Mesto Kolárovo

Mesto Kolárovo

Oficiálne stránky mesta

ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Názov      Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Adresa     Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo
IČO          31824633
Tel./Fax.    035/7772292, 7772038
E-mail      zpskolarovo@gmail.com
Web         www.zpskolarovo.sk

Dátum vloženia: 8. 12. 2020 12:23
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 12. 2020 12:30
Autor: prevod prevod