Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Szerződések – 2012

Legenda:

FIN – Mestský úrad
DPG – DP Globál
GUS – Gúta Service
KUL – Mestské kultúrne stredisko
ZPS – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
BYT – KolByt s.r.o.
SPB – Správa bytov
COR – ZŠ M. Korvína
RAK – ZŠ Rákócziho
JAK – ZŠ J.A. Komenského
OVI – MŠ Brnenské nám.
ZUS – Základná umelecká škola
SMS – MŠ Lesná 10
CVC – Centrum vo3ného easu

Dátum zverejnenia Názov/číslo Cena Dodávateľ Objednávateľ
2.1.2012 dodatok e. 2 1165,70 CARGOSPED s.r.o. FIN
7.1.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Gönczölová GUS
7.1.2012 zmluva o nájme 50,00 Edita Takácsová GUS
7.1.2012 zmluva o nájme 75,00 Gizella Forróová GUS
7.1.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Nagyová GUS
7.1.2012 dodatok e. 2 5341,28 MUDr. Vladimír Baláži FIN
7.1.2012 dodatok e. 7 1479,13 SCHOLA PRIVATA G. FIN
7.1.2012 dodatok e. 7 1749,75 MUDr. Henrieta Czirák Szabó FIN
7.1.2012 dodatok e. 5 1962,58 Konto o.z. FIN
7.1.2012 zmluva o dielo 1807,00 G.Biz FIN
12.1.2012 dodatok e. 10 26450,00 KolByt s.r.o. KUL
12.1.2012 dohoda o prenájme 120,00 H. A. V. Eekovského KUL
12.1.2012 dohoda o prenájme 225,00 MEKKA s.r.o. KUL
12.1.2012 dodatok e. 2 2808,74 DL ORTHOMED s.r.o. FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 534,76 DIA LIFE s.r.o. FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 730,01 KOMWERK s.r.o. FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 1584,93 Milada Jágriková FIN
12.1.2012 dodatok e. 3 7579,22 ÚPSV a R Komárno FIN
12.1.2012 dodatok e. 3 4904,03 REMED s.r.o. FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 308,93 SPSK Kolárovo FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 8148,98 Lekáreo Tília Flos FIN
12.1.2012 rozhod. o zmene 3194954,50 Min. ŽP SR FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 72,56 MO Matice Slovenskej FIN
12.1.2012 dodatok e. 2 159,76 ZO Jednota dôchodcov FIN
19.1.2012 dodatok e. 1 1837,39 ATECH.NET s.r.o. FIN
23.1.2012 dodatok e. 2 1797,76 Provident Financial s.r.o. FIN
23.1.2012 dodatok e. 2 4352,28 JAVITA s.r.o. FIN
23.1.2012 zmluva o pripojení 22,08 GTS Slovakia a.s. FIN
23.1.2012 dohoda 00,00 Slovak Telekom a.s. FIN
23.1.2012 dodatok e. 7 104,91 Szabóová Katarína FIN
23.1.2012 dodatok e. 2 80,23 ZO CSEMADOK FIN
26.1.2012 kúpna zmluva 0,00 COOP Jednota SD ZPS
26.1.2012 dodatok e. 3 1325,28 Telekesová Marta FIN
30.1.2012 dodatok e. 7 12984,00 KolByt s.r.o. OVI
30.1.2012 dohoda o prenájme 50,00 Kis-Duna Menti R. KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 40,00 ZO CSEMADOK KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 225,00 Pavol Rucek KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 175,00 Marián Oeovský KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 24,00 VITALTEX KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 40,00 Králik Pavel KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 56,00 Eurotex-RE s.r.o. KUL
30.1.2012 dohoda o prenájme 250,00 Libor Vleek KUL
2.2.2012 dodatok e. 1 30,40 LMŽ ZO Kolárovo FIN
2.2.2012 dodatok e. 1 1783,50 Gammavox s.r.o. FIN
3.2.2012 zmluva 225,05 SVETAS-SW s.r.o. GUS
3.2.2012 zmluva 348,75 Ing. Jozef Adamakeík GUS
7.2.2012 zmluva 120,00 ABS Moea s.r.o. GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Angela Molnárová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Juhászová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Beatrix Gellérthegyiová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriel Soóki GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Árgyusi ml. GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Mészáros GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Molnár GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Néveri GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 25,00 Jozef Szabó GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Július Csontos GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 25,00 Július Fülöp GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Ing. Klára Oremová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Furi GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Gönczöl GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Nagy GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 1udovít Németh GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 25,00 Magdaléna Tóthová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Furiová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 25,00 Mária Nagyová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Marta Tóthová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 13,00 Renáta Sztojková GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 75,00 Štefan Szabó GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Libárdiová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Szabóová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Szántóová GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Tibor Balázs GUS
8.2.2012 zmluva o nájme 25,00 Valéria Lukácsová GUS
8.2.2012 dodatok e. 3 450,00 Magdaléna Vargová FIN
8.2.2012 dodatok e. 3 210,00 Serena Oláhová FIN
8.2.2012 dodatok e. 3 150,00 Ljokee Džemil FIN
8.2.2012 dodatok e. 3 690,00 Ladislav Kulich FIN
8.2.2012 dodatok e. 3 180,00 Ladislav Kulich FIN
8.2.2012 dodatok e. 3 360,00 Iveta Csontosová FIN
8.2.2012 dodatok e. 3 225,00 Katarína Lengyelová FIN
8.2.2012 zmluva o nájme 171,29 MESSER Tatragas GUS
13.2.2012 nájomná zmluva 68,00 Sztojka Ladislav SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 75,00 Egri Gejza SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 58,00 Masná Beáta SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 73,00 Speváková Margita SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 72,00 Spevák Peter SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 40,00 Gôrnerová Alžbeta SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 75,00 Madarászová Denisa SPB
13.2.2012 nájomná zmluva 72,00 Stojková Monika SPB
13.2.2012 nájomná zmluva 90,00 Stojka Imrich SPB
13.2.2012 nájomná zmluva 65,00 Sztojka Zsolt SPB
13.2.2012 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Attila SPB
13.2.2012 nájomná zmluva 65,00 Sztojka Róbert SPB
13.2.2012 nájomná zmluva 120,00 Dér Jozef SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 55,00 Pethesová Erika SPB
13.2.2012 zmluva o nájme 55,00 Némethová Mária SPB
14.2.2012 zmluva 167,30 SVETAS-SW s.r.o. KUL
14.2.2012 zmluva 321,80 Mesto Kolárovo KUL
14.2.2012 dohoda o prenájme 40,00 Jednota dôchodcov KUL
14.2.2012 dohoda o prenájme 90,00 Mesto Kolárovo KUL
14.2.2012 dohoda o prenájme 170,00 Bumeráng s.r.o. KUL
14.2.2012 dohoda o prenájme 20,00 Materská škola KUL
14.2.2012 dohoda o prenájme 225,00 MEKKA s.r.o. KUL
14.2.2012 dodatok e. 2 748,64 VšZP a.s. FIN
14.2.2012 zmluva 2091,70 CREDAT INDUSTRIES a.s. FIN
14.2.2012 zmluva 70,80 KO–ROLL s.r.o. FIN
14.2.2012 zmluva 160,90 LILLA SLOVAKIA s.r.o. FIN
14.2.2012 zmluva 70,20 Alexander Keszeli FIN
14.2.2012 zmluva 47,20 Angelika Tóthová FIN
14.2.2012 zmluva 321,80 Denisa Bueeková FIN
14.2.2012 zmluva 76,60 Gabriela Feketeová FIN
14.2.2012 zmluva 160,90 Ing. Peter Nagy FIN
14.2.2012 zmluva 160,90 Szilárd Nagy FIN
14.2.2012 dohoda 5490,00 ÚPSVaR FIN
14.2.2012 dohoda 155,40 ÚPSVaR FIN
14.2.2012 dodatok e. 2 207,78 ZO SZSP FIN
14.2.2012 dodatok e. 3 0,00 ZO SZSP FIN
20.2.2012 nájomná zmluva 620,15 Edina Foldes FIN
20.2.2012 dodatok e. 1 37,50 Ladislav Molnár FIN
20.2.2012 dodatok e. 1 58,80 R. k. c. na Slovensku FIN
20.2.2012 dodatok e. 3 227,50 Zsuzsanna Szabó FIN
20.2.2012 dodatok e. 3 45,00 Alžbeta Takácsová FIN
20.2.2012 zmluva 500,00 KATONA s.r.o. FIN
20.2.2012 dodatok 1001749,25 MPaRV SR FIN
20.2.2012 dodatok e. 1 360,00 D.A.CZVEDLER s.r.o. FIN
22.2.2012 dodatok e. 10 53860,00 KolByt s.r.o. ZPS
22.2.2012 zmluva 2789,00 Mesto Kolárovo ZPS
28.2.2012 zmluva o nájme 75,00 Irena Angyalová GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Ján Mihálik GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Juraj Forgács GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Stropková GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 25,00 Marta Molnárová GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Marta Nagyová GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 100,00 Vojtech Telekes GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 100,00 Alžbeta Petrovská GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 František Szabó GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Tóthová GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Böhmová GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 O3ga Füsiová GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Pavol Seleáni GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Nagy GUS
28.2.2012 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Bányászová GUS
1.3.2012 zmluva 298,80 Mária Bandriová KUL
6.3.2012 zmluva 70,20 Mesto Kolárovo OVI
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Morovieováo GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Takácsová GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Domjánová GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 75,00 Edita Kuchtová GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Ján Borka GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Ján Szépe GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Braun GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Nagyová GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Koloman Keszeli GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Kissová GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Kissová GUS
14.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Priškinová GUS
21.3.2012 zmluva 0,00 MUDr. 1ubomíra Lodesová FIN
21.3.2012 dodatok e. 2 3681,62 MUDr. Vladimír Bardiovský FIN
21.3.2012 dodatok e. 2 3105,75 MUDr. Edita Benkóczka FIN
21.3.2012 dodatok e. 1 859,76 K-GLOBAL s.r.o. FIN
21.3.2012 dodatok e. 1 250,00 ELASTO s.r.o. FIN
21.3.2012 dodatok e. 1 290,00 Ladislav Papp FIN
21.3.2012 dodatok e. 2 180,00 Tibor Molnár FIN
21.3.2012 dodatok e. 3 187,50 Tomáš Oszi FIN
21.3.2012 dohoda o prenájme 32,00 Tímea Fejes KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 225,00 Pavol Rucek KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 60,00 COOL Club CC KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 40,00 Spolok V. Palkovicha KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 250,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 24,00 VITALTEX s.r.o. KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 250,00 Libor Vleek KUL
21.3.2012 dohoda o prenájme 90,00 SRZ MO Kolárovo KUL
21.3.2012 nájomná zmluva 1584,93 neville group s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Alžbeta Czafrangóová FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Alžbeta Sziová FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Elvira Izsák FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Emília Kicsindiová FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Eva Szabóová FIN
21.3.2012 zmluva 160,90 Ing. Tibor Varga FIN
21.3.2012 zmluva 140,40 Iveta Csontosová FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Iveta Gönczölová FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Ján Hrotko FIN
21.3.2012 zmluva 25,70 Ladislav Kulich FIN
21.3.2012 zmluva 354,20 Ladislav Nagy FIN
21.3.2012 zmluva 160,90 Ladislav Tóth FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Melánia Tóthová FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 Vojtech Forró FIN
21.3.2012 zmluva 306,50 Atila Mihalics FIN
21.3.2012 zmluva 140,40 Emília Halvelandová FIN
21.3.2012 zmluva 140,40 Gabriel Szabó FIN
21.3.2012 zmluva 140,40 Ing. Karol Lacko FIN
21.3.2012 zmluva 978,00 Karol Havetta FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 Mária Madariová FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Melinda Nagy FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Tomáš Pintér FIN
21.3.2012 zmluva 697,20 Vojtech Lévai FIN
21.3.2012 zmluva 697,20 Vojtech Lévai FIN
21.3.2012 zmluva 32,40 BENEFICUS s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 76,60 DANUBIUS s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 LIKE YOU s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 697,20 LUMITECH s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 BALSEED s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 421,40 CBA SLOVAKIA s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 1340,80 COOP Jednota KN FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 GUKOM s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,80 IDtech s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 KOV-AUT s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 KROMBERG & SCHUBERT s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 LEKÁREO TILIA FLOS s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 MsKS FIN
21.3.2012 zmluva 160,90 MOPED-SLOVAKIA s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 160,90 POHOSTINSTVÁ-KOVÁCS s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 76,62 PROSPOT SK s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 RAFFENDAY SLOVAKIA s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 392,00 REAL-K s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 160,90 STING 2000 s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 153,20 UNAR s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 ZO D.Ž.O. Vodný Mlyn FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 Aplha Pro Tel s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 DIABET MIX s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 321,80 KLK s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 281,60 KOLAGREX Int. s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 76,60 KR PZ v Nitre FIN
21.3.2012 zmluva 697,20 MELAMO STAINLESS MODULES s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 153,20 NOVÁK mäso–údeniny s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 OND a BECK s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 697,20 OZ DD Malý Dunaj FIN
21.3.2012 zmluva 76,60 VICOMS s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 VÚB a.s. FIN
21.3.2012 zmluva 70,20 ZaMED s.r.o. FIN
21.3.2012 zmluva 2789,00 ZPS a DS FIN
22.3.2012 nájomná zmluva 75,00 Leszkó Ladislav SPB
22.3.2012 nájomná zmluva 75,00 Vöröšová Emília SPB
22.3.2012 nájomná zmluva 215,00 Bartalos Vojtech SPB
22.3.2012 zmluva o nájme 75,00 Kováeová Gabriela SPB
22.3.2012 zmluva o nájme 40,00 Domján Štefan SPB
22.3.2012 zmluva o nájme 55,00 Czukárová Erika SPB
22.3.2012 zmluva o nájme 53,00 Zsoldos Silvester SPB
22.3.2012 zmluva o nájme 58,00 Horváth Ladislav SPB
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Mészárosová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Poldaufová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Edita Bobályová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Eva Angyalová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Tóthová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 25,00 Jolana Mátéová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Jolana Mátéová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Júlia Nagyová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 75,00 Michal Zuba GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Pavol Pásztor GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Serena Forróová GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Samu GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Viktor Szabó GUS
22.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Tibor Tánczos GUS
22.3.2012 zmluva 70,20 MŠ s VJM FIN
22.3.2012 zmluva 590,00 ZŠ Mateja Korvína FIN
22.3.2012 zmluva 590,00 ZŠ J. A. Komenského FIN
22.3.2012 zmluva 70,20 Špeciálna ZŠ FIN
22.3.2012 zmluva 146,80 Špeciálna ZŠ s VJM FIN
22.3.2012 zmluva 590,00 Súkromná SOŠ s VJM FIN
22.3.2012 zmluva 590,00 Cir. gymn. Panny Márie s VJM FIN
22.3.2012 zmluva 1394,40 Detský domov FIN
22.3.2012 zmluva 348,60 Július Skopp FIN
22.3.2012 zmluva 25,00 Michal Mrska FIN
22.3.2012 zmluva 70,20 EDITRANS s.r.o. FIN
22.3.2012 zmluva 140,40 ELASTO s.r.o. FIN
22.3.2012 zmluva 321,80 TENPORT s.r.o. FIN
22.3.2012 zmluva 321,80 TESCO STORES SR a.s. FIN
22.3.2012 zmluva 268,20 Alegra s.r.o. FIN
23.3.2012 dodatok e. 3 390,00 Katarína Lengyelová FIN
23.3.2012 dodatok e. 4 00,00 Katarína Lengyelová FIN
31.3.2012 nájomná zmluva 65,00 Rafael Elemír SPB
31.3.2012 nájomná zmluva 155,00 Angyal Tomáš SPB
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Sümeghová GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Kovácsová GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Borková GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Goghová GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Nagy GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Nagyová GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Uzolová GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Tibor Jancsó GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Néveri GUS
31.3.2012 zmluva o nájme 50,00 Peter Víg GUS
2.4.2012 nájomná zmluva 266,00 Ladislav Papp FIN
5.4.2012 kúpna zmluva 2500,00 M+Z trans s.r.o. FIN
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Csonková GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriel Dobi GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Gizela Szabóová GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Néveriová GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Ollé GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 100,00 Júlia Goghová GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Peter Nagy GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Serafína Csenteová GUS
6.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Szí GUS
13.4.2012 dohoda o prenájme 175,00 Marián Oeovský KUL
13.4.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
13.4.2012 dohoda o prenájme 96,00 Vígh Alexander KUL
13.4.2012 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
13.4.2012 zmluva 140,40 Mesto Kolárovo ZUS
18.4.2012 darovacia zmluva 1959,93 Št. ped. ústav RAK
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Alexander Forró GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 13,00 Alexander Kocsi GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 75,00 Alžbeta Szabóová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Eva Kissová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Helena Leszková GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Július Labancz GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Magdaléna Forróová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 75,00 Zsigmond Bukor GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Alexander Nagy GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Edita Kasznárová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 25,00 František Páczer GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Tóthová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Feketeová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 75,00 Jozef Molnár GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Júlia Morvayová GUS
19.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Szénasiová GUS
19.4.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
19.4.2012 dohoda o prenájme 175,00 Marián Oeovský KUL
19.4.2012 dohoda o prenájme 90,00 Jednota dôchodcov KUL
19.4.2012 dohoda o prenájme 60,00 COOL Club CC KUL
19.4.2012 dohoda o prenájme 52,00 Agrárna finaená a.s. KUL
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Molnárová GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Jolana Magdalinová GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Pavol Ve3ký GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Gogh GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Ábelovská GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Júlia Morvayová GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Šarolta Farkašová GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Bajcsyová GUS
22.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Valéria Goghová GUS
25.4.2012 dodatok k zmluve 200,00 Prima banka Slovensko a.s. FIN
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Emília Nagyová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Juraj Šáli GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Michal Keszeli GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Gönczölová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Tóth GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Mária Tóthová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Ján Bartalos GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Júlia Basternáková GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Hollósi GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Eva Pospíšilová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Lívia Osziová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Jozef Tóth GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 75,00 Zoltán Lakatos GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Ildikó Lakatosová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Tóthová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Tibor Horváth GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 25,00 Agneša Valkovieová GUS
28.4.2012 zmluva o nájme 50,00 Agneša Valkovieová GUS
28.4.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
28.4.2012 dohoda o prenájme 250,00 Pavol Rucek KUL
28.4.2012 dohoda o prenájme 40,00 Združenie mai. rod. na Slov. KUL
9.5.2012 nájomná zmluva 2320,47 Oená optika a.s. FIN
10.5.2012 dohoda o prenájme 39,84 Green Integrated Logistics FIN
10.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Zoltán Kögler FIN
13.5.2012 zmluva 697,20 Slovenská pošta a.s. FIN
13.5.2012 zmluva 70,20 Zberné suroviny a.s. FIN
13.5.2012 zmluva 70,20 Magdaléna Kucsorová FIN
13.5.2012 zmluva 60,40 Ing. Roland Novák FIN
13.5.2012 zmluva 51,60 Ildikó Nagyová FIN
13.5.2012 zmluva 140,40 Základná umelecká škola FIN
13.5.2012 zmluva o nájme 265,32 Kromberg & Schubert s.r.o. FIN
13.5.2012 dohoda o prenájme 50,00 Malodun. rock. divadlo KUL
13.5.2012 dohoda o prenájme 250,00 Libor Vleek KUL
13.5.2012 dohoda o prenájme 120,00 Ing. Oliver Sipkovský KUL
13.5.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
13.5.2012 zmluva o nájme 25,00 František Mészáros GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 25,00 Helena Jasovská GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Kornélia Beneová GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 75,00 Alžbeta Goghová GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Rudolf Vass GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Harsányi GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Džuponová GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Beneíková GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Branko Barniak GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
13.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Šarolta Takácsová GUS
16.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Balázsová GUS
16.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Edita Némethová GUS
16.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Serena Lakatosová GUS
16.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Fratišek Furi GUS
16.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Szabóová GUS
16.5.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Kürtiová GUS
16.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Jozef Szabó FIN
16.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Terézia Forróová FIN
16.5.2012 zmluva 160,90 Finanené riadite3stvo SR FIN
21.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 TEFALEX s.r.o. FIN
21.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Norbert Fitos FIN
21.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Norbert Fitos FIN
21.5.2012 zmluva 113,92 ALEGRA s.r.o. FIN
21.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Peter Szabó FIN
21.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Irena Kelemenová FIN
21.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Ing. Melinda Sovieová FIN
22.5.2012 zmluva o dielo 5040,00 STAVBY Nitra s.r.o. FIN
22.5.2012 zmluva 00,00 Gyula Visnyei FIN
22.5.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Diabet-H s.r.o. FIN
26.5.2012 zmluva 28500,00 FK Kolárovo FIN
26.5.2012 zmluva 4400,00 KK TAIYO Kolárovo FIN
26.5.2012 zmluva 4500,00 ŠK cyklistiky Kolárovo FIN
26.5.2012 zmluva 400,00 Malodunaj. rock. div. FIN
26.5.2012 zmluva 300,00 Mlyneek FIN
26.5.2012 zmluva 400,00 ALMA – ART FIN
26.5.2012 zmluva 1500,00 ŠK Ve3ký Ostrov FIN
26.5.2012 zmluva 1000,00 STK Kolárovo FIN
26.5.2012 zmluva 13000,00 HŠK-74 Kolárovo FIN
26.5.2012 zmluva 1000,00 Odd. Boj. um. pri ZŠ M. Korvína FIN
26.5.2012 zmluva 3600,00 BC Knives Kolárovo FIN
26.5.2012 zmluva 12000,00 ŠK Kolárovo FIN
30.5.2012 zmluva o dielo 2682213,19 Vodohospodárske stavby a.s. FIN
1.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Julianna Kozmová GUS
1.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Nagyová GUS
1.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Veronika Bekeová GUS
1.6.2012 zmluva o nájme 50,00 František Forró GUS
1.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Németh GUS
1.6.2012 zmluva o nájme 25,00 Michal Rigó GUS
1.6.2012 dohoda o prenájme 175,00 Marián Oeovský KUL
1.6.2012 dohoda o prenájme 30,00 ZO ZMRS pri ZŠ F. Rákócziho KUL
1.6.2012 dohoda o prenájme 24,00 VITALTEX s.r.o. KUL
1.6.2012 dohoda o prenájme 237,50 RUTEX KUL
1.6.2012 dohoda o prenájme 30,00 Borková Andrea KUL
1.6.2012 dohoda o prenájme 225,00 MEKKA s.r.o. KUL
1.6.2012 dodatok k zmluve 58688,00 MPSVaR SR FIN
4.6.2012 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. JAK
4.6.2012 zmluva 19,95 BE-SOFT a.s. JAK
6.6.2012 nájomná zmluva 225,00 Szépeová Monika FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 170,00 Gogh Monika FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 150,00 Menteová Monika FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 150,00 Vargová Eleonóra FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 165,00 Vargová Mária FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 120,00 Balogová Irena FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 140,00 Simko István FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 175,00 Vargová Silvia FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 115,00 Nagy Zoltán FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 132,00 Sueeková Žaneta FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 205,00 Nagy Andrea FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 120,00 Domján 1udovít FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 220,00 Hacsiková Silvia FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 200,00 Domjánová Diana FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 187,00 Zacharová Angela FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 145,00 Mgr. Eva Sladká FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 200,00 Szabó Viktor FIN
6.6.2012 nájomná zmluva 120,00 Pintér Atila FIN
7.6.2012 zmluva o nájme 100,00 Zoltán Gogh GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 75,00 Alžbeta Jancsóová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Serena Benkóczká GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 25,00 Ján Spányik GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 25,00 Rozália Szépeová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Jolana Szabóová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Júlia Földiová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Jányiová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Rozália Benkóová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Emoke Nagyová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 50,00 Kornélia Beneová GUS
7.6.2012 zmluva o nájme 75,00 Ladislav Domján GUS
28.6.2012 zmluva o výpožieke 00,00 1udovit Gogh FIN
28.6.2012 kúpna zmluva 6400,00 COOP JEDNOTA FIN
28.6.2012 kúpna zmluva 6400,00 COOP JEDNOTA FIN
30.6.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
30.6.2012 dohoda o prenájme 45,50 Vladimír Sedláeek KUL
30.6.2012 nájomná zmluva 165,00 Csenteová Klarisa SPB
30.6.2012 nájomná zmluva 140,00 Tóth Tünde SPB
30.6.2012 zmluva o nájme 55,00 Pethesová Erika SPB
30.6.2012 dodatok e. 1 989041,31 Združenie “KOLÁROVO VD” FIN
6.7.2012 zmluva 102,57 Hajredin Halili FIN
10.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Mikuláš Tóth GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Matej Uoatinsky GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Tomáš Keszeli GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Tóthová GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Bajáková GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Iván Balázs GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Danihelová GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 75,00 Eva Angyalová GUS
10.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Horváthová GUS
10.7.2012 zmluva 210,24 Atila Mihalics FIN
10.7.2012 nájomná zmluva 72,15 Varga Anikó FIN
10.7.2012 nájomná zmluva 41,62 Ján Öszi FIN
11.7.2012 zmluva 00,00 Sanacom s.r.o. FIN
21.7.2012 dohoda o prenájme 237,50 TYMEX s.r.o. KUL
21.7.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
21.7.2012 dohoda o prenájme 20,00 ZO ZMRS pri ZŠ s VJM KUL
21.7.2012 dohoda o prenájme 250,00 TOPCA s.r.o. KUL
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Horváthová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriel Fülöp GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Cservenáková GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Nagy GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Elena Kokavcová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Melinda Sovieová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Sejpková GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Urbanová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Keszeliová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Csütörtökiová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Gejza Balázs GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Gogh GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Anton Szépe GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 75,00 Helena Andaová GUS
21.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Ildikó Veselková GUS
23.7.2012 zmluva o nájme 322,10 SPP – distribúcia a.s. FIN
24.7.2012 nájomná zmluva 2723,00 MUDr. 1ubomíra Lodesová FIN
26.7.2012 kúpna zmluva 2904,89 ŠEVT a.s. FIN
26.7.2012 kúpna zmluva 1605,10 ŠEVT a.s. FIN
29.7.2012 dohoda o prenájme 175,00 Marián Oeovský KUL
29.7.2012 zmluva o nájme 597,60 Mária Bandriová KUL
29.7.2012 zmluva o nájme 225,00 Andrej Dávid KUL
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 František Kürti GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Edita Pálovicsová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Tánczosová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 13,00 Tibor Fördos GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Szabó GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 25,00 1udovít Marosi GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Katarína Gubiczová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Nagy GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Kovácsová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Jolana Szabóová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Fekete GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 25,00 Júlia Szabóová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Molnárová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Baloghová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Szabóová GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Rozália Rifliková GUS
29.7.2012 zmluva o nájme 50,00 Veronika Árgyusiová GUS
29.7.2012 zmluva 386183,17 ZŠ J.A. Komenského FIN
1.8.2012 zmluva 960,00 Norbert Fitos FIN
1.8.2012 nájomná zmluva 122,00 Lebó Baltazár BYT
1.8.2012 nájomná zmluva 75,00 Leszkó Ladislav BYT
1.8.2012 nájomná zmluva 90,00 Stojka Imrich BYT
1.8.2012 zmluva o nájme 103,12 Bartanusz Dávid BYT
1.8.2012 zmluva o nájme 45,00 Keleová Zuzana BYT
1.8.2012 zmluva o nájme 58,00 Horváth Ladislav BYT
1.8.2012 zmluva o nájme 53,00 Zsoldos Silvester BYT
2.8.2012 zmluva 24,00 PD Kolárovo SPB
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Vadkertiová Alžbeta GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Kuczman GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Július Jasko GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Gizella Illésová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Furiová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Goghová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Terézia Oszivoá GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Júlia Takácsová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 100,00 Anna Szabóová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Jancsóová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Ildikó Czigleová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Balázsová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Franciska Leczkésiová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 13,00 Margita Forróová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Goghová GUS
5.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Dócza GUS
7.8.2012 záložná zmluva 205140,00 MDVaRR SR FIN
7.8.2012 záložná zmluva 478670,00 ŠFRB FIN
8.8.2012 zmluva 15,00 Alžbeta Czafrangóová FIN
9.8.2012 dodatok e. 2 00,00 Slovenská sporite3oa a.s. FIN
18.8.2012 zmluva o dielo 2682213,19 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. FIN
18.8.2012 zmluva 00,00 Valuška Jaroslav FIN
18.8.2012 zmluva o dielo 00,00 METAL SERVIS Recycling FIN
18.8.2012 zmluva o dielo 300,00 ZO CHP Holubov FIN
18.8.2012 dohoda 155,40 ÚPSV a R FIN
18.8.2012 dohoda 674,75 ÚPSV a R FIN
18.8.2012 dohoda 4959,20 ÚPSV a R FIN
18.8.2012 zmluva 00,00 ZSE Distribúcia a.s. FIN
18.8.2012 zmluva 00,00 ZSE Energia a.s. FIN
20.8.2012 zmluva 30,00 D.A. CZVEDLER s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 FOLPLAST s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Atila Mihalics FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Zijaedin Ibraimi FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 150,00 T-613 s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 100,00 Ing. Nándor Litomericzky FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 EU Pack s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Magdolna Rigó FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 20,00 Magdolna Rigó FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Sunreality s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Vojtech Lévai FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Katarína Lengyelová FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 ORIENT FOOD s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Domján Erzsébet FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 MEDCHIR s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Ing. Koczkás Beáta FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 20,00 Bajcsi Vojtech FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 10,00 Fekete Attila FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 20,00 Varga Ladislav FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Zelonax s.r.o. FIN
22.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Nagy Alexander FIN
22.8.2012 nájomná zmluva 120,00 Farkašová Júlia SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 170,00 Šimig Peter SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 195,00 Tánczosová Edita SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 155,00 Bandri Júlia SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 200,00 Fülöp Alexander SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 225,00 Dung Dang Dinh SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 180,00 Rehák Jozef SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 170,00 Tóth Ladislav SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 205,00 Szulcsányi Peter SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 205,00 Bukovie Jozef SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 103,00 Hajdúová Andrea SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 185,00 Horváth Karol SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 193,00 Szabó Ján SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 190,00 Bajcsi Jozef SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 110,00 Fördosová Gizela SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 175,00 Szabóová Alica SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 160,00 Leczkési Alexander SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 205,00 Mátyásiová Karla SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 185,00 Fördos Tomáš SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 210,00 Szépe Jozef SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 200,00 Vontszemuová Jolana SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 120,00 Dér Jozef SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 200,00 Juhászová Simona SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 220,00 Molnárová Mária SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 150,00 Forró Alexander SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 185,00 Bercz Gabriel SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 207,00 Szépeová Monika SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 180,00 Iurík Miloš SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 130,00 Sák Peter SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 200,00 Maneík Štefan SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 156,00 Farkasová Mária SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 250,00 Iureo Jozef SPB
22.8.2012 nájomná zmluva 80,00 Töröková Martina SPB
22.8.2012 zmluva o nájme 55,00 Németh 1udovít SPB
22.8.2012 zmluva o nájme 60,00 Bohonyová Lenka SPB
22.8.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
22.8.2012 dohoda o prenájme 237,50 MEKKA s.r.o. KUL
22.8.2012 dohoda o prenájme 225,00 TYMEX s.r.o. KUL
22.8.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
22.8.2012 dohoda o prenájme 24,00 VITALTEX s.r.o. KUL
23.8.2012 zmluva 386183,17 Mesto Kolárovo JAK
23.8.2012 dodatok e. 11 45000,00 KolByt s.r.o. JAK
23.8.2012 zmluva o nájme 225,00 Margita Osziová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 13,00 Mária Tóthová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Járošiová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Anton Fekete GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Jelena Nagyová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Tibor Keszeli GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Marta Erdeiová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Tibor Varga GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Terézia Majercsiková GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Vargová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Eugen Furi GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Tóthová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Szabóová GUS
23.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Hanková GUS
27.8.2012 darovacia zmluva 50,00 Kolagrex Int. s.r.o. FIN
27.8.2012 darovacia zmluva 50,00 FA-D s.r.o. FIN
28.8.2012 zmluva o nájme 75,00 Júlia Burkusová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Olléová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Bodisová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Magdaléna Prémuszová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Terézia Néveriová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Margita Harcsová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Etela Szépeová GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 50,00 Koczkás Beata Ing.  GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Koczkás Beata Ing.  GUS
28.8.2012 zmluva o nájme 25,00 Vojtech Kiss GUS
28.8.2012 zmluva 00,00 MPC JAK
1.9.2012 zmluva 660,00 MRD KUL
1.9.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
1.9.2012 dohoda o prenájme 250,00 TYMEX s.r.o. KUL
1.9.2012 dohoda o prenájme 450,00 Libor Vleek KUL
3.9.2012 zmluva o spolupráci 00,00 ENERGIA-IQ s.r.o. GUS
4.9.2012 nájomná zmluva 165,00 Riflík Ján BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 125,00 Horváthová Alžbeta BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 120,00 Szelid Jozef BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 115,00 Csütörtökiová Melinda BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 165,00 Tóthová Lýdia BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 165,00 Dibusz Jácint BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 125,00 Balogh Zsolt BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 107,00 Nagy Ladislav BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 115,00 Budová Mária BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 160,00 Csomor Rudolf BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 160,00 Ing. Halász Béla BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 115,00 Patakyová Katarína BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 107,00 Ing. Lévaiová Eleonóra BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 125,00 Oszi Peter BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 160,00 Bagin Roland BYT
4.9.2012 nájomná zmluva 120,00 Mgr. Puzsérová Erika BYT
5.9.2012 zmluva 00,79 Juraj Fülöp FIN
6.9.2012 zmluva o nájme 85,55 Špeciálna ZŠ FIN
6.9.2012 zmluva o nájme 49,24 Špeciálna ZŠ s VJM FIN
6.9.2012 zmluva o nájme 08,36 Kolárovské vzdel. centrum FIN
6.9.2012 zmluva o nájme 08,54 Kolárovské vzdel. centrum FIN
7.9.2012 nájomná zmluva 120,00 Oszi Ladislav SPB
7.9.2012 nájomná zmluva 125,00 Burian Miroslav SPB
17.9.2012 zmluva o nájme 310,00 OSP DANUBIUS DS FIN
21.9.2012 dodatok e. 1 00,00 ALMIEL s.r.o. FIN
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Priska Poláková GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Némethová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 75,00 Gabriel Árgyusi GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Desatová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Desatová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 75,00 Mária Škoppová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Osziová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Freyová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Németh GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 100,00 Vojtech Varga GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Martin Bagita GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Molnár GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Norbert Fekete GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Nosková GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Nagy GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 25,00 Julianna Takácsová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Tóthová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 25,00 Gejza Pálovics GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Szabóová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Szabó GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Csizmadiová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Szépeová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Koloman Tánczos GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Julianna Simighová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Irena Nagyová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Bezúrová GUS
21.9.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Tóth GUS
1.10.2012 zmluva 13,20 Softplan Slovakia FIN
4.10.2012 zmluva 615,60 Nadácia Petit Academy JAK
4.10.2012 dodatok 00,00 ZSE Energia a.s. JAK
9.10.2012 zmluva o nájme 855,50 Špeciálna ZŠ JAK
10.10.2012 zmluva 26298,58 ZPS a DS FIN
10.10.2012 zmluva 21739,75 ZPS a DS FIN
10.10.2012 zmluva o výpožieke 00,00 OZ Za naše Kolárovo FIN
10.10.2012 nájomná zmluva 5000,00 ZPS a DS FIN
12.10.2012 megállapodás 00,00 Mezoberény VÖ FIN
16.10.2012 zmluva o dielo 35,00 RRA Komárno FIN
16.10.2012 zmluva o nájme 10,00 MAIPE s.r.o. FIN
18.10.2012 zmluva 00,00 ZsVS a.s. FIN
18.10.2012 zmluva 00,00 ZsVS a.s. FIN
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Kissová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Oláhová Márta GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Edita Horváthová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Spišeková GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Peter Vajda GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Július Kucsera GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Bányászová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 13,00 Miroslav Kaczko GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 25,00 Valéria Goghová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Valéria Goghová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Morovieová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Irmich Tóth GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 25,00 Eva Tóthová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Bezúr GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Ondrej Orosz GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Furi GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 75,00 Terézia Kucsorová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 25,00 Vojtech Nagy GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 75,00 Imrich Csizmadia GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 25,00 Imrich Csizmadia GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Takácsová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Rigóová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 25,00 Julius Csütörtöki GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Marosiová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Szépeová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Leczkésiová GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 75,00 Alexander Szabó GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 50,00 Koloman Ollé GUS
18.10.2012 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Petruš GUS
18.10.2012 zmluva o dielo 720,00 VF Project & Marketing FIN
18.10.2012 zmluva o dielo 720,00 VF Project & Marketing FIN
18.10.2012 zmluva o dielo 720,00 VF Project & Marketing FIN
18.10.2012 zmluva o dielo 720,00 VF Project & Marketing FIN
18.10.2012 nájomná zmluva 1584,93 Ladislav Pollák FIN
18.10.2012 zmluva o dielo 1800,00 VF Project & Marketing FIN
18.10.2012 zmluva o dielo 01,20 VF Project & Marketing FIN
18.10.2012 zámenná zmluva 00,00 Peter Csikos FIN
7.11.2012 kúpna zmluva 30900,00 GUTTE s.r.o. FIN
7.11.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Ladislav Marosi FIN
7.11.2012 zmluva o výpožieke 00,00 Ondrej Borgula FIN
7.11.2012 nájomná zmluva 534,66 Sanacom s.r.o. FIN
7.11.2012 nájomná zmluva 730,01 INNOVTRADE s.r.o. FIN
7.11.2012 zmluva 350,00 helloGúta FIN
7.11.2012 zmluva 200,00 ALMA–ART FIN
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Rigó GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Babjáková GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Mészárosová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Nagyová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Nagyová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Helena Fülöpová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Irena Balázsová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Ján Hrotko GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 75,00 Juraj Martineek GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Katarína Pethesová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Tóth GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 75,00 Mária Dóczaová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Telekesová GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Rozália Sztojková GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Vojtech Nagy GUS
7.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Takács GUS
7.11.2012 dohoda o prenájme 90,00 Jednota dôchodcov KUL
7.11.2012 kúpna zmluva 99,58 UniCredit Leasing KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 237,50 MLK s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 285,60 MRD KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 00,00 František Kalmár KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 225,00 MEKKA s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 150,00 Elasto s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 26,00 Weinrich Jozef KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 120,00 Medical Products s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 150,00 Elasto s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 13,00 EUREG Investment KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 60,00 ZPS a DS KUL
7.11.2012 zmluva 400,00 MRD KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
7.11.2012 zmluva 850,00 Jókaiho divadlo KUL
7.11.2012 zmluva 2000,00 Jókaiho divadlo KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 237,50 TYMEX s.r.o. KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 60,00 Jókaiho divadlo KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 250,00 Libor Vleek KUL
7.11.2012 dohoda o prenájme 120,00 Medical Products s.r.o. KUL
8.11.2012 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Zsolt BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 68,00 Sztojka Ladislav BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 65,00 Rafael Elemír BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 80,00 Töröková Martina BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 65,00 Sztojka Róbert BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 60,00 Sztojka Attila BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 103,12 Bartanusz Dávid BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 55,00 Németh 1udovít BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 48,00 Prémusz Július BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 58,00 Masná Beata BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 53,00 Zsoldos Silvester BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 72,00 Stojková Monika BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 75,00 Vöröšová Emília BYT
8.11.2012 nájomná zmluva 60,00 Gábor Ján BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 55,00 Sztojka Ladislav BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 55,00 Némethová Mária BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 55,00 Molnár Miklós BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Molnárová Andrea BYT
8.11.2012 zmluva o nájme 55,00 Pethesová Erika BYT
8.11.2012 zmluva o dielo 11940,00 PROEN s.r.o. FIN
14.11.2012 zámenná zmluva 00,00 Peter Csikos FIN
16.11.2012 rámcová dohoda 47782,85 DATACOM Systems ZPS
19.11.2012 zmluva 442,43 Kalmár Ladislav FIN
19.11.2012 zmluva 1804,20 Kalmár Ladislav FIN
28.11.2012 zmluva 00,00 ZSE Distribúcia a.s. FIN
28.11.2012 zmluva 174,30 BMTI SK s.r.o. FIN
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Vendelín Borka GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Katarína Harsányiová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Gejza Pálovics GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Telekesová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Eva Décsyová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Jozef Tóth GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Fekete GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Forróvá GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Regina Pusztaiová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Ondrej Borgu3a GUS
28.11.2012 dodatok e. 4 199,16 KONTO o.z. OVI
28.11.2012 dodatok e. 5 300,00 KONTO o.z. OVI
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Emília Kürtiová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Emília Nagyová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Osziová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Magdaléna Cselovszká GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Marta Osziová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 100,00 Margita Tóthová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Emília Forróová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 13,00 Gabriel Nagy GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Vojtech Marosi GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Baloghová GUS
28.11.2012 zmluva 38,30 Detský domov FIN
28.11.2012 zmluva 26,50 Detský domov FIN
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Norbert Ve3ký GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Göghová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Ján Balogh GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Terézia Horváthová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Halász GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Cecília Halászová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Szépe GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Štefan Marosi GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Serena Fehérová GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Imrich Zahorecz GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Pavol Ve3ký GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 50,00 Ján Árgyusi GUS
28.11.2012 zmluva o nájme 08,54 Aurélia Pém Bódis OVI
6.12.2012 zmluva o dielo 960,00 KUBING s.r.o. FIN
6.12.2012 dohoda 4392,00 ÚPSVaR FIN
6.12.2012 nájomná zmluva 290,00 Szépe Anton BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 215,00 Negyedi Soóky Eniko BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 210,00 Ziegler Monika BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 205,00 Nagy Tomáš BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 215,00 Tóth Alexander BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 245,00 Fülöpová Beata BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 230,00 Szabó Ákos BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 210,00 Laky Zoltán BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 250,00 Tobiaš Ján BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 210,00 Ledecky Oskar BYT
6.12.2012 zmluva o nájme 103,12 Bartanusz Dávid BYT
6.12.2012 zmluva o nájme 75,00 Egri Gejza BYT
6.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Görnerová Alžbeta BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 200,00 Fülöp Alexander BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 205,00 Mészáros Attila BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 188,00 Sueeková Žaneta BYT
6.12.2012 nájomná zmluva 155,00 Fülöpová Eleonóra BYT
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Rozália Csizmadiová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 25,00 Gabriel Bukor Ing GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Julianna Horváthová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Hermina Vajdová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 75,00 Terézia Goghová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Mária Telekesová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Marosiová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Szépeová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Rozália Leczkésiová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Kalmárová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 25,00 Mária Madariová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Szabóová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 25,00 Tomáš Oszi GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 25,00 Jozefína Vontszemuová GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 100,00 Andrej Kürti Ing GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Anna Furivoá GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Zoltán Kaszala GUS
11.12.2012 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Néveri GUS
12.12.2012 zmluva 1000,00 Spolok Viktora Palkovicha FIN
12.12.2012 zmluva 160000,00 Színészképzo Stúdió KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 20,00 Kolárovo a okolie KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 648,00 ALMA-ART KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 711,00 MdRD KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 40,00 Spolok Viktora Palkovicha KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 475,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 237,50 1ubomír Rucek KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 120,00 ALMA-ART KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 90,00 Mesto Kolárovo KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 500,00 ALMA-ART KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 24,00 VITALTEX s.r.o. KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 237,50 Dominik Kremárik KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 237,50 TYMEX s.r.o. KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 237,50 MEKKA s.r.o. KUL
12.12.2012 dohoda o prenájme 250,00 VLEEK s.r.o. KUL
12.12.2012 zmluva 400,00 MdRD KUL
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 DANUBIUS s.r.o. ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Karol Havetta ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Ing. Michal Gogh ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Dezider Nagy ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Judita Závodná ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Viera Spányiková ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 PD Kolárovo ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 GA s.r.o. ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 COOP Jednota ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Nagy Tichomír ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 František Bagita ZPS
14.12.2012 kúpna zmluva 00,00 Gabriela Feketeová ZPS
14.12.2012 rámcová zmluva 00,00 PolyStar s.r.o. ZPS
14.12.2012 zmluva 00,00 PolyStar s.r.o. ZPS
17.12.2012 zmluva 00,00 United Energy Trading GUS
17.12.2012 zmluva 00,00 Vaša energia s.r.o. GUS
19.12.2012 dodatok e. 8 11320,00 KolByt s.r.o. OVI
28.12.2012 zmluva 54,75 JUMAL s.r.o. FIN
31.12.2012 nájomná zmluva 702,24 Tibor Molnár FIN
31.12.2012 zmluva o nájme 75,00 Zsolnai Ladislav BYT
31.12.2012 zmluva o nájme 73,00 Speváková Margita BYT
31.12.2012 zmluva o nájme 85,00 Speváková Denisa BYT
31.12.2012 zmluva o nájme 58,00 Horváth Ladislav BYT
31.12.2012 nájomná zmluva 70,00 Sztojková Klaudia BYT
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C