Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Szerződések – 2011

Legenda:

FIN – Mestský úrad
DPG – DP Globál
GUS – Gúta Service
KUL – Mestské kultúrne stredisko
ZPS – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
BYT – KolByt s.r.o.
SPB – Správa bytov
COR – ZŠ M. Corvína
RAK – ZŠ Rákócziho
JAK – ZŠ J.A. Komenského
OVI – MŠ Brnenské nám.
ZUS – Základná umelecká škola
SMS – MŠ Lesná 10
CVC – Centrum voľného easu

Dátum zverejnenia Názov/číslo Cena Dodávateľ Objednávateľ
18.1.2011 zmluva o dielo 1.507,00 G.Biz FIN
18.1.2011 príloha k zmluve 4.609,80 Credium Slovakia FIN
18.1.2011 zmluva o pripojení 1,00 Orange Slovensko FIN
20.1.2011 dohoda o prenájme 15,00 Štefan Bognár KUL
20.1.2011 dohoda o prenájme 437,00 Libor Vleek KUL
20.1.2011 dohoda o prenájme 39,00 Leczkésiová Renáta KUL
20.1.2011 dohoda o prenájme 437,00 Josef Neeek KUL
20.1.2011 dohoda o prenájme 437,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
22.1.2011 dohoda o prenájme 60,00 Mesto Kolárovo KUL
22.1.2011 dohoda o prenájme 100,00 Mészáros Tamás KUL
22.1.2011 dohoda o prenájme 230,00 Daniel Cyprich KUL
24.1.2011 dodatok k zmluve 26450,00 Kolbyt s.r.o. KUL
24.1.2011 leasingová zmluva 12695,40 UniCredit KUL
25.1.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
25.1.2011 kúpna zmluva 0,00 Judita Závodná ZPS
25.1.2011 kúpna zmluva 0,00 Nagy Dezider ZPS
25.1.2011 kúpna zmluva 0,00 PROJEKT-MARKET ZPS
25.1.2011 kúpna zmluva 0,00 SPANTEX ZPS
25.1.2011 kúpna zmluva 0,00 PD Kolárovo ZPS
25.1.2011 kúpna zmluva 0,00 COOP Jednota ZPS
26.1.2011 dohoda o prenájme 22,00 Iveta Gönczölová KUL
26.1.2011 dodatok k zmluve 14200,00 Kolbyt s.r.o. FIN
26.1.2011 dodatok k zmluve 111400,00 Kolbyt s.r.o. FIN
27.1.2011 kúpna zmluva 0,00 Danubius s.r.o. ZPS
27.1.2011 zmluva o prenájme 298,80 Mária Bandriová KUL
27.1.2011 zmluva o nájme 170,82 Messer Tatragas GUS
31.1.2011 kúpna zmluva 0,00 Karol Havetta ZPS
31.1.2011 dohoda o prenájme 230,00 VITAX s.r.o. KUL
31.1.2011 zmluva 139,41 SVETAS-SW s.r.o. DPG
31.1.2011 zmluva 255,00 Ing. Jozef Adameík DPG
01.2.2011 dodatok k zmluve 0,00 Kolbyt s.r.o. FIN
01.2.2011 dodatok k zmluve 0,00 Kolbyt s.r.o. FIN
01.2.2011 dodatok k zmluve 0,00 Kolbyt s.r.o. FIN
04.2.2011 dohoda o prenájme 60,00 Jozef Weinrich KUL
04.2.2011 dohoda o prenájme 190,00 SPSK KUL
04.2.2011 zmluva o dielo 133,84 Mesto Kolárovo ZUS
04.2.2011 zmluva o dielo 561,92 Mesto Kolárovo RAK
07.2.2011 zmluva o prenájme 60,00 GLOBALTEX s.r.o. KUL
08.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Mrška Michal GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 75,00 Vargová Eleonóra GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Vass Peter GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Vinczeová Judita GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Hájasová Alžbeta GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Angyal Ladislav GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Szabóová Magdaléna GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Marosiová Irena GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Hírová Marta GUS
08.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Kürti Andrej GUS
09.2.2011 dohoda o prenájme 45,00 Tímea Fejes KUL
10.2.2011 zmluva o dielo 3300,00 Ing. Ladislav Ferencz FIN
10.2.2011 dohoda 4956,50 ÚPSVAR FIN
10.2.2011 zmluva 0,00 JUDr. Jozef Czibula FIN
10.2.2011 zmluva o dielo 8780,40 DP Globál FIN
10.2.2011 kúpna zmluva 0,00 COOP Jednota FIN
10.2.2011 zmluva o dielo 306,50 Mesto Kolárovo KUL
10.2.2011 zmluva 167,29 SVETAS-SW s.r.o. KUL
11.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Néveriová Alžbeta GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Domján Jozef GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Tóth Imrich GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Bogárová Rozália GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Tóthová Alžbeta GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Fördos František GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 75,00 Molnárová Mária GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Bereczová Anna GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 13,00 Molnár Imrich GUS
11.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Fördosová Marta GUS
11.2.2011 zmluva 391,34 SVETAS-SW s.r.o. GUS
14.2.2011 zmluva o dielo 450,60 Ing. Nagy Peter FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 133,84 MŠ s VJM FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 561,92 ZŠ Mateja Korvína FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 561,92 ZŠ Rákócziho II FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 139,93 ŠZŠ s VJM FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 133,84 ZUŠ FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 1328,18 Detský domov FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 133,84 Emília Halvelandová FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 133,84 Gabriel Szabó FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 73,00 Gabriela Feketeová FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 153,25 Ing. Tibor Varga FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 200,77 Iveta Csontosová FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 24,44 Ladislav Kulich FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 337,38 Ladislav Nagy FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 306,50 Mária Madariová FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Tibor Telekes FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 306,50 BALSEED s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 1277,09 COOP Jednota FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 133,84 GUKOM s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 66,92 KOV-AUT s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 306,50 KROMBERG & SCHUBERT FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 664,08 LUMITECH s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 144,90 NOVÁK mäso–údeniny FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 881,20 oz DD Malý Dunaj FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 664,09 PORTA s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 373,42 REAL-K s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 133,84 UNAR s.r.o. FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 2656,36 ZPS a DS FIN
14.2.2011 zmluva o dielo 66,92 OS Vodný Mlyn FIN
14.2.2011 dohoda o prenájme 230,00 Jaroslav Jarábek KUL
14.2.2011 dohoda o prenájme 15,00 VITALTEX s.r.o. KUL
15.2.2011 zmluva o dielo 306,50 KLK s.r.o. FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 306,50 Ladislav Szabó FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 153,25 Ing. Peter Nagy FIN
15.2.2011 zmluva 65,70 MOPED-Slovakia s.r.o. FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 561,92 SSOŠ FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 561,92 Cirk. gym. Panny Márie FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 401,54 CBA SLOVAKIA FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 268,19 KOLAGREX Int FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 306,50 LEKÁREO TILIA FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 153,25 MOPED-Slovakia s.r.o. FIN
15.2.2011 zmluva o dielo 153,25 POHOSTINSTVÁ-KOVÁCS FIN
16.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. RAK
16.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. RAK
16.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. ZUS
16.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. ZUS
16.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. FIN
17.2.2011 zmluva o prenájme 114,00 Felkelo napháza KUL
17.2.2011 zmluva o prenájme 230,00 VITAX s.r.o. KUL
18.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Alexander Keszeli FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 44,92 Angelika Tóthová FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Silvester Kádek FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 153,25 Szilárd Nagy FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 133,84 ELASTO s.r.o. FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 66,92 OND a BECK s.r.o. FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 153,25 STING 2000 s.r.o. FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 51,48 SZ + J, s.r.o. FIN
18.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Špeciálna ZŠ FIN
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Szépeová Terézia GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Nagyová Júlia GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Németh Márta GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Árgyusi Imrich GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Jobbágyová Helena GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Kürti Zsigmond GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Mészárosová Serena GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Nagy Imrich GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Vízik Ján GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Ollé Štefan GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Olléová Helena GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Nagy Vojtech GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Szabóová Mária GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Takácsová Edita GUS
20.2.2011 zmluva o nájme 876,00 Speváková Margita BYT
20.2.2011 zmluva o nájme 924,00 Spevák Peter BYT
20.2.2011 nájomná zmluva 2280,00 Tóthová Erika BYT
20.2.2011 nájomná zmluva 360,00 Simko István BYT
20.2.2011 nájomná zmluva 300,00 Sztojka Zsolt BYT
20.2.2011 nájomná zmluva 195,00 Bartoš Róbert BYT
21.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. JAK
21.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. JAK
21.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. OVI
21.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. OVI
21.2.2011 dohoda o prenájme 30,00 EUROTEX-RE s.r.o. KUL
22.2.2011 dohoda o prenájme 30,00 DRAŽBA s.r.o. FIN
22.2.2011 dohoda o prenájme 22,00 Iveta Gönczölová KUL
23.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Alpha Pro Tel s.r.o. FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 73,00 DANUBIUS s.r.o. FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 306,50 MsKS FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 66,92 VÚB a.s. FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Eva Szabóová FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Tomáš Pintér FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Melánia Tóthová FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 153,25 LILLA SLOVAKIA s.r.o. FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 66,92 Alžbeta CZAFRANGOVÁ FIN
23.2.2011 zmluva o dielo 306,50 Mária Téglásová FIN
23.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. COR
23.2.2011 zmluva 287,28 BE-SOFT a.s. COR
27.2.2011 dohoda o prenájme 230,00 Daniel Cyprich KUL
27.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Víziková Margita GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Balázs Július GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Kovács Michal GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Szabó Alexander GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Szabóová Magdaléna GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Szabó František GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 13,00 Molnár Zoltán GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Horváthová Irena GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Horváth František GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 13,00 Leczkési Peter GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Földesová Mária GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Nagyová Anita GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 25,00 Szabóová Magdaléna GUS
27.2.2011 zmluva o nájme 50,00 Nagyová Ida GUS
27.2.2011 zmluva o dielo 30,88 BENEFICUS s.r.o. FIN
27.2.2011 zmluva o dielo 73,00 KR PZ FIN
27.2.2011 zmluva o dielo 306,50 RAFFENDAY SLOVAKIA s.r.o. FIN
28.2.2011 dohoda o prenájme 184,00 Miroslav Ohradka KUL
01.3.2011 dohoda o prenájme 65,00 BARAKA KOLLEKCIO KUL
03.3.2011 zmluva 0,00 JUDr. Agáta Palacková BYT
04.3.2011 zmluva 600,00 Malodun. rock. divadlo KUL
07.3.2011 zmluva o nájme 100,00 Mihalics Attila GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Tóthová Alžbeta GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 100,00 Zuberová Mária GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 75,00 Piliši Ondrej GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Piliši Ondrej GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Baloghová Gizella GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Makács Ján GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Molnárová Alžbeta GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Vontszemuová Eva GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Árgyusiová Alžbeta GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Kürtiová Magdaléna GUS
07.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Pavol Koniar GUS
07.3.2011 zmluva o dielo 931,78 Karol HAVETTA FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 66,92 DIABET MIX s.r.o. FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 61,76 EDITRANS s.r.o FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 67,39 KO – ROLL s.r.o. FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 73,00 VICOMS s.r.o. FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 73,00 KR PZ v Nitre FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 66,92 ZaMED s.r.o. FIN
07.3.2011 zmluva o dielo 306,50 IGI YARD s.r.o. FIN
10.3.2011 dohoda 8926,56 ÚPSVAR FIN
10.3.2011 zmluva 0,00 GKÚ FIN
10.3.2011 zmluva o výpožieke 5166,00 KolByt s.r.o. FIN
10.3.2011 zmluva o odovzdaní a prevzatí 21643,51 Gúta Service FIN
10.3.2011 zmluva o odovzdaní a prevzatí 4548,07 ZŠ J. A. Komenského FIN
10.3.2011 zmluva o odovzdaní a prevzatí 7208,74 MŠ VJM Óvoda FIN
10.3.2011 zmluva o odovzdaní a prevzatí 54067,33 ZŠ F. Rákócziho II. FIN
10.3.2011 zmluva o odovzdaní a prevzatí 68349,45 ZPS a DS FIN
10.3.2011 zmluva o výpožieke 0,00 JEDNOTA dôchodcov FIN
10.3.2011 zmluva o dielo 7805,46 DP Globál FIN
10.3.2011 zmluva 1000,00 Divadlo Thália KUL
10.3.2011 dohoda o prenájme 437,00 LANTASTIK SK KUL
15.3.2011 dohoda o nájme 50,00 Balogh Tibor GUS
15.3.2011 dohoda o nájme 25,00 Oszi Imrich GUS
15.3.2011 dohoda o nájme 25,00 Szabóová Terézia GUS
15.3.2011 dohoda o nájme 25,00 Szarka Ján GUS
15.3.2011 dohoda o nájme 50,00 Szladky Štefan GUS
15.3.2011 dohoda o nájme 50,00 Šáliová O3ga GUS
16.3.2011 dohoda o prenájme 230,00 VITAX s.r.o. KUL
16.3.2011 dohoda o prenájme 22,00 Iveta Gönczölová KUL
16.3.2011 dohoda o prenájme 437,00 Libor Vleek KUL
16.3.2011 zmluva o dielo 66,92 Zsuzsanna Szabó FIN
16.3.2011 zmluva o dielo 292,04 Attila Mihalics FIN
16.3.2011 zmluva o dielo 306,50 Vojtech Forró FIN
16.3.2011 zmluva 617374,43 ZPS a DS FIN
16.3.2011 zmluva o nájme pozemku 480,00 Gabriel Árgyusi FIN
16.3.2011 zmluva 306500,71 MsKS FIN
17.3.2011 dohoda 0,00 Ing. Tóth Peter FIN
17.3.2011 nájomná zmluva 70,80 Kiss Gejza FIN
17.3.2011 zmluva o nájme pozemku 480,00 Gabriel Árgyusi FIN
17.3.2011 zmluva o dielo 7942,02 DP Globál FIN
17.3.2011 zmluva o výpožieke 0,00 Katarína Szabóová FIN
17.3.2011 dohoda o prenájme 30,00 BIOPACK s.r.o. KUL
21.3.2011 zmluva o dielo 66,92 LIKE YOU s.r.o. FIN
21.3.2011 zmluva o dielo 664,09 Vojtech Lévai FIN
21.3.2011 zmluva o dielo 664,09 Vojtech Lévai FIN
21.3.2011 zmluva o dielo 440,34 Ing. Michal Gogh FIN
21.3.2011 zmluva o dielo 332,04 Július Skopp FIN
21.3.2011 zmluva o dielo 664,09 H & O s.r.o. FIN
21.3.2011 zmluva o dielo 153,25 František Varga FIN
22.3.2011 nájomná zmluva 1225,00 Jozef Iureo SPB
22.3.2011 nájomná zmluva 480,00 Sztojka Zsolt SPB
23.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Anna Némethová GUS
23.3.2011 zmluva o nájme 25,00 Magdaléna Pásztorová GUS
23.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Anyalai GUS
23.3.2011 zmluva o nájme 25,00 Mgr. Mária Marková GUS
23.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Gejza Marczibál GUS
23.3.2011 zmluva 348,75 Ing. Jozef Adameík GUS
24.3.2011 dodatok k zmluve 1,00 Orange Slovensko a.s. GUS
24.3.2011 dodatok k zmluve 8,10 Orange Slovensko a.s. GUS
24.3.2011 dodatok k zmluve 0,00 Orange Slovensko a.s. GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Kuzmová GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Kelle Gyöngyi GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 25,00 Pavol Kohút GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Borková GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 25,00 Jolana Szabóová GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Goghová GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. Juraj Mrška GUS
25.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Nagyová GUS
25.3.2011 zmluva 105,53 Ing. Karol Lacko FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 76,05 Tomáš Oszi FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 133,84 KRAMIX s.r.o. FIN
25.3.2011 rámcová zmluva 0,00 ASTERA s.r.o. FIN
25.3.2011 zmluva 621258,83 ZPS a DS FIN
25.3.2011 zmluva 324140,47 MsKS FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 3000,00 Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 66,92 Emília Kicsindiová FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 133,84 František Szabó FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 66,92 Ján Hrotko FIN
25.3.2011 zmluva o dielo 306,50 Tibor Molnár FIN
25.3.2011 zmluva 0,00 V-RÚOZE, s.r.o. FIN
29.3.2011 kúpna zmluva 0,00 ALUAL s.r.o. OVI
29.3.2011 dohoda o prenájme 60,00 JD Kolárovo KUL
29.3.2011 dohoda o prenájme 15,00 VITALTEX s.r.o. KUL
29.3.2011 dohoda o prenájme 184,00 Miroslav Ohradka KUL
29.3.2011 dohoda o prenájme 95,00 VELCON s.r.o. KUL
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Rozália Kovácsová GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Žaneta Farkasová GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Margita Forróová GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Pavol Puškel GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Navrátilová GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Éva Tóth GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Krajeiová GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Gizella Farkasová GUS
29.3.2011 zmluva o nájme 50,00 Adriana Forróová GUS
31.3.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
01.4.2011 zmluva 0,00 ATECH.NET s.r.o. COR
01.4.2011 zmluva o dielo 153,25 Ladislav Tóth FIN
01.4.2011 zmluva o dielo 66,92 Magdaléna Kucsorová FIN
01.4.2011 zmluva o dielo 66,92 Melinda Nagy FIN
01.4.2011 zmluva o dielo 66,92 Iveta Gönczölová FIN
01.4.2011 zmluva o dielo 66,92 Nova Prospect s.r.o. FIN
01.4.2011 zmluva o dielo 45694,68 Gutte s.r.o. FIN
01.4.2011 zmluva 825390,43 ZŠ M. Korvína FIN
01.4.2011 zmluva 226616,19 ZŠ F. Rákocziho FIN
01.4.2011 zmluva 174799,17 ZŠ J. A. Komenského FIN
01.4.2011 zmluva 95361,89 MŠ s VJM Óvoda FIN
01.4.2011 zmluva 20447,08 ZPS a DS FIN
01.4.2011 zmluva 34459,50 ZUŠ FIN
05.4.2011 zmluva o nájme 75,00 Helena Lakiová GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Langerová GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Tibor Szomolai GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Vilma Szépeová GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Imrich Varga GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Ján Kackó GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Michal Forró GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Czafrangó GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 František Forró GUS
05.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Nagyová GUS
05.4.2011 zmluva o výpožieke 0,00 Mesto Kolárovo OVI
05.4.2011 dohoda o prenájme 45,00 Tímea Fejes KUL
05.4.2011 dohoda o prenájme 87,00 MOST-HÍD KUL
11.4.2011 zmluva 66,92 SZCHPH FIN
11.4.2011 dohoda 6986,40 ÚPSVaR FIN
11.4.2011 dohoda 495,92 ÚPSVaR FIN
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Gizella Farkašová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 13,00 Ján Piliši GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Szabó GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 75,00 Krisztína Czigleová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Vilma Szépeová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 František Forró GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Nagyová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Nagy GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 25,00 Marta Héderváryová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Szabó GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Hollósi GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 75,00 Imrich Gogh GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Marta Kovácsová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Vargová GUS
13.4.2011 zmluva o nájme 13,00 František Páczer GUS
15.4.2011 dohoda o prenájme 87,00 SRZ MO Kolárovo KUL
15.4.2011 dohoda o prenájme 184,00 MEKKA s.r.o. KUL
15.4.2011 zmluva o prevode 252024,03 ZŠ J. A. Komenského FIN
15.4.2011 zmluva o prevode 46094,10 ZUŠ FIN
15.4.2011 zmluva o prevode 26298,58 ZPS a DS FIN
15.4.2011 zmluva o prevode 945532,93 ZŠ M. Korvína FIN
15.4.2011 zmluva 3000,00 Iveta Kondéová FIN
15.4.2011 zmluva o dielo 332,04 Július Skopp ml. FIN
15.4.2011 zmluva 63,85 SRZ MO Kolárovo FIN
15.4.2011 dohoda o prenájme 230,00 Jaroslav Jarábek KUL
19.4.2011 zmluva 240,00 D.A. CZVEDLER, spol. s.r.o. FIN
19.4.2011 zmluva 273024,81 ZŠ F. Rákocziho FIN
19.4.2011 zmluva 130132,25 MŠ Óvoda FIN
19.4.2011 zmluva o dielo 3734,40 DP Globál FIN
21.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Edita Fördosová GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Szomolai Mikulás GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 25,00 Mária Kónyová GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 25,00 Magdaléna Reicherová GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Júlia Takácsová GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Margita Tóthová GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Ján Bogár GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 25,00 Ondrej Orosz GUS
21.4.2011 zmluva o nájme 50,00 Judita Tóthová GUS
22.4.2011 zmluva 15,44 Zijaedin Ibraimi FIN
22.4.2011 zmluva 30,88 Zberné suroviny a.s. FIN
22.4.2011 dodatok k zmluve 330,00 G.Biz FIN
27.4.2011 dohoda o prenájme 230,00 Pavol Rucek KUL
27.4.2011 zmluva 0,00 Helena Sztojková FIN
02.5.2011 stav. povolenie 0,00 Imrich Fördos FIN
02.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Nagy GUS
02.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Peter Kulich GUS
02.5.2011 zmluva o nájme 13,00 Július Oszi GUS
02.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Páczerová GUS
02.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Pavol Kitka GUS
02.5.2011 zmluva o nájme 25,00 Agáta Páczerová GUS
02.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Furiová GUS
02.5.2011 dohoda 1987,32 ÚPSVaR GUS
02.5.2011 zmluva o úvere 159747,73 Dexia banka Slovensko a.s. FIN
03.5.2011 dodatok k zmluve 0,003 Slovak telekom a.s. FIN
08.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Otto Borka GUS
08.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. Tibor Máté GUS
08.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Jolana Forró GUS
08.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Királyová GUS
08.5.2011 dohoda o prenájme 60,00 EUROTEX-RE s.r.o. KUL
11.5.2011 zmluva 0,00 SPP a.s. FIN
11.5.2011 zmluva o dielo 995184,00 KOLÁROVO VD FIN
11.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Nagy GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 25,00 Tibor Horváth GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Serafína Tánczosová GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Tánczos GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Pasztoreková GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Edita Kišová GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Magdaléna Vargová GUS
11.5.2011 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Tánczos GUS
13.5.2011 nájomná zmluva 99,58 Eleonóra Fülöpová FIN
13.5.2011 zmluva 314721,60 DP Globál FIN
13.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Júlia Nagyová GUS
13.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Nagyová GUS
13.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Gönczölová GUS
13.5.2011 zmluva o nájme 75,00 Estera Feketeová GUS
19.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Jolana Szabóová GUS
19.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Vojtech Bajcsi GUS
19.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Andrej Néveri GUS
19.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Gejza Szépe GUS
19.5.2011 dohoda o prenájme 437,00 Libor Vleek KUL
23.5.2011 dohoda o prenájme 15,00 VITALTEX s.r.o. KUL
24.5.2011 zmluva o dielo 306,50 TESCO STORES SR a.s. FIN
24.5.2011 zmluva o dielo 49,14 PROSPOT SK s.r.o. FIN
24.5.2011 kúpna zmluva 5880,00 Centrálna obstarávacia agentúra FIN
24.5.2011 zmluva 1100,00 Ing. Alexander BEKE FIN
24.5.2011 zmluva 314721,60 DP Globál FIN
24.5.2011 kúpna zmluva 810,00 Ozorai Norbert FIN
25.5.2011 zmluva 490,00 MsKS Ve3ký Meder KUL
25.5.2011 zmluva o nájme 25,00 Imrich Gogh GUS
25.5.2011 zmluva o nájme 13,00 Jozef Fülop GUS
25.5.2011 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Leczkésiová GUS
30.5.2011 dohoda o prenájme 76,00 Alexander Vígh KUL
31.5.2011 zmluva o dielo 2560,00 Ondrej Csütörtöki FIN
01.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Ondrej Borgu3a GUS
01.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Alexander Rigó GUS
01.6.2011 zmluva o nájme 75,00 Helena Goghová GUS
01.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Telekesová GUS
01.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Néveriová GUS
01.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Király GUS
02.6.2011 dohoda o prenájme 45,00 MEDI-TEAM s.r.o. KUL
08.6.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
08.6.2011 dohoda o prenájme 230,00 Daniel Cyprich KUL
08.6.2011 dohoda o prenájme 230,00 LANTASTIK SK s.r.o. KUL
08.6.2011 zmluva o nájme 1,00 ŠK Kolárovo–Oddiel džuda FIN
08.6.2011 zmluva 263415,01 DP Globál FIN
08.6.2011 zmluva 108127,53 Gúta Service FIN
08.6.2011 nájomná zmluva 70,00 Róbert Sztojka BYT
08.6.2011 zmluva o nájme 55,00 Ladislav Horváth BYT
08.6.2011 nájomná zmluva 210,00 Róbert Takács BYT
08.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Komárová GUS
08.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Jozef Szabó GUS
08.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Pavol Szépe GUS
10.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Eleonóra Wiegerová GUS
10.6.2011 zmluva o nájme 25,00 Cecília Kucserová GUS
10.6.2011 zmluva o nájme 75,00 Helena Nagyová GUS
10.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. 1udovít Šagát GUS
10.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Bagitová GUS
14.6.2011 nájomná zmluva 205,00 Andrea Nagy BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 122,00 Diana Domjánová BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 210,00 Silvia Hacsiková BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 190,00 Angela Zacharová BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 150,00 Monika Menteová BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 160,00 Mária Vargová BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 120,00 Irena Balogová BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 120,00 Simko István BYT
14.6.2011 nájomná zmluva 140,00 Tóth Tünde BYT
14.6.2011 dodatok k zmluve 0,00 KUBING s.r.o. FIN
15.6.2011 dohoda o prenájme 207,00 Jaroslav Jarábek KUL
15.6.2011 zmluva 166,66 ELASTO s.r.o. FIN
15.6.2011 kúpna zmluva 8223,49 ŠEVT a.s. FIN
16.6.2011 zmluva 25,00 Ladislav Molnár FIN
17.6.2011 dohoda o prenájme 161,00 Marián Oeovský KUL
19.6.2011 nájomná zmluva 212,00 Monika Szépeová SPB
19.6.2011 nájomná zmluva 215,00 Tímea Simighová SPB
19.6.2011 nájomná zmluva 120,00 Atila Pintér SPB
19.6.2011 nájomná zmluva 150,00 Monika Gogh SPB
19.6.2011 nájomná zmluva 170,00 Silvia Vargová SPB
19.6.2011 nájomná zmluva 148,00 Klarisa Csenteová SPB
23.6.2011 zmluva o nájme 265,32 Kromberg & Schubert s.r.o. FIN
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Peter Hájas GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Kiss GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Pavol Szépe GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Eva Gönczölová GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 25,00 Imrich Kovács GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Július Tóth GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Hájas GUS
24.6.2011 zmluva o nájme 25,00 Margita Csütörtökiová GUS
27.6.2011 dohoda o prenájme 39,84 EURUS s.r.o. FIN
27.6.2011 dohoda o prenájme 184,00 Miroslav Ohradka KUL
28.6.2011 zmluva o úvere 230000,00 Slovenská sporite3na a.s. FIN
29.6.2011 zmluva 49,99 Tibor Molnár FIN
29.6.2011 zmluva o dielo 272743,01 YUKO s.r.o. FIN
04.7.2011 nájomná zmluva 122,00 Žaneta Sueeková SPB
04.7.2011 nájomná zmluva 222,00 Éva Jakab SPB
04.7.2011 nájomná zmluva 145,00 Eva Sladká, Mgr. SPB
04.7.2011 nájomná zmluva 200,00 Viktor Szabó SPB
04.7.2011 nájomná zmluva 115,00 Zoltán Nagy SPB
04.7.2011 nájomná zmluva 150,00 Alexander Forró SPB
06.7.2011 zmluva (HUF) 910000,00 Mistral Programiroda Kft. KUL
06.7.2011 dohoda o prenájme 15,00 VITALTEX s.r.o. KUL
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Fitosová GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Némethová GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Karol Szabó GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 25,00 Vojtech Tánczos GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Gabriel Szabó GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Eva Šulková GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Marosiová GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 13,00 Gabriel Szépe GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 25,00 Katarína Szabóová GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 75,00 Katarína Csémi GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 1udovít Marosi GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
06.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Jolana Szabóová GUS
06.7.2011 nájomná zmluva 150,00 Eleonóra Vargová SPB
06.7.2011 nájomná zmluva 165,00 Mária Vargová SPB
06.7.2011 zmluva o nájme 63,00 Štefan Csernava SPB
07.7.2011 zmluva 16,77 Anna Korkovánová FIN
07.7.2011 rámcová kúpna zmluva 0,00 Xepap s.r.o. FIN
07.7.2011 zmluva 0,00 C-SERVICE s.r.o. FIN
11.7.2011 dohoda o prenájme 437,00 Libor Vleek KUL
15.7.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Angyal Béla GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Angyalová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Furi Edit GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Tibor Gönczöl GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 25,00 Alžbeta Kulcsárová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Otto Kürti GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Julianna Marosiová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 25,00 Gáspár Molnár GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Olléová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Szelcsányiová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 75,00 Peter Vass GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 75,00 Gizella Leczkésiová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Hedviga Mraenová GUS
19.7.2011 zmluva o nájme 25,00 Mária Szabóová GUS
20.7.2011 zmluva o nájme 45,00 Zuzana Keleová SPB
22.7.2011 nájomná zmluva 122,00 Baltazár Lebó SPB
22.7.2011 nájomná zmluva 85,00 Koloman Bartoš SPB
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Alexander Angyal GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Gajdácsová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Imrich Gogh GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 František Halász GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Valéria Kissová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Ondrej Novák GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Alexander Obonya ml. GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Ildikó Szénásiová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Júlia Takácsová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 25,00 Ján Tóth GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 O3ga Varsányiová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Víghová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Bagitová GUS
28.7.2011 zmluva o nájme 75,00 Julianna Húsvéthová GUS
01.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Goghová GUS
01.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Judita Skoppová GUS
01.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Szabóová GUS
01.8.2011 zmluva o nájme 50,00 František Visnyei GUS
01.8.2011 dohoda o prenájme 161,00 Marián Oeovský KUL
03.8.2011 dodatok e. 2 0,00 MP a RV SR FIN
03.8.2011 zmluva o dielo 40280,00 H&M Dach system FIN
05.8.2011 dohoda 4959,20 ÚPSVaR FIN
09.8.2011 nájomná zmluva 85,74 Ing. Alžbeta Džuponová FIN
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Poldaufová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szénásiová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Eleonóra Makraiová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Erika Kasznárová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Eva Palkovieová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Helena Seleániová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Szadkiová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Imrich Szabó GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Irena Olléová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Ján Fekete GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Jioí Chumlen GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Jozef Fülöp GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Kissová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Kornélia Feketeová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Szépeová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Marianna Szapuová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Marta Reicherová GUS
15.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Simon Nagy GUS
16.8.2011 kúpna zmluva 331,00 Mgr. Milan Krajeovie FIN
16.8.2011 zmluva 11037,00 Kolo-Kompany s.r.o. FIN
22.8.2011 zmluva 65040,00 PROJEKTSERVIS s.r.o. FIN
22.8.2011 mandátna zmluva 69019,20 EURO–STAV s.r.o. FIN
23.8.2011 zmluva o výpožieke 0,00 BK T-REX JAK
26.8.2011 dohoda o prenájme 230,00 Pavol Rucek KUL
30.8.2011 zmluva o nájme 75,00 Alžbeta Balázsová GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Kitková GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szabóová GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Anna Szépeová GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Árpád Rajos GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Eugen Tóth GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 25,00 Karol Trancan GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 1udovít Keszeli GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Csenteová GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Michal Puškely GUS
30.8.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Forróová GUS
30.8.2011 dohoda o prenájme 218,50 Dominik Kremárik KUL
05.9.2011 zmluva o nájme 298,80 Mária Bandriová KUL
05.9.2011 dohoda o prenájme 161,00 Oeovský Marián KUL
05.9.2011 nájomná zmluva 103,00 Hajdúová Andrea SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 195,00 Maneík Štefan SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 156,00 Tóth Ladislav SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 170,00 Juhászová Simona SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 193,00 Szabó Ján SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 120,00 Farkašová Júlia SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 135,00 Nagyová Erika SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 195,00 Fülöp Alexander SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 165,00 Rehák Jozef SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 170,00 Szépeová Monika SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 210,00 Takács Róbert SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 175,00 Deáková Gizela SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 210,00 Molnárová Mária SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 150,00 Forró Alexander SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 170,00 Šimig Peter SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 195,00 Tánczosová Edita SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 132,00 Tóthová Monika SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 215,00 Horváth Zoltán SPB
05.9.2011 nájomná zmluva 175,00 Szabóová Alica SPB
06.9.2011 kúpna zmluva 573,04 ZsVS a.s. FIN
06.9.2011 dodatok e. 7 12600,00 KolByt s.r.o. FIN
06.9.2011 dodatok e. 7 10200,00 KolByt s.r.o. FIN
06.9.2011 dodatok e. 8 39600,00 KolByt s.r.o. FIN
06.9.2011 zmluva o nájme 25,00 Arnold Furi GUS
06.9.2011 zmluva o nájme 13,00 Václav Kopin GUS
06.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Margita Nagyová GUS
06.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Jozef Pataki GUS
06.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Ildikó Pollák GUS
07.9.2011 zmluva o pripojení 197,72 ZSE Distribúcia a.s. FIN
08.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Magdaléna Tóthová GUS
08.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Pavol Husárik GUS
08.9.2011 zmluva o nájme 75,00 Terézia Majereíková GUS
08.9.2011 zmluva o nájme 75,00 Vojtech Fülöp GUS
08.9.2011 nájomná zmluva 70,00 Sztojka Róbert SPB
08.9.2011 nájomná zmluva 170,00 Rajtár 1ubomír SPB
08.9.2011 nájomná zmluva 225,00 Dung Dang Dinh SPB
08.9.2011 nájomná zmluva 205,00 Bukovie Jozef SPB
08.9.2011 nájomná zmluva 190,00 Bajcsi Jozef SPB
08.9.2011 nájomná zmluva 245,00 Iureo Jozef SPB
08.9.2011 nájomná zmluva 195,00 Szépe Jozef SPB
12.9.2011 dohoda o prenájme 207,00 Jaroslav Jarábek KUL
12.9.2011 zmluva 0,00 KLK s.r.o. FIN
12.9.2011 dohoda o prenájme 30,00 Tímea Fejes KUL
13.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Imrich Vass GUS
13.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Vincent Vontszemu GUS
13.9.2011 zmluva o nájme 25,00 Eva Kamenistá GUS
13.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Erika Szépeová GUS
13.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. Ildikó Molnárová GUS
13.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Judita Szilárdová GUS
14.9.2011 dohoda o prenájme 60,00 Jednota dôchodcov KUL
14.9.2011 mandátna zmluva 12398,40 KolByt s.r.o. FIN
20.9.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
20.9.2011 dohoda o prenájme 15,00 VITALEX s.r.o. KUL
22.9.2011 zmluva o nájme 25,00 Mária Bukorová GUS
22.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Gyöngyi Kelleová GUS
22.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Néveriová GUS
22.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. Jozef Molnár GUS
22.9.2011 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Szabó GUS
22.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Ottó Fördos GUS
22.9.2011 zmluva o nájme 50,00 Vincent Horváth GUS
25.9.2011 nájomná zmluva 187,00 Zacharová Angela SPB
25.9.2011 nájomná zmluva 110,00 Fördosová Gizela SPB
25.9.2011 nájomná zmluva 180,00 Iurík Miloš SPB
25.9.2011 nájomná zmluva 205,00 Mátyásiová Karla SPB
25.9.2011 nájomná zmluva 180,00 Fördos Tomáš SPB
25.9.2011 kúpna zmluva 2250,00 Ildikó Nagyová FIN
26.9.2011 dohoda o prenájme 218,50 Dominik Kremárik KUL
30.9.2011 dohoda o prenájme 207,00 Pavol Rucek KUL
30.9.2011 kúpna zmluva 1188,00 C-SERVICE s.r.o. FIN
4.10.2011 dohoda o prenájme 161,00 Marián Oeovský KUL
4.10.2011 zmluva 0,00 Mária Bagitová ZPS
4.10.2011 príloha e. 1 240,60 Mária Bagitová ZPS
10.10.2011 dohoda o prenájme 39,84 Dražba s.r.o. FIN
10.10.2011 dohoda o prenájme 48,00 M. Rockové Divadlo KUL
10.10.2011 dohoda o prenájme 288,00 M. Rockové Divadlo KUL
10.10.2011 zmluva o výpožieke 0,00 R.K.C. Cirkevný zbor FIN
14.10.2011 zmluva 34,93 Irena Kelemenová FIN
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Eva Borváková GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Helena Fülöpová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 25,00 Júlia Baraczová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Katarína Hammová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Ladislav Balázs GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Magdaléna Bajcsiová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Mária Csölleová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 75,00 Mária Tóthová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Michal Szabó GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 25,00 Sooa Néveriová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Mária Sehnalová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Štefan Szladky GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Terézia Nagyová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Terézia Vargová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Valéria Páczerová GUS
18.10.2011 nájomná zmluva 50,00 Katarína Vargová GUS
20.10.2011 zmluva o nájme 855,50 Špeciálna ZŠ FIN
20.10.2011 zmluva o nájme 443,16 Špeciálna ZŠ s VJM FIN
24.10.2011 príkazná zmluva 1200,00 FEKATTI-Attila Fekete FIN
24.10.2011 príkazná zmluva 1200,00 FEKATTI-Attila Fekete FIN
24.10.2011 príkazná zmluva 1200,00 FEKATTI-Attila Fekete FIN
24.10.2011 zmluva o dielo 42446,40 GUTTE s.r.o. FIN
24.10.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
27.10.2011 zmluva 260,00 Katarína Aulitisová KUL
27.10.2011 zmluva 200,00 M. Rockové Divadlo KUL
27.10.2011 zmluva 230,00 Pavol Rucek KUL
31.10.2011 dohoda o prenájme 15,00 HYDROSANA s.r.o. KUL
31.10.2011 dohoda o prenájme 207,00 Dominik Kremárik KUL
4.11.2011 dohoda o prenájme 161,00 Marián Oeovský KUL
7.11.2011 zmluva o nájme 2461,73 Vojtech Forró FIN
8.11.2011 nájomná zmluva 15,04 Vontszemu Árpád BYT
8.11.2011 nájomná zmluva 58,00 Klaudia Sztojková BYT
8.11.2011 nájomná zmluva 193,00 Szabó Ján BYT
8.11.2011 nájomná zmluva 160,00 Leczkési Alexander BYT
9.11.2011 zmluva 14,04 IDtech s.r.o. FIN
9.11.2011 zmluva o dielo 127,70 MELAMO STAINLESS MODULES FIN
9.11.2011 dohoda o prenájme 207,00 Jaroslav Jarábek KUL
14.11.2011 dohoda o prenájme 437,00 Libor Vleek KUL
14.11.2011 dohoda o prenájme 60,00 Mesto Kolárovo KUL
16.11.2011 dohoda o prenájme 15,00 VITALEX s.r.o. KUL
20.11.2011 zmluva o dielo 664,09 Slovenská pošta a.s. FIN
21.11.2011 dohoda o prenájme 207,00 MEKKA s.r.o. KUL
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Judita Paraiová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Terézia Szlatká ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Mária Ribácsová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Margita Horváthová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Alžbeta Tóthová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Margita Szabóová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Jozef Szabó ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Helena Tóthová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Magdaléna Kovácsová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Mária Szénásiová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Helena Ibolyová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Štefan Szladky ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Daniel Pécsi ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Štefan Madarász ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Terézia Príkopová ZPS
21.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Helena Kovácsová ZPS
24.11.2011 zmluva o dielo 11186,37 YUKO s.r.o. FIN
24.11.2011 dohoda o prenájme 230,00 Pavel Rucek KUL
25.11.2011 nájomná zmluva 62,51 Jozef Szépe FIN
25.11.2011 zmluva o nájme 332,76 SSOŠ s VJM FIN
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Mária Szépeová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Anna Nagyová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Mária Szénasiová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Juliana Szabóová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Elvíra Takácsová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Karol Gogh ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Irena Angyalová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Juliana Szabóová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Ján Farkas ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Mikuláš Oszi ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Blažej Kiss ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 František Oszi ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Helena Szabóová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Gabriel Gogh ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Gejza Škrivánek ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Imrich Tóth ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Mária Rigóová ZPS
26.11.2011 dodatok e. 1 0,00 Terézia Bagitová ZPS
30.11.2011 zmluva 55753,60 MPSVaR SR FIN
30.11.2011 nájomná zmluva 215,00 Alica Nagyová SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 70,00 Róbert Sztojka SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 55,00 Ladislav Sztojka SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 209,00 Anton Szépe SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 215,00 Negyedi Soóky Eniko SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 215,00 Monika Ziegler SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 205,00 Tomáš Nagy SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 215,00 Alexander Tóth SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 245,00 Beata Fülöpová SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 230,00 Ákos Szabó SPB
30.11.2011 nájomná zmluva 60,00 Zsolt Sztojka SPB
1.12.2011 dohoda o prenájme 78,00 General Plastic s.r.o. KUL
1.12.2011 dohoda o prenájme 20,00 Rigó Pavol KUL
1.12.2011 dohoda o prenájme 218,50 Dominik Kremárik KUL
2.12.2011 zmluva o nájme 2887,23 Nagy Štefan FIN
5.12.2011 zmluva o nájme 4223,09 BALSEED s.r.o. FIN
5.12.2011 zmluva o nájme 5791,10 Takács–Farm s.r.o. FIN
6.12.2011 dohoda o prenájme 22,00 Vojtech Szenczi KUL
13.12.2011 zmluva o nájme 8,18 Renáta Marosiová FIN
13.12.2011 zmluva o nájme 8,22 Skoré Zaeiatky s.r.o. FIN
13.12.2011 zmluva o nájme 8,18 Mgr. Tímea Vinczeová FIN
13.12.2011 dohoda o prenájme 161,00 Marián Oeovský KUL
14.12.2011 zmluva o dielo 4560,00 Gutte s.r.o. FIN
15.12.2011 kúpna zmluva 3400,00 Július Hompora FIN
15.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Ján Árgyusi GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 13,00 Július Balázs GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Elena Ballová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Czina GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Helena Eetnekyová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Koloman Jancsó GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Erika Kandíková GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Gejza Kondé GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Anna Kovácsová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Zuzana Krchová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Mária Mišeeková GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Páczerová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Júlia Rebrosová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Vera Richterová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 75,00 Alžbeta Szabóová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Imrich Szépe GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Zita Tomáškovieová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Serafína Tóthová GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Uoatinská GUS
15.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Szabóová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Gabriel Angyalossy GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 125,00 Terézia Csontosová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Angelika Eulíková GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Sládeková GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Gabriela Žibritová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Szelcsányiová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. Štefan Kucsera GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Irena Balázsová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Júlia Tóthová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Magyaricsová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Magdaléna Kovácsová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Margita Litvaiová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Ladislav Sziklay GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Ing. Štefan Kucsera GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Takácsová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Terézia Kucserová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Madarászová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Tóthová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Vargová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 75,00 Mária Škulavíková GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Szokolová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Edita Takácsová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Eva Kaczová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Fördosová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ivett Horváth GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Izabela Szépeová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Róbert Karasz GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 František Kiss GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ján Kitka GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Zita Kulichová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Marcel Kürti GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Karol Pikler GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Szépe Štefan GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Szabó GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Szalay GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Ján Szépe GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Jozef Telekes GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 František Tóth GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Aneta Vadkertiová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Terézia Vargová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 75,00 Terézia Bezúrová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Domján Július GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 O3ga Goghová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Kovácsová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Melánia Tóthová GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Viliam Rigó GUS
16.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ladislav Zabcsik GUS
16.12.2011 zmluva o dielo 4560,00 Gutte s.r.o. FIN
16.12.2011 dodatok e. 1 898,88 Tóth Ladislav FIN
16.12.2011 dodatok e. 2 1045,12 JUDr. Agáta Palacková FIN
16.12.2011 dodatok e. 3 13777,40 PD Kolárovo FIN
16.12.2011 kúpna zmluva 6825,00 PALMI s.r.o. FIN
16.12.2011 dodatok e. 8 3804,30 KolByt s.r.o. FIN
16.12.2011 dodatok e. 1 941,61 Monika Eeroanská FIN
16.12.2011 dodatok e. 2 846,21 Gúta TV s.r.o. FIN
16.12.2011 dodatok e. 2 914,89 Gúta TV s.r.o. FIN
16.12.2011 dodatok e. 2 942,18 Eva Szépeová FIN
16.12.2011 dodatok e. 1 941,61 Marianna Borková FIN
16.12.2011 dodatok e. 2 942,18 Zuzana Podmajerská FIN
20.12.2011 dohoda o prenájme 37,50 Tímea Fejes KUL
20.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Dušan Domján GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ing. Klára Oremová GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Katarína Lukoviczká GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Alžbeta Mészárosová GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Helena Nagyová GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Helena Rásová GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Mária Stropková GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Hilda Szépeová GUS
20.12.2011 zmluva o nájme 13,00 Rozália Zsoldosová GUS
20.12.2011 nájomná zmluva 210,00 Zoltán Laky SPB
20.12.2011 nájomná zmluva 68,00 Ladislav Sztojka SPB
20.12.2011 nájomná zmluva 72,00 Monika Stojková SPB
20.12.2011 dohoda o prenájme 195,50 Pavol Rucek KUL
28.12.2011 zmluva o dielo 1689,60 Anaplast s.r.o. OVI
28.12.2011 zmluva 110,40 RG-SPORT s.r.o. FIN
28.12.2011 dodatok e. 6 956,98 STUDIO PLUS TV FIN
28.12.2011 dodatok e. 3 942,18 Adriana Angyal FIN
28.12.2011 dodatok e. 3 809,09 Katarína Eapkovieová FIN
28.12.2011 dodatok e. 1 899,56 JUDr. Gabriel Szabó FIN
28.12.2011 dodatok e. 3 2189,84 MUDr. Zuzana Bardiovská FIN
28.12.2011 dodatok e. 3 2369,84 MUDr. Karol Fekete FIN
28.12.2011 dodatok e. 3 2861,44 MUDr. Zoltán Borsos FIN
28.12.2011 dodatok e. 2 4268,25 MUDr. Ernest Barusz FIN
28.12.2011 dodatok e. 2 4531,90 MUDr. Henrieta Baruszová FIN
28.12.2011 dodatok e. 2 3073,92 MUDr. Guba Barnabáš FIN
28.12.2011 dodatok e. 3 1255,72 Ladislav Varga FIN
28.12.2011 zmluva 1090,70 Nagy Dezider FIN
28.12.2011 zmluva 351,92 Pál Tibor FIN
28.12.2011 zmluva 149,37 Madari Ladislav FIN
28.12.2011 zmluva 218,14 SPZ PZ DROP FIN
28.12.2011 zmluva 534,76 MUDr. Anna Šebová FIN
28.12.2011 nájomná zmluva 248,00 Ján Tobiáš BYT
28.12.2011 nájomná zmluva 75,00 Emília Vörösová BYT
28.12.2011 nájomná zmluva 155,00 Júlia Bandri BYT
28.12.2011 zmluva o nájme bytu 65,00 Erika Czukárová BYT
28.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Ignác Madarász GUS
28.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Katarína Vajlíková GUS
28.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Marta Kertaiová GUS
28.12.2011 zmluva o nájme 25,00 Ondrej Vígh GUS
28.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Renáta Jancsóová GUS
28.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Štefan Gaál GUS
28.12.2011 zmluva o nájme 50,00 Zuzana Priškinová GUS
29.12.2011 dodatok e. 1 0,00 Slovenská sporite3oa a.s. FIN
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, sobota 2. 12. 2023
rain and snow 3 °C 0 °C
nedeľa 3. 12. jasná obloha 0/-4 °C
pondelok 4. 12. polojasno 2/-4 °C
utorok 5. 12. takmer jasno 2/-2 °C