Mesto Kolárovo

Gúta város

A város hivatalos honlapja

Pályázati felhívás!

Pályázati felhívás! 1

Gúta Város pályázatot hirdet a Gútai Városi Hivatal Iskolaügyi gazdálkodási osztályának Iskolai finanszírozási ügyosztályának referense munkakör betöltésére

Gúta városa, Templom tér. 1. szám alatt pályázatot hirdet a

Gútai Városi Hivatal Iskolaügyi gazdálkodási osztályának

Iskolai finanszírozási ügyosztályának referense

munkakör betöltésére

 

Munkavállalás kezdete: 2023. augusztus 1.

Munkaköri leírás:

 1. meghatározott önkormányzati területekhez (iskolaügyi gazdálkodás és finanszírozás) tartozó ügyrend önálló kezelése
 • az állami költségvetés-támogatásából származó előlegek utalásának havi ütemezése az alapiskolák és iskolai intézmények részére
 • a városi költségvetésből nyújtott támogatás előlegeinek havi ütemezése az alapiskolák és iskolai intézmények részére
 • éves összefoglaló beszámolók elkészítése az alapiskolák és iskolai intézmények gazdálkodásáról
 • kisebb kiadások előlegeinek lebontása és a jogalanyisággal nem rendelkező iskolai intézmények előlegszámlázásának ellenőrzése
 • anyagi források havi szintű utalása az iskolai klubok, iskolai étkezde és a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont óvodája részére
 • a városi költségvetési hozzájárulások elszámolása
 • az állami költségvetésre vonatkozó kölcsönös pénzügyi kapcsolatok elszámolása
 1. az oktatással kapcsolatos könyvelési bizonylatok, számlák helyességének igazolása a fedőlapon, ezek elszámolása, rendelések, fizetési utalványok kiállítása az oktatás területén, a rendszeres és rendszertelen kifizetések esetén egyaránt
 2. együttműködés a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatallal:
 • az iskolai feladatok ellátásához szükséges okmányok elkészítése és a támogatások kiállítása, ideértve:
 • a tanszer-támogatásra jogosult gyermekek listájának összeállítása és ellenőrzése minden iskolára és iskolai létesítményre vonatkozóan külön-külön, annak számlázásával együtt,
 •  étkeztetési támogatásra jogosult gyermekek jegyzékének összeállítása és ellenőrzése, beleértve a számlázást is minden iskolára és iskolai létesítményre vonatkozóan
 1.  a nevelési-oktatási területen adminisztratív feladatok ellátása a Közös tanügyi hivatal utasításai szerint (például a szervezetek és intézmények követelményeinek való megfelelés...)
 2. a jogi személyiséggel nem rendelkező iskolai és óvodai intézmények havi beszámolói alapján történő adatfeldolgozás (gyermeklétszám, bentlakások száma, energiafogyasztás, saját bevétel stb.) - beleértve az ellenőrzést is
 3. a jogi normák figyelemmel kísérése az oktatás területén
 4. oktatási területen fellépő nehézségek kezeléséhez szükséges dokumentumok elkészítése
 5. anyagok készítése az oktatási terület költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolók összeállításához
 6. az oktatási bizottság szervezési feladatainak és titkári funkciójának ellátása, jegyzőkönyveinek és határozatainak elkészítése
 7. dokumentumok és anyagok előkészítése a városi szervezetek oktatást érintő tanácskozásaira
 8. számviteli naplók átfogó biztosítása, beleértve az iskolai étkezdék elszámolását, a pénzügyi kimutatásokat, a banki kivonatok elszámolását
 9. vevői és szállítói számlák kiállítása - könyvelése
 10. az iskolák és iskolai létesítmények részlegében bankszámlakivonattal ellátott számlákon lévő pénzeszközök egyenlegének ellenőrzése
 11. az oktatási szektorban fennálló követelések és kötelezettségek állapotának egyeztetése
 12. a számviteli státusz egyeztetése a leltár által mutatott állapottal, a készletkülönbségek rögzítése az oktatási szektorban
 13. együttműködés az oktatási szektor ingatlanleltárában a vagyonjogi és karbantartási osztállyal
 14. együttműködés a város által szervezett rendezvényeken
 15. elővizsgálat elvégzése a 357/2015 a pénzügyi ellenőrzésről és könyvvizsgálatról, valamint egyes törvények változásairól és kiegészítéseiről szóló törvény alapján
 16. az oktatási területre vonatkozó feladatok és adatok RIS.SAM-ba történő bevitelének koordinálása (a városi főkönyvelővel együttműködve)
 17. választások, népszavazások, népszámlálások alkalmával szervezési és technikai feladatok ellátása
 18. segítségnyújtás a városi rendezvények lebonyolításában
 19. a megállapodás szerinti munkatípushoz kapcsolódó egyéb feladatok végrehajtása, teljesítése
 20. egyéb feladatok végrehajtása és teljesítése a felettes alkalmazottak utasítása szerint.

Képesítési feltételek és egyéb követelmények:

 • felsőfokú egyetemi végzettség és külön rendeletben meghatározott speciális képesítési feltétel
 • vagy másodfokú egyetemi végzettség és külön rendeletben meghatározott speciális képesítési feltétel
 • tisztesség, megbízhatóság
 • egészség és szellemi kapacitás
 • rugalmasság, jó kommunikációs készség
 • munka PC-vel,
 • elvárás: legalább 5 év gyakorlat a költégvetési szabályzat terén
 • elvárjuk a pénzügyi törvények és az iskolai jogszabályok ismeretét.

A kiválasztási eljárásban részt vevő pályázónak:

 • személyes meghallgatáson kell részt vennie, ahol érvényes személyi igazolvánnyal igazolja személyazonosságát.

Bérezés:

A munkavállaló illetménye bruttó 1100 euró összegben a Munkavállalói közérdekű munkavégzés díjazásáról és egyes törvények módosításáról szóló 553/2003 törvény 4. §-a szerint kerül megállapításra. A funkcionális fizetés az iskolai végzettség és a gyakorlati idő függvényében kerül meghatározásra.

A kiválasztási eljárásba való írásbeli jelentkezések benyújtásának határideje:

23. június 21-e 12:00 óra.

A kiválasztási bizottság személyes interjúra hívja meg azt a pályázót, aki megfelel a meghirdetett kiválasztási eljárás követelményeinek.

Érdeklődni a 035/7900912 telefonszámon, vagy a prednosta@kolarovo.sk, info@kolarovo.sk email címen lehet.

 

 

2023. június 6., Gúta                                                 Halász Béla

                      Gúta város polgármestere

 

 

Hozzáadás dátuma: 7. 6. 2023 14:52
Legutóbbi frissítés dátuma: 7. 6. 2023 15:42
Szerző: Beáta Forró