200,00 Sueeková Žaneta BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 215,00 Nagy Andrea BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 110,00 Domján 1udovít BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 200,00 Domjánová Diana BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 195,00 Zacharová Angela BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 150,00 Mgr. Eva Sladká BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 200,00 Szabó Viktor BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 120,00 Pintér Atila BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 170,00 Gogh Monika BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 165,00 Menteová Monika BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 122,00 Lebó Baltazár BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 140,00 Vargová Eleonóra BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 145,00 Vargová Mária BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 120,00 Balogová Irena BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 140,00 Simko István BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 185,00 Vargová Silvia BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 115,00 Nagy Zoltán BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 140,00 Tóth Tünde BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 220,00 Madarászová Denisa BYT
2.7.2013 nájomná zmluva 200,00 Záhoneíková Renáta BYT
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Kürtiová Laura BYT
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Imirch Domján GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Eva Kaczová GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 František Oszi GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Bugárová Mária GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Zahoránová GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 50,00 Ondrej Hudák GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Jancsóová GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Páczerová GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Komárová GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 50,00 Ján Leczkési GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 35,00 František Horváth GUS
2.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Irena Némethová GUS
2.7.2013 kúpna zmluva 300,00 Ing. Ildikó Kürtiová GUS
4.7.2013 zmluva o dielo 237,60 ITAK s.r.o. ZUS
4.7.2013 rámcová zmluva ??,?? DIOS Slovakia s.r.o. OVI
4.7.2013 rámcová zmluva ??,?? JOTI s.r.o. OVI
4.7.2013 rámcová zmluva ??,?? PD Kolárovo OVI
4.7.2013 rámcová zmluva ??,?? Alfa Market OVI
4.7.2013 zmluva o dielo 237,60 ITAK s.r.o. OVI
9.7.2013 zmluva o dielo 237,60 ITAK s.r.o. JAK
9.7.2013 zmluva o dielo 7140,00 STAVBY Nitra s.r.o. FIN
17.7.2013 nájomná zmluva 01,20 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK FIN
17.7.2013 zmluva 00,00 ELASTO spol. s r. o. FIN
17.7.2013 zmluva o nájme 35,00 Gizela Marosiová GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Visnyeiová GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Kürtiová GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Tóthová GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Martin Pilisi GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 140,00 Martin Pilisi GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alexander Horváth GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 35,00 Štefan Fülöp GUS
17.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Ondrej Mochnács GUS
17.7.2013 kúpna zmluva 300,00 Dezider Kiss GUS
19.7.2013 zmluva o nájme 265,32 Kromberg & Schubert s.r.o. FIN
22.7.2013 rámcová dohoda ??,?? PRIMERA s.r.o. FIN
31.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alexander Kulcsár Szabó GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 50,00 Eva Marosiová GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Helena Ružová GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Csontosová GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 35,00 Koloman Czigle GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 25,00 Novotná Mária GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 25,00 Tibor Steiner GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Ferdinánd Tóth GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Mgr. Katarína Latková GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 70,00 Žófia Lipcseiová GUS
31.7.2013 zmluva o nájme 35,00 Eva Boháková GUS
6.8.2013 zmluva 1680,00 Norbert Fitos FIN
12.8.2013 dodatok e. 1 2660,00 Miroslav Salgó FIN
12.8.2013 dodatok e. 2 340,00 Miroslav Salgó FIN
12.8.2013 zmluva ??,?? Zoltán Nagy FIN
12.8.2013 nájomná zmluva 50,00 Gúta és Vidéke Polgári Társulás FIN
14.8.2013 nájomná zmluva 175,00 K. I. T. – MOTOR FIN
15.8.2013 zmluva 00,00 Mesto Komárno FIN
15.8.2013 dodatok e. 1 00,00 Eleonóra Angyalová FIN
20.8.2013 nájomná zmluva 942,18 NARZEP s.r.o. FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 60,00 ELASTO s.r.o. FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 100,00 FOLPLAST s.r.o. FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 50,00 Fülöp Zoltán FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 50,00 Lýdia Pákozdi FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 50,00 Horváth Árpád FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 50,00 MEDCHIR s.r.o. FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 100,00 Rigó Jeno FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 100,00 OSP DANUBIUS DS s.r.o. FIN
20.8.2013 darovacia zmluva 1000,00 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY A.S. FIN
20.8.2013 dodatok e. 2 00,00 Prima banka Slovensko a.s. FIN
23.8.2013 mandátna zmluva 00,00 Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. FIN
23.8.2013 nájomná zmluva 200,00 Vontszemuová Jolana BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 120,00 Farkašová Júlia BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 170,00 Šimig Peter BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 210,00 Tánczosová Edita BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 202,00 Fülöp Alexander BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 155,00 Bandri Júlia BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 215,00 Horváth Zoltán BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 225,00 Dung Dang Dinh BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 160,00 Rehák Jozef BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 103,00 Hajdúová Andrea BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 165,00 Tóth Ladislav BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 200,00 Szulcsányi Peter BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 225,00 Bukovie Jozef BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 205,00 Juhászová Simona BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 156,00 Farkasová Mária BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 185,00 Deáková Gizela BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 220,00 Molnárová Mária BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 150,00 Forró Alexander BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 193,00 Szabó Ján BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 220,00 Anyalaiová Agneša BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 210,00 Bajcsi Jozef BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 185,00 Berecz Gabriel BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 207,00 Szépeová Monika BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 200,00 Iurík Miloš BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 180,00 Szabóová Alica BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 160,00 Leczkési Alexander BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 205,00 Mátyásiová Karla BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 185,00 Fördos Tomáš BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 230,00 Szépe Jozef BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 200,00 Maneík Štefan BYT
23.8.2013 nájomná zmluva 120,00 Mgr. Héderváry Márta BYT
23.8.2013 zmluva o nájme 50,00 Keleová Zuzana BYT
23.8.2013 zmluva o nájme 55,00 Tóthová Renáta BYT
23.8.2013 zmluva o nájme 60,00 Bohonyová Lenka BYT
23.8.2013 kúpna zmluva 00,00 HRIADE1, s.r.o. GUS
23.8.2013 zmluva o nájme 70,00 Imrich Molnár GUS
23.8.2013 zmluva o nájme 70,00 Marta Kováeová GUS
23.8.2013 zmluva o nájme 70,00 Rozália Molnárová GUS
23.8.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Kósaová GUS
23.8.2013 zmluva o nájme 35,00 Irena Királyová GUS
23.8.2013 zmluva o nájme 70,00 Lívia Osziová GUS
2.9.2013 darovacia zmluva 100,00 ORIENT FOOD s.r.o. FIN
2.9.2013 darovacia zmluva 100,00 IDtech s.r.o. FIN
9.9.2013 zmluva 115,20 INTA s.r.o. FIN
9.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Osziová GUS
9.9.2013 zmluva o nájme 35,00 Angelov Petrov Vasil GUS
9.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Koloman Fördos GUS
9.9.2013 zmluva o nájme 50,00 Terézia Kürtiová GUS
9.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Katarína Kissová GUS
9.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Kellnerová GUS
9.9.2013 zmluva o nájme 35,00 Mária Mészárosová GUS
16.9.2013 dodatok e. 1 00,00 Norbert Fitos FIN
17.9.2013 zmluva 2200,00 Úrad vlády SR FIN
19.9.2013 zmluva o úvere 350000,00 Slovenská sporite3oa a.s. FIN
19.9.2013 zmluva o úvere 136517,11 Prima banka Slovensko a.s. FIN
23.9.2013 zmluva 00,00 Slovenská sporite3oa a.s. FIN
23.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Jozef Jezsó GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 35,00 Alžbeta Hájasová GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Simon Horváth GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Gejza Balogh GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Michal Csontos GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 35,00 Alžbeta Mátéová GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 175,00 Július Balázs GUS
23.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Marosiová GUS
25.9.2013 leasingová zmluva 34680,00 IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. FIN
25.9.2013 piostná zmluva 1050,00 KOMUNÁLNA pois?ovoa a.s. FIN
25.9.2013 licenená zmluva 537,60 IURA EDITION s.r.o. FIN
25.9.2013 zmluva 00,00 Softplan Slovakia s.r.o. FIN
25.9.2013 kúpna zmluva 97200,00 HYCA s.r.o. FIN
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 O3ga Matusová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Szépe GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Margita Tóthová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Jozef Fördos GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Georgína Pilisiová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Erika Nagyová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 175,00 Mikulás Ollé GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Imrich Forró GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Irena Osziová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 35,00 Serena Kováeová Ing.  GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Ladislav Búcsai GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Adrianna Eurdová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Kleinová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Valéria Horváthová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Tímea Markovics GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Vilma Tóthová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Szabóová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Fazekasová GUS
27.9.2013 zmluva o nájme 70,00 Ferinánd Horváth GUS
27.9.2013 nájomná zmluva 165,00 Riflík Ján BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 125,00 Horváthová Alžbeta BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 120,00 Szelid Jozef BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 115,00 Csütörtökiová Melinda BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 122,00 Oszi Ladislav BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 165,00 Tóthová Lýdia BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 165,00 Dibusz Jácint BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 125,00 Balogh Zsolt BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 107,00 Nagy Ladislav BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 115,00 Budová Mária BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 134,00 Burian Miroslav BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 162,00 Csomor Rudolf BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 160,00 Ing. Halász Béla BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 122,00 Mgr. Puzsérová Erika BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 120,00 Patakyová Katarína BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 115,00 Ing. Daxnerová Eleonóra BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 130,00 Oszi Peter BYT
27.9.2013 nájomná zmluva 160,00 Bagin Roland BYT
2.10.2013 zmluva o výpožieke 00,00 KLARIA s.r.o. FIN
2.10.2013 zmluva 460,00 Jozef Eurilla FIN
2.10.2013 kúpna zmluva 300,00 Tibor Keszeli GUS
2.10.2013 kúpna zmluva 300,00 Elvíra Angyalová GUS
2.10.2013 nájomná zmluva 190,00 Ing. Rajtár 1ubomír BYT
2.10.2013 nájomná zmluva 120,00 Némethová Irena BYT
2.10.2013 zmluva o nájme 55,00 Németh 1udovít BYT
2.10.2013 zmluva o nájme 48,00 Prémusz Július BYT
2.10.2013 zmluva o nájme 50,00 Molnárová Andrea BYT
4.10.2013 zmluva o dielo 3120,00 COMING PROJEKT s.r.o. FIN
4.10.2013 zmluva o dielo 2280,00 COMING PROJEKT s.r.o. FIN
4.10.2013 zmluva o dielo 850,00 Ing. Balogh Attila FIN
4.10.2013 zmluva o dielo 1700,00 Ing. Balogh Attila FIN
4.10.2013 zmluva o nájme 443,16 ŠZŠ s VJM FIN
4.10.2013 zmluva o nájme 2,00 ŠZŠ GUS
4.10.2013 zmluva o nájme 855,50 ŠZŠ FIN
4.10.2013 kúpna zmluva 34680,00 IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. FIN
9.10.2013 zmluva 457011,61 Centrum vo3ného easu FIN
14.10.2013 zmluva 00,00 Generál Plastic a.s. FIN
14.10.2013 zmluva 100,00 KONTO o.z. CVC
15.10.2013 poistná zmluva 1608,53 KOMUNÁLNA pois?ovoa FIN
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Katarína Kisssová GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Imrich Tóth GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Eva Vontszemuová GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Juhászová GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Edita Kuruczová GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 35,00 Ján Mihálik GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Pavol Botyánski GUS
22.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Irena Tóthová GUS
23.10.2013 zmluva o dielo 83,65 IVeS CVC
25.10.2013 nájomná zmluva 100,00 PD Kolárovo FIN
25.10.2013 nájomná zmluva 100,00 ZELONAX s.r.o. FIN
28.10.2013 zmluva o nájme 35,00 Viliam Hollý GUS
28.10.2013 zmluva o nájme 35,00 Helena Molnárová GUS
28.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Erazmus Bíró GUS
28.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Irena Furiová GUS
28.10.2013 zmluva o nájme 70,00 František Németh GUS
28.10.2013 zmluva o nájme 105,00 Július Oszi GUS
28.10.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Göghová GUS
30.10.2013 zmluva o úete 00,00 Slovenská sporite3oa a.s. FIN
30.10.2013 zmluva 460,00 Jozef Eurilla FIN
30.10.2013 zmluva 04,49 Lindström s.r.o. FIN
30.10.2013 zmluva 04,49 Lindström s.r.o. FIN
31.10.2013 zmluva 1694,35 KOMUNÁLNA pois?ovoa a.s. FIN
5.11.2013 dodatok e. 3 00,00 Imrich Sztojka FIN
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Valéria Lorinczová GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 50,00 Magdaléna Libárdiová GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Magdaléna Vassová GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Sóokyová GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Marta Fulöpová GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 35,00 Helena Drevenková GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Mária Virághová GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Viola Vajlíková GUS
5.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Vojtech Balogh GUS
6.11.2013 zmluva o dielo 00,00 ATALIAN SK s.r.o. GUS
6.11.2013 zmluva 17,60 KLARIA s.r.o. FIN
8.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Margita Goghová Ing.  GUS
8.11.2013 zmluva o nájme 35,00 Eva Kürtiová GUS
8.11.2013 zmluva o nájme 70,00 László Gönczöl GUS
8.11.2013 zmluva o nájme 105,00 Jozef Kéri GUS
8.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Irena Dunová GUS
8.11.2013 zmluva o nájme 25,00 Gejza Horváth GUS
8.11.2013 zmluva o nájme 25,00 Gejza Csente GUS
8.11.2013 kúpna zmluva 01,00 Nitriansky SK FIN
12.11.2013 dohoda 4524,00 ÚPSVaR Komárno FIN
12.11.2013 nájomná zmluva 4236,50 Štefan Gogh – MEVOS FIN
13.11.2013 zmluva 00,99 Ladislav Kulich FIN
13.11.2013 zmluva o výpožieke 00,00 Ladislav Kulich FIN
14.11.2013 nájomná zmluva 100,00 PD Kolárovo FIN
14.11.2013 nájomná zmluva 100,00 ZELONAX s.r.o. FIN
14.11.2013 zmluva o nájme 442,43 Kalmár Ladislav FIN
15.11.2013 dodatok e. 1 00,00 IMPULS-LEASING Slovakia FIN
20.11.2013 zmluva 28956,02 MsKS FIN
20.11.2013 dodatok e. 1 40280,00 H&M Dach Systém s.r.o. FIN
21.11.2013 nájomná zmluva 230,00 Szederová Melinda BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 60,00 Gábor Ján BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 68,00 Sztojka Ladislav BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 85,00 Stojková Monika BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 65,00 Csonková Zuzana BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 75,00 Sztojka Róbert BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 75,00 Vöröšová Emília BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Attila BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 210,00 Ledecky Oskar BYT
21.11.2013 zmluva o nájme 55,00 Sztojka Ladislav BYT
21.11.2013 zmluva o nájme 55,00 Némethová Mária BYT
21.11.2013 zmluva o nájme 60,00 Molnár Miklós BYT
21.11.2013 zmluva o nájme 55,00 Szelidová Mária BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 160,00 Csente Zsuzsanna BYT
21.11.2013 nájomná zmluva 115,00 Oláh Tibor BYT
23.11.2013 zmluva o dielo 1000,00 VF Project & Marketing s.r.o. FIN
23.11.2013 nájomná zmluva 859,76 ISOTEQ Slovakia s.r.o. FIN
26.11.2013 kúpna zmluva 300,00 Ján Csente GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Tibor Balogh GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Julianna Nagyová GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Német GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Štefan Fél GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Gizela Mátéová GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Julianna Schupkégelová GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Matilda Patakiová GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 70,00 Jozef Pikler GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 50,00 Imrich Nagy GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 105,00 Gabriel Csontos GUS
26.11.2013 zmluva o nájme 35,00 Andrea Szépeová GUS
2.12.2013 nájomná zmluva 235,00 Nagyová Alica BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 250,00 Szépe Anton BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 210,00 Ziegler Monika BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 240,00 Halász Viktor BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 205,00 Nagy Tomáš BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 215,00 Tóth Alexander BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 245,00 Fülöpová Beata BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 245,00 Szabó Ákos BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 200,00 Laky Zoltán BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 155,00 Angyalová Eleonóra BYT
2.12.2013 nájomná zmluva 205,00 Mészáros Attila BYT
2.12.2013 zmluva o nájme 75,00 Egri Gejza BYT
2.12.2013 zmluva o nájme 60,00 Görnerová Alžbeta BYT
3.12.2013 zmluva 18,00 INTA s.r.o. OVI
5.12.2013 zmluva o nájme 73,12 Bartanusz Dávid BYT
5.12.2013 zmluva o nájme 60,00 Kováe Zsolt BYT
6.12.2013 zmluva 12960,00 MAGNUM Co. s.r.o. FIN
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Zoltán Balázs GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Kondéová GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Tibor Hegyi GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Irena Goghová GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 50,00 Irena Hanková GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Katarína Vargová GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 105,00 Alžbeta Goghová GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 35,00 Ján Mátyás GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Vargová GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 35,00 Alžbeta Borková GUS
6.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Alžbeta Borková GUS
9.12.2013 nájomná zmluva 15,00 Sjáli Consulting s.r.o. FIN
12.12.2013 zmluva 00,00 SPP a.s. CVC
12.12.2013 zmluva 00,00 SPP a.s. CVC
13.12.2013 kúpna zmluva 300,00 Nagy Zsolt GUS
13.12.2013 nájomná zmluva 424,96 Tibor Molnár FIN
17.12.2013 kúpna zmluva 923,00 ATECH.NET s.r.o. OVI
17.12.2013 kúpna zmluva 1471,00 Wellcenter s.r.o. OVI
18.12.2013 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. COR
18.12.2013 zmluva 23,94 BE-SOFT a.s. COR
19.12.2013 dodatok e. 1 22500,00 STAVBY Nitra s.r.o. FIN
20.12.2013 kúpna zmluva 1396,44 Školex s.r.o. OVI
20.12.2013 kúpna zmluva 834,40 Daffer s.r.o. OVI
20.12.2013 dodatok e. 10 00,00 KolByt s.r.o. OVI
27.12.2013 kúpna zmluva 00,00 vii zmluvu FIN
30.12.2013 zmluva o nájme 105,00 1udovít Csizmadia GUS
30.12.2013 zmluva o nájme 35,00 Štefan Szendi GUS
30.12.2013 zmluva o nájme 70,00 Július Skopp GUS
31.12.2013 zmluva o dielo 2600,00 KolArms s.r.o. FIN
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C