Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Értesítés városi terület bérbeadási szándékáról

Értesítés
városi terület bérbeadási szándékáról
különös elbírálást érdemlő szempontok indoklásával
 
Gúta Város a Kereskedelmi Törvénykönyv 138/1991 sz. a városok vagyonáról szóló törvénye alapján, Gúta Város vagyongazdálkodásának alapelveivel összhangban közzé teszi a Gúta Város kataszterében, Gúta Város tulajdonában lévő a
  • 4941 számú tulajdonlapon vezetett 28734/33 sz. parcella 73 m2 terület és a
  • 4941 számú tulajdonlapon vezetett 28734/34 sz. parcella 73 m2 terület bérbeadási szándékát
meghatározatlan időre, különös elbírálást érdemlő szempontok figyelembevételével, a város érvényben lévő vagyongazdálkodásával kapcsolatos előírásaiban meghatározott bérleti díj ellenében.
A különös elbírálást érdemlő szempont indoklása: a bérleti jogot érintő városi területen a kérelmező saját költségére, a város költségvetését nem érintő feltétellel parkolót tervez kiépíteni a majdani lakóház lakosai számára.
 
További tájékoztatást a Városi Hivatal 20-as sz. irodájában, vagy telefonon a 035/7900911 sz. nyújtanak.
 
A meghirdetés helye: www.kolarovo.sk, valamint a város hirdetőtáblája.
Gúta, 2023. március 6.
 
Ing. Halász Béla
polgármester
Levétel dátuma: 22. 3. 2023 Felelős: Štefan Husvéth