Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Számlák – KolByt s.r.o.

Kód Összeg Szállító
BYT0001 30,70 ZSE Energia a.s.
BYT0002 232,94 ZSE Energia a.s.
BYT0003 -2,13 ZSE Energia a.s.
BYT0004 92,37 ZsVS a.s.
BYT0005 14,61 ZSE Energia a.s.
BYT0006 1,20 ZSE Energia a.s.
BYT0007 4,17 ZSE Energia a.s.
BYT0008 67,68 ZsVS a.s.
BYT0009 17,54 ZSE Energia a.s.
BYT0010 340,00 Tibor Szomolai
BYT0011 59,42 SVB BLOK 3
BYT0013 191,51 ZsVS a.s.
BYT0014 90,50 ZsVS a.s.
BYT0015 273,59 ZsVS a.s.
BYT0016 180,99 ZsVS a.s.
BYT0017 214,20 ZsVS a.s.
BYT0018 545,07 ZsVS a.s.
BYT0019 197,83 ZsVS a.s.
BYT0020 93,25 JUDr. Agáta Palacková
BYT0021 41,72 JUDr. Agáta Palacková
BYT0023 9,62 ZSE Energia a.s.
BYT0028 9,36 ZSE Energia a.s.
BYT0029 20,33 ZSE Energia a.s.
BYT0030 7,02 ZSE Energia a.s.
BYT0031 24,35 ZSE Energia a.s.
BYT0032 38,56 ZSE Energia a.s.
BYT0033 16,54 ZSE Energia a.s.
BYT0040 220,70 ZsVS a.s.
BYT0041 286,50 ZsVS a.s.
BYT0042 218,40 ZsVS a.s.
BYT0043 261,04 ZsVS a.s.
BYT0044 106,12 ZsVS a.s.
BYT0045 64,41 JUDr. Agáta Palacková
BYT0046 21,66 JUDr. Agáta Palacková
BYT0047 21,66 JUDr. Agáta Palacková
BYT0048 201,61 ZsVS a.s.
BYT0049 360,00 Tibor Szomolai
BYT0050 35,91 JUDr. Agáta Palacková
BYT0051 97,52 JUDr. Agáta Palacková
BYT0052 59,42 SVB BLOK 3
BYT0059 352,28 ZsVS a.s.
BYT0060 205,85 ZsVS a.s.
BYT0061 159,60 ZsVS a.s.
BYT0062 142,19 ZsVS a.s.
BYT0063 250,42 ZsVS a.s.
BYT0064 235,56 ZsVS a.s.
BYT0066 340,00 Tibor Szomolai
BYT0067 59,42 SVB BLOK 3
BYT0068 -12850,73 SPP a.s.
BYT0069 00,00 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0070 171,64 MAHRLO s.r.o.
BYT0071 42,94 Orange Slovensko a.s.
BYT0072 29,99 Orange Slovensko a.s.
BYT0073 05,94 Orange Slovensko a.s.
BYT0074 09,90 Orange Slovensko a.s.
BYT0075 45,12 Orange Slovensko a.s.
BYT0076 -242,02 SPP a.s.
BYT0077 00,00 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0078 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0079 3545,01 ZsVS a.s.
BYT0080 127,69 Slovak Telekom a.s.
BYT0081 108,38 Slovak Telekom a.s.
BYT0082 13,50 TS s.r.o.
BYT0083 1887,00 SPP a.s.
BYT0084 89,52 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0085 349,30 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0086 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0087 633,17 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0088 975,64 ZsVS a.s.
BYT0089 00,00 SPP a.s.
BYT0090 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0091 106,69 Slovak Telekom a.s.
BYT0092 178,33 Slovak Telekom a.s.
BYT0093 671,18 MAHRLO s.r.o.
BYT0094 27,53 POLLY Slovakia s.r.o.
BYT0095 129,06 Orange Slovensko a.s.
BYT0096 650,00 ZBH na Slovensku
BYT0097 1919,15 VEMAPOS s.r.o.
BYT0098 1828,00 SPP a.s.
BYT0099 1828,00 SPP a.s.
BYT0100 96,79 Tomáš Pintér-GUSKLO
BYT0101 88,00 Mesto Kolárovo
BYT0102 105,60 COOP Jednota
BYT0103 745,27 ZsVS a.s.
BYT0104 1334,71 ZsVS a.s.
BYT0105 33,88 ZsVS a.s.
BYT0106 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0107 2427,76 SPP a.s.
BYT0108 538,00 Ladislav Molnár
BYT0109 282,96 Bagita Gejza
BYT0110 123,00 Orange Slovensko a.s.
BYT0111 1440,00 Ing. J. Szekeres
BYT0112 99,97 COOP Jednota
BYT0113 08,10 COOP Jednota
BYT0114 1724,00 SPP a.s.
BYT0115 95,35 Slovak Telekom a.s.
BYT0116 160,25 Slovak Telekom a.s.
BYT0117 3415,50 DECON s.r.o.
BYT0118 3292,74 ZsVS a.s.
BYT0119 102,36 Würth s.r.o.
BYT0120 106,37 Slovak Telekom a.s.
BYT0121 68,40 COOP Jednota
BYT0122 103,14 ZsVS a.s.
BYT0123 13,50 TS s.r.o.
BYT0124 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0125 94,43 ATECH.NET s.r.o.
BYT0126 -158,36 SPP a.s.
BYT0127 124,72 Orange Slovensko a.s.
BYT0128 11,00 JUDr. Agáta Palacková
BYT0129 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0130 2908,83 ZsVS a.s.
BYT0131 00,00 SPP a.s.
BYT0132 161,51 Slovak Telekom a.s.
BYT0133 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0134 228,45 SPP a.s.
BYT0135 214,67 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0136 96,96 COOP Jednota
BYT0137 24,00 SYSTHERM SK s.r.o.
BYT0138 122,00 Obvodný úrad ž.p. Komárno
BYT0139 121,17 Orange Slovensko a.s.
BYT0140 584,14 MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0141 420,79 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0142 258,22 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0143 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0144 3152,11 ZsVS a.s.
BYT0145 362,00 SPP a.s.
BYT0146 00,00 MRP-COMPANY s.r.o.
BYT0147 95,40 Slovak Telekom a.s.
BYT0148 1156,55 ARSOL s.r.o.
BYT0149 127,55 Slovak Telekom a.s.
BYT0150 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0151 118,80 DETMAR s.r.o.
BYT0152 32,33 MAHRLO s.r.o.
BYT0153 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0154 84,89 Slovak Telekom a.s.
BYT0155 105,06 Slovak Telekom a.s.
BYT0156 131,95 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0157 3411,83 ZsVS a.s.
BYT0158 30,53 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
BYT0159 576,00 Ing. Jozef Hornig
BYT0160 00,00 SPP a.s.
BYT0161 116,47 Orange Slovensko a.s.
BYT0162 144,00 Tóth Tibor
BYT0163 420,00 AEE-URAP s.r.o.
BYT0164 47,41 COOP Jednota
BYT0165 282,96 Bagita Gejza
BYT0166 152,00 SPP a.s.
BYT0167 34,20 COOP Jednota
BYT0168 143,63 Orange Slovensko a.s.
BYT0169 63,71 ATECH.NET s.r.o.
BYT0170 1490,16 NRG flex s.r.o.
BYT0171 2247,68 VEMAPOS s.r.o.
BYT0172 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0173 3067,40 ZsVS a.s.
BYT0174 13024,48 SPP a.s.
BYT0175 95,56 Slovak Telekom a.s.
BYT0176 81,41 Slovak Telekom a.s.
BYT0177 03,67 Mesto Kolárovo
BYT0178 13,50 TS s.r.o.
BYT0179 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0180 140,00 SPP a.s.
BYT0181 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0182 65,45 MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0183 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0184 2634,91 ZsVS a.s.
BYT0185 1098,48 Bagita Gejza
BYT0186 140,00 SPP a.s.
BYT0187 80,74 Slovak Telekom a.s.
BYT0188 79,64 Slovak Telekom a.s.
BYT0189 55,44 COOP Jednota
BYT0190 197,02 Orange Slovensko a.s.
BYT0191 822,00 ATECH.NET s.r.o.
BYT0192 132,00 Ľudovít Németh
BYT0193 48,00 ATECH.NET s.r.o.
BYT0194 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0195 72,00 EMKE s.r.o.
BYT0196 4494,23 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0197 73,93 Slovak Telekom a.s.
BYT0198 82,96 Slovak Telekom a.s.
BYT0199 935,04 Bagita Gejza
BYT0200 292,00 SPP a.s.
BYT0201 3468,29 ZsVS a.s.
BYT0202 172,99 Siemens s.r.o.
BYT0203 228,48 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.
BYT0204 645,60 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.
BYT0205 64,64 MAHRLO s.r.o.
BYT0206 05,43 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
BYT0207 281,40 SPP a.s.
BYT0208 28,80 COOP Jednota
BYT0209 127,93 Orange Slovensko a.s.
BYT0210 206,29 Landis+Gyr s.r.o.
BYT0211 278,57 SPP a.s.
BYT0212 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0213 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0214 32,40 COOP Jednota
BYT0215 13,50 TS s.r.o.
BYT0216 1890,00 SPP a.s.
BYT0217 53,82 Slovak Telekom a.s.
BYT0218 160,24 Slovak Telekom a.s.
BYT0219 41,05 Orange Slovensko a.s.
BYT0220 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0221 3938,06 ZsVS a.s.
BYT0222 00,00 SPP a.s.
BYT0223 44072,76 SPP a.s.
BYT0224 -257,58 SPP a.s.
BYT0225 -8451,43 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0226 33,17 Orange Slovensko a.s.
BYT0227 05,94 Orange Slovensko a.s.
BYT0228 14,64 COOP Jednota
BYT0229 30,08 Orange Slovensko a.s.
BYT0230 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0231 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0232 586,76 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0233 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0234 767,39 ZsVS a.s.
BYT0235 3890,53 ZsVS a.s.
BYT0236 650,00 ZBH na Slovensku
BYT0237 14,64 COOP Jednota
BYT0238 61,60 Mesto Kolárovo
BYT0239 50,28 Slovak Telekom a.s.
BYT0240 118,34 Slovak Telekom a.s.
BYT0241 00,00 SPP a.s.
BYT0242 37630,24 SPP a.s.
BYT0243 117,35 Orange Slovensko a.s.
BYT0244 426,00 GAS-KONTROL MZ
BYT0245 536,00 GAS-KONTROL MZ
BYT0246 371,83 ZsVS a.s.
BYT0247 158,15 Orange Slovensko a.s.
BYT0248 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0249 3332,46 ZsVS a.s.
BYT0250 1726,00 SPP a.s.
BYT0251 148,07 POLLY Slovakia s.r.o.
BYT0252 ???,?? SPP a.s.
BYT0253 26470,54 SPP a.s.
BYT0254 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0255 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0256 282,96 Bagita Gejza
BYT0257 35,62 Slovak Telekom a.s.
BYT0258 52,64 Slovak Telekom a.s.
BYT0259 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0260 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER
BYT0261 1012,09 ATECH.NET s.r.o.
BYT0262 34,92 COOP Jednota
BYT0263 39,18 Slovak Telekom a.s.
BYT0264 25667,36 SPP a.s.
BYT0265 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0266 13,50 TS s.r.o.
BYT0267 4308,86 ZsVS a.s.
BYT0268 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0269 1440,00 Ing. J. Szekeres
BYT0270 1440,00 Ing. J. Szekeres
BYT0271 265,15 Bagita František
BYT0272 109,73 Orange Slovensko a.s.
BYT0273 145,80 Tóth Zoltán
BYT0274 00,00 MRP-COMPANY s.r.o.
BYT0275 135,85 Tóth Zoltán
BYT0276 336,00 FOLDES – RaLS s.r.o.
BYT0277 588,23 SPP a.s.
BYT0278 3939,23 ZsVS a.s.
BYT0279 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0280 37,31 Slovak Telekom a.s.
BYT0281 59,80 Slovak Telekom a.s.
BYT0282 367,00 SPP a.s.
BYT0283 16,50 COOP Jednota
BYT0284 ??,?? SPP a.s.
BYT0285 33,64 COOP Jednota
BYT0286 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0287 115,29 Orange Slovensko a.s.
BYT0288 114,00 OÚ ŽP Komárno
BYT0289 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0290 587,30 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0291 34,99 Slovak Telekom a.s.
BYT0292 57,42 Slovak Telekom a.s.
BYT0293 120,50 Orange Slovensko a.s.
BYT0294 154,00 SPP a.s.
BYT0295 282,96 Bagita Gejza
BYT0296 118,80 DETMAR s.r.o.
BYT0297 237,60 ITAK s.r.o.
BYT0298 ??,?? SPP a.s.
BYT0299 4388,61 ZsVS a.s.
BYT0300 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0301 221,57 Tóth Zoltán
BYT0302 13,50 TS s.r.o.
BYT0303 645,32 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0304 -74,93 Mesto Kolárovo
BYT0305 ???,?? MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0306 233,99 MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0307 142,00 SPP a.s.
BYT0308 08,28 ZsVS a.s.
BYT0309 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0310 29,44 COOP Jednota
BYT0311 333,90 MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0312 3255,49 ZsVS a.s.
BYT0313 19,16 Západoslovenská distribučná a.s.
BYT0314 ??,?? SPP a.s.
BYT0315 207,00 FOLDES – RaLS s.r.o.
BYT0316 108,34 PRIMA STEEL s.r.o.
BYT0317 00,00 NRG flex s.r.o.
BYT0318 151,20 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0319 171,17 Tóth Zoltán
BYT0320 50,58 Slovak Telekom a.s.
BYT0321 36,31 Slovak Telekom a.s.
BYT0322 132,92 Orange Slovensko a.s.
BYT0323 40,32 COOP Jednota
BYT0324 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0325 283,00 ATECH.NET s.r.o.
BYT0326 188,50 Západoslovenská energetika a.s.
BYT0327 1137,72 Bratislavská metrologická spoločnosť
BYT0328 616,31 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0329 115,85 PRIMA STEEL s.r.o.
BYT0330 222,79 ATECH.NET s.r.o.
BYT0331 142,00 SPP a.s.
BYT0332 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0333 50,34 Slovak Telekom a.s.
BYT0334 29,77 Slovak Telekom a.s.
BYT0335 29,76 PRIMA STEEL s.r.o.
BYT0336 3180,00 V.I.Trade s.r.o.
BYT0337 ??,?? MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0338 134,48 MESSER Tatragas s.r.o.
BYT0339 2629,44 V.I.Trade s.r.o.
BYT0340 3245,30 ZsVS a.s.
BYT0341 ??,?? SPP a.s.
BYT0342 885,96 Imrich Magyarics
BYT0343 11440,67 ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o.
BYT0344 28,80 GUTTE s.r.o.
BYT0345 28,80 GUTTE s.r.o.
BYT0346 146,60 ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o.
BYT0347 76,90 ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o.
BYT0348 787,52 ISOPLUS SLOVAKIA s.r.o.
BYT0349 123,51 Orange Slovensko a.s.
BYT0350 156,00 Bagita Gejza
BYT0351 328,80 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0352 316,57 AQUAMONT s.r.o.
BYT0353 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0354 ??,?? SPP a.s.
BYT0355 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0356 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0357 76,82 POLLY Slovakia s.r.o.
BYT0358 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0359 96,00 Ladislav Madari
BYT0360 128,52 BA-MY-STAV s.r.o.
BYT0361 1649,52 Bagita Gejza
BYT0362 48,38 Slovak Telekom a.s.
BYT0363 32,64 Slovak Telekom a.s.
BYT0364 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0365 296,00 SPP a.s.
BYT0366 2676,00 FINTA s.r.o.
BYT0367 748,50 ZsVS a.s.
BYT0368 103,72 ZsVS a.s.
BYT0369 887,39 ZsVS a.s.
BYT0370 1080,04 ZsVS a.s.
BYT0371 9498,00 UNITEL s.r.o.
BYT0372 51,00 Vojtech Horváth
BYT0373 34,00 Vojtech Horváth
BYT0374 300,00 ZBH na Slovensku
BYT0375 503,92 Bagita František
BYT0376 114,68 Orange Slovensko a.s.
BYT0377 168,00 D.A.S. poisťovňa právnej ochrany
BYT0378 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0379 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0380 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0381 13,50 TS s.r.o.
BYT0382 40,50 COOP Jednota
BYT0383 38,33 Slovak Telekom a.s.
BYT0384 58,56 Slovak Telekom a.s.
BYT0385 923,00 SPP a.s.
BYT0386 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0387 4097,70 ZsVS a.s.
BYT0388 ??,?? SPP a.s.
BYT0389 380,00 Zsolt Bagita
BYT0390 207,00 FÖLDES – RaLS s.r.o.
BYT0391 160,00 MARLUS Group s.r.o.
BYT0392 119,36 Orange Slovensko a.s.
BYT0393 356,40 SZ+J s.r.o.
BYT0394 99,60 FINTA s.r.o.
BYT0395 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0396 78,24 Slovak Telekom a.s.
BYT0397 36,47 Slovak Telekom a.s.
BYT0398 00,00 JAGA GROUP s.r.o.
BYT0399 1526,00 SPP a.s.
BYT0400 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0401 57,00 Uhrovič Peter
BYT0402 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0403 218,40 DECON s.r.o.
BYT0404 4766,73 ZsVS a.s.
BYT0405 114,90 Orange Slovensko a.s.
BYT0406 ??,?? SPP a.s.
BYT0407 374,64 DUAL BP s.r.o.
BYT0408 127,40 Tomáš Pintér
BYT0409 167,45 Bratislavská metrologická spoločnosť
BYT0410 426,00 GAS-KONTROL s.r.o.
BYT0411 288,00 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0412 226,20 Meratex s.r.o.
BYT0413 622,00 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0414 622,00 GAS-KONTROL s.r.o.
BYT0415 1380,00 V.I.Trade s.r.o.
BYT0416 126,78 PRIMA STEEL s.r.o.
BYT0417 1552,20 VONSCH s.r.o.
BYT0418 381,80 SZ+J s.r.o.
BYT0419 64,44 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0420 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0421 558,29 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0422 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0423 113,90 Slovak Telekom a.s.
BYT0424 37,96 Slovak Telekom a.s.
BYT0425 449,80 ATECH.NET s.r.o.
BYT0426 1799,00 SPP a.s.
BYT0427 41,52 Bratislavská metrologická spoločnosť
BYT0428 2782,80 FINTA s.r.o.
BYT0429 ??,?? SPP a.s.
BYT0430 19,52 Generali Slovensko poisťovňa
BYT0431 4497,07 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0432 180,84 Generali Slovensko poisťovňa
BYT0433 437,49 Generali Slovensko poisťovňa
BYT0434 446,89 Allianz Slovenská poisťovňa
BYT0435 2875,14 ZsVS a.s.
BYT0436 282,96 Bagita Gejza
BYT0437 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0438 2760,12 VEMAPOS s.r.o.
BYT0439 970,00 Tibor Takács
BYT0440 207,00 FÖLDES – RaLS s.r.o.
BYT0441 119,53 Orange Slovensko a.s.
BYT0442 1273,74 ARSOL s.r.o.
BYT0443 314,89 Kobza Oliver
BYT0444 900,00 Tibor Takács
BYT0445 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0446 13,50 TS s.r.o.
BYT0447 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0448 90,00 Ing. Alexander Jakubec
BYT0449 650,00 ZBH na Slovensku
BYT0450 43,88 Slovak Telekom a.s.
BYT0451 34,76 Slovak Telekom a.s.
BYT0452 396,17 Kobza Oliver
BYT0453 1916,00 SPP a.s.
BYT0454 4988,61 ZsVS a.s.
BYT0455 373,87 SPP a.s.
BYT0456 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0457 117,28 Orange Slovensko a.s.
BYT0458 76,00 EMKE s.r.o.
BYT0459 37,98 COOP Jednota
BYT0460 35,64 TIKA-MaR s.r.o.
BYT0461 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0462 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0463 51,00 Bálint Restár
BYT0464 61,60 Mesto Kolárovo
BYT0465 43,88 Slovak Telekom a.s.
BYT0466 33,36 Slovak Telekom a.s.
BYT0467 36,00 AP – Tech s.r.o.
BYT0468 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0469 512,40 ATECH.NET s.r.o.
BYT0470 864,00 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0471 3733,99 ZsVS a.s.
BYT0472 1858,00 SPP a.s.
BYT0473 350,00 SPP a.s.
BYT0474 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0475 445,20 Ing. Ladislav Tánczos
BYT0476 103,71 LGG s.r.o.
BYT0477 69,00 ATECH.NET s.r.o.
BYT0478 163,00 Orange Slovensko a.s.
BYT0479 572,80 Bagita František
BYT0480 136,20 Bratislavská metrologická spoločnosť
BYT0481 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0482 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0483 43,88 Slovak Telekom a.s.
BYT0484 29,96 Slovak Telekom a.s.
BYT0485 350,00 SPP a.s.
BYT0486 3888,91 ZsVS a.s.
BYT0487 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0488 1751,00 SPP a.s.
BYT0489 00,00 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
BYT0490 466,00 GAS-KONTROL MZ s.r.o.
BYT0491 536,00 GAS-KONTROL MZ s.r.o.
BYT0492 91,20 FINTA s.r.o.
BYT0493 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0494 130,69 Orange Slovensko a.s.
BYT0495 117,28 Orange Slovensko a.s.
BYT0496 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0497 455,00 František Ollé
BYT0498 724,44 Bagita Gejza
BYT0499 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0500 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0501 43,88 Slovak Telekom a.s.
BYT0502 38,09 Slovak Telekom a.s.
BYT0503 00,00 SPP a.s.
BYT0504 4868,27 ZsVS a.s.
BYT0505 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0506 500,00 RIGHTAUDIT s.r.o.
BYT0507 129,61 Orange Slovensko a.s.
BYT0508 00,00 MRP-COMPANY s.r.o.
BYT0509 144,41 Tomáš Pintér
BYT0510 20,06 MANOMER SK a.s.
BYT0511 1827,96 VEMAPOS s.r.o.
BYT0512 -2148,57 SPP a.s.
BYT0513 125,00 Okresný úrad Komárno
BYT0514 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0515 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0516 525,00 František Ollé
BYT0517 51,60 SOBWATER s.r.o.
BYT0518 386,00 SPP a.s.
BYT0519 34,49 Slovak Telekom a.s.
BYT0520 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0521 43,88 Slovak Telekom a.s.
BYT0522 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0523 00,00 SPP a.s.
BYT0524 207,00 FOLDES – RaLS s.r.o.
BYT0525 4468,62 ZsVS a.s.
BYT0526 05,94 Orange Slovensko a.s.
BYT0527 136,17 Orange Slovensko a.s.
BYT0528 576,00 GAS-KONTROL MZ s.r.o.
BYT0529 672,48 Technická inšpekcia a.s.
BYT0530 595,58 Siemens s.r.o.
BYT0531 764,64 Technická inšpekcia a.s.
BYT0532 992,86 Siemens s.r.o.
BYT0533 142,00 Ing. Peter Nagy
BYT0534 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0535 700,00 František Ollé
BYT0536 315,36 Tóth Zoltán
BYT0537 20,23 MACUS s.r.o.
BYT0538 00,00 Messer Tatragas s.r.o.
BYT0539 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0540 69,60 EMKE s.r.o.
BYT0541 00,00 SPP a.s.
BYT0542 4198,11 ZsVS a.s.
BYT0543 500,00 RIGHTAUDIT s.r.o.
BYT0544 162,00 SPP a.s.
BYT0545 31,91 Slovak Telekom a.s.
BYT0546 43,88 Slovak Telekom a.s.
BYT0547 16,83 UNITEL s.r.o.
BYT0548 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0549 53,49 Tomáš Pintér
BYT0550 136,09 Orange Slovensko a.s.
BYT0551 104,22 Nakladatelství FÓRUM
BYT0552 118,80 DETMAR s.r.o.
BYT0553 13,50 TS s.r.o.
BYT0554 14,40 ITAK s.r.o.
BYT0555 -106,59 Mesto Kolárovo
BYT0556 00,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
BYT0557 640,00 František Ollé
BYT0558 440,00 UNITEL s.r.o.
BYT0559 44,12 Slovak Telekom a.s.
BYT0560 35,44 Slovak Telekom a.s.
BYT0561 3562,02 MAGNA E.A. s.r.o.
BYT0562 150,00 SPP a.s.
BYT0563 3834,70 ZsVS a.s.
BYT0564 34,85 UNITEL s.r.o.
BYT0565 00,00 SPP a.s.
BYT0566 1106,40 HRIADEĽ s.r.o.
BYT0567 136,15 Orange Slovensko a.s.
BYT0568 202,39 Ladislav Fekete
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C