Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Felnőttek képességeit vizsgálja a most induló kutatás, a PIAAC

Indul a felnőttek készségeit mérő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a PIAAC második ciklusa. A felmérés a 16 és 65 év közötti népesség mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi olvasási, számolási és adaptív problémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgálja.

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program) olyan kulcsfontosságú készségeket vizsgál, amelyekre az egyénnek szüksége van a 21. századi társadalomban való részvételhez, a hétköznapi és a munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez. Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási készség, a hétköznapi számolási készség és az adaptív problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek elsajátításának alapjait jelentik. A kompetenciák mérésén túl a PIAAC olyan alapvető demográfiai adatokat is felmér, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A munkavállalóknak ezenkívül a munkakörükkel, a munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdésekre kell válaszolniuk. A kapott adatok alapján felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezők.

Az országos felmérés 2022. szeptember 5-én kezdődik, és 2023. március 31.-ig tart. Városunk is szerepel az adatgyűjtésre kijelölt települések között. Az adatgyűjtés során tudományosan megalapozott statisztikai módszerrel véletlen-szerűen kiválasztott 16 és 65 év közötti lakost kérnek fel, hogy vegyen részt a programban. A felmérés számítógépen kitöltött háttérkérdőívből és a képességeket és készségeket mérő feladatokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt társadalmi feladat, amiért 25 Eur értékű ajándékutalvány jár.

A kérdezőbiztos minden esetben azonosító kártyát és megbízó levelet köteles felmutatni. Kétségek esetén hívják a 0800 138 033 -as ingyenes számot.

Levétel dátuma: 31. 3. 2023 Felelős: Štefan Husvéth