Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

Számlák – Gúta Service

Kód Összeg Szállító
GUS0001 307,00 SPP a.s.
GUS0002 54,00 SPP a.s.
GUS0003 1060,00 SPP a.s.
GUS0004 307,00 SPP a.s.
GUS0005 458,00 SPP a.s.
GUS0006 2124,16 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0007 47,73 Slovak Telekom a.s.
GUS0008 76,64 DP Globál
GUS0009 321,19 ZsVS a.s.
GUS0010 172,55 MESSER Tatragas
GUS0011 1988,59 REAL-K s.r.o.
GUS0012 -1321,10 ZSE Energia a.s.
GUS0013 -18,15 ZSE Energia a.s.
GUS0014 -2820,37 ZSE Energia a.s.
GUS0015 828,19 ZSE Energia a.s.
GUS0016 40,11 Slovak Telekom a.s.
GUS0017 1278,12 REAL-K s.r.o.
GUS0018 1467,16 ZSE Energia a.s.
GUS0019 150,32 HANES Slovakia s.r.o.
GUS0020 42,35 MRP-COMPANY s.r.o.
GUS0021 365,17 DP Globál
GUS0022 51,78 Ing. Ján Vlček
GUS0023 116,71 Orange Slovensko a.s.
GUS0024 65,17 Orange Slovensko a.s.
GUS0025 0,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0026 16,39 Orange Slovensko a.s.
GUS0027 14,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0028 14,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0029 14,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0030 38,20 Orange Slovensko a.s.
GUS0031 223,20 HANES Slovakia s.r.o.
GUS0032 170,82 MESSER Tatragas
GUS0033 24,70 Madari Ladislav
GUS0034 529,44 DP Globál
GUS0035 216,31 DP Globál
GUS0036 262,97 DP Globál
GUS0037 120,00 Tomáš Hruškár
GUS0038 168,70 Tóth Zoltán
GUS0039 2331,17 MOVER s.r.o.
GUS0040 307,00 SPP a.s.
GUS0041 458,00 SPP a.s.
GUS0042 54,00 SPP a.s.
GUS0043 1060,00 SPP a.s.
GUS0044 307,00 SPP a.s.
GUS0045 2243,42 REAL-K s.r.o.
GUS0046 2149,81 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0047 65,94 Slovak Telekom a.s.
GUS0048 391,34 SVETAS-SW s.r.o.
GUS0049 45,00 Illés Karol
GUS0050 1359,94 ZSE Energia a.s.
GUS0051 97,31 DP Globál
GUS0052 244,50 Petra Hruškárová
GUS0053 90,22 Ondrušek Peter
GUS0054 33,24 MAKRO MORAVANY
GUS0055 79,60 Gabriel Klotton
GUS0056 38,55 Unifilter s.r.o.
GUS0057 187,20 KONNEX s.r.o.
GUS0058 1503,45 REAL-K s.r.o.
GUS0059 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0060 42,84 INTERCLEAN s.r.o.
GUS0061 115,20 MESSER Tatragas
GUS0062 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0063 2097,00 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0064 943,50 Ladislav Fekete
GUS0065 41,53 Orange Slovensko a.s.
GUS0066 246,61 Orange Slovensko a.s.
GUS0067 21,95 Orange Slovensko a.s.
GUS0068 20,52 Orange Slovensko a.s.
GUS0070 15,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0071 16,56 Orange Slovensko a.s.
GUS0072 1710,74 REAL-K s.r.o.
GUS0073 325,20 Tóth Zoltán
GUS0074 170,27 DP Globál
GUS0075 300,00 Pavel Geiler
GUS0076 1060,00 SPP a.s.
GUS0077 54,00 SPP a.s.
GUS0078 307,00 SPP a.s.
GUS0079 458,00 SPP a.s.
GUS0080 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0081 236,40 ZsVS a.s.
GUS0082 392,40 EUROCENTER s.r.o.
GUS0083 1220,00 Tibor Takács
GUS0084 69,68 Slovak Telekom a.s.
GUS0085 1468,52 ZSE Energia a.s.
GUS0086 1994,19 REAL-K s.r.o.
GUS0087 1,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0088 576,00 EMKE s.r.o.
GUS0089 -46,69 ZsVS a.s.
GUS0090 348,75 Ing. Jozef Adamčík
GUS0091 68,32 Tomáš Pintér
GUS0092 8,10 Orange Slovensko a.s.
GUS0093 1197,71 PRISTA OIL s.r.o.
GUS0094 270,40 Tomáš Hruškár
GUS0095 895,20 HANES Slovakia s.r.o.
GUS0096 42,60 Orange Slovensko a.s.
GUS0097 134,54 Orange Slovensko a.s.
GUS0098 22,22 Orange Slovensko a.s.
GUS0099 14,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0100 14,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0101 15,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0102 21,98 Orange Slovensko a.s.
GUS0103 41,68 DP Globál
GUS0104 81,68 UNIFILTER s.r.o.
GUS0105 3058,71 REAL-K s.r.o.
GUS0106 419,98 Gabriel Klotton
GUS0107 237,60 HANES Slovakia s.r.o.
GUS0108 58,50 Ing. Jozef Adamčík
GUS0109 2396,28 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0110 65,70 Ladislav Fekete
GUS0111 24,70 Ladislav Madari
GUS0112 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0113 273,34 ZsVS a.s.
GUS0114 712,94 Kartell s.r.o.
GUS0115 68,48 Slovak Telekom a.s.
GUS0116 175,00 Imrich Molnár
GUS0117 1432,06 ZSE Energia a.s.
GUS0118 63,12 EUROCENTER s.r.o.
GUS0119 775,00 Németh Ernest
GUS0120 112,92 PORTA s.r.o.
GUS0121 2505,53 REAL-K s.r.o.
GUS0122 200,00 FINANCIE-AKCENT s.r.o.
GUS0123 22,61 SPP a.s.
GUS0124 1101,08 SPP a.s.
GUS0125 5341,72 SPP a.s.
GUS0126 2058,04 SPP a.s.
GUS0127 -1059,49 SPP a.s.
GUS0128 1556,00 SPP a.s.
GUS0129 2774,22 REAL-K s.r.o.
GUS0130 2354,02 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0131 1468,66 SPP a.s.
GUS0132 1512,50 Tóth Tibor
GUS0133 3462,53 REAL-K s.r.o.
GUS0134 3320,00 REAL-K s.r.o.
GUS0135 1246,00 SPP a.s.
GUS0136 2994,85 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0137 2559,51 REAL-K s.r.o.
GUS0138 1689,80 Primera s.r.o.
GUS0139 1435,40 ZSE Energia a.s.
GUS0140 2956,12 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0141 1246,00 SPP a.s.
GUS0142 3717,35 REAL-K s.r.o.
GUS0143 2135,03 ZSE Energia a.s.
GUS0144 2540,63 REAL-K s.r.o.
GUS0145 2810,74 REAL-K s.r.o.
GUS0146 2773,03 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0147 1246,00 SPP a.s.
GUS0148 3643,92 REAL-K s.r.o.
GUS0149 2135,02 ZSE Energia a.s.
GUS0150 1270,16 Primera s.r.o.
GUS0151 1246,00 SPP a.s.
GUS0152 2999,46 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0153 3572,04 REAL-K s.r.o.
GUS0154 1185,40 Tomáš Hruškár
GUS0155 1940,64 REAL-K s.r.o.
GUS0156 2135,02 ZSE Energia a.s.
GUS0157 1246,00 SPP a.s.
GUS0158 3519,95 REAL-K s.r.o.
GUS0159 2784,67 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0160 1002,81 PRISTA OIL s.r.o.
GUS0161 2135,02 ZSE Energia a.s.
GUS0162 2400,00 S.V.P. š.p.
GUS0163 2565,63 REAL-K s.r.o.
GUS0164 2541,00 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0165 1246,00 SPP a.s.
GUS0166 2897,15 REAL-K s.r.o.
GUS0167 2135,02 ZSE Energia a.s.
GUS0168 2410,27 REAL-K s.r.o.
GUS0169 3238,09 REAL-K s.r.o.
GUS0170 -1400,00 S.V.P. š.p.
GUS0171 2474,82 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0172 1246,00 SPP a.s.
GUS0173 2148,76 REAL-K s.r.o.
GUS0174 1815,38 REAL-K s.r.o.
GUS0175 4624,62 REAL-K s.r.o.
GUS0176 2545,24 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0177 1246,00 SPP a.s.
GUS0178 31,54 GútaNet s.r.o.
GUS0179 53,09 Juhometál s.r.o.
GUS0180 2,59 MESSER Tatragas
GUS0181 35,11 Slovak Telekom a.s.
GUS0182 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS0183 362,00 SPP a.s.
GUS0184 23,50 Ladislav Madari
GUS0185 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0186 57,00 SPP a.s.
GUS0187 400,00 SPP a.s.
GUS0188 411,00 SPP a.s.
GUS0189 352,11 ZSE Energia a.s.
GUS0190 5118,77 ZSE Energia a.s.
GUS0191 63,55 Orange Slovensko a.s.
GUS0192 20,65 Orange Slovensko a.s.
GUS0193 16,03 Orange Slovensko a.s.
GUS0194 14,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0195 15,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0196 62,33 Orange Slovensko a.s.
GUS0197 348,75 Ing.Jozef Adamčík
GUS0198 225,05 SVETAS-SW s.r.o.
GUS0199 518,07 ZSE Energia a.s.
GUS0200 1251,19 ZSE Energia a.s.
GUS0201 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0202 171,29 MESSER Tatragas
GUS0203 273,23 REAL-K s.r.o.
GUS0204 1244,69 REAL-K s.r.o.
GUS0205 3206,40 REAL-K s.r.o.
GUS0206 41,71 Slovak Telekom a.s.
GUS0207 18,06 ZsVS a.s.
GUS0208 2,26 ZsVS a.s.
GUS0209 45,43 ZsVS a.s.
GUS0210 29,35 ZsVS a.s.
GUS0211 72,28 ZsVS a.s.
GUS0212 42,00 Ladislav Fekete
GUS0213 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0214 24,24 INTERCLEAN s.r.o.
GUS0215 2576,94 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0216 2054,52 MOVER s.r.o.
GUS0217 00,00 MRP-COMPANY s.r.o.
GUS0218 -4624,62 REAL-K s.r.o.
GUS0219 1246,00 SPP a.s.
GUS0220 57,00 SPP a.s.
GUS0221 302,00 SPP a.s.
GUS0222 411,00 SPP a.s.
GUS0223 400,00 SPP a.s.
GUS0224 -1122,13 SPP a.s.
GUS0225 -756,00 SPP a.s.
GUS0226 -4862,78 SPP a.s.
GUS0227 -1805,74 SPP a.s.
GUS0228 -126,94 SPP a.s.
GUS0229 50,22 ZSE Energia a.s.
GUS0230 2260,31 ZSE Energia a.s.
GUS0231 67,46 Orange Slovensko a.s.
GUS0232 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0233 39,12 Orange Slovensko a.s.
GUS0234 12,77 Orange Slovensko a.s.
GUS0235 08,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0236 08,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0237 16,79 Orange Slovensko a.s.
GUS0238 2035,11 REAL-K s.r.o.
GUS0239 31,07 Slovak Telekom a.s.
GUS0240 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS0241 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0242 2591,84 REAL-K s.r.o.
GUS0243 41,56 Slovak Telekom a.s.
GUS0244 42,91 ZsVS a.s.
GUS0245 11,36 ZsVS a.s.
GUS0246 33,88 ZsVS a.s.
GUS0247 133,25 ZsVS a.s.
GUS0248 81,30 ZsVS a.s.
GUS0249 2530,50 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0250 07,92 MAKRO MORAVANY SK
GUS0251 108,79 PORTA s.r.o.
GUS0252 849,07 Primera s.r.o.
GUS0253 306,00 Primera s.r.o.
GUS0254 232,80 Pyrokom s.r.o.
GUS0255 10,97 Slovak Telekom a.s.
GUS0256 10,97 Slovak Telekom a.s.
GUS0257 411,00 SPP a.s.
GUS0258 57,00 SPP a.s.
GUS0259 400,00 SPP a.s.
GUS0260 362,00 SPP a.s.
GUS0261 1246,00 SPP a.s.
GUS0262 38,55 UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o.
GUS0263 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0264 2536,66 REAL-K s.r.o.
GUS0265 51,78 Ing. Ján Vlček
GUS0266 210,00 PPK Trade s.r.o.
GUS0267 360,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0268 41,76 Orange Slovensko a.s.
GUS0269 68,56 Orange Slovensko a.s.
GUS0270 09,56 Orange Slovensko a.s.
GUS0271 14,06 Orange Slovensko a.s.
GUS0272 08,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0273 09,06 Orange Slovensko a.s.
GUS0274 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0275 327,20 Ladislav Fekete
GUS0276 3638,98 REAL-K s.r.o.
GUS0277 38,51 Slovak Telekom a.s.
GUS0278 06,78 ZsVS a.s.
GUS0279 66,47 ZsVS a.s.
GUS0280 18,06 ZsVS a.s.
GUS0281 47,96 ZsVS a.s.
GUS0282 99,37 ZsVS a.s.
GUS0283 2689,61 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0284 23,50 Ladislav Madari
GUS0285 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0286 960,41 PRISTA OIL SLOVAKIA s.r.o.
GUS0287 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0288 115,20 UNAR s.r.o.
GUS0289 10,97 Slovak Telekom a.s.
GUS0290 11,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0291 3471,25 SPP a.s.
GUS0292 1228,20 SPP a.s.
GUS0293 1634,29 SPP a.s.
GUS0294 545,16 SPP a.s.
GUS0295 32,26 SPP a.s.
GUS0296 124,10 Juhometál s.r.o.
GUS0297 61,90 Orange Slovensko a.s.
GUS0298 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0299 08,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0300 56,39 Orange Slovensko a.s.
GUS0301 31,10 Orange Slovensko a.s.
GUS0302 101,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0303 08,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0304 2056,78 REAL-K s.r.o.
GUS0305 44,60 Slovak Telekom a.s.
GUS0306 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0307 07,80 Ladislav Fekete
GUS0308 13,55 ZsVS a.s.
GUS0309 45,17 ZsVS a.s.
GUS0310 20,20 ZsVS a.s.
GUS0311 04,51 ZsVS a.s.
GUS0312 51,74 ZsVS a.s.
GUS0313 108,41 ZsVS a.s.
GUS0314 4228,47 REAL-K s.r.o.
GUS0315 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0316 50,00 SPP a.s.
GUS0317 423,00 SPP a.s.
GUS0318 474,00 SPP a.s.
GUS0319 302,00 SPP a.s.
GUS0320 1184,00 SPP a.s.
GUS0321 2214,26 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0322 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0323 371,50 IGOR TALLÓSI
GUS0324 1892,00 Tóth Tibor
GUS0325 66,35 Juhometál s.r.o.
GUS0326 326,46 PRISTA OIL SLOVAKIA s.r.o.
GUS0327 2631,43 REAL-K s.r.o.
GUS0328 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS0329 11,58 Slovak Telekom a.s.
GUS0330 39,26 Slovak Telekom a.s.
GUS0331 3347,11 REAL-K s.r.o.
GUS0332 2159,60 EVA CSILLAGOVÁ
GUS0333 86,28 OTTO ČANK s.r.o.
GUS0334 59,39 Orange Slovensko a.s.
GUS0335 63,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0336 09,95 Orange Slovensko a.s.
GUS0337 17,57 Orange Slovensko a.s.
GUS0338 18,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0339 08,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0340 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0341 -724,32 ZSE Energia a.s.
GUS0342 209,60 Ladislav Fekete
GUS0343 15,80 ZsVS a.s.
GUS0344 51,94 ZsVS a.s.
GUS0345 02,26 ZsVS a.s.
GUS0346 75,73 ZsVS a.s.
GUS0347 50,48 ZsVS a.s.
GUS0348 119,70 ZsVS a.s.
GUS0349 50,48 ZsVS a.s.
GUS0350 423,00 SPP a.s.
GUS0351 302,00 SPP a.s.
GUS0352 50,00 SPP a.s.
GUS0353 1184,00 SPP a.s.
GUS0354 474,00 SPP a.s.
GUS0355 2502,99 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0356 119,38 Juhometál s.r.o.
GUS0357 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0358 23,50 Ladislav Madari
GUS0359 379,20 UNAR s.r.o.
GUS0360 316,56 OTTO ČANK s.r.o.
GUS0361 360,22 HSD s.r.o.
GUS0362 248,81 Marián Šupa
GUS0363 160,33 MESSER Tatragas
GUS0364 173,30 HANES Slovakia s.r.o.
GUS0365 19,03 CK METAL s.r.o.
GUS0366 268,80 UNAR s.r.o.
GUS0367 2221,28 REAL-K s.r.o.
GUS0368 360,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0369 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS0370 11,68 Slovak Telekom a.s.
GUS0371 48,48 INTERCLEAN s.r.o.
GUS0372 20,56 Juhometál s.r.o.
GUS0373 61,90 Orange Slovensko a.s.
GUS0374 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0375 60,67 Orange Slovensko a.s.
GUS0376 09,47 Orange Slovensko a.s.
GUS0377 13,81 Orange Slovensko a.s.
GUS0378 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0379 09,05 Orange Slovensko a.s.
GUS0380 154,90 Ladislav Fekete
GUS0381 132,48 PRISTA OIL SLOVAKIA
GUS0382 1575,00 Jaromir Buček
GUS0383 2862,75 REAL-K s.r.o.
GUS0384 40,46 Slovak Telekom a.s.
GUS0385 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0386 06,78 ZsVS a.s.
GUS0387 27,10 ZsVS a.s.
GUS0388 66,90 ZsVS a.s.
GUS0389 04,51 ZsVS a.s.
GUS0390 30,29 ZsVS a.s.
GUS0391 88,08 ZsVS a.s.
GUS0392 386,42 Marián Šupa
GUS0393 474,00 SPP a.s.
GUS0394 423,00 SPP a.s.
GUS0395 302,00 SPP a.s.
GUS0396 1184,00 SPP a.s.
GUS0397 50,00 SPP a.s.
GUS0398 2492,43 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0399 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0400 334,33 MOVER s.r.o.
GUS0401 179,60 Edu Work s.r.o.
GUS0402 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0403 10,68 Slovak Telekom a.s.
GUS0404 2361,68 REAL-K s.r.o.
GUS0405 62,44 Orange Slovensko a.s.
GUS0406 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0407 47,02 Orange Slovensko a.s.
GUS0408 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0409 11,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0410 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0411 09,05 Orange Slovensko a.s.
GUS0412 41,94 CK METAL s.r.o.
GUS0413 83,10 Ladislav Fekete
GUS0414 30,00 Imrich Forró
GUS0415 148,00 Tóht Tibor
GUS0416 23,50 Ladislav Madari
GUS0417 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0418 49,50 ATECH.NET s.r.o.
GUS0419 3396,63 REAL-K s.r.o.
GUS0420 37,18 Slovak Telekom a.s.
GUS0421 13,55 ZsVS a.s.
GUS0422 38,39 ZsVS a.s.
GUS0423 121,94 ZsVS a.s.
GUS0424 60,59 ZsVS a.s.
GUS0425 13,88 ZsVS a.s.
GUS0426 02,26 ZsVS a.s.
GUS0427 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0428 1184,00 SPP a.s.
GUS0429 423,00 SPP a.s.
GUS0430 474,00 SPP a.s.
GUS0431 302,00 SPP a.s.
GUS0432 50,00 SPP a.s.
GUS0433 2506,52 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0434 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0435 -259,65 ZSE Energia a.s.
GUS0436 96,32 Juhometál s.r.o.
GUS0437 -1012,43 ZSE Energia a.s.
GUS0438 76,32 KONNEX s.r.o.
GUS0439 330,53 Oto Bohil
GUS0440 2958,45 REAL-K s.r.o.
GUS0441 10,68 Slovak Telekom a.s.
GUS0442 10,28 Slovak Telekom a.s.
GUS0443 105,40 Ladislav Fekete
GUS0444 71,38 Orange Slovensko a.s.
GUS0445 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0446 46,46 Orange Slovensko a.s.
GUS0447 13,64 Orange Slovensko a.s.
GUS0448 15,58 Orange Slovensko a.s.
GUS0449 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0450 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0451 305,28 FORMULA GT s.r.o.
GUS0452 39,32 Slovak Telekom a.s.
GUS0453 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0454 20,20 ZsVS a.s.
GUS0455 172,92 ZsVS a.s.
GUS0456 248,44 ZsVS a.s.
GUS0457 24,84 ZsVS a.s.
GUS0458 51,94 ZsVS a.s.
GUS0459 36,13 ZsVS a.s.
GUS0460 356,14 FORMULA GT s.r.o.
GUS0461 2517,57 REAL-K s.r.o.
GUS0462 179,16 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS0463 287,77 ZsVS a.s.
GUS0464 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0465 474,00 SPP a.s.
GUS0466 423,00 SPP a.s.
GUS0467 1184,00 SPP a.s.
GUS0468 50,00 SPP a.s.
GUS0469 302,00 SPP a.s.
GUS0470 2633,27 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0471 23,50 Ladislav Madari
GUS0472 85,14 Ondrušek Peter
GUS0473 10,18 Slovak Telekom a.s.
GUS0474 10,88 Slovak Telekom a.s.
GUS0475 114,40 Ladislav Fekete
GUS0476 3028,62 REAL-K s.r.o.
GUS0477 74,45 Orange Slovensko a.s.
GUS0478 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0479 36,50 Orange Slovensko a.s.
GUS0480 11,50 Orange Slovensko a.s.
GUS0481 13,44 Orange Slovensko a.s.
GUS0482 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0483 09,25 Orange Slovensko a.s.
GUS0484 33,82 RETECHSK s.r.o.
GUS0485 33,07 Peter Jancsó
GUS0486 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0487 360,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0488 2634,81 REAL-K s.r.o.
GUS0489 40,33 Slovak Telekom a.s.
GUS0490 29,35 ZsVS a.s.
GUS0491 15,14 ZsVS a.s.
GUS0492 47,42 ZsVS a.s.
GUS0493 15,80 ZsVS a.s.
GUS0494 36,60 ZsVS a.s.
GUS0495 117,43 ZsVS a.s.
GUS0496 04,00 MESSER Tatragas
GUS0497 50,00 SPP a.s.
GUS0498 474,00 SPP a.s.
GUS0499 302,00 SPP a.s.
GUS0500 423,00 SPP a.s.
GUS0501 1184,00 SPP a.s.
GUS0502 2369,19 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0503 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0504 135,00 Bálint Restár
GUS0505 37,20 ORLIK KOMPRESORY SK
GUS0506 1080,00 SLOV. VOD. PODNIK
GUS0507 361,90 Ladislav Fekete
GUS0508 377,40 FORMULA GT s.r.o.
GUS0509 343,20 UNAR s.r.o.
GUS0510 23,50 Ladislav Madari
GUS0511 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0512 10,88 Slovak Telekom a.s.
GUS0513 2395,03 REAL-K s.r.o.
GUS0514 43,81 Orange Slovensko a.s.
GUS0515 62,08 Orange Slovensko a.s.
GUS0516 09,37 Orange Slovensko a.s.
GUS0517 18,10 Orange Slovensko a.s.
GUS0518 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0519 08,84 Orange Slovensko a.s.
GUS0520 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0521 28,80 ALKOMA s.r.o.
GUS0522 13,36 ORGECO s.r.o.
GUS0523 44,29 Slovak Telekom a.s.
GUS0524 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0525 23,50 Ladislav Madari
GUS0526 3719,24 REAL-K s.r.o.
GUS0527 15,80 ZsVS a.s.
GUS0528 51,94 ZsVS a.s.
GUS0529 04,51 ZsVS a.s.
GUS0530 111,07 ZsVS a.s.
GUS0531 130,98 ZsVS a.s.
GUS0532 2731,86 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0533 2310,53 ZSE Energia a.s.
GUS0534 130,12 JNČ s.r.o.
GUS0535 325,16 ORGECO s.r.o.
GUS0536 989,80 Ladislav Fekete
GUS0537 2040,47 REAL-K s.r.o.
GUS0538 10,99 Slovak Telekom a.s.
GUS0539 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0540 1184,00 SPP a.s.
GUS0541 423,00 SPP a.s.
GUS0542 50,00 SPP a.s.
GUS0543 302,00 SPP a.s.
GUS0544 474,00 SPP a.s.
GUS0545 351,32 HANES Slovakia, s.r.o.
GUS0546 15,73 JNČ s.r.o.
GUS0547 344,86 Peter Jancsó
GUS0548 62,20 Orange Slovensko a.s.
GUS0549 13,18 Orange Slovensko a.s.
GUS0550 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0551 08,29 Orange Slovensko a.s.
GUS0552 08,09 Orange Slovensko a.s.
GUS0553 11,69 Orange Slovensko a.s.
GUS0554 32,62 Orange Slovensko a.s.
GUS0555 348,72 FORMULA GT s.r.o.
GUS0556 31,54 GútaNet s.r.o.
GUS0557 329,28 ORGECO s.r.o.
GUS0558 41,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0559 2494,42 REAL-K s.r.o.
GUS0560 25,80 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS0561 23,50 Ladislav Madari
GUS0562 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0563 119,90 ZsVS a.s.
GUS0564 04,51 ZsVS a.s.
GUS0565 38,39 ZsVS a.s.
GUS0566 140,02 ZsVS a.s.
GUS0567 06,78 ZsVS a.s.
GUS0568 55,54 ZsVS a.s.
GUS0569 50,00 SPP a.s.
GUS0570 302,00 SPP a.s.
GUS0571 474,00 SPP a.s.
GUS0572 423,00 SPP a.s.
GUS0573 1184,00 SPP a.s.
GUS0574 2429,05 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0575 22,75 Juhometál s.r.o.
GUS0576 360,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0577 10,90 Slovak Telekom a.s.
GUS0578 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0579 2129,89 REAL-K s.r.o.
GUS0580 71,87 MOVER s.r.o.
GUS0581 37,86 ZsVS a.s.
GUS0582 144,54 ZsVS a.s.
GUS0583 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0584 76,28 SPP a.s.
GUS0585 33,53 Orange Slovensko a.s.
GUS0586 62,60 Orange Slovensko a.s.
GUS0587 12,46 Orange Slovensko a.s.
GUS0588 07,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0589 07,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0590 08,06 Orange Slovensko a.s.
GUS0591 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0592 40,82 Slovak Telekom a.s.
GUS0593 1672,07 REAL-K s.r.o.
GUS0594 02,26 ZsVS a.s.
GUS0595 20,33 ZsVS a.s.
GUS0596 04,51 ZsVS a.s.
GUS0597 02,26 ZsVS a.s.
GUS0598 100,97 ZsVS a.s.
GUS0599 300,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0600 50,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0601 350,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0602 400,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0603 1040,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0604 2140,33 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0605 2184,79 REAL-K s.r.o.
GUS0606 23,50 Ladislav Madari
GUS0607 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0608 11,15 Slovak Telekom a.s.
GUS0609 288,00 NCH Slovakia s.r.o.
GUS0610 331,31 Ing. Jozef Adamčík
GUS0611 -2914,66 SPP a.s.
GUS0612 -1299,06 SPP a.s.
GUS0613 -875,06 SPP a.s.
GUS0614 -397,22 SPP a.s.
GUS0615 -135,33 SPP a.s.
GUS0616 24,60 INTERCLEAN s.r.o.
GUS0617 170,82 MESSER Tatragas
GUS0618 165,58 Orange Slovensko a.s.
GUS0619 32,80 Orange Slovensko a.s.
GUS0620 67,36 Orange Slovensko a.s.
GUS0621 23,83 Orange Slovensko a.s.
GUS0622 07,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0623 11,88 Orange Slovensko a.s.
GUS0624 07,86 Orange Slovensko a.s.
GUS0625 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0626 00,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0627 191,29 SVETAS-SW s.r.o.
GUS0628 42,95 Würth s.r.o.
GUS0629 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0630 67,08 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS0631 3736,03 REAL-K s.r.o.
GUS0632 42,56 Slovak Telekom a.s.
GUS0633 29,44 ZsVS a.s.
GUS0634 20,38 ZsVS a.s.
GUS0635 41,90 ZsVS a.s.
GUS0636 138,10 ZsVS a.s.
GUS0637 23,50 Ladislav Madari
GUS0638 42,35 MRP-COMPANY s.r.o.
GUS0639 69,60 Poradca s.r.o.
GUS0640 286,40 Ladislav Fekete
GUS0641 113,80 Edu Work s.r.o.
GUS0642 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0643 400,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0644 350,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0645 50,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0646 1040,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0647 300,00 Vaša energia s.r.o.
GUS0648 2548,77 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0649 45,38 JUHOMETAL s.r.o.
GUS0650 13,72 Slovak Telekom a.s.
GUS0651 10,18 Slovak Telekom a.s.
GUS0652 2334,06 REAL-K s.r.o.
GUS0653 52,98 Orange Slovensko a.s.
GUS0654 39,19 Orange Slovensko a.s.
GUS0655 17,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0656 17,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0657 19,32 Orange Slovensko a.s.
GUS0658 27,68 Orange Slovensko a.s.
GUS0659 75,28 Orange Slovensko a.s.
GUS0660 123,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0661 72,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS0662 1478,71 REAL-K s.r.o.
GUS0663 126,78 ZsVS a.s.
GUS0664 68,57 ZsVS a.s.
GUS0665 27,17 ZsVS a.s.
GUS0666 06,79 ZsVS a.s.
GUS0667 2288,21 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0668 13,97 ZsVS a.s.
GUS0669 23,50 Ladislav Madari
GUS0670 32,00 Németh Ernest
GUS0671 85,00 Németh Ernest
GUS0672 14,00 Gúta TV s.r.o.
GUS0673 78,34 JUHOMETAL s.r.o.
GUS0674 79,00 Ladislav Fekete
GUS0675 10,88 Slovak Telekom a.s.
GUS0676 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0677 360,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0678 2544,14 REAL-K s.r.o.
GUS0679 75,00 Ing.Jozef Adamcik
GUS0680 690,00 SPP a.s.
GUS0681 731,00 SPP a.s.
GUS0682 373,00 SPP a.s.
GUS0683 89,00 SPP a.s.
GUS0684 1460,00 SPP a.s.
GUS0685 51,78 TOPSET Solutions s.r.o.
GUS0686 37,66 Orange Slovensko a.s.
GUS0687 09,90 Orange Slovensko a.s.
GUS0688 64,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0689 10,19 Orange Slovensko a.s.
GUS0690 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0691 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0692 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0693 161,28 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS0694 18,83 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0695 654,00 FORMULA GT s.r.o.
GUS0696 178,32 Pyrokom s.r.o.
GUS0697 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0698 154,01 ATECH.NET s.r.o.
GUS0699 2486,94 REAL-K s.r.o.
GUS0700 39,98 Slovak Telekom a.s.
GUS0701 2323,96 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0702 02,27 ZsVS a.s.
GUS0703 33,96 ZsVS a.s.
GUS0704 02,27 ZsVS a.s.
GUS0705 67,30 ZsVS a.s.
GUS0706 106,40 ZsVS a.s.
GUS0707 52,80 Tóth Zoltán
GUS0708 1956,00 EP Energy Trading a.s.
GUS0709 1956,00 EP Energy Trading a.s.
GUS0710 1956,00 EP Energy Trading a.s.
GUS0711 220,00 Molnár Imrich
GUS0712 139,20 KONNEX s.r.o.
GUS0713 158,40 KONNEX s.r.o.
GUS0714 87,12 KONNEX s.r.o.
GUS0715 437,93 SPP a.s.
GUS0716 2824,49 SPP a.s.
GUS0717 -325,49 SPP a.s.
GUS0718 -23,12 SPP a.s.
GUS0719 -80,74 SPP a.s.
GUS0720 09,60 BMTI SK s.r.o.
GUS0721 1739,64 MOVER s.r.o.
GUS0722 2511,25 REAL-K s.r.o.
GUS0723 10,88 Slovak Telekom a.s.
GUS0724 09,00 Slovak Telekom a.s.
GUS0725 49,50 Lorincz Ladislav
GUS0726 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0727 10,43 Orange Slovensko a.s.
GUS0728 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0729 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0730 42,56 Orange Slovensko a.s.
GUS0731 65,08 Orange Slovensko a.s.
GUS0732 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0733 72,96 Norbert Fitos
GUS0734 49,94 CK METAL s.r.o.
GUS0735 132,00 Nagy Karol
GUS0736 38,33 Slovak Telekom a.s.
GUS0737 3013,11 REAL-K s.r.o.
GUS0738 95,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0739 09,05 ZsVS a.s.
GUS0740 88,30 ZsVS a.s.
GUS0741 67,92 ZsVS a.s.
GUS0742 15,85 ZsVS a.s.
GUS0743 79,99 ZsVS a.s.
GUS0744 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0745 60,00 Peter Forgács
GUS0746 1163,70 Ladislav Fekete
GUS0747 2341,56 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0748 02,03 Würth s.r.o.
GUS0749 43,27 Würth s.r.o.
GUS0750 24,60 INTERCLEAN s.r.o.
GUS0751 106,00 Balázs Attila
GUS0752 1956,00 EP Energy Trading a.s.
GUS0753 ???,?? Komunal Energy s.r.o.
GUS0754 35,00 Németh Ernest
GUS0755 81,66 Oto Bohil
GUS0756 1166,00 Tóth Tibor
GUS0757 08,90 CONTIPRO s.r.o.
GUS0758 2363,07 REAL-K s.r.o.
GUS0759 17,58 Slovak Telekom a.s.
GUS0760 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0761 236,88 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0762 38,58 Orange Slovensko a.s.
GUS0763 66,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0764 07,55 Orange Slovensko a.s.
GUS0765 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0766 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0767 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0768 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0769 23,50 Ladislav Madari
GUS0770 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0771 3274,04 REAL-K s.r.o.
GUS0772 1956,00 EP Energy Trading a.s.
GUS0773 40,03 Slovak Telekom a.s.
GUS0774 2359,17 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0775 45,71 ZsVS a.s.
GUS0776 13,58 ZsVS a.s.
GUS0777 119,35 ZsVS a.s.
GUS0778 83,77 ZsVS a.s.
GUS0779 72,46 ZsVS a.s.
GUS0780 49,81 ZsVS a.s.
GUS0781 58,40 ZsVS a.s.
GUS0782 1346,00 Eva Csillagová
GUS0783 237,60 ITAK s.r.o.
GUS0784 132,00 De Luxxe – KN s.r.o.
GUS0785 140,00 Németh Ernest
GUS0786 20,00 Németh Ernest
GUS0787 360,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0788 10,99 Slovak Telekom a.s.
GUS0789 10,08 Slovak Telekom a.s.
GUS0790 ???,?? EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0791 63,44 LGG s.r.o.
GUS0792 2087,49 REAL-K s.r.o.
GUS0793 134,48 MESSER Tatragas
GUS0794 63,30 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS0795 32,16 Orange Slovensko a.s.
GUS0796 65,47 Orange Slovensko a.s.
GUS0797 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0798 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0799 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0800 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0801 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0802 50,60 Ladislav Fekete
GUS0803 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0804 2291,31 REAL-K s.r.o.
GUS0805 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0806 2239,46 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0807 41,42 Slovak Telekom a.s.
GUS0808 47,54 ZsVS a.s.
GUS0809 29,44 ZsVS a.s.
GUS0810 102,85 ZsVS a.s.
GUS0811 38,50 ZsVS a.s.
GUS0812 64,75 ZsVS a.s.
GUS0813 95,09 ZsVS a.s.
GUS0814 34,00 ARSEL Lencse Elemír
GUS0815 30,00 Zsolt Kurucz
GUS0816 96,00 Bagita Gejza
GUS0817 334,35 Igor Tallósi
GUS0818 51,46 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS0819 10,54 Slovak Telekom a.s.
GUS0820 11,28 Slovak Telekom a.s.
GUS0821 2627,13 REAL-K s.r.o.
GUS0822 291,60 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0823 31,98 Orange Slovensko a.s.
GUS0824 67,15 Orange Slovensko a.s.
GUS0825 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0826 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0827 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0828 10,19 Orange Slovensko a.s.
GUS0829 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0830 14,40 ITAK s.r.o.
GUS0831 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0832 3345,48 REAL-K s.r.o.
GUS0833 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0834 47,30 GútaNet s.r.o.
GUS0835 38,40 Ladislav Madari
GUS0836 25,84 Slovak Telekom a.s.
GUS0837 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0838 2485,92 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0839 105,38 ZsVS a.s.
GUS0840 58,40 ZsVS a.s.
GUS0841 27,17 ZsVS a.s.
GUS0842 83,77 ZsVS a.s.
GUS0843 58,86 ZsVS a.s.
GUS0844 11,32 ZsVS a.s.
GUS0845 14,40 ITAK s.r.o.
GUS0846 23,50 Ladislav Madari
GUS0847 2921,33 REAL-K s.r.o.
GUS0848 11,47 Slovak Telekom a.s.
GUS0849 959,40 Ladislav Fekete
GUS0850 280,00 Bálint Restár
GUS0851 31,98 Orange Slovensko a.s.
GUS0852 64,99 Orange Slovensko a.s.
GUS0853 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0854 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0855 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0856 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0857 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0858 95,76 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0859 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0860 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0861 60,00 Tóth Tibor
GUS0862 2108,10 REAL-K s.r.o.
GUS0863 113,00 ZsVS a.s.
GUS0864 101,58 ZsVS a.s.
GUS0865 27,17 ZsVS a.s.
GUS0866 72,37 ZsVS a.s.
GUS0867 45,28 ZsVS a.s.
GUS0868 20,38 ZsVS a.s.
GUS0869 217,33 ZsVS a.s.
GUS0870 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0871 2373,25 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0872 24,04 Slovak Telekom a.s.
GUS0873 14,40 ITAK s.r.o.
GUS0874 49,20 INTERCLEAN s.r.o.
GUS0875 2064,87 REAL-K s.r.o.
GUS0876 45,54 Reca Slovensko s.r.o.
GUS0877 49,45 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0878 11,28 Slovak Telekom a.s.
GUS0879 23,50 Ladislav Madari
GUS0880 34,62 Orange Slovensko a.s.
GUS0881 78,10 Orange Slovensko a.s.
GUS0882 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0883 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0884 11,75 Orange Slovensko a.s.
GUS0885 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0886 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0887 302,40 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0888 439,20 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS0889 1080,00 SLOV. VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
GUS0890 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0891 2284,76 REAL-K s.r.o.
GUS0892 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0893 2334,52 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0894 28,16 Slovak Telekom a.s.
GUS0895 14,40 ITAK s.r.o.
GUS0896 216,00 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS0897 38,50 ZsVS a.s.
GUS0898 67,92 ZsVS a.s.
GUS0899 59,68 ZsVS a.s.
GUS0900 04,54 ZsVS a.s.
GUS0901 76,19 ZsVS a.s.
GUS0902 95,09 ZsVS a.s.
GUS0903 402,00 Tóth Zoltán
GUS0904 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0905 219,36 MURAT s.r.o.
GUS0906 40,32 Orange Slovensko a.s.
GUS0907 59,29 Orange Slovensko a.s.
GUS0908 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0909 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0910 10,87 Orange Slovensko a.s.
GUS0911 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0912 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0913 305,00 Petra Hruškárová
GUS0914 723,60 MOVER s.r.o.
GUS0915 57,76 Oto Bohil
GUS0916 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0917 291,60 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0918 206,70 ATECH.NET s.r.o.
GUS0919 23,50 Ladislav Madari
GUS0920 00,00 MURAT s.r.o.
GUS0921 2994,20 REAL-K s.r.o.
GUS0922 2531,70 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0923 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0924 783,42 ROTHLEHNER s.r.o.
GUS0925 93,00 Ladislav Fekete
GUS0926 52,18 JUHOMETAL s.r.o.
GUS0927 72,42 BMC s.r.o.
GUS0928 25,38 Slovak Telekom a.s.
GUS0929 14,40 ITAK s.r.o.
GUS0930 45,00 Imrich Forró
GUS0931 72,72 ORGECO s.r.o.
GUS0932 13,97 ZsVS a.s.
GUS0933 64,75 ZsVS a.s.
GUS0934 158,48 ZsVS a.s.
GUS0935 79,24 ZsVS a.s.
GUS0936 20,38 ZsVS a.s.
GUS0937 04,54 ZsVS a.s.
GUS0938 1220,00 Tibor Takács
GUS0939 64,39 Oto Bohil
GUS0940 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0941 14,64 JUHOMETAL s.r.o.
GUS0942 13,76 Slovak Telekom a.s.
GUS0943 15,00 JOLKA
GUS0944 1686,69 REAL-K s.r.o.
GUS0945 150,00 Imrich Forró
GUS0946 40,00 FAMER s.r.o.
GUS0947 23,50 MURAT s.r.o.
GUS0948 36,50 MURAT s.r.o.
GUS0949 60,00 MURAT s.r.o.
GUS0950 102,79 Orange Slovensko a.s.
GUS0951 65,98 Orange Slovensko a.s.
GUS0952 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0953 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0954 12,77 Orange Slovensko a.s.
GUS0955 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS0956 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS0957 235,68 OILERS Slovakia s.r.o.
GUS0958 115,20 OILERS Slovakia s.r.o.
GUS0959 366,80 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0960 1967,48 REAL-K s.r.o.
GUS0961 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0962 174,19 ATECH.NET s.r.o.
GUS0963 219,12 MURAT s.r.o.
GUS0964 00,00 MURAT s.r.o.
GUS0965 15,00 Zsolt Kurucz
GUS0966 2172,55 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0967 174,19 ATECH.NET s.r.o.
GUS0968 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS0969 27,59 Slovak Telekom a.s.
GUS0970 14,40 ITAK s.r.o.
GUS0971 30,47 ZsVS a.s.
GUS0972 02,27 ZsVS a.s.
GUS0973 91,42 ZsVS a.s.
GUS0974 97,36 ZsVS a.s.
GUS0975 29,44 ZsVS a.s.
GUS0976 09,05 ZsVS a.s.
GUS0977 31,54 GútaNet s.r.o.
GUS0978 187,20 UNAR s.r.o.
GUS0979 583,20 HRIADEĽ s.r.o.
GUS0980 321,24 ZsVS a.s.
GUS0981 663,86 Ondrušek Peter
GUS0982 2073,21 REAL-K s.r.o.
GUS0983 14,39 Slovak Telekom a.s.
GUS0984 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS0985 186,05 MOVER s.r.o.
GUS0986 201,60 VIA s.r.o.
GUS0987 40,60 Ladislav Fekete
GUS0988 84,00 Gabriel Klotton
GUS0989 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS0990 13,58 ZsVS a.s.
GUS0991 09,05 ZsVS a.s.
GUS0992 34,28 ZsVS a.s.
GUS0993 129,05 ZsVS a.s.
GUS0994 50,00 NDS a.s.
GUS0995 50,00 NDS a.s.
GUS0996 1658,87 REAL-K s.r.o.
GUS0997 2471,84 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS0998 1494,90 MOVER s.r.o.
GUS0999 77,40 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1000 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1001 33,36 Orange Slovensko a.s.
GUS1002 58,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1003 13,99 Orange Slovensko a.s.
GUS1004 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1005 18,79 Orange Slovensko a.s.
GUS1006 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1007 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1008 00,00 MURAT s.r.o.
GUS1009 24,89 Slovak Telekom a.s.
GUS1010 23,50 Ladislav Madari
GUS1011 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1012 1665,01 REAL-K s.r.o.
GUS1013 11,08 Slovak Telekom a.s.
GUS1014 212,14 Ondrušek Peter
GUS1015 116,64 SVETAS-SW s.r.o.
GUS1016 -4003,41 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1017 18,00 GUKOM s.r.o.
GUS1018 325,66 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1019 50,00 NDS a.s.
GUS1020 50,00 NDS a.s.
GUS1021 42,35 MRP-COMPANY s.r.o.
GUS1022 23,50 Ladislav Madari
GUS1023 73,63 MURAT s.r.o.
GUS1024 39,00 PORADCA s.r.o.
GUS1025 00,00 MESSER Tatragas
GUS1026 31,99 Orange Slovensko a.s.
GUS1027 58,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1028 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1029 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1030 18,64 Orange Slovensko a.s.
GUS1031 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1032 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1033 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1034 00,00 MRP-COMPANY s.r.o.
GUS1035 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1036 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1037 348,75 Ing. Jozef Adamčik
GUS1038 225,05 SVETAS-SW s.r.o.
GUS1039 1129,92 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1040 198,00 HANES Slovakia s.r.o.
GUS1041 33,97 Slovak Telekom a.s.
GUS1042 24,90 ZsVS a.s.
GUS1043 172,08 ZsVS a.s.
GUS1044 06,79 ZsVS a.s.
GUS1045 57,13 ZsVS a.s.
GUS1046 24,12 ZsVS a.s.
GUS1047 2601,97 REAL-K s.r.o.
GUS1048 1940,17 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS1049 53,47 Würth s.r.o.
GUS1050 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1051 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1052 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1053 210,79 AMI s.r.o.
GUS1054 05,00 SkyToll a.s.
GUS1055 50,00 NDS a.s.
GUS1056 1492,94 REAL-K s.r.o.
GUS1057 374,68 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1058 00,00 MURAT s.r.o.
GUS1059 11,08 Slovak Telekom a.s.
GUS1060 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1061 356,56 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1062 2165,52 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS1063 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1064 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1065 723,98 Agrospol
GUS1066 490,00 PhDr. Jana Zvarová
GUS1067 49,20 INTERCLEAN s.r.o.
GUS1068 115,08 HANES Slovakia s.r.o.
GUS1069 69,00 Ing.Jozef Adamcik
GUS1070 35,38 Orange Slovensko a.s.
GUS1071 65,65 Orange Slovensko a.s.
GUS1072 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1073 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1074 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1075 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1076 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1077 89,28 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1078 2389,20 REAL-K s.r.o.
GUS1079 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1080 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1081 12,70 ZsVS a.s.
GUS1082 37,61 Slovak Telekom a.s.
GUS1083 24,90 ZsVS a.s.
GUS1084 29,44 ZsVS a.s.
GUS1085 45,71 ZsVS a.s.
GUS1086 106,40 ZsVS a.s.
GUS1087 -5476,34 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1088 -1140,95 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1089 -1182,00 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1090 -132,52 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1091 -59,90 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1092 1012,80 AGROSPOL—OK s.r.o.
GUS1093 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1094 2850,83 REAL-K s.r.o.
GUS1095 57,52 Orange Slovensko a.s.
GUS1096 58,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1097 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1098 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1099 11,99 Orange Slovensko a.s.
GUS1100 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1101 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1102 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1103 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1104 324,60 Pyrokom s.r.o.
GUS1105 111,25 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1106 24,00 Ladislav Madari
GUS1107 262,90 Ladislav Fekete
GUS1108 28,73 Oto Bohil
GUS1109 3792,47 REAL-K s.r.o.
GUS1110 75,60 KONNEX s.r.o.
GUS1111 175,92 HRIADEĽ s.r.o.
GUS1112 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1113 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1114 36,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS1115 28,62 Slovak Telekom a.s.
GUS1116 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1117 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1118 2274,66 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS1119 06,79 ZsVS a.s.
GUS1120 52,08 ZsVS a.s.
GUS1121 20,38 ZsVS a.s.
GUS1122 92,69 ZsVS a.s.
GUS1123 95,09 ZsVS a.s.
GUS1124 241,00 Balázs Attila
GUS1125 19,00 Ing. Marián Slejzák
GUS1126 114,86 Herman Slovakia Distribution
GUS1127 2700,84 REAL-K s.r.o.
GUS1128 150,00 TOPSET Solutions s.r.o.
GUS1129 100,00 Národná diaľničná spoločnosť a.s.
GUS1130 13,79 Slovak Telekom a.s.
GUS1131 48,36 Orange Slovensko a.s.
GUS1132 65,36 Orange Slovensko a.s.
GUS1133 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1134 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1135 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1136 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1137 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1138 367,78 MOVER s.r.o.
GUS1139 75,13 INTERCLEAN s.r.o.
GUS1140 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1141 100,00 Národná diaľničná spoločnosť a.s.
GUS1142 98,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1143 203,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS1144 2639,89 REAL-K s.r.o.
GUS1145 22,62 Slovak Telekom a.s.
GUS1146 12,70 ZsVS a.s.
GUS1147 2242,97 LE CHEQUE DEJEUNER
GUS1148 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1149 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1150 119,04 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1151 43,50 Ladislav Fekete
GUS1152 212,00 Bc. Robert Antal
GUS1153 09,05 ZsVS a.s.
GUS1154 56,60 ZsVS a.s.
GUS1155 29,44 ZsVS a.s.
GUS1156 78,72 ZsVS a.s.
GUS1157 88,30 ZsVS a.s.
GUS1158 1865,08 REAL-K s.r.o.
GUS1159 60,24 Reca Slovensko s.r.o.
GUS1160 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1161 300,36 HRIADEĽ s.r.o.
GUS1162 418,08 HYCA s.r.o.
GUS1163 17,50 Lőrincz Ladislav
GUS1164 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1165 1276,00 Tóth Tibor
GUS1166 65,23 Orange Slovensko a.s.
GUS1167 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1168 29,58 Orange Slovensko a.s.
GUS1169 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1170 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1171 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1172 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1173 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1174 24,65 Slovak Telekom a.s.
GUS1175 49,52 ZsVS a.s.
GUS1176 106,66 ZsVS a.s.
GUS1177 22,64 ZsVS a.s.
GUS1178 59,68 ZsVS a.s.
GUS1179 27,17 ZsVS a.s.
GUS1180 88,30 ZsVS a.s.
GUS1181 70,19 ZsVS a.s.
GUS1182 1418,70 Csillag Alexander
GUS1183 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1184 141,52 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1185 2285,22 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1186 2889,27 REAL-K s.r.o.
GUS1187 228,00 HANES Slovakia s.r.o.
GUS1188 32,04 HRIADEĽ s.r.o.
GUS1189 100,00 Imrich Forró
GUS1190 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1191 178,56 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1192 151,20 KONNEX s.r.o.
GUS1193 24,00 Ladislav Madari
GUS1194 51,86 Orange Slovensko a.s.
GUS1195 65,11 Orange Slovensko a.s.
GUS1196 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1197 11,60 Orange Slovensko a.s.
GUS1198 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1199 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1200 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1201 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1202 2307,43 REAL-K s.r.o.
GUS1203 172,80 ATECH.NET s.r.o.
GUS1204 22,60 ATECH.NET s.r.o.
GUS1205 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1206 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1207 2327,48 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1208 2852,82 REAL-K s.r.o.
GUS1209 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1210 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1211 648,60 Ladislav Fekete
GUS1212 06,90 Reca Slovensko s.r.o.
GUS1213 24,46 Slovak Telekom a.s.
GUS1214 39,96 Würth s.r.o.
GUS1215 20,38 ZsVS a.s.
GUS1216 49,81 ZsVS a.s.
GUS1217 114,28 ZsVS a.s.
GUS1218 22,64 ZsVS a.s.
GUS1219 52,06 ZsVS a.s.
GUS1220 79,25 ZsVS a.s.
GUS1221 49,00 JOLKA
GUS1222 85,00 Imrich Forró
GUS1223 20,74 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1224 2420,32 REAL-K s.r.o.
GUS1225 107,57 HANES Slovakia s.r.o.
GUS1226 107,57 HANES Slovakia s.r.o.
GUS1227 288,00 NCH SLOVAKIA s.r.o.
GUS1228 67,40 Orange Slovensko a.s.
GUS1229 35,30 Orange Slovensko a.s.
GUS1230 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1231 23,60 Orange Slovensko a.s.
GUS1232 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1233 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1234 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1235 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1236 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1237 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1238 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1239 2618,96 REAL-K s.r.o.
GUS1240 23,99 Slovak Telekom a.s.
GUS1241 22,64 ZsVS a.s.
GUS1242 56,60 ZsVS a.s.
GUS1243 72,37 ZsVS a.s.
GUS1244 09,05 ZsVS a.s.
GUS1245 60,95 ZsVS a.s.
GUS1246 138,40 ZsVS a.s.
GUS1247 104,15 ZsVS a.s.
GUS1248 62,76 BMTI SK s.r.o.
GUS1249 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1250 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1251 2524,65 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1252 27,00 JOLKA
GUS1253 2689,95 REAL-K s.r.o.
GUS1254 41,03 UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o.
GUS1255 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1256 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1257 24,00 Ladislav Madari
GUS1258 57,24 Orange Slovensko a.s.
GUS1259 48,78 Orange Slovensko a.s.
GUS1260 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1261 10,79 Orange Slovensko a.s.
GUS1262 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1263 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1264 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1265 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1266 04,84 JUHOMETAL s.r.o.
GUS1267 270,90 Ladislav Fekete
GUS1268 1976,38 REAL-K s.r.o.
GUS1269 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1270 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1271 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1272 2366,22 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1273 100,00 Národná diaľničná spoločnosť a.s.
GUS1274 23,09 Slovak Telekom a.s.
GUS1275 25,52 ZsVS a.s.
GUS1276 82,96 ZsVS a.s.
GUS1277 64,99 ZsVS a.s.
GUS1278 48,73 ZsVS a.s.
GUS1279 79,07 ZsVS a.s.
GUS1280 37,60 ZsVS a.s.
GUS1281 280,82 ZsVS a.s.
GUS1282 1168,20 HANES Slovakia s.r.o.
GUS1283 34,56 JUHOMETAL s.r.o.
GUS1284 402,82 MOVER s.r.o.
GUS1285 77,17 Oto Bohil
GUS1286 13,73 Slovak Telekom a.s.
GUS1287 2043,44 REAL-K s.r.o.
GUS1288 46,72 Orange Slovensko a.s.
GUS1289 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1290 34,25 Orange Slovensko a.s.
GUS1291 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1292 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1293 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1294 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1295 140,70 ATECH.NET s.r.o.
GUS1296 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1297 402,82 MOVER s.r.o.
GUS1298 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1299 2687,84 REAL-K s.r.o.
GUS1300 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1301 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1302 64,80 IMPULZ LIGHT s.r.o.
GUS1303 80,26 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1304 2260,58 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1305 95,28 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1306 38,29 Slovak Telekom a.s.
GUS1307 242,50 Tóth Zoltán
GUS1308 71,36 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1309 332,40 Tóth Zoltán
GUS1310 417,93 Tóth Zoltán
GUS1311 2018,92 REAL-K s.r.o.
GUS1312 1600,00 Anaplast s.r.o.
GUS1313 366,12 HRIADEĽ s.r.o.
GUS1314 48,48 INTERCLEAN s.r.o.
GUS1315 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1316 161,32 IVES Košice
GUS1317 20,40 Würth s.r.o.
GUS1318 32,56 Würth s.r.o.
GUS1319 23,21 ZsVS a.s.
GUS1320 85,87 ZsVS a.s.
GUS1321 89,44 ZsVS a.s.
GUS1322 04,64 ZsVS a.s.
GUS1323 55,74 ZsVS a.s.
GUS1324 243,68 ZsVS a.s.
GUS1325 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1326 1688,00 Anaplast s.r.o.
GUS1327 161,32 IVES Košice
GUS1328 24,00 Ladislav Madari
GUS1329 955,57 ORGECO s.r.o.
GUS1330 12,58 Slovak Telekom a.s.
GUS1331 350,00 PPK Trade s.r.o.
GUS1332 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1333 27,28 AMI s.r.o.
GUS1334 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1335 07,90 ATECH.NET s.r.o.
GUS1336 448,50 Ján Fides
GUS1337 37,92 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1338 24,00 Ladislav Madari
GUS1339 55,08 Orange Slovensko a.s.
GUS1340 42,91 Orange Slovensko a.s.
GUS1341 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1342 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1343 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1344 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1345 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1346 3204,94 REAL-K s.r.o.
GUS1347 430,08 ROTHLEHNER s.r.o.
GUS1348 28,57 Slovak Telekom a.s.
GUS1349 06,96 ZsVS a.s.
GUS1350 13,92 ZsVS a.s.
GUS1351 03,89 ZsVS a.s.
GUS1352 76,60 ZsVS a.s.
GUS1353 215,83 ZsVS a.s.
GUS1354 42,78 ZsVS a.s.
GUS1355 1749,38 REAL-K s.r.o.
GUS1356 98,40 Anaplast s.r.o.
GUS1357 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1358 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1359 110,50 JNČ s.r.o.
GUS1360 04,32 JUHOMETAL s.r.o.
GUS1361 2545,78 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1362 37,43 Orange Slovensko a.s.
GUS1363 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1364 46,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1365 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1366 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1367 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1368 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1369 43,42 ORLÍK KOMPRESORY SK s.r.o.
GUS1370 1733,99 REAL-K s.r.o.
GUS1371 148,20 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1372 50,16 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1373 245,88 REOPA s.r.o.
GUS1374 12,61 Slovak Telekom a.s.
GUS1375 40,00 Zsolt Kurucz
GUS1376 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1377 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1378 95,00 OTIDEA s.r.o.
GUS1379 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1380 23,21 ZsVS a.s.
GUS1381 04,64 ZsVS a.s.
GUS1382 42,78 ZsVS a.s.
GUS1383 114,07 ZsVS a.s.
GUS1384 287,78 ZsVS a.s.
GUS1385 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1386 996,00 Benkóczky Oto
GUS1387 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1388 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1389 2151,43 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1390 184,40 MOVER s.r.o.
GUS1391 162,53 ORGECO s.r.o.
GUS1392 92,16 Oto Bohil
GUS1393 357,86 Pyrokom s.r.o.
GUS1394 1606,94 REAL-K s.r.o.
GUS1395 300,00 REVIZIE TI s.r.o.
GUS1396 26,81 Slovak Telekom a.s.
GUS1397 94,92 Valeria PATAKYOVA
GUS1398 249,10 ATECH.NET s.r.o.
GUS1399 1236,40 Ladislav Fekete
GUS1400 217,00 MAVEX s.r.o.
GUS1401 141,88 Messer Tatragas s.r.o.
GUS1402 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1403 11,59 Orange Slovensko a.s.
GUS1404 42,26 Orange Slovensko a.s.
GUS1405 46,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1406 10,01 Orange Slovensko a.s.
GUS1407 10,87 Orange Slovensko a.s.
GUS1408 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1409 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1410 15,67 Slovak Telekom a.s.
GUS1411 35,00 ZsVS a.s.
GUS1412 176,38 ZsVS a.s.
GUS1413 48,73 ZsVS a.s.
GUS1414 34,81 ZsVS a.s.
GUS1415 90,52 ZsVS a.s.
GUS1416 50,00 Národná diaľničná spoločnosť
GUS1417 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1418 12,54 Messer Tatragas s.r.o.
GUS1419 1743,48 REAL – K s.r.o.
GUS1420 21,86 Slovak Telekom a.s.
GUS1421 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1422 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1423 730,46 GIM – tech s.r.o.
GUS1424 10,00 Zsolt Kurucz
GUS1425 2274,66 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1426 1351,63 REAL – K s.r.o.
GUS1427 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1428 50,00 Národná diaľničná spoločnosť a.s.
GUS1429 30,35 Orange Slovensko a.s.
GUS1430 39,92 Orange Slovensko a.s.
GUS1431 09,66 Orange Slovensko a.s.
GUS1432 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1433 19,89 Orange Slovensko a.s.
GUS1434 10,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1435 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1436 -6241,53 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1437 520,32 HYCA s.r.o.
GUS1438 39,00 PORADCA s.r.o.
GUS1439 42,35 MRP-COMPANY s.r.o.
GUS1440 -588,49 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1441 -490,09 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1442 -4853,53 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1443 -224,22 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1444 618,71 RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
GUS1445 74,45 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1446 144,00 Bagita Gejza
GUS1447 100,00 Národná diaľničná spoločnosť a.s.
GUS1448 00,00 Messer Tatragas s.r.o.
GUS1449 626,48 Oto Bohil
GUS1450 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1451 56,10 ATECH.NET s.r.o.
GUS1452 2173,77 REAL – K s.r.o.
GUS1453 23,99 Slovak Telekom a.s.
GUS1454 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1455 79,82 Würth s.r.o.
GUS1456 2278,19 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1457 06,43 Würth s.r.o.
GUS1458 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1459 1591,82 MOVER s.r.o.
GUS1460 71,93 ZsVS a.s.
GUS1461 18,56 ZsVS a.s.
GUS1462 02,59 ZsVS a.s.
GUS1463 53,36 ZsVS a.s.
GUS1464 59,63 ZsVS a.s.
GUS1465 329,54 ZsVS a.s.
GUS1466 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1467 150,00 REFAM s.r.o.
GUS1468 352,44 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1469 45,96 Würth s.r.o.
GUS1470 286,80 HRIADEĽ s.r.o.
GUS1471 324,78 Tóth Zoltán
GUS1472 1243,82 REAL – K s.r.o.
GUS1473 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1474 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1475 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1476 24,07 Orange Slovensko a.s.
GUS1477 15,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1478 19,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1479 15,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1480 21,20 Orange Slovensko a.s.
GUS1481 15,23 Orange Slovensko a.s.
GUS1482 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1483 46,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1484 38,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1485 222,08 Norbert Fitos
GUS1486 27,60 Ladislav Madari
GUS1487 38,08 JUHOMETAL s.r.o.
GUS1488 55,20 KARDAN SERVIS s.r.o.
GUS1489 57,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS1490 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1491 777,90 Ladislav Fekete
GUS1492 1568,64 REAL – K s.r.o.
GUS1493 150,00 TOPSET Solutions s.r.o.
GUS1494 500,00 Csillag Alexander
GUS1495 258,34 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1496 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1497 208,87 ZsVS a.s.
GUS1498 02,32 ZsVS a.s.
GUS1499 73,88 ZsVS a.s.
GUS1500 213,52 ZsVS a.s.
GUS1501 29,34 Messer Tatragas s.r.o.
GUS1502 27,22 Slovak Telekom a.s.
GUS1503 14,26 ZsVS a.s.
GUS1504 70,00 IVES Košice
GUS1505 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1506 2221,85 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1507 46,84 Würth s.r.o.
GUS1508 48,00 Matúš Blažo Autodiely
GUS1509 55,20 KARDAN SERVIS s.r.o.
GUS1510 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1511 1085,00 Autoškola ALFA dva s.r.o.
GUS1512 320,40 Pyrokom s.r.o.
GUS1513 56,64 reca Slovensko s.r.o.
GUS1514 52,96 JUHOMETAL s.r.o.
GUS1515 428,41 Oto Bohil
GUS1516 14,57 Slovak Telekom a.s.
GUS1517 1504,69 REAL – K s.r.o.
GUS1518 230,00 Imrich Molnár
GUS1519 14,28 Würth s.r.o.
GUS1520 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1521 45,12 Pema com s.r.o.
GUS1522 279,40 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1523 862,80 OILERS Slovakia s.r.o.
GUS1524 49,68 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1525 675,00 REFAM s.r.o.
GUS1526 46,80 Orange Slovensko a.s.
GUS1527 30,36 Orange Slovensko a.s.
GUS1528 08,60 Orange Slovensko a.s.
GUS1529 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1530 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1531 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1532 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1533 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1534 16,49 Orange Slovensko a.s.
GUS1535 66,72 HRIADE Ľ s.r.o.
GUS1536 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1537 184,70 ATECH.NET s.r.o.
GUS1538 30,14 Slovak Telekom a.s.
GUS1539 2626,43 REAL – K s.r.o.
GUS1540 20,20 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1541 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1542 2419,03 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1543 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1544 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1545 391,69 Peter Pullmann
GUS1546 -08,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1547 -08,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1548 -08,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1549 -08,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1550 -08,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1551 -08,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1552 32,60 Messer Tatragas s.r.o.
GUS1553 104,44 ZsVS a.s.
GUS1554 206,56 ZsVS a.s.
GUS1555 79,07 ZsVS a.s.
GUS1556 23,21 ZsVS a.s.
GUS1557 70,00 Imrich Forró
GUS1558 140,00 Imrich Forró
GUS1559 49,92 INTERCLEAN s.r.o.
GUS1560 1692,09 REAL – K s.r.o.
GUS1561 105,00 Ing. Tibor Gál
GUS1562 100,00 Národná diaľničná spoločnosť a.s.
GUS1563 210,00 Lencse Elemír
GUS1564 10,87 Slovak Telekom a.s.
GUS1565 32,40 Ing. Ondrej Gamboš
GUS1566 22,20 REDOX SERVICES s.r.o.
GUS1567 288,00 Attila Marosi
GUS1568 10931,02 Autoprofit s.r.o.
GUS1569 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1570 32,45 Orange Slovensko a.s.
GUS1571 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1572 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1573 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1574 09,88 Orange Slovensko a.s.
GUS1575 47,17 Orange Slovensko a.s.
GUS1576 34,44 Orange Slovensko a.s.
GUS1577 69,28 Würth s.r.o.
GUS1578 14,28 Würth s.r.o.
GUS1579 -41,77 ZsVS a.s.
GUS1580 -71,93 ZsVS a.s.
GUS1581 262,92 Michal Jancsó
GUS1582 03,96 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1583 730,61 Ladislav Fekete
GUS1584 120,00 IMPULZ LIGHT s.r.o.
GUS1585 1956,00 EP ENERGY TRADING a.s.
GUS1586 675,00 REFAM s.r.o.
GUS1587 270,80 Magdolna Rigó
GUS1588 3207,22 REAL – K s.r.o.
GUS1589 81,60 ATECH.NET s.r.o.
GUS1590 199,00 ATECH.NET s.r.o.
GUS1591 899,02 B-TREND s.r.o.
GUS1592 407,50 Gabriela Feketeová
GUS1593 26,90 Slovak Telekom a.s.
GUS1594 120,00 ABS Moča s.r.o.
GUS1595 86,40 ATECH.NET s.r.o.
GUS1596 76,60 ZsVS a.s.
GUS1597 44,08 ZsVS a.s.
GUS1598 20,88 ZsVS a.s.
GUS1599 76,48 ZsVS a.s.
GUS1600 162,44 ZsVS a.s.
GUS1601 2246,11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
GUS1602 15,77 GútaNet s.r.o.
GUS1603 20,76 2U s.r.o.
GUS1604 144,00 Nagy Karol
GUS1605 288,12 HRIADEĽ s.r.o.
GUS1606 14,40 ITAK s.r.o.
GUS1607 50,00 Lőrincz Ladislav
GUS1608 16,07 Slovak Telekom a.s.
GUS1609 2024,47 REAL – K s.r.o.
GUS1610 40,32 JUHOMETÁL s.r.o.
GUS1611 30,00 JOLKA
GUS1612 30,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1613 46,91 Orange Slovensko a.s.
GUS1614 12,19 Orange Slovensko a.s.
GUS1615 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1616 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1617 07,00 Orange Slovensko a.s.
GUS1618 14,48 Orange Slovensko a.s.
GUS1619 07,00 Orange Slovensko a.s.
Zodpovedá: Štefan Husvéth

Mestský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logologologologo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C